Page 1

coordenades de mapejat

PrĂ ctica 3 Marina Albacar


índex

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Explicació del concepte Procés seguit Aplicació de textures Configuració de materials i mapejat Textures escollides Reducció de soroll


explicació del concepte S’ha volgut aprofitar els panells de la sala per a realitzar una exposició de cartells de películes Disney. Aquestes fotografies s’han descarregat des de Pinterest.


procés seguit Seguint el power point explicatiu proporcionat pel profesor, s’han anat seguint els següents passos: 1. Aplicació de textura al terra de la sala 2. Edició de la cadira proposada 3. Descàrrega de dues cadires més i edició d’aquestes 4. Col·locació dels cartells a la paret 5. Edició de llums 6. Renderitzats


aplicació de textures Per a que les textures de cada cadira i del terra quedin realistes, cal seguir alguns passos. Creació d’un physical material de manera que enllacem el bitmap (és a dir, la fotografia de la textura) a la característica base color map. Si apliquem la textura directament a l’objecte, quedarà uniformement distribuïda, el que no significa que quedi bé en totes les parts. Per a corregir aquesta posició, cal editar l’objecte i diferenciar les parts aplicant diferents ID’s, unint totes les parts que volem que tinguin la mateixa textura i direcció. Un cop fet aquesta distinció, anem duplicant els pyshical material i els bitmap aplicats anteriorment, els assignem un ID i els ajuntem tots en un Multi/SubObject. Ara podem anar afegint UVWMaps, assignar-los a cada ID i editar els Gizmo de manera que es pot moure i girar la textura únicament a les parts assignades a l’ID que estiguis editant.


configuració de materials i mapejat

Unió de bitmaps per a aplicar a un únic objecte

Creació de ID per a poder editar les textures amb el Gizmo


textures escollides Per al terra, s’ha preferit aplicar una textura de rajola, per contrastar amb les cadires, que són totes de fusta. Les parets senzillament s’han deixat de color blanc, de manera que l’ambient sigui molt lluminós i es vegi ampli.

Per a cada cadira, s’ha triat textures diferents per a que destaquessin entre elles, tot i ser totes de fusta, tal com indicava l’enunciat.


reducció de soroll Seguint el guió de la Pràctica 2, s’ha intentat reduir el soroll de l’escena. Això s’ha realitzat editant els paràmetres de renderitzat (F10), que ha causat que el temps de renderitzat hagi augmentat a aproximadament 30 minuts. S’han augmentat els paràmetres Diffuse i Specular a la pestanya Arnold Renderer.


Coordenades de Mapejat  
Coordenades de Mapejat  
Advertisement