Page 1

Вересень 2008 рік У цьому випуску: Дорога з трамвайними коліями

Ти—пішохід Дорога з трамвайними коліями

1

1 Як поводитись на зупинці Безпечна відс- 2 тань автомобіля Багатосмугова 2 дорога

Зазвичай пасажири сідають у транспорт і виходять з нього просто на тротуар. Та є ще один вид зупинок, на яких посадку і висадку здійснюють на проїзну частину. Це у тому випадку, коли

трамвайні колії прокладено посеред

дороги.

двері. Однак перш ніж рушити до трам-

Існує правило, за

вая або від нього,

яким водії автомо-

перевір, чи всі ав-

білів повинні зу-

томобілі зупини-

пинитись, і лише

лись, адже й серед

тоді зможеш перейти дорогу й

водіїв трапляються порушники.

увійти у відчинені

Як поводитись на зупинці. Пройдіть кросс-тест, який

він може зачепити пасажи-

тебе, і перш ніж вийти з-за

навчить тебе безпечної

ра, який стоїть надто бли-

транспорту, зупинись та

поведінки на зупинках.

зько до дороги (1).

оглянь вулицю зліва і

1.Ти підійшов до зупинки,

Правильно! Особливо небе-

справа (2). 6. Обходячи

де зібралося чимало лю-

зпечно чекати транспорт,

автобус ззаду, можна не

дей. Чекатимеш автобус

зійшовши з тротуару на

помітити транспорт, який

ближче до краю тротуару

дорогу (2).

рухається зустрічною сму-

(3) чи подалі від нього (4)?

автобус спереду, ти нара-

гою. Це особливо небезпе-

2.Ти вийшов з автобуса і

жаєшся одразу на дві небез-

чно на вузьких двосмуго-

поспішаєш до школи, що

пеки. По-перше, водій ав-

вих дорогах. Лише у край-

на протилежному боці

тобуса може не помітити

ньому разі обходь автобус

дороги. Обійдеш автобус

тебе і рушити з місця. Це

ззаду, але перш ніж вийти

спереду (5), ззаду (6) чи

найчастіше трапляється

з-за транспорту, оглянь

дочекаєшся, поки він пої-

саме з дітьми через те, що

вулицю справа і зліва (2).

де (7)? 3. Цього краще не

вони невисокі на зріст.

7.Правильно. Краще вза-

робити, адже під натис-

Друга небезпека — ти сам

галі не виходити на доро-

ком нетерплячих пасажи-

можеш не помітити транс-

гу, коли її огляд обмеже-

рів можна потрапити під

порт, який обганяє автобус,

ний. Навіть якщо ти запіз-

колеса. Особливо це небе-

і потрапити під колеса.

нюєшся, слід зачекати,

зпечно взимку, коли доро-

Тому, якщо необхідно обій-

коли транспорт поїде, або

ги слизькі. Автобус на

ти автобус спереду, відсту-

перейти дорогу в безпеч-

зупинці може занести, і

пи п'ять великих кроків,

ному місці (8).

щоб водій міг добре бачити

8.Фініш. Ти переміг, якщо

4.

5.Обходячи


Цвітненська загальноосвітня школа

Кіровоградська область Олександрівський район С. Цвітне Телефон: 73-3-40

Автори: учні 8 класу Гребенюк Лариса та Беленко Михайло

Безпечна відстань автомобіля На жаль, не завжди на дорогах влаштовано достатньо пішохідних переходів. Подекуди зокрема у сільській місцевості, їх немає або вони розташовані надто далеко. Тому, якщо тобі доводиться переходити дорогу не на переході, краще робити це на перехресті. У крайньому разі — на відкритій ділянці дороги, яка добре проглядається в обидва боки на 150—200 метрів. Осьова лінія — єдине відносно безпечне місце на багато смуговій дорозі. Тому за відсутності світлофора чи обладнаного регульованого переходу таку дорогу переходять у два етапи, зупинившись на осьовій лінії, щоб краще роздивитися. Опинившись на осьовій лінії, не роби зайвих рухів. Спостерігай не лише за автомобілями, що рухаються перед тобою, а й за тими, що знаходяться позаду. Хоч автомобілі рухаються на певній дистанції один від одного, вона замала для того, щоб переходити дорогу між ними. Яка ж відстань до автомобіля вважається безпечною? За підрахунками найменша безпечна відстань до автомобіля, який рухається найближчою смугою, 50 м. Щоб подолати дві смуги, пішоходові знадобиться удвічі більше часу. Тож і безпечна відстань до автомобіля, який рухається другою смугою, буде удвічі більшою — 100 м., а до того, що на третій смузі, - 150 м. Але все це за умови, що водій не перевищує дозволеної у межах населеного пункту швидкості —60 км/год. Якщо ти побачив автомобіль з увімкненою сиреною і сигнальним маячком,

Багатосмугова дорога Вузькі дороги складаються з

поряд кілька великих авто-

двох смуг (по одній смузі в

мобілів. Коли автомобілі

кожному напрямку). Доро-

рухаються один за одним по

ги, які мають більш як дві

смугах, вони нагадують по-

смуги, називають багато

тік. Можливо, тому рух авто-

смуговими. Визначити кі-

мобілів на дорозі назвали

лькість смуг на дорозі мож-

транспортним потоком.

на за допомогою дорожньої

Потоки, які рухаються на

розмітки або дорожнього

зустріч один одному, розді-

знака “Напрямки руху по

ляють осьовою лінією. Іноді

смугах”. За відсутності до-

на осьовій лінії позначають

рожніх знаків і розмітки

острівці безпеки.

неважко визначити кількість смуг на око, уявивши

Ти піхохід  
Ти піхохід  

Учнівська газета до проекту "Небезпека на вулицях і дорогах"

Advertisement