Page 1

Programmi Primus koolituse tagasiside Koolituse nimetus: VÕTA hindamine Toimumisaeg ja koht: 23. november 2009, Tallinna Ülikool Koolitajad: Marin Gross Osalejaid: 5 Tagasiside lehe täitis: 5osalejat Kuidas õppijad ennast hindasid 1.

mõistab VÕTA protsessi peamisi põhimõtteid;

3,6

2.

suudab märgata formaalses, mitteformaalses ja informaalses situatsioonis õppimist;

3,4

3.

suudab kavandada VÕTA hindamist lähtuvalt peamistest VÕTA hindamise põhimõtetest

3,2

4.

mõistab VÕTA korda Tallinna Ülikoolis

3,2

Kursuse uudsus: • VÕTA hindamine töökogemust arvestades • Väga põhjalik VÕTA olemuse seletus • VÕTA arvestamine (töökogemus) õppimisel • Teadmine VÕTA tingimustest ja võimalustest – konkreetsete juhtumite analüüs Mis toetas õppimist: • Eelnev kokkupuude reaalsete juhtumitega VÕTA raames. Väikeses rühmas tekib hea kontakt nii koolitaja kui koolitatavate vahel • Argiteadmiste olemasoleu VÕTAst • Eelneva teavituse olemasolu • Töö õppekva juhina ja õppejõuna ülikoolis Mis takistas õppimist: • Töökohustused • Suur koormus, mille tõttu leida kahte päeva järjestikku on väga raske • Midagi ei takistanud Koolituse korraldust hinnati Koolituse ülesehitus

4,4

Ajakava

4,2

Õppematerjalid

4,4

Koolituse ruumi ja tehnikat

4,4

Koolituse praktilist korraldust

4,4


Koolituse mõju hinnati • teemad 4,3 • metoodika valik 4,3 • grupp 4,5

Olulisim mõte, mis jäi kõlama: • VÕTA on väga oluline, kuid ei peaks siiski seda igalpool kasutama • VÕTA ei ole anna. VÕTA abiga õppeaine arvestamine võib osutuda palju keerulisemaks ja kulukamaks kui selle õppeaine läbimine • Iga juhtum VÕTA kavandamisel on siiski unikaalne Ettepanekud ja kommentaarid: • Sisutihedaid koolitusi peaks rohkem olema • Jõudu selle keerulise ülesande lahendamisel Marin Grossile: • Väga hea esitus, selge, argumenteeritud Koolituse korraldajale: • Väga hästi sobis selline intensiivne kursus

Kokkuvõtte koostas Rille Raaper Tallinna Ülikool 25.11.2009

/tagasiside_-v%C3%B5ta-hindamine  

http://www.maringross.com/wp-content/uploads/2010/10/tagasiside_-v%C3%B5ta-hindamine.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you