Page 1

CURRICULUM VITAE

Ees- ja perekonnanimi:

Marin Gross

Sünniaeg ja –koht:

11. august 1982, Pärnu-Jaagupi

Kodakondsus:

Eesti

Kontaktaadress:

Rotermanni 5-32, 10111 Tallinn

Telefon:

+372 58 060 104

E-post:

marin.gross@tlu.ee

Veebileht

www.maringross.com

HARIDUSKÄIK

2008 Doktorant

Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste doktorikool

2005 - 2008 Tallinna Ülikool, Andragoogika osakond Magister artium kraad harididusteadustes, andragoogikas (cum laude) 2001 - 2005 Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste teaduskond Baccalaureus artium kraad andragoogikas, lisaeriala Euroopa õpingud

TEENISTUSKÄIK

01.09.2008 - 31.08.2012 Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste instituut, Andragoogika osakond, lektor (1,0) 01.10.2005 - 31.08.2008 Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste instituut, Andragoogika osakond, õpetaja (1,0)

Alates 2005 Eesti Kunstiakadeemia Ainekursus Andragoogika 1,0 AP, lepinguline õppejõud


TÄIENDKOOLITUS

2010 Theorising education, University of Stirling 2010 APL Assessors Training, JAMK, University of Applied Sciences 2009 Kõrgkoolididaktika, Tallinna Ülikool 2009 Lifelong learning – policy and practice, Roskilde University 2009 Comparative critique of neoliberal university, University of Oslo 2009 Qualitative Research and Desing with NVivo, University of Massachusetts Lowell 2009 Comparative educational research, Gothenburg University 2008 Õppejõu professionaalne areng , AMI 2008 Thinking Qualitatively, University of Alberta, Canada 2008 Enesekehtestamisoskused õppejõududele, AMI 2008 Kuulamisoskused, AMI 2007 Psühhodraama, Self II 2007 Meeskonna- ja koostöötreening, Self II 2007 Õppemeetodid kõrgkoolis; TLU ja õppekeskus TÕRU 2007 Õpetamine kõrgkoolis; TLU ja TU Talveakadeemia 2007 Problem-based Learning; TLU 2006 Grupiprotsessid; TLU ja õppekeskus TÕRU 2006 Õppekava ja ainekava kavandamine; TLU 2006 Kommunikatiivsed oskused; TLU ja õppekeskus TÕRU 2006 Õpetamine kõrgkoolis (2 AP), TLU ja TU Suvekool 2006 Õppejõuks olemine ja võimalused; TLU Suvekool 2006 Open Distance Learning – Teacher Training; Training 2000, Italy 2006 Õppimine ja õpetamine kõrgkoolis (4AP); Tartu Ülikool 2005 Active Learning in Higher Education, University of Latvia 2004 Tee ülesmäge: õppejõu isiksus ja eneseareng; AMI

KEELTEOSKUS

Eesti keel – emakeel Inglise keel – C2, kõrgtase Hispaania keel – A2, algtase

2


TIITLID, PREEMIAD

2009 Tallinna Ülikooli ülõpilaste teadustööde konkurss. Juhendaja Skorobogatov, G. (2009). Arusaam refleksioonist täiskasvanukoolitaja refleksiivses praktikas. [Magistritöö]. Tallinna Ülikool 2006 Tallinna Ülikooli ülõpilaste teadustööde konkurss. Juhendaja Loor, H. (2006). Indiviidi kogemusest õppimine organisatsioonis Grundvig 2 projektides osalenud eestipoolse organisatsiooni näitel. [Bakalaureusetöö]. Tallinna Ülikool

KUULUMINE TEADUSÜHINGUTESSE, TOIMETUSKOLLEEGIUMIT ESSE

2009 Society of Research into Higher Education (SRHE) 2008 Euroopa Komisjon, ekspert - Adult learning focus group on improving the quality of provision in the adult learning sector 2006 Baltic Region Assosciation for Research in Adult Education (BARAE) 2006 BARAE journal Studies for the Learning Society, Editorial manager 2005 European Society of Research on the Education of Adults (ESREA)

PUBLIKATSIOONID

2010 Jõgi, L., Gross, M. BAEA – Becoming adult educators in the European area. National report: Estonia. Tallinn: Tallinn University. 2010 Jõgi, L., Gross, M. 1.2. Conceptual considerations 2.2. Estonia 3.2. Initial education and training and competence development. Marcella Milana (Toim.). Becoming Adult Educators in the Baltic-Sea Region (5 - 50). Linköping University Electronic Press: Linköping University 2010 Jõgi, L., Gross, M. Individual paths of professionalisation. Milana, Marcella (Toim.). BAEA: Becoming Adult Educators in the European Area. Synthesis research report (31 - 35). Copenhagen: Danish School of Education, Aarhus University 2009 Gross, M. Learning is everywhere!; Principles of Adult Learning Assessment In R. Duvekot, K. Pukelis, A. Fokiene (Eds). Assessment of Prior Learning in Vocational Teacher Education. Handbook for Assessors. TIMA-Balt 2009 Gross, M. Õppida võib kõikjal!; Täiskasvanuõppe hindamise põhimõtted. In R. Duvekot, K. Pukelis, A. Fokiene (Eds). Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine kutseõpetajakoolituses. Käsiraamat hindajatele. TIMA-Balt 2009 Jõgi, L. & Gross, M. Becoming adult educators in the Nordic Baltic region. National report: Estonia. Tallinn: Tallinn University 3


2009 Jõgi, L. Gross, M. Becoming adult educators in Estonia – A Biographical perspective. Educating the Adult Educator: Quality Provision and Assessment in Europe. ESREA Conference Proceedings. Thessaloniki 2009 Jõgi, L., Gross, M. The Professionalisation of Adult Educators in the Baltic States. European Journal of Education. Vol 44/2, June 2009 2008 Gross, M. Assessing prior experiential learning in higher education institutions – what do the experts say? In A. Niskanen & R. Virtanen (Eds.), Taidatko tunnistamisen? (pp. 24-30): Jyväskylän Ammattikorkeakoulu. 2008 Gross, M. Paju, H. APEL in VET Teacher Training in Estonia. 2008 Gross, M. Assessment of Prior Experiential Learning in Higher Education Context. [Magistritöö]. Tallinn: Tallinna Ülikooli; Andragoogika osakond. 2008 Jõgi, L., Gross, M., Krabi, K. Emotions and feelings in learning process: understanding emotional learning experiences of postgraduate students. ESREA Life History and Biography Network Conference. Inglismaa, Canterbury Christ Church University. 2008 Adult Learning Professions in Europe. A study of the current situation, trends and issues. Koostajad: Nijssen, A., Lakerveld, J., Buiskool, B.-J., Oudendammer, F., Broek, S., Hake, B., Osborne, M., Sankey, K., Dausien, B., Schwendowius, D., Jõgi, L., Gross, M., Mazurkiewicz, G., Klužer, F., Balica, M., Zarifis, G., Bocci, C., Rosciglione, G., Guimareas, P., Andersson, E. Research voor Beleid, PLATO 2007 Jõgi, L. Krabi, K., Karu, K., Gross, M., Jääger, T. Understanding Lifelong Learning in Estonia – Voices from Experts, Decision Makers and Adult Learners. Changing Relationships between the State, the Civil Society and the Citizen: Implications for Adult Education and Adult Learning. Proceedings of the ESREA Active Democratic Citizenship and Adult Learning Network Seminar. Portugal, University of Minho. 2007 Karu, K., Gross, M. Adult learners’ learning experiences and orientations (The example of non-traditional students). ESREA Life History and Biography Network Conference. Taani, Roskilde University. 2005 Gross, M. Koolitajate arusaamad õppematerjali koostamisest virtuaalses õppekeskkonnas. [Bakalaureusetöö]. Tallinn: Tallinna Ülikooli andragoogika õppetool.

4


ESINEMISED KONVERENT SIDEL, SEMINARIDEL

2010 Gross, M. Recognition of Prior Learning – shaking the university. ECER 2010 Helsinki, 23-24.08.2010 2010 Gross, M. Recognition of Prior Learning in Higher Education – shaking for change. ESREA 6th international research conference, Linköping 2326.09.2010 2010 Gross, M., Jõgi, L. Learning for becoming adult educator in Estonia. ESREA 6th international research conference, Linköping 23-26.09.2010 2010 Milana, M., Gross, M., Larson, A., Köpsén, S. Becoming adult educators in the Baltic Sea region.Competence development among adult educators. Nordic conference, Malmö, 02.03.2010 2010 Gross, M. Recognition of Prior Learning (RPL) in Higher Education Context: Experiences, Opportunities, Perspectives.International Doctoral Summer School: Theorising Education in Doctoral Research, University of Stirling, 27.0601.07.2010 2009 Gross, M. RPL implementation in Estonian higher education – regulations in action. SRHE annual conference, 07.12-10.12.09 Wales 2009 Jõgi, L., Gross, M. Becoming adult educators in Estonia. Biografical perspective. ESREA Network on Adult Educators, Trainers and their Professional Development, 6-8.11.09 Kreeka 2009 Gross, M. RPL implementation in Estonian higher education. ECER annual conference, 28.09-01.10.09 Austria 2009 Jõgi, L., Gross, M. The context and development of the profession of Adult Educators in Baltic States. ECER annual conference, 28.09-01.10.09 Austria 2009 Jõgi, L., Gross, M. Adult Educators Professionalisation in Baltic States. Nordic Conference on Adult Learning, 22-24. 04.09 Taani 2009 Jõgi, L., Gross, M., Krabi, K.. Wisdom and knowledge in researching and learning lives: diversity, difference and commonalities. ESREA Life History and Biographical Research Network, 12-15.03.09 Milano, Itaalia 2008 Gross, M. VÕTA üldised põhimõtted ja praktikad. Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise põhimõtted, praktika ja regulatsioonid. 11.12.08. Tallinna Ülikool 2008 Gross, M. Estonian view on APEL. Taidatko tunnistamisen. 02.12.08 Jyväskylä University of Applied Sciences. (Ettekanne) 2008 Jõgi, L., Gross, M., Krabi, K. Emotions and feelings in learning process. The Nordic Conference on Experience. 26-28.11.08. Åbo Academi. (Ettekanne) 2008 Jõgi, L., Gross, M. Adult Educators Professionalisation in Baltic States. BAICE Annual Conference 2008 “Internationalisation in Education: Culture, Context and Difference” 4-6.09.08 Glasgow University. (Ettekanne) 5


2008 Gross, M. Kuidas hinnata kogemuslikku õppimist? LÜKKA alaprojekti seminar VÕTA põhimõtted. 16.04.08 Glehni loss, Eesti. (Ettekanne) 2008 Gross, M. Needs and Experience of Assessment of Non-formal and Informal Learning in Estonia. TIMA-Balt International Conference 02.04.08 Vytautas Magnus University, Lihtuania. (Ettekanne) 2008 Jõgi, L., Gross, M., Krabi, K.., Emotions and feelings in learning process: understanding emotional learning experiences of postgraduate students. ESREA Life History and Biography Network Conference. 6-9.03.08 Inglismaa, Canterbury Christ Church University. (Artikkel ja ettekanne) 2007 Jõgi, L., Gross, M. Adult educators professionalisation in Estonia. Expert meeting for the European Study on Adult learning Professions in Europe (ALPINE), 19.10.07 Holland, Leiden University, Research voor Beleid (Ettekanne ja in-depth analysis) 2007 Jõgi, L. Krabi, K., Karu, K., Gross, M., Learning is life: Voices of Adult Learning and Adult Learners in Estonia. 5th ESREA European Research Conference. 20-23.09.07 Hispaania, Universidad de Seville. (Ettekanne). 2007 Jõgi, L. Krabi, K., Karu, K., Gross, M., Jääger, T. Understanding Lifelong Learning in Estonia – Voices from Experts, Decision Makers and Adult Learners. Changing Relationships between the State, the Civil Society and the Citizen: Implications for Adult Education and Adult Learning. Proceedings of the ESREA Active Democratic Citizenship and Adult Learning Network Seminar. 14-16.06.07 Portugal, University of Minho. (Artikkel ja ettekanne) 2007 Gross, M. Adult educators professionalisation in the Baltic States. Expert meeting for the European Study on Adult learning Professions in Europe (ALPINE), 24.05.07 Holland, Leiden University, Research voor Beleid (Ettekanne ja raport) 2007 Karu, K., Gross, M. Adult learners’ learning experiences and orientations (The example of non-traditional students). ESREA Life History and Biography Network Conference. 1-4.03.07 Taani, Roskilde University. (Artikkel ja ettekanne) 2007 Jõgi, L. Krabi, K., Karu, K., Gross, M., Quality assurance system of Adult Education curricula in Tallinn University. Qualifying the Actors in Adult and Continuing Education. Trends and Perspectives. 3-5.05.07 Saksamaa, Bad Honnef. (Poster ettekanne) 2005 Gross, M. Teachers’ Concepts on Creating Virtual Learning Materials. ERASMUS Intensive Programme ALHE – Active Learning in Higher Education. Läti, University of Latvia. (Ettekanne)

6


ARENDUSPROJEKTID

2010 lmpact of ongoing reforms in education and training on the adult learning sector, (European Comission EAC/ I512OOL9O T2), ekspert, uurija 2008-2015 PRIMUS projekti alategevused: Õppejõudude õpetamis- ja juhendamisoskuste arendamine sisu väljatöötamine, täitmine, koolitamine; VÕTA TLU ekspert, koolitaja 2008 – 2010 Becoming Adult Educators in the Baltic-Sea Region - BABAR (Nordplus), koordinaator, uurija 2008 – 2010 Becoming Adult Educators in the European Area – BAEA (Grundtvig), uurija 2007 – 2009 Transfer of Innovative Methodology for Assessment of VET Teachers' Prior Learning - TIMA-Balt (LLP-Ldv-TOI-2007-LT0004), uurija 2005 – 2008 Ülikooli lõpetajate konkurentsivõime tõstmine läbi õppetegevuse kvaliteedi arenduse - LÜKKA, alaprojekti Õppejõudude õpetamisoskuste parendamine koordinaator 2007 Adult Learning Professions in Europe - ALPINE (European Comission EAC/09/06 LOT2), ekspert, uurija 2005 – 2007 Soome ja Eesti täiskasvanute koolituse ja Euroopa Liidu uus hariduspoliitika - SuViKo (Interreg III A), uurija 2005-2007 Recognition and Accreditation of Experiential Learning – a Way for Better Accessibility of Adult Education - REACTION (223855-CP-12005-1-LT-GRUNDTVIG-G1), koordinaator, uurija 2005-2010 Towards a Lifelong Learning Society in Europe: the contribution of Educational System - LLL2010 (EL 6. raamprogramm), subproject 1, uurija 2002 – 2004 Adult Eucation Driving Licence – ADDED (1004452-CP-1-SIGruntvig-G1), uurija

TEADUSÜRITUSTE KORRALDAMINE

2007 Adult Education in Baltic Sea Region - Creating Mutual Meaning. Seminar 06.11.2007, Tallinna Ülikool 2006 Haridussektori restruktureerimine Euroopa heaoluühiskondades ja õpetaja kutse muutumine. LÜKKA õppekava-arenduse alaprojekti ja õppejõudude koolituse alaprojekti ühisseminar Eesti ja Põhjamaade ühissümpoosium. 07-10.06.2006. Tallinna Ülikool 2006 TLÜ Õppejõudude suvekooli korraladamine. 31. 05- 02. 06. 06. Laitse. 7


2005 Adult Education And Civic Duties ESREA Network Active Democratic Citizenship and Adult Learning Conference 15-18.09.2005. Tallinna Ülikool

VÄLISSIDEMED

National University of Ireland, Maynooth; Department of Adult Education – Anne Ryan, Josephine W. Finn, Christopher Reid University of Alberta – Hedy Bach, Alex Clark, Cathy Adams, Lisa M. Given University of Minho – Paula Guimarães University of Linköping – Andreas Fejes, Per Andersson University of Ghent – Karine Janssens Leiden University – Barry Hake Vytautas Magnus University – Margarita Tereseviciene, Vaiva Zuzeviciute University of Surrey – Peter Jarvis University of Glasgow – Michael Osborne University of Gothenburg – Sverker Lindblad, Eva Andresson University of Sterling – Julie Allen, Tara Fenwick, Gert Biesta, Richard Edwards Helsinki University – Erika Löfström The Danish School of Education - Marcella Milana

JUHENDATUD BAKALAURE USE JA MAGISTRITÖÖD MAGISTRITÖÖD (20 AP)

2010 Säälik, I. Üliõpilase õppimine erialapraktikal rakenduskõrghariduses (Mainori kõrgkooli näitel) 2010 Eelma, P. Vahetusüliõpilase kohanemise ja taaskohanemise kogemused. 2010 Jeedas, P. Õppiva kogukonna kujunemise eeldused õppijate ja koolitajate kogemuses (pikaajalise kaasava juhtimise arenguprogrammi näitel) 2009 Skorobogatov, G. Arusaam refleksioonist täiskasvanukoolitaja refleksiivses praktikas 2009 Lorenz, K.-M. Õppejõudude kogemused probleemipõhise õppe rakendamisel 2009 Tuul, V. Täiskasvanukoolitajate professionaalset suhtlemist toetav virtuaalne praktikakogukond

8


BAKALAUREUSETÖÖD (4 AP)

2007. Skorobogatov, G. Õpetajate kirjalik refleksioon e-portfoolios. 2007 Mieler, M. Elukestva õppe käsitlus ajalehtedes Eesti Päevaleht ja Postimees (2000-2006 a.). 2007 Ahonen, L. Eneserefleksioon täiskasvanute koolitaja professionaalsuse kujunemisel 2006 Loor, H. Indiviidi kogemusest õppimine organisatsioonis Grundvig 2 projektides osalenud eestipoolse organisatsiooni näitel. 2006 Julisen, M. Algaja koolitaja kohanemine koolitaja rolliga. 2006 Paavo, R.. Tagasiside üliõpilase õppimise toetajana Tallinna Ülikooli andragoogika eriala üliõpilaste näitel

OPONEERINGUD

2010 Paljak, M. Rakenduskõrgkooli üliõpilaste enesehindamise toetamine õppeprotsessis [Magistritöö]. Tallinna Ülikool 2009 Kullas, K. Üliõpilaste suhtumine puuetega inimestesse. [Magistritöö]. Tallinna Ülikool 2007 Kirs, H. Üliõpilaste enesejuhitud õppimise võimalused akadeemilises õppes. [Bakalaureusetöö]. Tallinna Ülikool

9

http://www.maringross.com/wp-content/uploads/2010/10/cv-2010-oktoober  

http://www.maringross.com/wp-content/uploads/2010/10/cv-2010-oktoober.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you