Page 1

LITERATURA UNIBERTSALA

PLANIFIKATZEN LAGUNTZEKO ORIENTABIDEAK ORIENTACIONES PARA PLANIFICAR LA MATERIA DE LITERATURA UNIVERSAL 2009-10-13 Marimar PĂŠrez, asesora de Lengua Castellana y Literatura asesorialengua@gmail.com Maribi Apraiz, Euskal hizkuntza eta Literatura arloko kolaboratzailea b01euskarloa@berritzeguneak.net

Berritzegune Central

1


LITERATURA UNIBERTSALA PLANIFIKATZEN LAGUNTZEKO

1. PROGRAMAZIOA PLANIFIKATZEKO IRADOKIZUNAK 2. IRAKUR LIBURUEN ZERRENDA 3. CURRICULUMA 4. ZENBAIT BALIABIDE

5. GELARAKO ZENBAIT PROPOSAMEN DIDAKTIKO

1. PROGRAMAZIOA PLANIFIKATZEKO IRADOKIZUNAK / SUGERENCIAS PARA PLANIFICAR LA PROGRAMACIÓN Irakasgai honen programazioa planifikatzeko, ondoko irizpide hauek izan beharko lirateke nagusi: o Ez dago hizkuntza jakin bati atxikirik, horrenbestez euskal hizkuntza eta literatura irakasleek edota gaztelania eta literatura irakasleek irakatsi dezakete, eta elkarlanean ere aritu daitezke. Antolaketarako aukerak ugariak dira: astean zehar orduak banatzea, edukiak mintegien artean banatzea… o Ikasleengandik hurbilen dauden Literatura Unibertsaleko garaiei, batik bat, erreparatu behar zaie. Beraz, ikasturtearen herena edo erabili beharko litzateke XIX. mendera arteko literaturaz jarduteko eta beste bi herenak XIX.mendetik hasita gaur eguneko literatura aztertzeko. o Irakasgai honen helburu nagusia Literatura Unibertsaleko testu txatalak, antologiak eta testu osoak irakurtzea da, beraz, kontrolatu eta mugatu behar da literaturari buruzko informazioa transmititzeko jarduerei emango zaien denbora. o Literatura Unibertsala ikasgaia lantzeko jarduera nagusiak irakurketaren, entzuketaren eta testuen gaineko iritziak ematearen inguruan ardaztu behar dira, irakurri edo entzundako lanei buruzko iritziak elkarrekin partekatzeko eta testuen ezaugarri literario nagusiak eta bereziak azaltzeko. o Beste zenbait arte-adierazpide —musika, pintura nahiz zinema— lantzen dituzten jakintzagiekin erlazionatuta lantzea komeni da.

2


o Ezin da ahaztu XXI. mendean adiera molde berriak ditugula. Teknologia digitalek izan duten eboluzioak komunikazio literarioko molde berriak sortu ditu, eta bide berri horiek ere irakasgai honetan landu beharko dira. o Bestalde, oso garrantzitsua da ikasgelan parte-hartzea, pertsonen arteko harremanak garatzea, elkarrekin ikastea eta gaiak negoziatzea.

Para planificar la programación de esta materia sería conveniente tener en cuenta los siguientes principios: o No está en principio adscrita a ninguna lengua por lo que sería deseable que fuera impartida tanto por profesorado de Lengua Vasca como de Lengua Castellana. Las posibilidades organizativas son variadas: reparto de horas semanales, reparto de contenidos… o Se debe prestar especial atención a las etapas de la Literatura Universal más cercanas al alumnado por lo que sería conveniente distribuir el tiempo de clase de manera que se dedicara un tercio del tiempo disponible a trabajar obras y autores hasta llegar al siglo XIX, dedicando el resto del tiempo a XIX y XX. o Es necesario recordar que el principal objetivo de esta materia es la lectura de fragmentos, antologías y obras completas de la Literatura Universal por lo que hay que controlar el tiempo que se dedica a actividades centradas en la información sobre literatura. o La actividad central, en torno a la que se debe organizar el aprendizaje en esta materia, será el comentario de texto, entendido como la construcción compartida del sentido de las obras leídas y la explicación de las convenciones literarias específicas de las mismas. 1.1.- Programatzeko zenbait iradokizun Programazioa zehazte aldera, curriculumeko helburuak, ebaluazio-irizpideak eta adierazleak izan behar dira oso kontuan… Ebaluazioari lotutako adierazleek, esaterako, ikasgelan aritzeko argibideak eta jarduerak hautatzeko edota diseinatzeko xehetasunak ematen dituzte. Bestalde, gelako jarduerak azken ekoizpenei eta prozesuei begira antolatu beharko lirateke. Lehenengo hiruhilekoan, esaterako, ikasleek berek har lezakete antzinarotik ia-ia aro garaikidera bitarteko gaiak lantzeko ardura: informazioa bilduz, laburtuz eta azalduz… Gaiak eta garaiak atalka lantzeko proposatu daiteke eta monografiak, ahozko azalpenak, powerpointak…prestatzeko eskatu. Talde bakoitzak berak egindako lana besteei azaldu eta erakutsiko die…

3


1.1.-Sugerencias para la programación Al concretar la programación, los objetivos, criterios e indicadores de evaluación del currículo deben ser la referencia concreta. Por ejemplo, los indicadores de evaluación proporcionan muchas ideas para diseñar o legir actividades de aula. Por otro lado, las actividades de aula deben organizarse en torno a la producción de trabajos finales (investigación, presentaciones…) y al proceso de aprendizaje. Por ejemplo, en los primeros meses los alumnos y alumnas podrían trabajar en la búsqueda de información, selección y síntesis alrdedor de las primeras épocas trabajadas desde la Literatura clásica hasta la Edad Media para trabajar en grupo, realizar presentaciones orales a sus compañeros, etc.

2. IRAKUR LIBURUEN ZERRENDA Programazioa egiten errazteko, komenigarria da irakur liburuen zerrenda zehaztea. Proposatu litezkeen liburuak honakoak dira: 1.-“ Troiako emakumeak”, Eurípides http://antzerti.armiarma.com/antz6103.htm (lana, laburpena...)

2.-“Kantutegia”, Petrarca. Testu hautatuak 3.-“Dekameroia”, Bocaccio. Testu hautatuak 4.-“Hamlet’, Shakespeare (literatura unibertsala bilduma); www.susaliteratura.com/emailuak/shakespeare

5.- “El Quijote”, Cervantes, 1. atala 6.- Poesia erromantikoa. Antologia 7.- “Harrotasuna eta aurrejuzkuak”, Jane Austen (literatura unibertsala bilduma)

8.- “Madame Bovary” , Flaubert (literatura unibertsala bilduma; http://armiarma.com/unibertsala/flaubert) 9- “Kontakizunak” E.A. Poe. http://armiarma.com/unibertsala/poe/ 10.- “Belar hostoak”, Walt Whitman http://eu.musikazblai.com/txomin-artola

11-“Antologiak”, Baudelaire, Verlaine, Rimbaud… 12.-“Andere etxea”, Ibsen http://www.armiarma.com/emailuak/mizka/ibsen.htm 13.-Olerkiak. Antologia. Abangoardiak 14.-“ Metamorfosia”, Kafka. Hiria argitaletxea. Rufino Iraola Garmendiak itzulia 15.- “Manhattan Transfer”, John Dos Passos. literatura unibertsala bilduma; http://armiarma.com/unibertsala/dospassos

16.- “Godoten esperoan”, Beckett/ (http://www.susaliteratura.com/emailuak/beckett/godo02.htm; http://www.susaliteratura.com/kritikak/krit0211.htm

17.-“20 poemas de amor y una canción desesperada”, Neruda 18.-“Pedro Páramo”, Juan Rulfo. http://armiarma.com/unibertsala/rulfo

4


Oharra. Testuak, testuei lotutako informazioa eta zenbait audio “Literatura Unibertsala” bilduman topatu daitezke: http://www.euskara.euskadi.net/r59bidegil1/eu/contenidos/informacion/6987/eu_2437/eu_12461.html

Beste zenbait testu, berriz, Erein testuliburuan aurkitu daitezke.

Argitaletxeko

Literatura Unibertsala

Parece necesario, para facilitar la programación de la materia, concretar el listado de lecturas que se consideran recomendables. Un posible listado sería: 1. “Las troyanas” de Eurípides 2. “Cancionero”, Petrarca, selección 3. “Decamerón” , Bocaccio, selección 4. “Hamlet” Shakespeare 5. “El Quijote”, Cervantes, 1ª parte 6. Antología poesía romántica 7. “Orgullo y prejuicio” ,Jane Austen 8. “Madame Bovary” , Flaubert 9. Cuentos de Poe 10. “Hojas de hierba”, Walt Whitman 11. “Antología poética”, Baudelaire, Verlaine, Rimbaud… 12. “Casa de muñecas”, Ibsen 13. Antología de poesía (vanguardias) 14. “La metamorfosis”, Kafka 15. “Manhatan Transfer”,John Dos Passos 16. “Esperando a Godot”, Beckett 17. “20 poemas de amor y una canción desesperada”, Neruda 18. “Pedro Páramo”, Juan Rulfo

Selektibitateko azterketari begira, derrigorrezko irakur liburuen zerrenda hau gauzatu da: -

W. Shakespeare, Hamlet Edgar Allan Poe, Kontakizunak: ? ? ? ? ? ? ? ?

Berenize Usher Etxearen hondamena Maelström Erretratu obala Bihotz salataria Putzua eta pendulua Amontillado upela Marie Rogêten misterioa

5


-

Gustave Flaubert, Madame Bovary Franz Kafka, Metamorfosia John Dos Passos, Manhattan Transfer Pablo Neruda, 20 poemas de amor y una canción desesperada

Zerrenda kontuan izanik, bestalde, edukiak ebaluazioz ebaluazio sekuentziatu ahal izateko, ondoko p roposamena egin daiteke: 1. Ebaluazioa Antzinarotik Aro Modernora: - Mitologiak literaturaren hastapenetan. -Literatura biblikoaren, greziarraren eta latindarraren aurkezpen laburra. - Erdi Aroko epika eta ziklo arturikoaren sorrera. -Errenazimentua eta klasizismoa: testuinguru orokorra. Munduko aldaketak eta gizakiari buruzko ikuspegi berria. - Maitasunaren lirika: trobalarien olerkiak eta Dolce Stil Nuovo. Petrarkaren Kantutegiak ekarritako berrikuntza. - Prosazko narrazioa: Boccaccio. - Europako antzerki klasikoa. Ingalaterrako isabeldar antzerkia. - Argien Mendea: Ilustrazioa. Entziklopedia. - Ilustrazioko prosa. - Europako XVIII. mendeko eleberria. Cervantesen eta pikareskaren ondorengoak.

Gelako jarduerak. Eduki teorikoak lan praktikoen bidez gauzatu daitezke: monografiak, ahozko azalpenak, informazio panelak… beti testu hautatuen irakurketari lehentasuna emanez. Irakur liburua: “Hamlet”, Shakespeare (literatura unibertsala bilduma) 2. Ebaluazioa Aro Garaikidea (XIX. mendea) - Erromantizismoa: kontzientzia historikoa eta zientziaren zentzu berria. - Poesia erromantikoa. - Eleberri historikoa. -XIX. mendeko bigarren erdia: narratiba erromantikotik errealismora Europan. -XIX. mendeko Europako eleberrigile garrantzitsuenak. -AEBko literatura handiaren sorrera. Ipuinaren berpizkundea. -Poetikaren modernitatea: Baudelaire-etik sinbolismora. - Europako antzerkiaren berrikuntza. Aro Garaikidea (XX. mendea) -XIX. mendeko pentsamoldearen krisia eta mende amaierako kultura. -Filosofia-, zientzia- eta teknika-alorreko berrikuntzak, eta haien eragina literaturan. - Eleberriak idazteko bide berri baten sendotzea. - Europako abangoardiak. Surrealismoa.

6


Gelako jarduerak. Eduki teorikoak lan praktikoen bidez gauzatu daitezke: monografiak, ahozko azalpenak, informazio panelak… beti testu hautatuen irakurketari lehentasuna emanez. Irakur liburuak: “Kontakizunak” E.A. Poe (Literatura Unibertsala bilduma; ondoko helbidean ere bai: http://armiarma.com/unibertsala/poe ) “Madame Bovary”, G. Flaubert (Literatura Unibertsala bilduma; http://armiarma.com/unibertsala/flaubert “Metamorfosia”, F. Kafka (Hiria argitaletxea)

3. Ebaluazioa AEBko literatura handiaren gailurra. Belaunaldi galdua. - Absurdoaren antzerkia eta konpromisoaren antzerkia. - Hispanoamerikako literatura. - Hedabideak eta teknologia berriak: gaur egungo literaturan duten eragina

Gelako jarduerak. Eduki teorikoak lan praktikoen bidez gauzatu daitezke: monografiak, ahozko azalpenak, informazio panelak… beti testu hautatuen irakurketari lehentasuna emanez. Irakur liburuak: “Manhattan Transfer”, John Dos Passos (Literatura Unibertsala bilduma; http://armiarma.com/unibertsala/dospassos) “Veinte Poemas de amor y una canción desesperada”, P. Neruda IRAKUR LIBURUEN KRONOGRAMA Iraila

Urria

Azaroa

Abendua

Erdi Arora arte. Antologiak

Errenazimentua. Antologiak

Hamlet

M. Bovary

Urtarrila

Otsaila

Martxoa

Apirila

E.A. Poeren Kontakizunak

Metamorfosia

Manhattan Transfer

Veinte Poemas de amor…

Los siguientes títulos son los libros de lectura obligatoria para la prueba de selectividad: -

W. Shakespeare, Hamlet Edgar Allan Poe, Narraciones o Descenso al Maelstrón o El barril de amontillado o El corazón delator o El misterio de Marie Rôget o El pozo y el péndulo

7


-

o El retrato oval o La caída de la casa Usher o Berenice Gustave Flaubert, Madame Bovary Franz Kafka, La Metamorfosis John Dos Passos, Manhattan Transfer Pablo Neruda, 20 poemas de amor y una canción desesperada

Teniendo este listado se podría utilizar la siguiente propuesta para secuenciar los contenidos en las distintas evaluaciones. 1. Evaluación De la Antigüedad a la Edad Moderna: El papel de las mitologías en los orígenes de la Literatura. Breve panorama de las Literaturas bíblica, griega y latina. La épica medieval y la creación del ciclo artúrico. Renacimiento y Clasicismo: contexto general. Los cambios del mundo y la nueva visión del hombre. La lírica del amor: la poesía trovadoresca y el Dolce Stil Nuovo. La innovación del Cancionero de Petrarca. La narración en prosa: Boccaccio. Teatro clásico europeo. El teatro isabelino en Inglaterra. El Siglo de las Luces: la Ilustración. La enciclopedia. La prosa ilustrada. La novela europea en el siglo XVIII. Los herederos de Cervantes y de la picaresca.

Actividades de clase: Los contenidos se pueden trabajar mediante trabajos prácticos: monografías, exposiciones orales, tertulias literarias, paneles…siempre dando prioridad a la lectura comentada de los textos elegidos. Libro de lectura: “Hamlet”, Shakespeare 2ª Evaluación Edad Contemporánea (siglo XIX) El movimiento romántico: la conciencia histórica y el nuevo sentido de la ciencia. Poesía romántica. Novela histórica. La segunda mitad del siglo XIX: De la narrativa romántica al Realismo en Europa. Principales novelistas europeos del siglo XIX. El nacimiento de la gran Literatura norteamericana. El renacimiento del cuento. La modernidad poética: de Baudelaire al Simbolismo. La renovación del teatro europeo.

Edad Contemporánea (siglo XX) La crisis del pensamiento decimonónico y la cultura de fin de siglo.

8


Las innovaciones filosóficas, científicas y técnicas y su influencia en la creación literaria. La consolidación de una nueva forma de escribir en la novela. Las vanguardias europeas. El surrealismo.

Actividades de clase: Los contenidos se pueden trabajar mediante trabajos prácticos: monografías, exposiciones orales, tertulias literarias, paneles…siempre dando prioridad a la lectura comentada de los textos elegidos. Libro de lectura: “Cuentos”, E.A. Poe “Madame Bovary”, G. Flaubert “La metamorfosis”, F. Kafka 3.Evaluación La culminación de la gran Literatura americana. La generación perdida. El teatro del absurdo y el teatro de compromiso. La Literatura Hispanoamericana. Medios de comunicación y nuevas tecnologías: su influencia en la Literatura actual.

Actividades de clase: Los contenidos se pueden trabajar mediante trabajos prácticos: monografías, exposiciones orales, tertulias literarias, paneles…siempre dando prioridad a la lectura comentada de los textos elegidos.

Libros de lectura: “Manhatan Transfer”, Jon Dos Passos “Veinte Poemans de amor y una canción desesperada”, P. Neruda CRONOGRAMA DE LAS LECTURAS septiembre

octubre

Antologías y fragmentos hasta la Edad Media

Antologías y fragmentos del Renacimiento

Noviembre

diciembre

Hamlet

M. Bovary

enero

febrero

marzo

abril

Cuentos de E.A Poe

La metamorfosis

Manhatan Transfer

Veinte Poemas de amor…

9


3. IRAKASGAIREN CURRICULUMA / CURRÍCULO DE LA MATERIA Helburuak, ebaluazio-irizpideak eta ebaluazio-adierazleak http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43573/es/contenidos/informacion/dif10_curriculum_berria/es_5495/adjunto s/decreto_curribachillerato_c.pdf

4. IRAKASGAIA LANTZEKO ZENBAIT BALIABIDE / RECURSOS PARA TRABAJAR LA MATERIA INFORMAZIOA/ INFORMACIÓN: ? http://www.hiru.com/literatura/?taldea=LU_Albores_literatura_europea ? http://www.euskara.euskadi.net/r59738/eu/contenidos/informacion/6987/eu_2437/eu_12461.html ? http://armiarma.com ? http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_universal ? http://www.auladeletras.net/material/lituni01.pdf ? http://www.kalipedia.com/literatura-universal/

AUDIOAK/ AUDIOS : ? http://www.euskara.euskadi.net/r59738/eu/contenidos/informacion/6987/eu_2437/literatura_entzungaiak.html ? http://www.ikasbil.net/jetspeed/portal/mediatype/html/user/anon/page/materialdidacticodetalle?gid=286798 ? http://www.palabravirtual.com/ ? http://www.leerescuchando.net/ ? http://antologiapoeticamultimedia.blogspot.com/ ? http://amediavoz.com/ ? http://www.leerescuchando.net/ ? http://www.palabravirtual.com/

TESTU DIGITALAK/ TEXTOS DIGITALES ? ? ? ?

http://armiarma.com http://www.susa-literatura.com/ http://antzerti.armiarma.com/antz6103.htm http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/OtrosAutoresdelaLiteraturaUniver sal/index.asp ? http://www.cervantesvirtual.com ? http://books.google.es/books?q=google&oe=utf-8&rls=org.mozilla:esES:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&sa=N&hl=es&tab=wp

BIDEOAK/VÍDEOS http://www.youtube.com 10


Juan Rulfo. Pedro Páramo. http://www.youtube.com/watch?v=XRq3_wg_pIY ZINEA/ CINE Carmen Echazarretak egindako lana. Literaturari lotutako film eszenen hautaketa eta jarduerak. Selección de escenas y actividades para trabajar la literatura universal realizada por Carmen Echazarreta: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Apocalypse now Blade runner Cumbres borrascosa Drácula Romeo y Julieta My fair lady El informe pelícano El padrino Mucho ruido y pocas nueces Madame Bovary Las cenizas de Ángela La naranja mecánica

CdRom batean dago bilduta. Eskuratu nahi izane z gero jarri harremanetan gurekin. Material recogido en un CdRom. Si os interesa conseguirlo, escribid a nuestro correo.

5. GELARAKO ZENBAIT PROPOSAMEN DIDAKTIKO / ALGUNAS PROPUESTAS DIDÁCTICAS PARA EL AULA

(Teresa

Ruizek moldatuak)

VEINTE POEMAS DE AMOR Y UNA C ANCIÓN DESESPERADA. 1. Lectura dialógica de la “Canción desesperada” (en castellano), para conocer la obra, entenderla y reflexionar sobre ella. 2. Una vez conocida la “Canción desesperada”, reflexión sobre los aspectos formales de la obra, dirigida por la profesora correspondiente. Se utilizará también para relacionar estos poemas con las tendencias generales de la poesía siglo XX. 3. Reparto individual de los veinte poemas entre los alumnos y alumnas para que hagan una presentación del mismo al resto de la clase. Se pueden trabajar diferentes posibilidades, individuales yo en grupo: a. Elaboración de una presentación (ppt, moviemaker) para la que forzosamente tienen que reflexionar sobre lo sugerido por el poema.

11


b. Presentación individual de cada poema y posterior recitado. En la presentación (breve) se destacarán los rasgos formales y de contenido más interesantes). c. Reelaboración del poema: cada alumno “creará” un texto poético que intente recoger la misma idea que el original, o un texto explicativo del poema. Se presentarán ambos a la clase que juzgará si el alumno ha cumplido su objetivo d. Búsqueda de poemas y canciones actuales que recojan los mismos sentimientos que el poema seleccionado. Dado que los poemas originales están en castellano, las canciones y otros poemas podrían estar en otra lengua (intertextualidad y TIL). 4. Trabajo de investigación colectivo: cada alumno busca en su poema figuras relacionadas con el mundo de la naturaleza, (mis palabras se adelgazan como huellas de gaviota; el atlas blanco de tu cuerpo; ni corazón se cierra como una flor nocturna…) explica su significado, diferencian las metáforas, comparaciones y otras figuras, y hacen un recopilatorio de figuras nerudianas. Puede ampliarse con metáforas de la naturaleza de otros poetas, canciones o de la vida misma (eres como un témpano, eres como un huracán que todo lo destruye, mi vida es un páramo…). También pueden buscar referencias cinematográficas o pictóricas. Imprescindible: en el aula tienen que estar presentes las obras de Neruda, no sólo la que se trabaje, durante todo el tiempo que este autor se lea y comente. Lo ideal sería contar con una biblioteca de aula convenientemente dotada con todos los libros que se vayan a leer durante el curso, algunos otros de los mismos autores, y todos los que se consideran fundamentales pero no va a dar tiempo a leer en clase. También debería adornarse el aula con carteles, fotos, etc. de todos los escritores y escritoras significativos. En algún momento del trabajo sobre este poemario, el alumnado debería buscar/recibir información sobre el poeta, su vida, sus aportaciones, su huella. Como complemento, podría leerse el manifiesto por una poesía sin pureza y comprobar si en este libro se cumplen algunas de las ideas del manifiesto.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES 1. Utilizar la Literatura como fuente de disfrute, de conocimiento del mundo 1.2. Selecciona con criterios propios las lecturas para su disfrute personal. 1.3. Interpreta el contenido de la obra a partir de sus propias vivencias y sus conocimientos sobre la Literatura. 1.4. Lee significativamente las obras programadas y aplica los conocimientos adquiridos para mejorar la comprensión de las mismas. 2. Analizar y comentar obras breves y fragmentos significativos de distintas épocas, interpretando su contenido de acuerdo con los conocimientos adquiridos sobre el contexto en el que fueron producidas. 2.1. Reconoce las características de los principales momentos históricos y sociales. 2.2. Establece relaciones entre las convenciones socioculturales que se reflejan en las obras literarias y la sociedad en la que han surgido.

12


2.3 Interpreta las obras literarias dentro de su contexto histórico, social y cultural. 3. Caracterizar algunos momentos importantes en la evolución de los grandes géneros literarios, relacionándolos con las ideas estéticas dominantes y las transformaciones artísticas e históricas. 4. Analizar y comentar obras breves y fragmentos significativos de distintas épocas, interpretando su contenido de acuerdo con los conocimientos adquiridos sobre temas y géneros literarios, así como sobre periodos y autores. 4.1. Señala la presencia de determinados temas y motivos. 4.4. Reconoce las características del género en el que se inscribe la obra literaria. 4.5. Comenta los textos de manera razonada, identificando sus características esenciales y los recursos estilísticos. 5. Reconocer la influencia de algunos mitos y arquetipos creados por la Literatura y su valor permanente en el cultura universal. 5.1. Identifica mitos y arquetipos que perduran a través del tiempo. 5.3. Analiza y compara los diferentes tratamientos de un mismo mito o arquetipo literario a través del tiempo. 6. Relacionar obras significativas de la Literatura Universal con otras manifestaciones artísticas analizando la relación o diferencias entre los diferentes lenguajes expresivos. 6.1. Reconoce la utilización de las obras literarias como base de otras manifestaciones artísticas. 6.2. Analiza las relaciones entre diferentes obras artísticas, diferencias.

reconociendo semejanzas y

6.3. Reconoce las características de los distintos lenguajes que se utilizan. 7. Comparar textos literarios de la Literatura Universal con los de la Literatura Vasca y la Literatura Castellana explicando las influencias, coincidencias o diferencias. 8. Realizar, oralmente o por escrito, valoraciones de las obras literarias como punto de encuentro de ideas y sentimientos colectivos y como instrumentos para acrecentar el caudal de la propia experiencia. 8.1. Muestra una actitud abierta, consciente e interesada ante la Literatura. 8.2 Manifiesta en sus explicaciones interés por la lectura y por la actualidad literaria. 8.3. Expone su opinión, oralmente o por escrito, sobre la lectura personal de obras literarias utilizando diversos soportes. 8.4. Argumenta las propias opiniones. 8.5. Reconoce en las obras leídas la expresión colectivos.

de sentimientos, pensamientos y valores

8.6. Relaciona el contenido de la obra con sus propias vivencias. 9. Utilizar de manera crítica, autónoma y eficaz las Tecnologías de la Información y la comunicación para la búsqueda y comunicación de información sobre aspectos literarios. 10. Utilizar la conversación para la construcción de conocimientos y la comprensión de textos leídos. 10.1. Participa de manera activa, reflexiva y adecuada en interacciones sobre temas literarios. 10.2. Expone un punto de vista personal sobre los textos leídos. 10.3. Compara puntos de vista diferentes y revisa el suyo propio. 10.4. Llega a conclusiones razonadas sobre los aspectos literarios tratados.

13


11. Realizar análisis y comentarios, orales o escritos, acerca de una obra, un autor o una época con ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación, siguiendo un esquema previo. 11.1. Planifica el trabajo de manera autónoma. 11.6. Interpreta el contenido de la obra en relación con su contexto histórico y literario. 11.7. Reconoce los recursos lingüísticos empleados. 11.8. Utiliza el registro apropiado y la terminología literaria necesaria. 11.9. Revisa las propias producciones para la mejora de las mismas en relación con la coherencia, cohesión y corrección.

----------------------------------------------------------

Hojas de Hierba. Belar hostoak http://eu.musikazblai.com/txomin-artola Baserriko Ate Zabalak Abereen Artean Lur Osoaren Erasoak Ez Naiz Ezpazioa Aintzira eta Leku

Gogoeta Hauek

Arrastirian Hondartzan Hator, Esan Zidan

Puede aprovecharse la lectura de esta obra para hacer un trabajo integrado inglés/euskera/castellano. Podría trabajarse a partir de los poemas musicados en euskera por Txomin Artola, buscar los textos originales en inglés y sus traducciones en castellano (en caso de que se imparta la asignatura entre los seminarios euskera/castellano). A partir de aquí, la propuesta sería similar a la que presentamos para Neruda, con las variaciones impuestas, necesariamente, por la temática del poemario. 1. Presentación por parte del profesor, de la figura de este poeta que revolucionó el panorama de la poesía norteamericana. Para ello, la profesora puede preparar un ppt con fotos de Whitman, hacer referencia a la prensa de aquellos años y su importancia creciente hasta llegar a ser lo que es hoy en día, ligarlo con las múltiples películas que sobre la época han visto los alumnos, es decir, ir un poco más allá de quién era, dónde nació, qué escribió y a quien amaba o desamaba. 2. Audición de las canciones de Txomin Artola. Previamente, se entrega a los alumnos las letras originales en inglés y tienen que emparejar las canciones de Artola con el poema de Whitman. 3. La clase dividida en grupos de dos/tres alumnos se reparte las canciones (y el poema correspondiente) y hace una lectura comparada buscando diferencias significativas entre el texto original y la traducción (o las traducciones, si también utilizan el texto en castellano). A partir de este análisis comparativo, podrán trabajar sobre las diferencias formales (medida, rima…), las diferencias en el significado (comparando si usan las mismas referencias para decir lo mismo), las semejanzas, y la labor de traducción en general.

14


4. Reparto individual de fragmentos de la obra entre los alumnos y alumnas para que hagan una presentación del mismo al resto de la clase. Se pueden trabajar diferentes posibilidades, individuales yo en grupo: a. Elaboración de una presentación (ppt, moviemaker) para la que forzosamente tienen que reflexionar sobre lo sugerente del fragmento. b. Presentación individual de cada fragmento y posterior recitado. En la presentación (breve) se destacarán los rasgos formales y de contenido más interesantes). c. Reelaboración del fragmento: cada alumno “creará” un texto poético que intente recoger la misma idea que el original, o un texto explicativo del fragmento. Se presentarán ambos a la clase que juzgará si el alumno ha cumplido su objetivo d. Búsqueda de poemas y canciones actuales que recojan los mismos sentimientos que el poema seleccionado, en cualquiera de las lenguas que conocen. 5. Trabajo de investigación colectivo: cada alumno busca en su fragmento figuras relacionadas con el mundo de la naturaleza, (la articulación mas pequeña de mi mano es un escarnio para todas las máquinas) explica su significado, diferencian las metáforas, comparaciones y otras figuras, y hacen un recopilatorio de figuras. Puede ampliarse con metáforas de la naturaleza de otros poetas, canciones o de la vida misma (eres como un témpano, eres como un huracán que todo lo destruye, mi vida es un páramo…). También pueden buscar referencias cinematográficas o pictóricas, que en este caso serán muy abundantes. Imprescindible: en el aula tienen que estar presentes las obras de Whitman, no sólo la que se trabaje, durante todo el tiempo que este autor se lea y comente. Lo ideal sería contar con una biblioteca de aula convenientemente dotada con todos los libros que se vayan a leer durante el curso, algunos otros de los mismos autores, y todos los que se consideran fundamentales pero no va a dar tiempo a leer en clase. También debería adornarse el aula con carteles, fotos, etc. de todos los escritores y escritoras significativos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES 1. Utilizar la Literatura como fuente de disfrute, de conocimiento del mundo y para la construcción de la identidad personal, cultural y social. 1.1. Lee de manera habitual obras literarias. 1.3. Interpreta el contenido de la obra a partir de sus propias vivencias y sus conocimientos sobre la Literatura. 1.4. Lee significativamente las obras programadas y aplica los conocimientos adquiridos para mejorar la comprensión de las mismas. 2. Analizar y comentar obras breves y fragmentos significativos de distintas épocas, interpretando su contenido de acuerdo con los conocimientos adquiridos sobre el contexto en el que fueron producidas. 2.2. Establece relaciones entre las convenciones socioculturales que se reflejan en las obras literarias y la sociedad en la que han surgido. 2.3 Interpreta las obras literarias dentro de su contexto histórico, social y cultural.

15


2.4. Compara obras producidas en diferentes contextos reconociendo diferencias y semejanzas. 3. Caracterizar algunos momentos importantes en la evolución de los grandes géneros literarios, relacionándolos con las ideas estéticas dominantes y las transformaciones artísticas e históricas. 3.1. Explica, tanto oralmente como por escrito, los cambios significativos en la concepción de la Literatura y de los géneros. 3.2. Enmarca dichos cambios en el conjunto de circunstancias culturales que los rodean. 3.3. Establece nexos entre la Literatura, las otras artes y la concepción del mundo que tiene la sociedad en un momento de transformación. 4. Analizar y comentar obras breves y fragmentos significativos de distintas épocas, interpretando su contenido de acuerdo con los conocimientos adquiridos sobre temas y géneros literarios, así como sobre periodos y autores. 4.1. Señala la presencia de determinados temas y motivos. 4.2. Indica la evolución en la manera de tratar los temas y motivos significativos de la obra literaria. 4.3. Relaciona los temas y motivos con los de otras obras de la misma época o de épocas diferentes. 4.4. Reconoce las características del género en el que se inscribe la obra literaria. 4.5. Comenta los textos de manera razonada, identificando sus características esenciales y los recursos estilísticos. 5. Reconocer la influencia de algunos mitos y arquetipos creados por la Literatura y su valor permanente en la cultura universal. 6. Relacionar obras significativas de la Literatura Universal con otras manifestaciones artísticas analizando la relación o diferencias entre los diferentes lenguajes expresivos. 6.1. Reconoce la utilización de las obras literarias como base de otras manifestaciones artísticas. 6.2. Analiza las relaciones entre diferentes obras artísticas, diferencias.

reconociendo semejanzas y

6.3. Reconoce las características de los distintos lenguajes que se utilizan. 7. Comparar textos literarios de la Literatura Universal con los de la Literatura Vasca y la Literatura Castellana explicando las influencias, coincidencias o diferencias. 7.1. Aplica de manera autónoma los conocimientos literarios adquiridos en otras materias. 8. Realizar, oralmente o por escrito, valoraciones de las obras literarias como punto de encuentro de ideas y sentimientos colectivos y como instrumentos para acrecentar el caudal de la propia experiencia. 8.1. Muestra una actitud abierta, consciente e interesada ante la Literatura. 8.2 Manifiesta en sus explicaciones interés por la lectura y por la actualidad literaria. 8.3. Expone su opinión, oralmente o por escrito, sobre la lectura personal de obras literarias utilizando diversos soportes. 8.4. Argumenta las propias opiniones. 8.5. Reconoce en las obras leídas la expresión colectivos.

de sentimientos, pensamientos y valores

8.6. Relaciona el contenido de la obra con sus propias vivencias. 9. Utilizar de manera crítica, autónoma y eficaz las Tecnologías de la Información y la comunicación para la búsqueda y comunicación de información sobre aspectos literarios.

16


9.5. Utiliza las TIC como soporte para la comunicación de la información. 10. Utilizar la conversación para la construcción de conocimientos y la comprensión de textos leídos. 10.1. Participa de manera activa, reflexiva y adecuada en interacciones sobre temas literarios. 10.2. Expone un punto de vista personal sobre los textos leídos. 10.3. Compara puntos de vista diferentes y revisa el suyo propio. 10.4. Llega a conclusiones razonadas sobre los aspectos literarios tratados. 11. Realizar análisis y comentarios, orales o escritos, acerca de una obra, un autor o una época con ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación, siguiendo un esquema previo. 11.1. Planifica el trabajo de manera autónoma. 11.4. Estructura el contenido según un esquema previamente establecido. 11.6. Interpreta el contenido de la obra en relación con su contexto histórico y literario. 11.7. Reconoce los recursos lingüísticos empleados. 11.8. Utiliza el registro apropiado y la terminología literaria necesaria. 11.9. Revisa las propias producciones para la mejora de las mismas en relación con la coherencia, cohesión y corrección.

----------------------------------------------------------

DANTE

http://dante-commedia.blogspot.com/

A través de una obra literaria clásica el alumno puede realizar un acercamiento doble: a su propia creatividad y al conocimiento de una de las obras más relevantes y atractivas de la historia de la literatura universal: LaDivina Comedia.

TAREA Se les facilitara a los grupos de alumnos unas fotocopias o cd-rom con diferentes círculos del Infierno de Dante. Los círculos escogidos serán en principio los más atractivos visualmente o temáticamente para que este aceramiento a la obra litereria del florentino sea más atractiva para el alumnado. Con estos círculos infernales se pretende que el alumnado haga una interpretación por grupos, es decir, un acercamiento personal al texto, preferentemente a traves de un medio no literario: comics, cuentos, videos, performances, dramatizaciones...la tarea es libre, abierta, siempre se hará por grupos para que además de los conocimientos literarios y creativos se fomente un trabajo en equipo. Estas interpretaciones personales de los círculos dantescos del infierno se expondrán ante toda la clase al término del plazo establecido de 15 días, se irán exponiendo, uno por uno, a lo largo de toda una semana..

PROCESO o Tarea abierta. 3 a 5 alumnos, Lo más heterogéneos posible para así fomentar el objetivo principal de la actividad: la exploración de la creatividad. cada grupo escoge una manera de abordar la actividad. por sorteo. Las maneras de de afrontar la actividad:

17


? ? ? ?

Un comic: dibujos, guión, etc. Un video: de cualquier tipo: músical, dramático... un cuento: usando uno de los circulos del infierno como leitmotif. Este trabajo tiene la ventaja de aceptar cualquier priopuesta de los alumnos las anteriores son, tan sólo, ejemplos.

- La extensión del mismo no debe superar los 15 minutos, y la extensón de cuentos, comics y demás no debe superar las 15 páginas. - Los temas de los trabajos serán elegidos por el profesor, que será el que reparta los círculos del infierno sobre los cuales versaran los trabajos RECURSOS, -Para indagar en el mundo de Dante: 1. Alighieri Dante, La divina comedia, colección austral,Espasa-calpe, s.a. Madrid,1977. 2. Alighieri Dante, La divina comedia,Edimat libros s.a. colección grandes clásicos,Madrid, 2004.(este lo recomiendo por los increibles grabados de Gustavo Doré) 3. Blake William, La divina comedia,Biblioteque de IImage, Paris, 2000.(Este lo recomiendo por lo visual, ya que presenta ilustraciones del gran William Blake.) -

Para consultar sobre ese período literario en general 1. De Riquer,Martín y Valverde Jose María, Historia de la literatura universal, (vol 1),Planeta s.a. Barcelona, 1968. 2. Martínez Cachero, Jose María (dir), Grandes figuras de la literatura (vol ak), Espasa Calpe, s.a. Madrid, 1998.

- En cuanto a paginas web, pueden encontrar, los alumnos mucha inspiración al observar la visión apocaliptica de los grabados de Doré y el poeta inglés William Blake, aunque para este último y acercar su obra poética a los alumnos se puede recomendar tambien una gran obra maestra del cine actual Blade Runner, que a su vez también es un interesante viaje a traves de los infiernos con una, personal redención: http://www.bmayor.unc.edu.ar/Infierno_1.htm http://www.anarkasis.com/eroticon/1850_gustave_dore/home.htm http://www.epdlp.com/escritor.php?id=1475 http://www.satanred.com/downloads/El%20Paraiso%20Perdido.pdf .

http://dore.artpassions.net/

18

Orientaciones didácticas. Literatura Universal  

Orientaciones didácticas para facilitar la programación de la materia de 2º de Bachillerato, Literatura Universal.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you