Page 24

Hohenthal-Antin, L. (2013). Muistellaan. Luovat menetelmät muistisairaiden tukena. Juva: PS Kustannus. Karppinen, S. (1999). Käsityö taitona, tunteena ja ajattelun heräämisenä. Teoksessa Humaljärvi, M. & Salo, M. Käsityö koskettaa. (s. 19 –27). Helsinki: Suomen kuntaliitto. Kauppinen, E. (2007). Vuorovaikutuksesta voimaa. Teoksessa Visanti, M., Järnefelt, H., Bäckman, P. (toim.) LuovuusPedagogiikka (s 32– 36). Helsinki: Opetushallitus. Madori, L.L. (2010) Therapeutic Thematic Arts Programmin -menetelmä ikääntyneiden aikuisten hoidossa ja kuntoutuksessa. Saarijärvi: Hämeen ammattikorkeakoulu. Näppärät mummot. Luovalla kirjonnalla hyvinvointia. Käsin tehty historia. http://teeitse.punomo.fi/home/mviita/luova-kirjonta-toimintamalli.html Pöllänen, S. (2008) Käsityö terapiana ja terapeuttisena toimintana. Verkkojulkaisussa Oppimista, opetusta, monitieteisyyttä. Kirjoituksia Kuninkaankartanonmäeltä. http://sokl.uef.fi/verkkojulkaisut/monitiet/pollanen.htm Pöllänen, S & Hirsimäki, R. (2014) Crafts as Memory Triggers in Reminiscence: A Case Study of Older Women with Dementia http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/07380577.2014.941052 Rantala, P. & Jansson, S. (toim.) (2013). Taiteesta toiseen. Taidelähtöisten menetelmien vaikutuksia. Helsinki: Lapin Yliopisto. Semi, T. (2004). Ihmetekoja kaapista löytyvillä aineksilla. Ilmaisullinen kuntoutusmenetelmä dementiatyössä. Vahvike. Aineistoa ryhmätoiminnan ohjaamiseen ja vahvistamiseen. Vanhustyön keskusliitto. http://www.vahvike.fi/

24

Valoa kohtaamisista  
Valoa kohtaamisista  

Valoa kohtaamisista on käytännönläheinen opas ikäihmisten kulttuuriryhmien toimintaan. Oppaassa pohditaan ympäröivää maailmaa yhdessä tehden...

Advertisement