Page 23

Lisätietoa Oppaan artikkelit Eläkeliiton XVIII liittokokouksen lehmäparaati https://youtu.be/K8xihiosb_4 Elämää käsillä -projekti http://www.elamaakasilla.fi/ Hyvä kasvaa Järvenpäässä asukasliike http://www.hyvakasvaajarvenpaassa.fi/ Knit ’n’ tag -kokemukset http://www.ihanoikeablogi.fi/2015/05/knit-n-tag-turku-2015-osa-1-maire.html Likioma-projekti http://www.likioma.fi/ Taiteilija Timo Tähkänen http://timotahkanen.blogspot.fi/ Taito Åboland, Knt ’n’ tag -tapahtuman järjestäjä http://www.gullkrona.fi/ Tilastokeskus, www.stat.fi

Ympäristö- ja yhteisötaide Bardy, M, Isotalo, M., Korhonen, P. & Riikka Haapalainen, R. (toim.) (2007) Taide keskellä elämää. Helsinki: Kiasma Naukarinen, O. (2002) Ympäristön taide. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu Yhteisötaide. http://yhteisotaide.weebly.com/index.html Ympäristökasvatus kuvataiteessa. Merkityksellistä luonnon havaitsemista, kokemista ja tulkitsemista. http://www10.edu.fi/kuvataide/toiminnallinen_ luonnon_kokemistapa/ymparistotaide/

Taide ja käsityö psykososiaalisen toiminnan välineenä Ahonen-Eerikäinen, H. (1997) Taide psykososiaalisen työn välineenä. Karelia-ammattikorkeakoulu. Hohenthal-Antin, L. (2006). Kutkuttavaa taidetta: Taidetoiminta seniori -ja vanhustyössä. Juva: PS Kustannus.

23

Valoa kohtaamisista  
Valoa kohtaamisista  

Valoa kohtaamisista on käytännönläheinen opas ikäihmisten kulttuuriryhmien toimintaan. Oppaassa pohditaan ympäröivää maailmaa yhdessä tehden...

Advertisement