Page 14

Keskusteluissa jokainen voi tuoda omat ajatuksensa esille. Päätetään yhdessä oppaan ja keskustelun pohjalta mitä tehdään ja kenelle. Päätetään tekniikka ja materiaali. Mikäli teos tehdään palvelukotiin, sovitaan kuka ottaa sinne yhteyttä. Sovitaan kokoontumisajat, jaetaan vastuut muun muassa materiaalien hankinnasta. 2. Kokoontuminen Ensimmäinen työskentelykerta. Keskustellaan ryhmässä, mitä ollaan tekemässä, minne ja miksi, erityisesti mikäli tavataan palvelukodin asukkaita ensimmäistä kertaa. Mietitään yhdessä mitä asukkaat haluavat tuoda työssä esille ja millä tavoin. Riippuen ryhmäkerran kestosta ja mahdollisista uusista työtavoista tai näkökulmista, aloitetaan työskentely joko samalla tai seuraavalla kerralla. Aloitetaan työskentely. 3.– 8. Kokoontuminen Tehdään yhdessä teosta, voimien ja kunnon mukaan joko itsenäisesti taukoja pitäen tai toisia auttaen. Esimerkiksi Juhannussalko-työssä letitetään yhdessä teoksen osia tai mikäli matonkude on vielä vyyhdillä, keritään kude yhdessä. Muistetaan kahvit ja hyvät keskustelut työskentelyn lomassa. 9. Kokoontuminen Kootaan teos ja ripustetaan se haluttuun paikkaan. 10. Lopetus Kutsutaan muitakin ihastelemaan yhdessä tehtyä: palvelukodissa esimerkiksi hoitohenkilökuntaa ja muita asukkaita. Juodaan kahvit tai nostetaan maljat. Muistellaan yhteistä tekemistä ja mietitään jatkoa.

14

Valoa kohtaamisista  

Valoa kohtaamisista on käytännönläheinen opas ikäihmisten kulttuuriryhmien toimintaan. Oppaassa pohditaan ympäröivää maailmaa yhdessä tehden...

Valoa kohtaamisista  

Valoa kohtaamisista on käytännönläheinen opas ikäihmisten kulttuuriryhmien toimintaan. Oppaassa pohditaan ympäröivää maailmaa yhdessä tehden...

Advertisement