Page 1

Sosiaalista mediaa kieltenopettajille 29.10.2011 Joensuu Mari Muinonen mari.muinonen@uef.fi


L채mmittely채


Kysymyksiä? 1. Mitä sosiaalinen media sinun mielestäsi on? 2. Miten sosiaalinen media näkyy työssäsi? Vastaa http://willyou.typewith.me/p/somekielet


Sosiaalinen media?


Sisältö


Sosiaalinen media on tietoverkkoja ja tietotekniikkaa hyödyntävä viestinnän muoto, jossa käsitellään vuorovaikutteisesti ja käyttäjälähtöisesti tuotettua sisältöä ja luodaan ja ylläpidetään ihmisten välisiä suhteita. (Sanastokeskus TSK, Sosiaalisen median sanasto)


Ope sosiaalisessa mediassa

Opetuksen monipuolistaminen Oppimisen mahdollistaminen jokaiselle Oma ammatillinen kehittyminen ‌‌kaikki alkoi koulun blogista


Mari sosiaalisessa mediassa

Neulominen Valokuvaus ja taide Koirat Liikkuminen ‌. Joskus jopa kokkaus


Miten siellä verkossa sitten ollaan? • • • • • • •

Yksityisyys ja tietoturva (oma ja muitten) Käytöstavat Aktiivisuus ja avoimuus Kritiikinsietokyky ja käsittely Faktatiedot Ajattele ensin – jälki jää Vastavuoroisuus


Koulu organisaationa • Lisää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä • Helposti lähestyttävä • Toimiminen sosiaalisessa mediassa ei ole irrallaan muusta organisaation toiminnasta • Sosiaalisessa mediassa toimitaan käyttäjien ehdoilla, sosiaalisen median ehdoilla -> Ei voi määrätä, voi ohjata keskustelua • Käyttäjät ovat kriittisiä ja medialukutaitoisia


Ope verkossa • Tiedotus ja vinkit


Ope verkossa • Tiedotus ja vinkit • Yhteydenpito oppijoihin ja koteihin


R채m채l채n koulu


Ope verkossa • Tiedotus ja vinkit • Yhteydenpito oppijoihin ja koteihin • Verkostoituminen ja kollegiaalisuus


Ope verkossa • • • •

Tiedotus ja vinkit Yhteydenpito oppijoihin ja koteihin Verkostoituminen ja kollegiaalisuus Ammatillinen kehittyminen


Ope verkossa • • • • •

Tiedotus ja vinkit Yhteydenpito oppijoihin ja koteihin Verkostoituminen ja kollegiaalisuus Ammatillinen kehittyminen Ajankäyttö ja organisointi


Ole innostunut realisti Sopivat v채lineet Pala kerrallaan ja k채yt채 usein

Oppiminen vie aikaa Homma helpottuu askel kerrallaan

KYSY


Osallistuminen

Eric Whitacre's Virtual Choir - 'Lux Aurumque'


Yhteisรถllinen kirjoittaminen ja julkaisu -

Wikit Blogit Miellekartat Google dokumentit typewith.me Muistio.tieke


• Yhdessä tuottaminen, ei pelkkä lopputulos vaan koko prosessi • Osaamisen näkyväksi tekeminen, osallistaminen • Tavoitteet, välitavoitteet • Keskeneräisyyden sietäminen • Yhteistoiminta, pelisäännöt ja vastuu • Luovuus!! • Arviointi ja haastaminen (itse, vertais- ja open tekemä)


Yhteisöllisyys ja viestintä • • • •

Vertaisoppiminen Tiedon rakentaminen Vuorovaikutus ja viestintä Tutkivaa oppimista, tiedon etsimistä


Multimedia • Kuvat • Ääni


Kivaa mutta hauskaa? • • • •

Senja DeepLeap Googlen kääntäjä English central

… äläkä unohda lehtiä, videoita, blogeja, kuvagallerioita…ja etenkin pelejä.. kielellä kuin kielellä löytyy autenttista materiaalia


Teknologian edesauttaa tiedon äärelle pääsyä ja mahdollistaa opettajalle mielenkiintoisten menetelmien käyttämisen opetuksessa


Kiitos! Mari Muinonen mari.muinonen@uef.fi

Sosiaalista mediaa kieltenopettajille  
Sosiaalista mediaa kieltenopettajille  

Pohjois-Karjalan kieltenopettajat ry>n koulutus

Advertisement