Page 1

Koulu organisaationa sosiaalisessa mediassa Keski-Karjalan Osaavat opettajat

Kitee 23.2.2012 It채-Suomen yliopisto, Aducate Mari Muinonen


Päivän agenda Koulu organisaationa sosiaalisessa mediassa

- Tavoitteena miettiä oman koulun ja työyhteisön viestintää, yksilön merkitystä ja vaikutusta yhteisön viestinnässä. Mahdollisuudet ja kehittämiskohdat Jakaminen ja saaminen. Yhteistyö ja yhteisöllisyyys

Kahvia sopivassa välissä


Koulu organisaationa • Lisää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä • Helposti lähestyttävä • Toimiminen sosiaalisessa mediassa ei ole irrallaan muusta organisaation toiminnasta • Sosiaalisessa mediassa toimitaan käyttäjien ehdoilla, sosiaalisen median ehdoilla -> Ei voi määrätä, voi ohjata keskustelua • Käyttäjät ovat kriittisiä ja medialukutaitoisia

Lähde: Tuija Aalto, seminaarisarja 5.5.2010, Lainattu 16.11.2010: http://www.slideshare.net/kaitalonpoika/tuija-aalto-tymin-ja-vapaaajan-min-sosiaalisessa-mediassa


Ulkoinen viestintä • Avoimuus, toiminnan läpinäkyvyys • Näkyvyys, olemassa olo • Palvelujen kehittäminen, aktiivinen vuorovaikutus, tiedottaminen • Markkinointi, myös rekrytointi • Informaatio – Disinformaatio Mikä tärkeää, etenkin alussa

Viestintä on tapa ja mahdollisuus lisätä organisaation luottamusta ulospäin


Case Ihastjärvi

http://ihastjarvi.wordpress.com - Kenelle sivut ovat tarkoitettu? - Toimiiko? Tavoittaako kohdeyleisönsä? - Kuka hallinnoi? Kuka päivittää? Kuka kuvaa, julkaisee, tuottaa sisältöä? - Millaisen mielikuvan koulusta saa?


Sisäinen viestintä • Olemassa olo – Miten luokista/eri opehuoneista tieto kulkee, entä yhdessäolo? • Yhdenvertaisuus, tasa-arvo – kukaan ei jää ulkopuolelle • Yksi pedagogisen toiminnan kehittämisen kulmakiviä – toimiva viestintä, yhteinen suunta • Selkeys ja helppous • Avoimuus, läpinäkyvyys – huhut ja juorut? • Jakamisen kulttuuri, pedagoginen kehittäminen • Sovitut pelisäännöt ja niistä kiinni pitäminen – alussa vaatii totuttelua, rutinoituu. Voidaan helpottaa mm. teknisesti pienin ratkaisuin.


Tehtävä Meidän koulun viestintäympäristö


• Tehkää yhdessä saman työyhteisön jäsenten kanssa, jos olet yksin paikalla, niin toimi yksin • Työvälineenä käsitekartta – www.mindomo.com • Kirjaudu sisään google-tunnuksella ja jaa osallistujille, yhteistyö. • Lopuksi julkaiskaa käsitekartta ja laittakaa linkki fb-ryhmään tai koulutuksen blogiin


Ammatillisesti Henkilökohtainen tili - hallinnointi Ryhmät – hyötykäyttö opetuksessa, viestinnässä Sivut – koulun oma viestintäkanava?


Aikataulut


Kotitehtävänä treeniä ja raportointi seuraavalla kerralla

Kiitos. Itä-Suomen yliopisto, Aducate Mari Muinonen mari.muinonen@uef.fi

Keksi-Karjalan Osaavan Some 3. päivä  
Keksi-Karjalan Osaavan Some 3. päivä  

Viestintä keskiössä

Advertisement