Page 1

Bijna de effectieve start van het nieuwe jeugdhuis Na jarenlang overleg over hoe we het jeugdhuis Troelant een veilige en goede locatie kunnen aanbieden voor hun werking is het eindelijk zo ver. Er gaat begonnen worden aan de nieuwbouw voor het gemeenschapscentrum waar het Troelant zijn eigen stek krijgt. De bouw zal van start gaan in maart en hopelijk zal hij af zijn in de zomer van 2014. De gesprekken tussen het stadsbestuur, de dorpsraad en het jeugdhuis, i.v.m. het gebruik, het onderhoud en het beheer van dit gebouw zullen nu eveneens opgestart worden. Op deze manier ontstaan er goede en duidelijk afspraken alvorens het gemeenschapscentrum in gebruik wordt genomen. Het gebouw zal met moderne technieken worden voorzien om zo efficiënt mogelijk met energie om te springen. Een belangrijke vraag hierbij is of deze grote meerkost de moeite loont maar dat zal de toekomst uitwijzen.

“Het Zegje” is ondertussen aan zijn 3e editie toe… Dit blaadje wordt op regelmatige basis uitgebracht met actueel nieuws om u op de hoogte te houden van de activiteiten, plannen en realisaties van onze CD&V-afdeling en van het gevoerde CD&Vbeleid. Veel leesplezier!

Het CD&V-bestuur wenst U een voorspoedig 2013 !

Roeland Schelfaut

Komende activiteit in Sinaai: 

Eerstvolgende vergadering:

25/03/2013

Indien u interesse heeft om in ons bestuur te komen of indien u vragen en/of opmerkingen heeft over onze gemeente, aarzel dan niet om contact op te nemen. Mailen doe je naar: dw.kurt@gmail.com Vu: Kurt De Weggheleire, Cadzandstraat 30, 9112 SINAAI (voorzitter CD&V Sinaai)

Hierboven ziet u de nieuwe vleugel van de Sint-Catharinascholen! Het gebouw is gelegen in de Edgard Tinelstraat naast de stedelijke bibliotheek.


Monique Van Hecke: nieuw gemeenteraadslid verkozen voor de Cd&v te Sinaai Met Monique Van Hecke heeft Sinaai een nieuwe en gedreven stem in de Sint-Niklase gemeenteraad. Monique wil het aanspreekpunt zijn voor alle bekommernissen en suggesties die leven in onze gemeente. Eerst en vooral voor iedereen een gelukkig en gezond 2013! 2012 was voor mij toch wel een bijzonder jaar. Op 14 oktober werd ik verkozen tot gemeenteraadslid voor CD&V. Ik ben bijzonder fier en vooral dankbaar dat ik van zoveel mensen het vertrouwen heb gekregen. Ik wil de komende jaren heel actief aanwezig zijn in Sinaai. Ik maak als gemeenteraadslid deel uit van de commissies jeugd, natuur, welzijn, flankerend onderwijsbeleid, burgerzaken en financiën, maar ik zal ook alle dossiers die betrekking hebben op onze gemeente op de voet opvolgen. Maximale bereikbaarheid en aanspreekbaarheid zijn voor mij heel belangrijk. Hou gerust mijn gegevens bij: gsm 0494 47 70 06 Monique Van Hecke

Nieuwe vleugel voor de Sint-Catharinascholen te Sinaai In de Edgard Tinelstraat zijn er al enkele maanden serieuze werken bezig aan de lagere school. Er worden 6 klaslokalen, een taakklas, toiletten en een aantal nutslokalen gebouwd. Het metselwerk is momenteel voltooid en men werkt nu aan het dak. Het lijkt vreemd dat nu pas aan deze werken begonnen wordt, aangezien al in 1995 gemengd onderwijs werd ingevoerd en dus het logisch was dat best alle klassen van de lagere school samen op 1 locatie zouden samengebracht zijn. Jammer genoeg was er in de bestaande lokalen van zowel de campus op de Tinelstraat als die van de Vleeshouwerstraat niet genoeg plaats voor alle klassen. De kleuters zaten best gelijkvloers, dus gingen die naar de Vleeshouwerstraat en dan werd de beslissing genomen om daar ook de derde graad onder te brengen. Daarna begon de lange weg naar het alsnog realiseren van een voldoende grote ruimte om alle klassen samen te brengen, ook al omdat de lokalen van de derde graad niet meer voldeden. De beslissing werd toen genomen om in de Tinelstraat te bouwen, en dankzij de buur, die hiervoor ook toestemming moest geven, werd dan beslist om op de huidige locatie te bouwen, u kan er niet meer naast kijken. Ook subsidiëring was belangrijk, wat ook nog enige vertraging met zich meebracht, de wachtlijst is erg lang! Voor het project in Sinaai in de Tinelstraat rekent men erop dat 70% van de kost door subsidies wordt betaald, dus daar kon men niet onderuit.

Ook stedenbouwkundig was dit geen zacht eitje, u ziet immers zelf dat het gebouw enige impact heeft op het straatbeeld. Het Tinelhuis zal echter niet in de schaduw verdwijnen, het gebouw torent niet heel erg hoog uit, al was dat ook geen evidentie. Zo'n groot gebouw op de speelplaats inplanten, kost best wat ruimte van de spelende kinderen, en dan rekening houden dat er 2 leerjaren kinderen bijkomen. Er is dus beslist om op palen te bouwen, zodat de kinderen onder de klassen hun speelplaats behouden (en nog eens lekker droog als het regent!). Ook handig voor de fietsende jeugd is het feit dat de Tinelstraat toch heel wat minder verkeer trekt dan de Vleeshouwerstraat, dat is mooi meegenomen. Men heeft ook de optie onderzocht om op de OCMW site of de Troelant site een volledig nieuwe campus te bouwen. De grote voordelen daar zijn de nabijheid van de sportterreinen en de sporthal, maar dit hield ook grote risico's in. De grotere kostprijs had misschien kunnen gecompenseerd worden door de verkoop van de huidige lokalen, maar dat is altijd maar afwachten wat dit zou opbrengen. Daarnaast zou men dan ook meer subsidie nodig hebben, en dat zou zeker nog meer uitstel betekend hebben, want lager op de wachtlijst bij de overheid. Wat zijn dan de plannen van de klassen die dan leeg komen te staan in de Vleeshouwerstraat? Die zullen in de eerste plaats dienen om de kleuters in onder te brengen, tijdelijk, terwijl hun klassen worden gerenoveerd. Een piste die momenteel verkend wordt, is om daar later een crèche in onder te brengen, door de lokalen te verhuren aan derden. Daarvoor zullen die lokalen wel aangepast moeten worden, maar daar is men al over aan het denken. Daarnaast is de nieuwe speelplaats in het Wijntje ook al afgewerkt in combinatie met een nieuw sanitair blok, waar ook een douche in voorzien is (u kan zich voorstellen dat dit een gemak is in een kleuterschool!), en die ook een uitweg voorziet naar de klas die het verste zit van de 'oude' toiletten, voor de kleutertjes in die klas alvast ook een opluchting indien de nood groot is. Ook het feit dat een stukje bos werd afgebakend en geïntegreerd in de speelplaats zal bij de avontuurlijkste kleuters menig mooie droom opgeleverd hebben. Als uitsmijter nog enkele lijnen uit het liedje dat men zong bij het openen van de 'nieuwe coole speelplaats' op het Wijntje tijdens de babyborrel: Op onze nieuwe coole speelplaats Is het altijd fijn Ja je voelt je er blij want We spelen er met groot en klein We bouwen kampen in het stukje bos We lopen snel naar onze fietsen cross Niemand blijft aan de kant! Ik droomde van een glijbaan Hij kwam tot aan de maan Toen ik wakker werd, snel uit bed, en echt waar Alles was echt klaar Marijke Pante

Het zegje 2013  

Derde editie van Het Zegje van CD&V Sinaai

Het zegje 2013  

Derde editie van Het Zegje van CD&V Sinaai

Advertisement