Page 1

Uw partner in opleidingen

OPLEIDINGEN VOOR DE SCHOONMAAKBRANCHE EN DE FACILITAIRE DIENSTVERLENING


Onze meerwaarde

is dat wij uw medewerkers laten bloeien

Goed opgeleid personeel maakt het verschil. Als hĂŠt opleidingsinstituut voor de schoonmaakbranche stellen wij daarom graag alles in het werk om samen met u uw medewerkers op te leiden tot vakbekwame schoonmaakprofessionals. Jaarlijks vinden meer dan 9.000 cursisten hun weg naar SVS. Met vakkennis bereiken uw medewerkers op een gezonde manier een schitterend schoonmaakresultaat. Bovendien geeft een opleiding uw medewerkers het zelfvertrouwen dat zij verdienen. Of u de schoonmaak nu in eigen beheer of uitbesteed heeft; SVS organiseert opleidingen in elke tak van schoonmaak, waar en wanneer u wilt.


Groot opleidingsaanbod

Strak maatwerk

SVS ontzorgt

Sinds 1977 is ons doel het stimuleren, organiseren en uitvoeren van opleidingen voor werknemers die zich bezighouden met professioneel schoonmaakonderhoud. SVS heeft inmiddels een aanbod van meer dan zestig vak-, kader- en managementopleidingen. Alle SVS-opleidingen zijn zeer praktijkgericht en worden gekenmerkt door ‘learning by doing’, dicht bij de werkvloer. We besteden veel aandacht aan ergonomie, effectiviteit en efficiëntie, veiligheid, sociale vaardigheden en gastvrijheid. Onze docenten en trainers hebben ruime ervaring met het overdragen van kennis en praktische vaardigheden. Bovendien komen zij allemaal uit de schoonmaakbranche, dus ze kennen de werkvloer en cultuur. Cursisten voelen zich daardoor snel op hun gemak.

Schoonmaakbedrijven, ziekenhuizen, zorginstellingen, universiteiten, vastgoedbeheerders, hotels of SW-bedrijven; elke opdrachtgever met een groter volume schoonmaakmedewerkers kunnen wij maatwerkopleidingen leveren. In een lesgroep met enkel deelnemers uit uw bedrijf, kunnen onze docenten dieper ingaan op bedrijfsspecifieke omstandigheden. SVS kan uw medewerkers ook opleiden via Training on the Job. Dat betekent dat zij voornamelijk tijdens de uitvoering van hun reguliere schoonmaaktaken, dus op de werkvloer, door een SVSdocent worden opgeleid. Daardoor staat de dagelijkse praktijk centraal en blijven de verletkosten beperkt.

Schoonmaakbedrijven die onder de cao Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf vallen, krijgen van de Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche (RAS) voor diverse SVS-opleidingen een tegemoetkoming in de opleidingskosten. Dat maakt opleiden nog aantrekkelijker. Na één telefoontje nemen wij u nagenoeg alle begeleiding van uw op te leiden medewerkers uit handen. Van het inplannen van de deelnemers tot aan het verstrekken van de examenuitslagen en diploma’s; wij regelen het. Natuurlijk houden wij u overal van op de hoogte. Voor, tijdens en na de opleiding(en) zijn wij altijd bereikbaar voor vragen en opmerkingen.

U W PA R T N E R I N O P L E I D I N G E N


Schoonmaken is een vak. Een schoonmaker kan daarom niet zonder de nodige basiskennis van schoonmaakmethoden en -technieken. DĂŠ opleiding waarmee elke medewerker aan de slag kan is de Basisopleiding Schoonmaken van SVS.

Algemeen Schoonmaakonderhoud


In de Basisopleiding Schoonmaken leren deelnemers praktisch en veilig schoonmaken volgens de microvezelmethode, met alle daarbij behorende materialen en middelen. Om lichamelijke klachten en ziekteverzuim te voorkomen, ligt de focus in alle SVS-opleidingen op de juiste werkhoudingen. We besteden ook aandacht aan sociale vaardigheden, milieu en cao. De lessen zijn laagdrempelig, zeer praktijkgericht en er wordt vooral heel veel geoefend. Onze docenten zorgen voor een ongedwongen sfeer, waardoor cursisten zich prettig en zelfverzekerd voelen. Dat leidt tot meer motivatie en een nog beter schoonmaakresultaat.

Wij helpen (beginnende) schoonmakers in alle schoonmaaksectoren op weg. De Basisopleiding Schoonmaken kan namelijk worden aangevuld met verschillende modules. De focus ligt dan, naast algemeen schoonmaakonderhoud, bijvoorbeeld op traditionele reiniging (werkdoeken en moppen die worden gespoeld in emmers met een reinigingsoplossing), reinigen in de gezondheidszorg, scholen en kinderdagverblijven of schoonmaken in hotels en de recreatieve branche. Onze verschillende lesmaterialen met vele instructiefoto’s en verklarende teksten maken het voor alle doelgroepen mogelijk een SVS-opleiding te volgen.

Wanneer u meerdere medewerkers tegelijk wilt laten opleiden, organiseren wij graag een bedrijfsgroep voor u. Zo’n opleidingsgroep met alleen uw eigen medewerkers kan bijna overal en op elk moment starten. Wij kunnen uw medewerkers ook in hun vertrouwde werkomgeving opleiden via Training on the Job. Uw medewerkers leren het schoonmaakvak dan aan de hand van de lesstof en hun eigen werkzaamheden. Zo hoeft u hen niet te missen op de werkvloer en bespaart u flink op uw verletkosten.

U W PA R T N E R I N O P L E I D I N G E N


De Basisopleiding Schoonmaken van SVS is de basis voor iedere beginnende schoonmaker, maar een specialistische reiniger komt niet ver met alleen kennis van algemeen schoonmaakonderhoud. In onze specialistische ĂŠn veiligheidsopleidingen leren huidige en/of toekomstige medewerkers alles over schoonmaken in hĂşn specialistische reinigingssector.

Specialistisch Schoonmaakonderhoud Arbo & Veiligheid


SVS heeft opleidingen op het gebied van glasbewassing, reiniging na calamiteiten (o.a. brand- en waterschade), gevelonderhoud, reiniging in de voedselverwerkende industrie, graffitiverwijdering, vloeronderhoud en schoonmaak in het openbaar vervoer (bussen, trams, metro’s, touringcars of treinen). Specialistische vakopleidingen zijn echte ‘doe-opleidingen’ met veel meer praktijk dan theorie en met veel begeleiding van onze docenten. We verzorgen de specialistische opleidingen veelal in het SVS-Landelijk Opleidingscentrum Specialistische Reiniging op Industriepark Kleefse Waard in Arnhem. Deze locatie heeft verschillende faciliteiten voor realisti-

sche praktijksessies. Zo kunnen deelnemers onder meer oefenen met ladders, hoogwerkers, gevelinstallaties en hogedrukreinigers. Wij gebruiken de meest moderne en goedgekeurde hang- en klimmaterialen en persoonlijke beschermingsmiddelen. Deelnemers zijn dus altijd verzekerd van een veilige lessituatie. Onze verschillende veiligheidsopleidingen draaien om begrippen als veiligheid, risico, ongeval en preventie. Voor het veilig werken met een hoogwerker is bijvoorbeeld meer vereist dan het correct bedienen van de knoppen. Om de veiligheid van de bediener én personen en objecten in de directe omgeving van een hoogwerker te kunnen waarborgen,

is een goede basiskennis nodig van de werking van de machine en een praktische training volgens (inter) nationaal erkende normen (IPAF). Naast een theoretisch deel zijn onze veiligheidsopleidingen zeer praktijkgericht met veel opdrachten en oefeningen. Effectieve communicatie bevordert het veilig en correct werken. Daarom bieden wij ook opleidingen omtrent arbotechnische aspecten zoals coachend leidinggeven, werkoverleg en het voorkomen van verzuim wegens psychische klachten (veroorzaakt door spanningen of problemen, privé of op het werk). Met een goed gesprek komt u een heel eind.

U W PA R T N E R I N O P L E I D I N G E N


De ene tak van schoonmaak is de andere niet. Wij bieden daarom opleidingsoplossingen op maat. Wij bekijken graag samen met u de mogelijkheden voor het opstarten van een maatwerktraject binnen uw organisatie.

Maatwerktrajecten


Doordat SVS jaarlijks duizenden cursisten ontvangt, hebben wij een grote kritische massa om snel op vragen vanuit de markt in te kunnen spelen. Naast onze reguliere opleidingen ontwikkelen wij daarom graag maatwerktrajecten die nauw aansluiten op uw persoonlijke opleidingswensen. Een specifieke doelgroep of een speciaal onderwerp, een groot of klein aantal medewerkers, meerdere dagdelen of een korte training: de mogelijkheden zijn eindeloos. Om nóg meer in te kunnen spelen op bedrijfsspecifieke elementen, organiseren wij onze maatwerkopleidingen, -trainingen en

-workshops alleen voor groepen medewerkers uit één bedrijf. Natuurlijk op voor u geschikte dagen en tijden en desgewenst op uw locatie of object. Wij kunnen voor u zelfs maatwerk lesmateriaal ontwikkelen, met specifieke foto’s van schoonmaakmethoden en -materialen die uw organisatie gebruikt. Zo’n lesboek op maat, vormgegeven in uw huisstijl, geeft blijk van de specifieke aandacht voor de opleiding van uw personeel. Het maakt een SVS-opleiding extra aantrekkelijk en herkenbaar voor uw medewerkers. Bovendien kunt u zo op een heldere manier uw werkwijze en bedrijfscultuur overbrengen

op uw (nieuwe) schoonmaakmedewerkers. We bieden opleidingen voor diverse doelgroepen, waaronder ook anderstaligen en deelnemers met een beperking. Onze docenten kennen bijvoorbeeld de specifieke aandachtspunten in de Sociale Werkvoorziening (SW): de sector die mensen met een lichamelijke, psychische en/of verstandelijke handicap aan een echte baan helpt. Een SVS-vakdiploma biedt deze cursisten veel kansen op de arbeidsmarkt.

U W PA R T N E R I N O P L E I D I N G E N


Uitvoerende schoonmaakmedewerkers en startende leidinggevenden kunnen hun hart ophalen aan een van onze kaderopleidingen. Deze opleidingen draaien om zelfstandig leidinggeven aan een groep schoonmakers in diverse takken van schoonmaak. Om daarnaast de schoonmaakkwaliteit te borgen kunnen leidinggevenden, (midden)kaderfunctionarissen, adviseurs en managers een van onze DKS- en VSR-KMS-opleidingen volgen.

Kader & Management VSR-Kwaliteitsmeetsysteem


Over goed schoonmaken hoeven wij (toekomstig) leidinggevenden niets meer te vertellen. Maar wij leren hen wel graag plannen, overleggen en hun medewerkers te instrueren. Delegeren, organiseren, coachen; communicatie is de rode draad op de werkvloer ĂŠn in onze kaderopleidingen. Aan de hand van voorbeeldsituaties en rollenspelen worden de deelnemers indringend geconfronteerd met hun functioneren en hun verantwoordelijkheden in het schoonmaakbedrijf. Zo leren huidige en toekomstige leidinggevenden het beste uit zichzelf en hun medewerkers te halen.

Leidinggevenden in de schoonmaakbranche gaan vanzelfsprekend voor kwaliteit. SVS kan u helpen die kwaliteit te waarborgen, door middel van een opleiding omtrent het kwaliteitsmeetsysteem van de Vereniging Schoonmaak Research (VSR). Het DKS en VSR-KMS zijn handige meetinstrumenten, want vies en schoon zijn subjectieve begrippen. Aan de hand van het kwaliteitsmeetsysteem kunnen schoonmaakbedrijven en opdrachtgevers objectief en rationeel bepalen of de geleverde schoonmaakprestaties voldoen aan de gemaakte afspraken.

Het DKS is een snelle en eenvoudige steekproefcontrole op de kwaliteit van uitgevoerde schoonmaakwerkzaamheden. In de meer gedetailleerde opleidingen VSRKwaliteitscontrole en VSR-KMS Kwaliteitsinspectie draait het om een eindcontrole conform de contractafspraken tussen een schoonmaakbedrijf en de opdrachtgever. Kwaliteitscontroleurs in spe leren voornamelijk controles uitvoeren en deze objectief beoordelen. Toekomstige kwaliteitsinspecteurs leren daarnaast resultaatanalyses uitvoeren en interne medewerkers aansturen wat betreft de kwaliteitsmeting en de rapportage daarvan.

U W PA R T N E R I N O P L E I D I N G E N


Opleidingsoverzicht

Workshops & Incompanytrainingen Incompany trainingen Combi-opleiding Basisopleiding Schoonmaken Basisopleiding Schoonmaken + Module Traditioneel Basisopleiding Schoonmaken + Module Particulieren Basisopleiding Schoonmaken + Module Hotels Basisopleiding Schoonmaken + Module Recreatiebungalows

LEIDINGGEVENDE Basisopleiding Schoonmaken + Module Scholen Basisopleiding Schoonmaken + Module Gezondheidszorg Vakopleiding Schoonmaken Operatieafdelingen Basisopleiding Vloeronderhoud Vakopleiding Vloeronderhoud Specialist Module Trappenhuisreiniging

Schoonmaakonderhoud


Vakopleiding Glazenwasser

KADEROPLEIDING SCHOONMAAKDIENSTVERLENING 2.0

Module Glazenwasser in Uitzonderingssituaties

LEIDINGGEVENDE

Vakopleiding Gevelonderhoud

Glazenwassen en Specialistische Reiniging

Module Graffitiverwijdering Gevel

Opstart van nieuwe projecten

BASISMODULE

BASISMODULE

BASISMODULE

Coachend Leidinggeven & Werkoverleg

Plannen en Organiseren

Schoonmaaktechniek

Relatiebeheer

Arbeidsrecht en cao

Vakopleiding Foodreiniging Vakopleiding Reiniging na Calamiteiten - Medewerker Vakopleiding Reiniging na Calamiteiten - Specialist Herhalingscursus Reiniging na Calamiteiten Vakopleiding Reiniging Rollend Materieel Module Graffitiverwijdering Rollend Materieel Periodieke Reiniging Rollend Materieel IPAF

Functionerings- en beoordelingsgesprekken

LEIDINGGEVENDE Omgaan met cultuurverschillen Reiniging na Calamiteiten Salvage en Reconditionering

Documentherkenning

Voorkomen Psychisch Verzuim

Training Werkoverleg

LEIDINGGEVENDE Coachend Leidinggeven & Werkoverleg Reiniging Rollend Materieel Gecertificeerd Makelaar in Schoonmaakdienstverlening

DKS

VSR-KMS Kwaliteitscontrole

APK

VSR-KMS Kwaliteitsinspectie

U W PA R T N E R I N O P L E I D I N G E N

APK


Waarom opleiden? Waarom SVS? Laat u inspireren door enkele van onze tevreden opdrachtgevers.

Peter Nolet

Truus van Hulst

William Pol

Operationeel directeur Van Adrichem (ZH):

Directeur Hodal B.V. (FL):

Directeur Menno Sappé Reinigingsdiensten (FR):

“Onze schoonmaakmedewerkers zijn het allerbelangrijkst voor de waarde van onze dienstverlening. Wij vinden dat we onze medewerkers moeten opleiden en leren hoe mooi het vak is. Een mooie bijkomstigheid is de saamhorigheid die een opleiding tussen collega’s creëert.”

“Ook in de schoonmaakindustrie is het belangrijk dat je op de hoogte blijft van alle veranderingen. Denk hierbij aan ergonomisch werken, duurzame materialen en veranderingen van gebruikte middelen. Iets waar je misschien niet zo snel bij stilstaat, maar wat absoluut heel belangrijk is.”

“Ik wil dat mijn medewerkers goed weten waar ze mee bezig zijn. Die bewustwording zorgt voor efficiëntie. Dus niet harder, maar slimmer werken.”


Angela Streedel

Els Jansen

Wil Faber

Teamleider West End Facility (ZH):

Manager Service & Dienstverlening SizaCollege (GD):

Directeur Meijer Multicleaning (NH):

“Onze medewerkers moeten volgens de afspraken kunnen werken, want operatiekamers zijn kritische afdelingen. Daar móet alles goed gaan. Onze medewerkers waren heel enthousiast over de SVS-opleiding. Zelfs de leidinggevenden in de groep leerden nog nieuwe dingen.”

“Wij zijn trots op onze 76 geslaagden, die bewezen hebben dat Siza prima kan voldoen aan de strenge normen die in de schoonmaakbranche gesteld worden. Hier plukken wij met zijn allen voortaan de vruchten van!”

“Het is belangrijk dat onze medewerkers weten waarom en hoe dingen schoongemaakt moeten worden. We geven hen graag deze aandacht en tonen interesse in hen en de werkzaamheden op hun werkplek. SVS is bij uitstek degene die de opleidingen voor ons kan verzorgen.”

U W PA R T N E R I N O P L E I D I N G E N


Rhijnspoor 267 • 2901 LB Capelle aan den IJssel • E-mail: info@svs-opleidingen.nl • Tel: 010 - 29 31 000

www.svs-opleidingen.nl

Corporate Brochure SVS  

SVS is hét opleidingsinstituut voor de schoonmaak- en glazenwassersbranche en de facilitaire dienstverlening.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you