Page 1

De VLS Groep: ‘De schoonmaker mag gezien worden’ Goed opgeleide, vakbekwame schoonmakers maken het verschil. Dat onderstreept schoonmaakbedrijf VLS. Om hun ervaring, specialisme en vakmanschap verder te versterken, komt het bedrijf nu met een eigen SVS-lesboek voor de Basisopleiding Schoonmaken.

V

LS specialiseert en ontwikkelt zich continu om nóg beter te worden in het doen waar ze al goed in zijn, met als slogan ‘Gewoon lekker schoon’. De VLS Groep bestaat uit VLS Schoonmaak en VLS Multiservice en kent daarnaast een groot aantal strategische allianties. Hierdoor biedt VLS een compleet pakket facilitaire diensten om de zakelijke markt te bedienen. Het is naar eigen zeggen een bedrijf met een familiaire sfeer en grote saamhorigheid. Dennie van Leeuwen, algemeen directeur van de VLS Groep: “Er heerst bij VLS een echte no-nonsensecultuur. Dit draagt bij aan de stabiliteit van ons bedrijf en daarmee aan de continuïteit in de relatie met onze opdrachtgevers. Daar zijn we trots op en dat willen we graag zo houden.” VLS besteedt veel aandacht aan de persoonlijke ontwikkeling van haar medewerkers. Van Leeuwen: “Een professionele opleiding is van belang, zodat onze medewerkers de waardering krijgen die zij verdienen van onze

opdrachtgevers maar ook van hun werkgever. De schoonmaker mag gezien worden, want schoonmaken is een vak!” Samenwerken in opleiden VLS werkt al van oudsher samen met brancheopleider SVS, om structureel dé basis te bieden voor kwalitatief schoonmaakonderhoud. Anno van Luxemburg, directeur operationele zaken: “Door de keuze voor SVS als partner in onze opleidingen kiezen we voor kwaliteit en continuïteit in ons opleidingsbeleid. SVS is betrouwbaar, de samenwerking gaat makkelijk en SVS heeft een goede naam in de markt.” In het verlengde van hun samenwerking hebben VLS en SVS nu lesmateriaal ontwikkeld voor de Basisopleiding Schoonmaken. “Het nieuwe boek straalt onze corporate identity uit, dus dat biedt herkenbaarheid tijdens de opleiding. Bovendien bevordert het boek de saamhorigheid binnen onze organisatie”, aldus Van Luxemburg. Lesboek volgens VLS-methoden Het VLS-lesboek is volledig afgestemd op de wensen en eisen van VLS. Evenwel sluiten de opzet en inhoud van het boek en de SVSBasisopleiding Schoonmaken volledig aan op de door de RAS vastgestelde toets- en eindtermen. In het lesmateriaal staan de middelen en materialen

<<<

Dennie van Leeuwen (l), directeur VLS, en Charles Scholte, directeur SVS, tijdens de overhandiging van het nieuwe lesmateriaal. Staand v.l.n.r. Danièle Brands en Gert de Graaf (SVS) en Patrick van Maanen en Anno van Luxemburg (VLS).

centraal zoals ze binnen VLS worden toegepast. Voor het dagelijks onderhoud hanteert VLS bijvoorbeeld het zelf ontwikkelde 1-2-3-systeem. Van Luxemburg licht toe: “Dat betekent dat onze schoonmaakproducten worden aangeduid met een cijfer. Daarbij staat 1 voor interieur, 2 voor sanitair en 3 voor vloeren. Producten met het cijfer 1 worden dus alleen gebruikt in het interieur etc. Dit helpt de schoonmakers bij het uitvoeren van hun taak.” VLS-vakdocent Een van de kwaliteitsmedewerkers van VLS is recent opgeleid tot VLS-/SVS-docent die de Basisopleiding Schoonmaken nu zelfstandig intern kan geven. Om de kwaliteit van de opleiding te borgen zal SVS waar nodig de docent ondersteunen middels vaktechnische en didactische trainingen. “Hiermee maakt VLS een flinke stap voorwaarts in het behalen van haar kwaliteitsdoelstellingen, maar ook zeker gezien vanuit onze verantwoordelijkheid als maatschappelijk verantwoord schoonmaakbedrijf”, aldus Van Luxemburg.

Anno van Luxemburg, VLS: ‘Dit lesboek bevordert onze saamhorigheid.’

Advertorial SVS en VLS  

SVS is hét opleidingsinstituut voor de schoonmaak- en glazenwassersbranche en de facilitaire dienstverlening.

Advertorial SVS en VLS  

SVS is hét opleidingsinstituut voor de schoonmaak- en glazenwassersbranche en de facilitaire dienstverlening.

Advertisement