Page 1

Het NIC behoudt kwaliteit door te investeren in eigen medewerkers

Wat doet u om het niveau van uw kwaliteitscontroles hoog te houden? Adviesbureau Het NIC liet de kennis van haar inspecteurs opfrissen door brancheopleider SVS.

H

et NIC is specialist op het gebied van inkoop en contractmanagement. Petie Schellingerhout, consultant bij Het NIC: “Wij bieden product-, proces-, markt-, en juridische kennis en systemen, waarmee wij organisaties helpen bij de realisatie van hun doelstellingen. Zo verzorgen wij onder meer objectieve kwaliteitsrapportages over bijvoorbeeld de geleverde schoonmaak. Want na het afsluiten van een schoonmaakcontract wil onze opdrachtgever waarborgen dat de dienst voldoet aan de voorwaarden gedurende de contractperiode.” Het NIC maakt gebruik van diverse hoogwaardige kwaliteitsmeetsystemen zoals VSR-KMS NEN 2075 en HACCPnormen. De kwaliteitsinspecteurs inspecteren naast de schoonmaak ook vaak de beveiliging of catering van een pand, op zeer verschillende tijdstippen en locaties door heel Nederland.

Zo’n praktijkaudit, waar gaat dat over? Zie hieronder een selectie van punten waarop SVS-adviseur Lydia Huizinga de inspecteurs van Het NIC peilde. Leest u even mee? Het NIC investeert Het NIC gaat al sinds 1921 voor kennis, mensen en resultaat met oog voor vakmanschap. Alle inspecteurs van Het NIC zijn dan ook gediplomeerd om de controlerondes conform het VSRkwaliteitsmeetsysteem uit te mogen voeren. Intern bespreken de NICcollega’s maandelijks hun ervaringen en bevindingen. Schellingerhout licht toe: “We onderhouden onze kennis met ervaren, gespecialiseerde en goed opgeleide medewerkers. Door in hen te investeren, ervaringen te delen en eenduidigheid te creëren, behalen wij een hoge kwaliteit van dienstverlening.” Praktijkaudit In het verlengde van deze eenduidigheid en vooruitlopend op het aankomende VSR-keurmerk, heeft Het NIC door brancheopleider SVS een praktijkaudit laten uitvoeren. Dit betekent dat alle

Lydia Huizinga, SVS: ‘Motto ‘leren van en met elkaar’ wordt door inspecteurs van Het NIC nagestreefd’

inspecteurs tijdens de uitvoering van een controleronde bij een NIC-opdrachtgever werden beoordeeld door Lydia Huizinga, kwaliteitsexpert en adviseur bij SVS. Huizinga liep tijdens alle controlerondes mee als observator. Tijdens en na afloop van een controleronde gaf zij de betreffende inspecteur feedback en stelde hem of haar vragen. Enkele voorbeelden: Hoe tel je de beoordelingseenheden? Wat doe je als een ruimte tijdens de controleronde niet toegankelijk is? Hoe leer je het contract kennen? Bijschoolmiddag Na de audit van de inspecteurs van Het NIC werd er een praktische bijscholingsmiddag georganiseerd. Huizinga: “Tijdens deze bijeenkomst besprak ik met alle inspecteurs de constateringen en opmerkingen die uit de audit naar voren kwamen.

De inspecteurs praatten over de verschillen in hun persoonlijke aanpak. Het motto ‘leren van en met elkaar’ werd tijdens de middag duidelijk door alle aanwezigen nagestreefd. Ze waren allemaal zeer gedreven en enthousiast.” Naar aanleiding van Huizinga’s rapportage zal Het NIC haar inspecteurs nu verder individueel begeleiden bij de verbeterpunten, om zo de inspectiekwaliteit hoog te houden. SVS zal voortaan jaarlijks een praktijkaudit uitvoeren bij Het NIC. Hierin wordt ook de kennis van KMS-3 meegenomen, de vernieuwde versie van het VSR-Kwaliteitsmeetsysteem.

Juiste houding, kleding en correct taalgebruik?

Benodigde informatie m.b.t. opdrachtgever/pand verzameld (zoals contactgegevens, toelatingsdocumenten, huisregels, openingstijden)?

Controleronde goed voorbereid (op de hoogte van o.a. bezoekersaantal, schoonmaakprogramma, steekproefgrootte)?

Correcte uitvoering en afsluiting van de controleronde (denk aan ergonomie, gebruik van handen, communicatie)?

Interesse in een objectieve kwaliteitsmeting? T: 06 - 10 42 77 94 petie.schellingerhout@hetnic.nl Interesse in een audit of VSR-opleiding? T: 010 - 29 31 000 info@svs-opleidingen.nl

Advertorial SVS en Het NIC  

SVS is hét opleidingsinstituut voor de schoonmaak- en glazenwassersbranche en de facilitaire dienstverlening.