Page 1

Stress for Succes

Conceptboek Door: Marije Bormans Fontys International Lifestyle studies


2


Voorwoord Als student, International Lifestyle Studies aan de Fontys Hogescholen, heb ik de afgelopen maanden met veel plezier en enthousiasme aan dit conceptboek gewerkt. Daarnaast heb ik in deze periode mijn kennis ontwikkelt met betrekking tot het doen van onderzoek en conceptontwikkeling in het werkveld. Zonder hulp van de doelgroep: middelbare schoolmeisjes van 12 t/m 17 jaar die kampen met prestatiedruk, was dit resultaat nooit behaald. Hierbij wil ik alle respondenten bedanken voor hun hulp aan dit onderzoek. Daarnaast wil ik het Sint Michael College bedanken voor de mogelijkheid om de opdracht bij hen uit te voeren. Ten slotte wil ik Christianne Heselmans bedanken voor de begeleiding tijdens het onderzoek. Hierdoor werd er met een andere blik naar mijn onderzoek gekeken en heb ik de mogelijkheid gekregen om haar gegeven feedback mee te nemen in mijn onderzoek. Na 9 maanden hard werken kan dit conceptboek met trots gepresenteerd worden aan het Sint Michael College en mijn docente DOR, Christianne Heselmans. Ik ben dan ook onwijs trots op het eindresultaat.

3


The Assisting Buddy Customer journey

20 18

Wie? De doelgroep

Communicatie Netwerk

Innovatie Lifestyle Cross-sectoraal

FinanciĂŤn

Focuspunten

36

24

Hoe? Conceptdragers Fysieke omgeving

Organisatie

Trends

Hoeveel?

Doelgroep Persona

Materialisatie

41 40 39 38

12 10

Wat? Het concept

30 28 27 26

Inleiding

32

06

Inhoud

Qol 5


Inleiding Dit conceptboek is tot stand gekomen door een individuele opdracht voor tweedejaars studenten aan de opleiding International Lifestyle Studies. Het conceptboek is een onderdeel van een aantal processen die tijdens deze opdracht doorlopen zijn. Andere fases voorafgaande aan het conceptboek waren; de onderzoeksfase en de analyse fase. In de onderzoeksfase is het onderzoeksplan geschreven en is er onderzoek gedaan naar het desbetreffende onderwerp. In de analysefase zijn de zogeheten vier DOTS geanalyseerd. Ten slotte is in de ontwerpfase dit conceptboek tot stand gekomen. Hier wordt vanuit de analyses een conceptstatement een concept bedacht voor de middelbare schoolmeisjes van 12 t/m 17 jaar die last hebben van prestatiedruk. De keuze voor het onderwerp prestatiedruk is, omdat dit probleem zich ook in mijn middelbareschooltijd heeft voorgedaan. Doordat er een enorme toename is in het aantal leerlingen die last hebben van prestatiedruk en de huidige maatschappij hier ook mee wordt geassocieerd, voelde ik mij geroepen om dit onderwerp aan te pakken. Het doel van dit ontwerpgericht onderzoek was voor mij: Om de prestatiedruk onder middelbare schoolmeisjes van 12 t/m 17 jaar te verminderen.

6


Uit een onderzoek in 2014, gehouden met 2400 jongeren, bleek dat 6 op de 10 ondervraagde jongeren ĂŠĂŠn of meerdere keren per week stress hebben over schoolof studiezaken. (Vliet, 2014) Dit is de afgelopen jaren alleen nog maar toegenomen door de digitalisering. Het probleem start al vroeg, waardoor ik het van belang vind om de doelgroep hier juist op de middelbare school al over in te lichten. Door het concept kan dit het probleem wellicht verlichten, waardoor de middelbare schoolmeisjes er in de toekomst misschien beter mee om kunnen gaan. De keuze voor meiden is, omdat die hier over het algemeen meer last van hebben. Daarnaast is het onderzoek hierdoor beter afgebakend en deze categorie is voor mij ook beter bereikbaar. De inhoud van het conceptboek bestaat uit een korte samenvatting, een advies en is onderverdeeld in 4 hoofdstukken: Wat, Wie, Hoe en Hoeveel. Onder het kopje wat wordt uitgelegd wat het concept Stress To Impress inhoudt en wordt je meegenomen in het concept door middel van een customer journey. Het hoofdstuk Wie geeft uitleg over de doelgroep zelf. Daarnaast zal hier met behulp van een persona een algemene weergave worden gegeven van de waarden en behoeften van de doelgroep. Onder het kopje Hoe worden alle conceptdragers van Stress to Impress benoemt; de fysieke omgeving, materialisatie, organisatie, communicatie en netwerk. Ten slotte wordt in het hoofdstuk Hoeveel uitgelegd wat de kosten en inkomsten zijn van het concept en de realisatie hiervan. In de bijlage van dit conceptboek zijn de DOTS-analyses weergegeven en wordt er inzicht gegeven in het creatieve proces. Op deze manier wordt er inzicht gegeven hoe ik tot mijn concept ben gekomen.

7


WAT?

8


Het Concept

9


10


The Assisting Buddy Ontwerpdoelstelling: Het ontwikkelen van een concept waarmee meisjes tussen 12 en 17 jaar beter kunnen omgaan met prestatiedruk. The Assisting Buddy, TAB, is een apparaat die al jouw persoonlijke vragen beantwoord en helpt de druk te verlichten. Ten eerste kan het apparaat deze meiden overhoren op toets stof als hier behoefte aan is. Ook kan The Assisting buddy emoties herkennen en hierop inspelen. Het apparaat zet deze emoties dan om in iets positiefs en zorgt ervoor dat de leerling gemotiveerd blijft om door te gaan. Ook onthoudt TAB de persoonlijke agenda van de doelgroep en geeft een reminder wanneer een toets dichtbij komt en het tijd is om te gaan leren. Ten slotte beantwoord TAB alle vragen van de meiden met prestatiedruk, zodat de mentaliteitsgroep ten alle tijden verder kan en niet afhankelijk is van anderen. TAB is ten alle tijden uit te schakelen, dus wanneer de doelgroep geen behoefte heeft aan het apparaat kan dit makkelijk worden weggelegd. Er werd dan ook aangegeven door de respondenten dat de controle over het apparaat in de handen van hen moest liggen. The Assisting Buddy kan aangesloten worden op de computer en vanuit daar kan alle toetsstof op het apparaat gedownload worden. Ook werkt het apparaat hetzelfde als google en beschikt dus over alle informatie die op die webstite te vinden is. Het apparaat zal aangeboden worden door het Sint Michael College, waar de eerste leerlingen kennis zullen maken met het product. Door The Assisting Buddy wordt de mentaliteitsgroep geĂŻnformeerd, gemotiveerd en geactiveerd. Hierdoor zullen de meiden een gevoel van erkenning creĂŤren en zal er beter omgegaan worden met de druk die zij voelen in stressvolle situaties. Ook tijdens toetsen zal de mentaliteitsgroep zich beter voorbereid voelen, omdat alle stof goed is doorgenomen met The Assisting Buddy. 11


“Dat is vervelend Julia. Geen paniek, ik ga je helpen! Zal ik je overhoren? En zijn er dingen die je niet begrijpt?”

“Hallo TAB, het lukt mij niet om de toets stof te onthouden en ik raak hier alleen maar van in paniek, kun jij mij helpen?”

“Ja, hoofdstuk 6 van geschiedenis! En ik begrijp opdracht 10 uit mijn economie boek niet zo goed kun jij die uitleggen?” Julia pakt The Assisting Buddy en start het apparaat.

START 12

TAB start met overhoren van hoofdstuk 10 uit het geschiedenis boek totdat Julia het helemaal kent en legt vervolgens opdracht 10 van econome uit.


Customer journey

Julia heeft aankomende week toetsweek. Ze is hard aan het leren, maar heeft het gevoel dat ze niks onthoudt. Hierdoor raakt ze in paniek en lukt het haar niet meer om te leren. Hierdoor besluit ze om haar Assisting Buddy erbij te pakken. Ze is benieuwd of ze hierdoor weer het vertrouwen terug krijgt om verder te gaan.

“Heel erg bedankt TAB. Ik heb er ook meer vertrouwen in en ben er achter dat ik het wel goed ken. Ik heb verder geen vragen meer, dankjewel!”

Julia schakelt het apparaat uit en gaat met vertrouwen in haarzelf verder met leren. “Zie je dat je het wel kan Julia! Je kent de stof super goed en het gaat zeker lukken. Heb je nog meer vragen?”

EINDE 13


WIE?

14


De Doelgroep

15


Doelgroep De doelgroep waar in dit ontwerpgericht onderzoek de focus op is gelegd zijn; Middelbare schoolmeisjes van 12 t/m 17 jaar die last hebben van prestatiedruk. Gekeken naar het Leisure Leefstijlen model, bestaande uit 7 belevingswerelden, behoort deze mentaliteitsgroep onder gezellig lime en creatief en inspirerend rood. De belevingswereld gezellig lime geeft aan dat het gaat over gewone, gezellige mensen die recreëren om zo even weg te zijn van de dagelijkse beslommeringen. Recreëren is “even lekker weg met elkaar”. Dit is kenmerkend voor deze mentaliteitsgroep, omdat deze meiden behoefte hebben om te ontsnappen aan de dagelijkse stress. Daarnaast behoren de middelbare schoolmeisjes ook thuis binnen de belevingswereld creatief en inspirerend rood. Deze groep is erg creatief, op zoek naar uitdagingen en inspirerende ervaringen en ze gaan graag buiten de gebaande paden. De mentaliteitsgroep valt hieronder, omdat er in deze leeftijdscategorie voornamelijk wordt geëxperimenteerd. De doelgroep is op zoek naar risico en uitdagingen en wil door middel van creativiteit zichzelf onderscheiden van anderen. (RECRON, 2018)

16


Enkele kenmerkende eigenschappen van de mentaliteitsgroep zijn; perfectionisme, veeleisendheid, geen nee kunnen zeggen, prestatiegericht, onzekerheid en een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Deze eigenschappen uiten zich vooral in stressvolle situaties. Uit interviews met de respondenten blijkt ook dat faalangst en vormen van dyslexie of dyscalculie van grote invloed zijn op de prestatiedruk. Dit kan in de toekomst ook leiden tot een burn-out en/of depressie. De middelbare schoolmeisjes ervaren zowel op school, via internet en tijdens het sporten stress veroorzaakt door druk om te presteren. Het gevoel van waardering van anderen vindt de mentaliteitsgroep heel belangrijk, waardoor de druk om te presteren op deze plekken en platformen extra toenemen.

(RECRON, 2018)

17


Persona

(EIGEN FOTO, 2018)

JULIA JANSEN 15 JAAR

18


INTROVERT

EXTROVERT

AMBITIEUS

DOELLOOS

GEORDEND

CHAOTISCH

PASSIEF

ACTIEF

19


Mijn naam is Julia. Ik ben 15 jaar en ik zit in het 3e jaar van mijn middelbare school. Volgend jaar ga ik mijn examenjaar in, wat ik erg spannend vindt. In mijn vrije tijd doe ik vaak leuke dingen met vrienden en vriendinnen. Ik vindt het belangrijk om een goede band met iedereen te behouden en te zorgen dat iedereen mij aardig vindt. In mijn klas voel ik mij vaak op mijn gemak, omdat ik goed lig in de klas. Wel vind ik het moeilijk om mijn gevoelens te uiten naar anderen en hierover te praten. Vmbotheoretisch vind ik over het algemeen best te doen. Wel heb ik moeite met een aantal vakken, zoals wiskunde en economie. Ik raak vaak in de stress als ik hier toetsen over moet maken, omdat ik hier weinig voldoendes voor haal. Wel krijg ik hulp van de docenten, maar die hebben helaas niet altijd tijd om mijn vragen te beantwoorden of het zolang uit te leggen dat ik het volledig begrijp.

20

• • • • • • • •

• • • •

PAINS Moeilijk leren Trillen/zweethanden voor toetsen Vergelijken met anderen Black-outs Paniek neemt overhand Geen bijles Moeite met vragen stellen Bang om stomme antwoorden te geven GAINS Behoefte om te ontsnappen aan dagelijkse druk Acceptatie en harmonie Leuke klas Vrienden en vriendinnen accepteren je zoals je bent


WOONT IN ZAANDIJK WERKZAAM BIJ DEEN

HOCKEYEN

PAARDRIJDEN

ANTONI GAUDI COLLEGE LEUKE DINGEN DOEN MET VRIENDINNEN

21


HOE?

22


Conceptdragers

23


Fysieke omgeving De directe omgeving waar TAB zich plaatsvindt is Zaanstad en omstreken. Het product zal bij de consument in huis komen te staan. Hierdoor zal The Assisting Buddy zich alleen bevinden in de persoonlijke omgeving van de mentaliteitsgroep. Daarnaast zal TAB verkocht worden op het Sint Michael College, waardoor dit ook behoort tot de fysieke omgeving van het concept. Om het product daar te krijgen zijn er verschillende transportmiddelen nodig. Het Sint Michael College zou een transportbedrijf kunnen inhuren die TAB van het productiebedrijf naar de school brengt. Het vervoer van de school naar het huis van de consument is voor elk persoon anders en zijn verder niet van belang voor het SMC. Verder zal het product opgeslagen moeten worden in een van de ruimtes op het Michael College. Wel zou de school de producten alleen kunnen aanschaffen als er bestelling is van een klant, zodat er minder opslagruimte nodig is.

(Kate, 2016)

24


Communicatie ONTWIKKELINGSFASE

LANCERINGSFASE

Tijdens de ontwikkelingsfase zullen zowel de mentaliteitsgroep, het Sint Michael College, de ouders/verzorgers en andere betrokkenen worden ingelicht over The Assisting Buddy. Een duidelijke communicatie over wat het product inhoudt en waarom het voor de meiden met prestatiedruk van belang is, is van belang voor de verkoop van het product. Als deze mensen en de organisatie hier op tijd van op de hoogte is, wordt het makkelijker om het uiteindelijke concrete product te verkopen. De communicatie zal in eerste instantie plaatsvinden op het Sint Michael College. Hier worden leerlingen, ouders en/of verzorgers ingelicht via de mail en kunnen ze terug mailen bij eventuele interesse in het product. Zo kan van tevoren vastgesteld worden of er genoeg mensen zijn die dit product in huis willen halen. Ook is het handig als het Michael College een voorlichtingsavond geeft over het product, voor mensen die hier belangen bij hebben. Hier zou ik ook eventueel ingeschakeld kunnen worden.

Zodra het product gelanceerd is, is het van belang dat alle geïnteresseerden het product ook daadwerkelijk ontvangen. De producten kunnen geleverd worden bij de balie en daar opgehaald worden. Hierbij zal de doelgroep worden geïnformeerd via de mail dat het product klaar staat om op te halen. Onder de leerlingen is mond-totmond reclame een manier waardoor het product bekender wordt onder de mentaliteitsgroep. Zodra een paar leerlingen positieve ervaringen hebben met het product, zullen zij dit sneller met hun vriendinnen en/of klasgenootjes delen. Hierdoor verspreid de informatie zich door de school en worden andere scholen hoogstwaarschijnlijk ook ingelicht over het product. Als dit het geval is, heeft het Michael College de mogelijkheid om dit product ook elders te gaan verkopen. Daarnaast zou het SMC het product ook via social media kunnen promoten. Hier zitten echter wel kosten aan verschuild, waardoor dit misschien voor in de toekomst een goede optie is. Wanneer zij The Assisting Buddy via social media promoten zal het bereik toenemen en het verkoopaantal stijgen. De doelgroep is namelijk erg actief op social media waardoor de kans dat de doelgroep over TAB wordt geïnformeerd hier het grootste is. 25


Materialisatie The Assisting Buddy bestaat uit een aantal verschillende materialen. De buitenkant bestaat uit een kunststoflaag met daaronder een box die zorgt voor het geluid. Aan de binnenkant van het apparaat zit een speaker van kunststof en rubber en een sensor die emoties kan waarnemen. The Assisting Buddy is beschikbaar in de kleuren zwart, grijs, wit, rood, roze, blauw en geel. De kunststof is namelijk makkelijk in verschillende kleuren te produceren, waardoor de consument het naar eigen smaak kan uitkiezen. Aan de achterkant zit een plug van ijzer, waar een bijbehorende stekker is gegeven, zodat het apparaat in de computer kan worden gestoken en kan worden opgeladen. TAB is modern vormgegeven en door het verschillende kleurgebruik past het in elke kamer thuis.

(Razzil, 2016)

26


Organisatie Binnen de organisatie van het Sint Michael College is er sprake van een Hiërarchische cultuur. Dit houdt in dat er een formele en gestructureerde werkomgeving is met een soepel draaiende organisatie. Een belangrijke waarde binnen de hiërarchische cultuur is betrouwbaarheid en het is belangrijk dat dit ook wordt nagestreefd bij het verkopen van The Assisting Buddy. Er zal geen extra personeel moeten worden ingezet bij het promoten en verkopen van TAB. Wel zullen de huidige werknemers een aantal extra taken op zich moeten nemen. Zo zal degene die werkzaam is voor de communicatie ervoor zorgen dat het product bij de mentaliteitsgroep terecht komt. Daarnaast zullen de werknemers achter de balie de producten overhandigen aan de consumenten en hier ook het geld voor ontvangen. Daarnaast beschikt het personeel over de kennis die voor het product nodig is en zal de gebruiksaanwijzing gewoon bij het product worden toegevoegd. Echter zullen er wel een aantal zaken veranderen in de organisatie. Er zal namelijk contact moeten worden opgenomen met een productiebedrijf voor de producten. Dit staat ook verder beschreven in de financiën. Ook zullen er leveranciers worden betrokken bij het project, zodat TAB van het productiebedrijf naar school kan worden vervoerd.

27


Netwerk

28

Om The Assisting Buddy te realiseren zijn er verschillende partijen nodig. Hiernaast zijn de partijen weergegeven in een tabel, waar ook de mogelijke concurrenten in kaart zijn gebracht. Allereest dient er rekening te worden gehouden met de leerlingen en de ouders/ verzorgers. Dit is de doelgroep van het concept en het is daarom van belang om het netwerk tussen de school en de doelgroep hoog te houden. Daarnaast zijn deze meiden minderjarig, waardoor ouders/verzorgers uiteindelijk degene zijn die het product kunnen aanschaffen en hier ook zeggenschap over krijgen. Ook moet er een samenwerking worden gecreĂŤerd tussen een productiebedrijf en een transportbedrijf. Deze bedrijven zullen verantwoordelijk zijn voor de realisatie en levering van The Assisting Buddy op het Sint Michael College. Daarnaast is het handig om rekening te houden met een eventuele aanvraag van het octrooi recht. Dit houdt in dat het Michael college de enigste speler op de markt is die dit product mag verkopen in Nederland. Wel wordt het product dan snel bekend over de rest van de wereld, dus het zou kunnen dat andere landen wel soortgelijke producten zullen verkopen. Hierdoor wordt wel de concurrentie van het verkopen van The Assisting Buddy door andere scholen uitgesloten. Indien dit niet wordt aangevraagd dient er rekening gehouden te worden met een aantal concurrenten. Dit zijn vooral de scholen in de buurt van het Sint Michael college zoals; Het Saenredam, Het Zaanlands Lyceum, Het Betrand Russel College, Het Trias, Het Antoni Gaudi College, Het Clusius College, Het Da Vinci en het Jan van Egmond College. Dit zijn scholen in Zaandam en omstreken en in Purmerend en omstreken, waardoor zij als eerste op de hoogte kunnen komen van TAB. Mocht het product meer naamsbekendheid krijgen worden de andere middelbare scholen in Nederland ook concurrent. Daarnaast is er dus ook een mogelijkheid dat de doelgroep zich op andere scholen in de buurt bevindt. Het Michael zou ook een samenwerking met deze scholen kunnen bewerkstelligen, zodat een toename in het verkoop van het product wordt bewerkstelligd.


Productiebedrijf Octrooi recht Ouders/ Verzorgers

Leerlingen

Transportbedrijf

SINT MICHAEL COLLEGE

Da Vinci college Saenredam college

Trias

Scholen in de buurt

Zaanlands Lyceum Betrand Russel college

Jan van Egmond

Clusius Antoni Gaudi

29


HOEVEEL?

30


Conceptdragers

31


Financiën Het uiteindelijke doel van het verkopen van The Assisting Buddy is het behalen van winst.Allereest zullen er meer kosten verbonden zitten aan The Assisting Buddy dan dat er winst uit valt te halen. Echter heeft het product naar schatting al een break-even point bij 16 verkochte producten, mits het Michael College het product voor € 70 per stuk verkoopt. Kosten die worden meegenomen voor de realisatie van het product zijn; de speaker, de sensor, vervoerskosten en productiekosten. Daarbij is het ook mogelijk dat er nog een aantal onvoorziene kosten bij het realiseren van het product komen. Hierbij kan er worden gedacht aan het aanvragen van octrooirechten of speling in de vervoers- en productiekosten. Hiernaast is een begroting weergegeven die alle kosten en opbrengsten weergeeft. Daarnaast wordt er aangegeven wanneer het Michael College het break-even punt zal behalen. De reden dat het product voor een prijs van € 70,- op de markt zal worden gezet is, omdat het realiseren van het apparaat vrij hoog is. Dit komt omdat het elektronisch is en dus duurder is dan een andere concepten.

32


BEGROTING VOOR THE ASSISTING BUDDY

33


34


Focuspunten

35


Quality of Life The Assising Buddy draagt op meerdere aspecten bij aan de Quality of Life van de doelgroep middelbare schoolmeisjes van 12 t/m 17 jaar die kampen met prestatiedruk. Ten eerste draagt TAB bij aan het emotionele welzijn. Doordat het concept ervoor zorgt dat de doelgroep beter de leer stof kent en begrijpt, zullen zij zich zelfverzekerder voelen en meer vertrouwen hebben in uiteindelijke toetsen. Uit interviews is gebleken dat de emoties vaak de overhand nemen tijdens het leren en/of zelfs tijdens toetsen. Het is daarom van belang dat TAB hierop inspeelt om dit soort incidenten te voorkomen in de toekomst. De meiden die gebruik maken van het concept zullen beter in hun vel zitten, wat uiteindelijk resulteert in een toenamen van het emotionele welzijn. Ten tweede zorgt TAB ook voor een bijdrage aan het intellectuele welzijn. Doordat het concept helpt bij het overhoren en de stof uitlegt die de consument niet begrijpt, zal dit voor zorgen voor nieuwe inzichten. Daarnaast krijgt de doelgroep via TAB de mogelijkheid om sneller en productiever te werk te gaan, omdat het concept binnen enkele seconden antwoord kan geven op de consument zijn vraag. Dit is in het dagelijks leven vaak niet mogelijkheid, waardoor dit de mogelijkheid biedt voor de doelgroep op meer kennis op te slaan in een kleiner tijdbestek. (Rankin, 2018) (Dana, 2015)

36


(Art Bankok, 2018)

37


Trends The Assisting Buddy speelt in op een aantal trends. De belangrijkste trend met betrekking tot het concept is digital empathy. Deze trend houdt in dat apparaten beschikken over nieuwe vormen van technologie die zich steeds meer kunnen aanpassen aan menselijke gevoelens en emoties, deze identificeren en hierop inspelen. Hierdoor wordt de digitale beleving gepersonaliseerd. (Sutmuller, 2014) TAB signaleert de emoties van de mentaliteitsgroep en speelt hierop in door de gepaste oplossingen en toepassingen uit te voeren, waardoor deze trend goed past binnen het concept. Het is een macro trend die 5-10 jaar duurt, waardoor het zeker relevant is om op deze trend in te spelen. Daarnaast is ook de megatrend technologisering een onderdeel van het concept. Dit is een trend die 10-50 jaar duurt. Het onderwijs is hier de laatste jaren al wat meer mee aan de gang door het gebruik van laptops door leerlingen, maar het blijft van belang om met de tijd mee te gaan en The Assisting Buddy biedt deze mogelijkheid. Ten slotte speelt de prestatiemaatschappij een belangrijke rol in dit concept. Dit is een maatschappij waar mensen op alle gebieden in het dagelijks leven (school, werk, thuis en op social media) zichzelf moeten bewijzen, om zo aan het beeld te voldoen dat iedereen voor ogen heeft. (Mike, 2017) De mentaliteitsgroep waar dit ontwerpgericht onderzoek op is gericht zijn middelbare schoolmeisjes die kampen met prestatiedruk. Het concept heeft dus betrekking op deze maatschappij omdat deze meisjes hier onderdeel van zijn. Dit maakt deze trend daarom ook relevant voor TAB.

38


Innovatie The Assisting buddy is een sociale innovatie. Bij dit soort vernieuwingen draait het om de manier waarop de arbeid in een school georganiseerd wordt. Het doel is om zowel de productiviteit als de kwaliteit een boost te geven. (Smits, 2017) Door TAB wordt de mentaliteitsgroep gestimuleerd en gemotiveerd om het beste uit zichzelf te halen. Daarbij wordt het vertrouwen dat de doelgroep mist, teruggewonnen en zal dit uiteindelijk tot betere prestaties leiden. The Assisting Buddy behoort daarbij tot een grensverleggende innovatie, omdat dit een hele nieuwe werkwijze wordt voor de middelbare schoolmeisjes. Het heeft een radicale impact op hoe de doelgroep zich zal gedragen, denken en voelen. Dit speelt in op de behoeften van de mentaliteitsgroep en zorgt ook voor een andere leer vorm.

39


Lifestyle Binnen het concept van The Assisting Buddy, zijn de waarden empathie, hulpvaardigheid, ontplooiing, erkenning en deskundigheid belangrijk. Empathie gaat over het inlevingsvermogen en is van belang voor het concept, omdat de doelgroep behoefte heeft aan iets/iemand die gevoelens begrijpt en hierop kan reageren blijkt de interviews. Ten tweede is hulpvaardigheid een belangrijke waarde waar The Assisting Buddy aan moet voldoen. Het is namelijk van belang dat de doelgroep ook daadwerkelijk hulp kan halen uit het concept. De waarde ontplooiing is van belang, omdat TAB er uiteindelijk voor zal moeten zorgen dat de mentaliteitsgroep zich beter kan ontwikkelen en zich kunnen door ontwikkelen tot zelfverzekerde meiden. Ook is erkenning van belang. Dit heeft dezelfde achterliggende gedachte als empathie, omdat het gaat over begrepen worden door iets of iemand. The Assisting buddy moet daarbij beschikken over deskundige vaardigheden, omdat de doelgroep zich hiermee wel verder moeten kunnen ontwikkelen. Als het apparaat niet over voldoende kennis beschikt, heeft dit geen toegevoegde waarde voor de doelgroep. Gekeken naar het Leisure leefstijlen model, bestaande uit 7 belevingswerelden, bevindt de doelgroep zich onder gezellig lime en creatief en inspirerend rood. Dit is al eerder vernoemd onder het kopje “doelgroep� in het conceptboek, maar is ook zeker van belang om in dit hoofdstuk nog een keer expliciet te benoemen.

40


Cross-sectoraal Het concept, The Assisting Buddy, bevindt zich in verschillende sectoren. De eerste sector is Appearance. Dit gaat over het uiterlijk en gedrag van mensen en waarom dit gedrag zich voortdoet. De mentaliteitsgroep hecht veel waarde aan uiterlijk en gedrag. Dit leidt vaak tot onzekerheden, wat ervoor kan zorgen dat de stress toeneemt. TAB probeert deze onzekerheid te verlichten en ervoor te zorgen dat deze meiden steviger in hun schoenen staan en geloven in zichzelf. Dit zal in het dagelijks leven zorgen voor een andere houding ten opzichte van andere en heeft daarom betrekking op de sector Appearance. Daarbij speelt het concept ook in op de sector health. Wanneer de meiden door middel van TAB beter in hun vel zitten, zullen zij zich ook fitter voelen. Dit heeft een positieve invloed op de gezondheid. Daarnaast kunnen deze meiden als gevolg van prestatiedruk ook belanden in een depressie of een burn-out krijgen. Dit zijn allemaal health gerelateerde aspecten, die door het gebruik van TAB voorkomen kunnen worden.

41


42


Advies & Nawoord

43


Advies

Uit het onderzoek is gebleken dat The Assisting Buddy zeker een gewild product is onder de doelgroep; Middelbare schoolmeisjes van 12 tot en met 17 jaar die kampen met prestatiedruk. De doelgroep heeft behoefte aan empathie, hulpvaardigheid, ontplooiing, erkenning en deskundigheid. TAB voorziet in al deze waarden, waardoor dit product perfect inspeelt op deze behoeften. De kosten voor het concept zijn relatief laag. Wel zal het Sint Michael College de kosten voor het realiseren van het product zelf moeten financieren. Echter is er wel een mogelijkheid om dit via sponsering voor elkaar te krijgen. Daarentegen zal TAB als snel het break-even punt bereiken, waardoor het Michael college snel winst uit het concept kan halen. Het break-even punt ligt namelijk bij het verkoop van 16 Assisting Buddies en aangezien een heel groot aantal van de doelgroep zich op het Michael College bevindt zal dit product met zekerheid snel dit punt behalen. Daarbij vraagt het realiseren van het product ook organisatorisch niet veel tijd van de werknemers. Er hoeven ten eerste geen extra krachten ingezet te worden, waardoor er geen extra kosten op dit gebied zullen zijn. Het enige punt wat veel tijd vraagt is het regelen van een productiebedrijf en een vervoersbedrijf, maar er zijn enorm veel bedrijven in Amsterdam en omstreken die het Michael kan bereiken. Degenen achter de balie zullen af en toe een product overhandigen aan de consumenten en het geld ontvangen. Hier zit verder niet veel tijd aan verbonden.

44

Kortom, The Assisting Buddy is zowel financieel als organisatorisch goed te realiseren en voldoet aan alle behoeften van de doelgroep. Hierbij is de ontwerpdoelstelling om prestatiedruk onder middelbare schoolmeisjes van 12 t/m 17 jaar te verminderen zeker behaald. Bij het gebruik van het product zal de kwaliteit van leven hierdoor aanzienlijk verbeteren en zullen de meiden zich fitter voelen en zich beter kunnen ontwikkelen.


Nawoord De afgelopen maanden heb ik enorm veel geleerd van het individuele proces aan dit concept en de bijbehorende onderdelen. Ik vond het erg interessant om mezelf zo in een onderwerp te kunnen verdiepen en hier ook een eigen opdrachtgever bij te betrekken. Het geeft mij een vorm van voldoening om iets voor anderen te betekenen en omdat ik zelf ook last heb van prestatiedruk heb ik hier ook veel van kunnen leren. Daarnaast heb ik mezelf verder kunnen ontwikkelen op alle gebieden die International Lifestyle Studies te bieden heeft en heb ik dit ook in het werkveld mogen toepassen. Hier ben ik er dankbaar voor. In het speciaal wil ik Chrisianne Heselmans bedanken voor al haar hulp tijdens dit proces en de feedback die ik van haar heb mogen ontvangen om tot een beter resultaat te komen. Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van het conceptboek, stel deze dan graag! Met vriendelijke groet, Marije Bormans m.bormans@student.fontys.nl

45


46


Bijlage

47


48


Valuefit

Creatief verslag

Concept test

90

58 50

Inhoud Bibliografie

94

82 76 68 64

Analyses Doelgroep

Fysieke omgeving

Bronvermelding

Opdrachtgever

Trends Sector 49


Creatief verslag In het creatieve verslag wordt beschreven wat het proces was, voorafgaand aan het concept… De analyses hebben er uiteindelijk voor gezorgd dat er een valuefit gemaakt kon worden met een conceptstatement, die als basis dient voor de creatieve sessies. Het conceptstatement is: “Stress for Succes.” Prestatiedruk komt namelijk voort vanuit de druk op te presteren in het dagelijks leven maar ook in de toekomst. Hierdoor ontstaat er stress onder de middelbare schoolmeisje van 12-17 jaar. Het uiteindelijke doel, waardoor prestatiedruk ontstaat onder deze meiden, is succes. Vanuit het conceptstatement ben ik begonnen aan de creatieve sessies. Hier heb ik individueel en met een groepje medestudenten aan gewerkt. De keuze voor mede studenten is, omdat zij bekend zijn met het proces en de verschillende denk technieken. Hierdoor werd er geen tijd verspilt en werd naar mijn idee de meest nuttige informatie verzameld.

50

Aan het begin van de creatieve sessie, ben ik begonnen met het opstellen van een aantal startvragen. Hieruit heb ik de tien beste en meest relevante vragen gekozen en daarop heb ik ben ik met een aantal verschillende denk technieken aan de creatieve sessie begonnen. De denk technieken die toegepast zijn zal ik later toelichten. • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat leerlingen ten alle tijden alles durven te zeggen in de klas? • Hoe kunnen we de druk van leerlingen verminderen? • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de

leefomgeving een positieve invloed heeft op de prestatiedruk onder de leerlingen? • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat verplichtingen niet meer als verplichtingen worden ervaren?

• Hoe kunnen we d.m.v. de trend escapisme prestatiedruk onder jongeren verminderen? • Hoe kunnen we de trend digitalisering en escapisme zo met elkaar combineren dat het de prestatiedruk onder leerlingen vermindert?


• Hoe kunnen we het slaapprobleem onder jongeren, veroorzaakt door stress, verminderen? • Hoe kunnen we Digital Empathy

toepassen om de leerlingen een gevoel van begrip te tonen?

• Hoe kunnen we door middel van positieve psychologie prestatiedruk onder leerlingen verminderen? • Hoe kunnen we jongeren die leiden

aan prestatiedruk helpen om beter met de druk om te gaan?

• Hoe kunnen we door middel van planning prestatiedruk onder jongeren verminderen? • Hoe kunnen we leeftijdsgenoten onderling stimuleren om het gedragspatroon tegenover elkaar te veranderen? • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat leerlingen onderling respectvoller met elkaar omgaan? • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat

leerlingen door de prestatiedruk in de toekomst niet belanden in de society of burn-outs?

• Hoe kunnen we balans terugbrengen in het leven van de leerlingen? • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de

leerlingen op ieder aspect van het leven balans ervaren?

• Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de leerlingen voldoende tijd hebben om te ontspannen en te ontsnappen uit de dagelijkse sleur? • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat een leerling zich veilig voelt op zowel school als social media? • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er

een balans wordt gecreëerd tussen het werkleven en het privéleven van de leerlingen? • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de leerlingen minder druk ervaren vanuit hun sociale omgeving door bijvoorbeeld ouders, klasgenoten en leraren?

• Hoe kunnen we ervoor zorgen dat leraren de prestatiedruk onder jongeren verminderen? • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ouders de prestatiedruk onder jongeren verminderen? • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat

leerlingen minder druk ervaren via social media?

• Hoe kunnen we druk in de toets week verminderen? • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er

een goede sfeer in de klas ontstaat waardoor prestatiedruk onder de leerlingen vermindert?

51


De startvragen die cursief en roze gekleurd zijn, zijn behandelt tijdens de creatieve sessies waar uiteindelijk ….. uit is gekomen. Per startvraag heb ik twee denktechnieken toegepast. De eerste denktechniek die ik op elke vraag heb toegepast is The purge. Dit is een techniek waarbij je alle ideeën opschrijft die je te binnen schieten. Vervolgens heb ik per vraag een techniek toegepast die ik het beste aan vond sluiten bij de vraag. De technieken waar ik telkens een keuze uit heb gemaakt zijn de superheld, de bloemassociatie, de random stimulation en het negatieve rondje. De superheld houdt in dat je een held kiest en daarbij gaat bedenken wat diegene als idee op de desbetreffende vraag zou antwoorden. Deze techniek zorgt bij mij voor veel nieuwe ingevingen, waardoor ik het prettig vind om deze bij mijn creatieve sessies te betrekken. Bij de bloemassociatie wordt er een woord uit de startvraag genomen en daar worden verschillende associaties op bedacht. Hierdoor kijk ik op een andere manier kijken naar een woord, waar uiteindelijk nieuwe ideeën van ontstaan. De random stimulation is een denktechniek waarbij een willekeurig voorwerp wordt gepakt. Met dit voorwerp worden ideeën bedacht die antwoord geven op de startvraag die op dat moment behandeld wordt. Deze techniek helpt mij omdat je op deze manier op een andere manier naar de vraag kijkt en er andere antwoorden ontstaan. Ten slotte heb ik gebruik gemaakt van het negatieve rondje. 52

Hier wordt de vraag eigenlijk omgedraaid en worden antwoorden gegeven die juist het tegenovergestelde veroorzaken. Nadat dit gedaan is worden alle antwoorden omgezet in iets positiefs. De keuze voor deze techniek is, omdat hier hele andere antwoorden uit voortkomen en ik het leuk vind om de vraag op een andere manier te bekijken. Allereerst ben ik individueel begonnen met de creatieve sessies. Dit vond ik aan het begin best lastig, omdat ik dit normaal gesproken altijd in groepsverband doet. Maar ik had de slag al snel te pakken, waardoor ik uiteindelijk toch relevante ideeën heb kunnen bedenken. Vervolgens ben ik gaan zitten met een aantal mede studenten. Hier heb ik dezelfde technieken toegepast die ik tijdens mijn individuele sessies heb gehouden. Hierdoor werd er een verdieping gecreëerd voor elke startvraag. Ten slotte heb ik alle vragen onderverdeeld in de COCD-box. Hierbij worden allee ideeën onderverdeeld in hokjes. Blauwe ideeën (NOW), Gele ideeën (HOW) en rode ideeën (WOW). De blauwe ideeën zijn voor nu en zijn makkelijk te implementeren. De gele ideeën zijn voor in de toekomst en moeilijk te implementeren. De rode ideeën zijn het meest innovatief en kunnen geïmplementeerd worden. Dit zijn de ideeën die je het liefst wil hebben, omdat dat de ideeën zijn voor een potentieel concept. De blauwe ideeën zijn voor nu en zijn makkelijk te implementeren.


De gele ideeën zijn voor in de toekomst en moeilijk te implementeren. De rode ideeën zijn het meest innovatief en kunnen geïmplementeerd worden. Dit zijn de ideeën die je het liefst wil hebben, omdat dat de ideeën zijn voor een potentieel concept. Nadat ik alle ideeën had onderverdeeld in de hokjes, heb ik gekeken of ik een aantal ideeën samen kon voegen. Door dit te doen, worden sommige ideeën concreter, beter toepasbaar en relevanter voor de doelgroep. Uiteindelijk zijn hier drie potentiële concepten uit ontstaan. De drie concepten ben ik gaan testen bij de doelgroep door individueel bij hen langs te gaan. Hier heb ik de concepten uitgelegd en gevraagd naar hun mening. Daarnaast hebben zij mij informatie gegeven over verbeteringen die eventueel doorgevoerd zouden kunnen worden, om het concept nog meer naar hun wensen te maken. Ik heb de keuze gemaakt om de gesprekken individueel te doen, omdat het onmogelijk was om de respondenten allemaal tegelijk op dezelfde plek te krijgen. Daarnaast hebben deze meiden allemaal last van prestatiedruk en kampen een aantal ook met faalangst. Hierdoor hebben zij moeite met het geven van hun mening in het bijzijn van andere, waardoor er naar mijn mening meer informatie uit een individueel gesprek gehaald kon worden. Hierdoor hebben zij moeite met het geven van hun mening in het bijzijn van andere, waardoor er naar mijn mening meer informatie uit een individueel gesprek gehaald kon worden.

Ook heb ik open vragen gesteld, waardoor sociaal wenselijke antwoorden werden uitgesloten. De concepten heb ik weergegeven met moodboards, waardoor de respondenten een beeld konden vormen bij het uiteindelijk concept. Uiteindelijk heb ik met zes respondenten gesproken, waarvan drie les krijgen op het Sint Michael College. De drie concepten die getest zijn bij de doelgroep worden hieronder weergegeven: 1. Een boek waar gevoelens, irritaties en stress met betrekking tot prestatiedruk op een rijtje kunnen worden gezet en diegene de emoties van zich af kan schrijven. In dit boek staan vragen, die de stress van een persoon uiteindelijk omzetten in iets positiefs en/of een motivatie om verder te gaan. 2. Een apparaat die al jouw persoonlijke vragen beantwoord en helpt de druk te verlichten. Het helpt met overhoren, herkent gevoelens en speelt hierop in, motiveert jou om verder te gaan en beantwoord al jouw vragen. 3. Een wekelijks georganiseerde activiteit met een groep, waarvan iedereen last heeft van prestatiedruk. Hierdoor ondervinden de leden steun bij elkaar en kunnen zij even ontsnappen aan de dagelijkse sleur.

53


Het idee waar de respondenten het meest enthousiast van waren was idee 2. Dit idee ben ik verder uit gaan werken. Hierbij heb ik alle tips meegenomen die ik van de mentaliteitsgroep heb ontvangen. Daarbij heb ik gekeken naar mijn ontwerpdoelstelling, zodat dit zeker behaald wordt met het bedachte concept. Vervolgens heb ik gebruik gemaakt van de lean start up methode. Dit is een cirkel, bestaande uit drie dingen. Build, meissure en Learn. Het houdt in dat je het concept test bij de doelgroep, luistert naar de tips, deze aanpast en weer gaat testen bij de doelgroep. Dit heb ik een aantal keer gedaan totdat het concept volledig aangescherpt was naar de wensen van de doelgroep. Het is van belang dat de doelgroep gebruik gaat maken van dit concept en dat het volledig inspeelt op hun wensen. Alleen hierdoor is er een mogelijkheid dat de prestatiedruk wordt verminderd met behulp van het concept. Daarom heb ik ook de keuze gemaakt om de lean start up methode toe te passen. Zo werd uitgesloten dat de doelgroep niet volledig tevreden was met het concept. Uiteindelijk kan ik met trots dit conceptboek presenteren.

54


55


56


Concept test

57


Zoals eerder vernoemd in het creatief verslag heb ik de concepten individueel getest bij de doelgroep. Ik heb de concepten uitgeprint en visueel weergegeven zodat de doelgroep een beeld kreeg bij de concepten daarna heb ik een korte beschrijving gegeven over het concept zoals die in het creatieve verslag uitgelegd staat. Vervolgens heb ik de vraag gesteld welk concept hen het meest aanspreekt en ze het meest helpt om de prestatiedruk te verminderen. Hier is overduidelijk het concept van de buddy uitgekomen en dit is het concept wat verder uitgelicht is in het conceptboek. De concepten zijn op deze manier beschreven aan de doelgroep: 1. Een boek waar gevoelens, irritaties en stress met betrekking tot prestatiedruk op een rijtje kunnen worden gezet en diegene de emoties van zich af kan schrijven. In dit boek staan vragen, die de stress van een persoon uiteindelijk omzetten in iets positiefs en/of een motivatie om verder te gaan. 2. Een apparaat die al jouw persoonlijke vragen beantwoord en helpt de druk te verlichten. Het helpt met overhoren, herkent gevoelens en speelt hierop in, motiveert jou om verder te gaan en beantwoord al jouw vragen. 3. Een wekelijks georganiseerde activiteit met een groep, waarvan iedereen last heeft van prestatiedruk. Hierdoor ondervinden de leden steun bij elkaar en kunnen zij even ontsnappen aan de dagelijkse sleur.

58


RESPONDENT 1

RESPONDENT 3

Ik zou voor de buddy kiezen, omdat ik soms last heb om mij te concentreren en dan is het fijn als je iets hebt wat je motiveert. Daarnaast kan de buddy mij kalmeren als ik stress heb voor toetsen en dit kan een boek niet zo snel doen voor mij. Dat kost dan meer tijd.

Het boek lijkt mij het beste, want dan heb ik het idee dat ik zelf omga met mijn prestatiedruk en dit zelf help te verminderen. Wanneer ik er zelf actief mee omga, haal ik daar meer voldoening uit. Ik zou het fijn vinden als daar bepaalde tips in staan hoe je om kan gaan met bepaalde gevoelens of gebeurtenissen en vragen die je kan beantwoorden.

RESPONDENT 2 De buddy lijkt mij heel handig omdat je het altijd kan pakken. Je hoeft niet te wachten wanneer je en vraag hebt, maar krijgt gelijk een antwoord en dat lijkt mij heel fijn. Je kan gelijk door. Wat maakt het dat je kiest voor de buddy en niet voor het boek of de georganiseerde activiteit? De reden dat ik het boek niet kies is, omdat het denk ik wel fijn is als je stress heb om tegen iets of iemand te praten. Meestal zit de stress in je hoofd en als je dan zelf dingen op moet schrijven weet ik niet of dat werkt, dus daarom lijkt de eerste voor mij een beter hulpmiddel tegen mijn prestatiedruk. Ook wil ik mijn gevoelens niet graag delen met een groep, omdat ik niet makkelijk vindt om dit met andere te bespreken.

Wat maakt het dat je kiest voor het boek en niet voor de buddy of de georganiseerde activiteit? Ik vind het fijn om dingen op papier op een rijtje te zetten en ik ben minder gericht op het gebruik van apparaten, waardoor ik een beter beeld krijg bij het hebben van een boek om mijn gevoelens op een rij te zetten. RESPONDENT 3 Ik zou voor de buddy kiezen. Dat zou mij meer helpen tegen mijn prestatiedruk, omdat ik voornamelijk stress ervaar door onwetendheid en niet door niet weten hoe ik mijn gevoelens op een rijtje moet zetten. Daarom zou de buddy beter bij mij aansluiten. Zijn er nog dingen die je graag terug zou willen zien in het product? Ik zou graag willen dat het apparaat alle informatie uit mijn schoolboeken kan opslaan zodat ik precies de informatie kan krijgen die ik nodig heb.

59


RESPONDENT 2

RESPONDENT 3

Ik zou voor de buddy kiezen omdat een boek je niet altijd kan overhoren wanneer jij hier behoefte aan hebt en mijn ouders. Dit vind ik fijn omdat het helpt tegen mijn stress omdat je je altijd even kan laten overhoren.

Ik zou voor de buddy kiezen, omdat ik het altijd fijn vind als ik met iemand kan praten die mij begrijpt. Als de buddy mijn gevoelens kan herkennen en weet hoe hij hierop moet reageren kan mijn stress denk ik sneller afnemen.

Zijn er nog dingen die je graag terug zou willen zien in het product? Nee mij lijkt deze beschrijving voldoende. Ik zou helemaal tevreden zijn met dit product. RESPONDENT 2 Ik zou voor het boek kiezen omdat ik het fijner vind om dingen op te schrijven en zo mijn gevoelens te uiten. Zijn er nog dingen die je graag terug zou willen zien in het product? Nee niet specifiek. Zolang ik de vrijheid heb om mijn eigen gevoelens op te schrijven en de mogelijkheid heb om dingen op een rijtje te zetten voor mezelf ben ik tevreden.

60

Zijn er nog dingen die je graag terug zou willen zien in het product? Ik zou wel zelf de controle willen houden over het product en niet dat het mij constant wijst op mijn gevoelens, maar alleen als ik hierom vraag. .


61


62


Analyses

63


Doelgroep

64

FIELDRESEARCH Ter betrekking op het onderzoek, zijn er een aantal verschillende onderzoeksmethodes toegepast om te gevoelens, gedragingen en gedachtes te achterhalen van deze mentaliteitsgroep. De methodes die zijn toegepast voor het achterhalen van deze informatie waren door het houden van diepte-interviews, het geven van een dagboekonderzoek aan de respondenten en het uitvoeren van een niet-participerende observatie. Uit de diepte interviews kwamen verschillende dingen naar voren. Over het algemeen ervaarde de meeste respondenten vooral prestatiedruk bij het maken van schoolwerk en was men ook erg bezig met eigen uiterlijk. Met hulp vragen in de klas had vrijwel niemand echt moeite, alleen voor de klas staan was wel iets wat bij de meeste respondenten zenuwen opwekte. Ouders legde gematigde druk op de respondenten en ook niet bij iedereen. Vrienden accepteerden de respondenten wel altijd. Ook het halen van goede cijfers voor vakken waar de ondervraagde moeite mee bleken te hebben, wekte zenuwen op voor de toets momenten.

Daarbij maken de onderzochten ook veel gebruik van social media en Snapchat kwam hier als meest gebruikt naar voren. Een leuk feit hiervan is dat na het gehouden interview, een van mijn respondenten een challenge aan is gegaan met vrienden om de telefoon een week weg te leggen. Hieruit blijkt dat er toch bewustwording wordt gecreĂŤerd onder de doelgroep als erover wordt gesproken. Een tweede onderzoeksmethode die is toegepast voor het onderzoeken van de prestatiedruk en gedragingen hierbij, is het dagboekonderzoek. Hieruit bleek dat de een er meer last van heeft dan de ander. Daarnaast speelde ook het dag verloop van diegene een grote rol. De druk om te presteren werd onder de respondenten meestal verhoogd wanneer er de volgende dag toetsen op het rooster stonden, er een toets week aan zat te komen, bij het beoefenen van een sport of tijdens werk. Er was een respondent die er duidelijk uit sprong wegens het hebben van faalangst. Deze ondervraagde scoorde heel hoog en vond haar geleverde prestaties vaak niet hoog genoeg.


De verschillen tussen respondenten met faalangst en zonder zijn duidelijk te zien en daarom is het goed om dit ook mee te nemen in het onderzoek. Ten slotte de niet-participerende observatie, uitgevoerd in de kantine van het St. Michael College, omdat mijn opdrachtgever zich hier bevindt. Onder de respondenten werd hier vooral gepraat over behaalde cijfers. Sommige over hoe goed dit individu wel niet stond en sommige over het bijna niet overgaan. De houding van de groepen waren vooral ongeïnteresseerd en iedereen was bezig op een laptop of telefoon. Daarnaast werd er geklaagd over druk van ouders bij het behalen van hoge schoolcijfers. Ook overheerste bij een groep het gesprek heel erg over uiterlijk en kleding. Hier werd veel advies gevraagd aan elkaar en gingen de respondenten heel erg mee in de mening van andere.

BSR-MODEL Als er gekeken wordt naar het BSR-model, komen er zowel uit de gele als de rode wereld kenmerken terug die passen bij de middelbare schoolmeisjes van 12 t/m 17 jaar. De gele wereld is gericht op harmonie, gezelligheid, bewust genieten en een actief leven lijden. De rode wereld is gericht op energieke en relatief jongen mensen, leven met ‘passie’, gaan ervoor en willen vooral vrijheid. Samengevoegd wordt dit ook wel de oranje wereld genoemd. De doelgroep bevindt zich in deze wereld, omdat deze kenmerken het meest terug zijn te zien in het dagelijks leven. Daarnaast is uit de interviews gebleken dat middelbare schoolmeisjes zich vooral bezighouden met gezelligheid, harmonie en vrijheid. De waarden waaraan de doelgroep zich kenmerkt zijn voor hen heel belangrijk. Ten eerste vinden zij vrijheid heel belangrijk. In deze levensfase is de doelgroep erg gericht op het loskomen van de ouders en het eigen beslissingen maken. Dit was te herleiden uit de interviews, aangezien daar heel erg naar voren kwam dat het grootste deel van deze mentaliteitsgroep geen behoefte had aan hulp voor school etc. van ouders.

65


De middelbare schoolmeisjes willen het gevoel hebben dat zij zelf het heft in handen hebben. Dit gaat vaak wel gepaard met wat de vriendengroep, waarin dit persoon zich bevindt, belangrijk vindt. Daar sluit dus ook gelijk de waarden vriendschap bij aan. Het creĂŤren van vriendschappen geeft deze doelgroep het teken ergens bij te horen en geaccepteerd te zijn. Uit de interviews bleek, dat iedereen het belangrijk vond om geaccepteerd te worden en het gevoel hadden om ergens bij te horen. Ook was deze doelgroep erg actief bezig met vrienden en vriendinnen. Zowel op social media als in het dagelijks leven zelf. Daarnaast heeft deze mentaliteitsgroep erg veel last van onzekerheid, waardoor zij erg op zoek zijn naar erkenning van leeftijdsgenoten. Als dit ontbreekt bij deze meiden kan dit de prestatiedruk vergroten, omdat deze meiden hierdoor extra druk voelen om erbij te horen.

66

Sutmuller, J. (2015). Serious Concepting. Sutmuller, J., & Belkom, R. (2014) Serious Concepting. Tilburg, Nederland: Fontys Academy for Creative Industries.


67


Opdrachtgever Het St. Michael College is een middelbare school uit de Zaanstreek die onderwijs aanbiedt voor havo en vwo studenten. Het is opgericht in 1956 als een roomskatholieke school en telde destijds 8 docenten met 72 leerlingen. Toentertijd was het de bedoeling dat het St. Michael College in een woonwijk terecht zou komen, waar de kalverpolder zich nu nog steeds bevindt. De woonwijk is in gebouwd op een andere plek in de buurt, genaamd het kalf (vernoemd naar de kalverpolder). (De orkaan, 2016) In samenwerking met Dhr. Auerbach, decaan van havo 4 en 5, is er een samenwerking gestart om tot een goed concept te komen voor middelbare schoolmeisjes met prestatiedruk. Er zal in deze analyse antwoord worden gegeven op de onderzoeksvraag: “Hoe gaat de opdrachtgever om met prestatiedruk bij meisjes van middelbare schoolleeftijd?�

68


VISIE De Visie van het St. Michael college luidt: “Het SMC is een school voor hoogwaardig bijzonder onderwijs voor havo en vwo met ruimte voor mens met ambities. Door de integratie van scholaire en spectrascholaire activiteiten simuleren we leerlingen en medewerkers zich te ontplooien en worden zij aangesproken in hun talenten. Het SMC wil kennis overdragen waardoor jonge mensen zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige en verantwoordelijke wereldburgers. Daarnaast wil het SMC-bijdrage aan inzicht in sociaal, culturele, wetenschappelijke en politieke vraagstukken op lokaal en mondiaal niveau. Bij al het handelen staan vier kernwaarden centraal, die kenmerkend zijn voor ons onderwijs: begrip, rechtvaardigheid, samenwerking en vrede.” (St. Michael College, 2018) De toelichting die aan de visie wordt gegeven, is dat het Michael College een zeer ambitieuze school is waar op alle niveaus ruimte voor wordt geboden. Daarnaast worden er ook buitenschoolse activiteiten georganiseerd naast het gewone programma, die vallen onder het spectrascholair en vormen een integraal onderdeel van de onderwijsvisie van het SMC. Ook wil het St. Michael College een actieve rol spelen in het proces van de leerlingen bij het ontdekken naar hun ‘zijnsvraag’ en rol in de maatschappij.

Hieruit zijn ook de kernwaarden ontstaat, waarin de moraliteit van het individu in belangrijke mate centraal staat. Het St. Michael College is uit zijn traditie een rooms-katholieke school en wil deze traditie zeker in stand blijven houden. Daarom wordt er op het SMC les gegeven in het vak levensbeschouwing, waardoor het toch een vorm biedt van bijzonder onderwijs. (St. Michael College, 2018)

69


MISSIE De visie van het SMC wordt gerealiseerd door te zorgen voor een veilige leer- en werkgemeenschap en waar iedereen zich thuis kan voelen en waar: • Leerlingen zich met volledige inzet naar eigen mogelijkheden ontwikkelen en het tonen van initiatief, het creëren van een eigen uitdaging, creativiteit in denken en doen en zorgzaamheid voor anderen worden beloond; • Hoge, heldere en haalbare eisen aan leerlingen worden gesteld die ook in samenwerking met elkaar moeten worden bereikt; • De inbreng en betrokkenheid van de ouders wordt gestimuleerd en mogelijk wordt gemaakt; • De eigen onderwijskundige en opvoedkundige opvattingen voortdurend worden getoetst en waar nodig bijgesteld; • Haar medewerkers mogelijkheden krijgen aangereikt om zich blijvend persoonlijk en professioneel te ontwikkelen; • Innovatie een kenmerk is, vernieuwing een kans krijgt en een open en internationale attitude wordt gestimuleerd. (St. Michael College, 2018)

70

TRENDS De onderwijssector speelt nog niet heel erg in op de trends en kan hier zeker nog grote stappen in maken. De twee megatrends die van grote invloed zijn op het SMC, is de digitalisering en de increased educational attainment. Een megatrend is een trend die 10 tot 50 jaar duurt. De digitalisering houdt in dat informatie steeds vaker verzonden wordt via elektronische apparaten zoals computers. Dit is terug te zien op het St. Michael college, aangezien elke leerling over een eigen computer beschikt. Dit is een vrij nieuwe vorm van lesgeven en is pas een aantal jaar geleden succesvol doorgevoerd. De tweede megatrend die van invloed is op het SMC is de increased educational attainment, en houdt in dat er een toename is van het aantal mensen die beschikt over een diploma. Mensen zijn hoger opgeleid, waardoor de druk voor andere toeneemt om ditzelfde niveau te behalen. Verder zullen de trends nader worden toegelicht in de trendanalyse, maar de eerdergenoemde trends zijn toch belangrijk om in gedachte te houden bij deze analyse.


INNOVATIE Op het gebied van innovaties is het St. Michael College nog niet heel erg actief. De gehele onderwijssector houdt zich nog te weinig bezig met de innovaties en trends. Een innovatie die wel is doorgevoerd is het werken met een laptop. Verder werkt het onderwijssysteem nog hetzelfde als voorheen, waar leraren voor in de klas staan en de leerlingen aan tafels en stoelen zitten en les krijgen. Wel wordt er volop gekeken naar een nieuwe manier van onderwijs en zal het ook voor het Michael interessant zijn om dit te blijven volgen. LIFESTYLE Het SMC heeft een ambitieuze levensstijl, waarin de waarden begrip, rechtvaardigheid, samenwerking en vrede worden nagestreefd. Hierin wordt uitdrukkelijk aandacht gehouden met een levensbeschouwelijke identiteit, binnen deze dynamische multiculturele samenleving. (St. Michael College, 2018)

CROSS-SECTORAAL Het SMC is een sector overschrijdend concept en sluit aan bij de sectoren appearance, living, human movement, food en health. Appearance gaat over het voortkomen van de mens. Bij het SMC wordt er hierbij gaat het hierbij om de cultuur, identiteit en gedragingen van zowel de leerlingen als de werknemers. Living heeft betrekking op de leefomgeving en is van belang voor de uitstraling en de locatie van de school. Daarnaast speelt health een belangrijke rol, omdat de gezondheid van de werkomgeving cruciaal is. Hier kan ook gelijk de link worden gelegd met food, omdat het aanbod van eten ook van belang is voor de gezondheid van de leerlingen. Ten slotte heeft human movement ook betrekking op het St. Michael college. Hier gaat het om alle manieren van voortbewegen van de mens, waar het SMC op kan inspelen door trappen te plaatsen en voldoende gym- en beweegmogelijkheden in het lesrooster op te nemen.

71


QUALITY OF LIFE De kwaliteit van leven heeft betrekking op verschillende vormen van welzijn namelijk; fysiek welzijn, emotioneel welzijn, sociaal welzijn, materieel welzijn en activiteiten. Het St. Michael College heeft invloed op al deze vormen van welzijn. Ten eerste kunnen zijn het fysieke welzijn van de doelgroep beïnvloeden door het aanbieden van gymlessen en ervoor zorgen dat er genoeg beweegmomenten zijn ingepland. Ten tweede heeft het emotionele welzijn betrekking op het gevoel en gedrag van mensen. Het Michael heeft hier invloed op, omdat er via de school een mogelijkheid geboden moet worden om deze leerlingen te ondersteunen wanneer nodig en te begeleiden in het gehele proces. De school moet een plek zijn waar de leerlingen zich thuis voelen en zodra het Michael College hierin voorziet zal ook het emotionele welzijn van de leerlingen stijgen. Daarnaast gaat het sociale welzijn over het contact binnen de doelgroep zelf. Aangezien er binnen deze school veel sociale contacten worden aangegaan, krijgt de school automatisch te maken met deze vorm van welzijn. Voor het Michael is het lastig om hier volledig toezicht op te houden, maar er kan op ingespeeld worden door te letten op pestgedrag en ervoor te zorgen dat er genoeg mogelijkheden geboden worden voor deze leerlingen om vriendschappen te sluiten. 72

De materiële omstandigheden gaan over de wijze waarop de omgeving is ingericht. Voor de leerlingen is het belangrijk dat de omgeving waarin er les wordt gegeven, schoon is en niet te veel af leidt. Ook moeten er zowel studeerplekken zijn, als plekken waar pauze gehouden kan worden. Door goede materiële omstandigheden zal dit de leerprestaties bevorderen en zal deze vorm van welzijn toenemen. Ten slotte zijn ook de activiteiten van belang. Het St. Michael College heeft al heel veel beschikbare activiteiten waar de doelgroep aan kan deelnemen. Hierdoor hebben deze leerlingen de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen of specialiseren in bepaalde vaardigheden. Door zoveel mogelijk in te spelen op deze vormen van welzijn, zal de doelgroep gelukkiger zijn wat weer zal leiden tot betere schoolprestaties. Hierdoor zal het Michael zich blijven bevinden in de excellente scholen categorie, wat ook weer nieuwe leerlingen naar de school toe blijft trekken.


CONCURRENTEN Het St. Michael College heeft te maken met een aantal concurrenten in de omgeving, die scholing geven op hetzelfde niveau. Hierbij wordt gekeken naar het Zaandlands Lyceum, Het Betrand Russel College, het Pascal college, het Da Vinci College en het Jan van Egmond Lyceum. Er kan hier gesproken worden van concurrentie aangezien hier ook havo en vwo-onderwijs wordt aangeboden in dezelfde regio, waardoor de doelgroep ook de keuze kan maken om naar een andere onderwijsinstelling te gaan. De invloeden die kunnen meespelen bij de schoolkeuze van de doelgroep kunnen te maken hebben met de fietsafstand, hoe hoog de school aangeschreven staat, de ouders/verzorgers die hierop inspelen of andere familieleden, vrienden/vriendinnen van de basisschool en de extra activiteiten die de school te bieden heeft.

STAKEHOLDERS Het St. Michael College heeft te maken met een aantal concurrenten in de omgeving, die scholing geven op hetzelfde niveau. Hierbij wordt gekeken naar het Zaandlands Lyceum, Het Betrand Russel College, het Da Vinci College en het Jan van Egmond Lyceum. Er kan hier gesproken worden van concurrentie aangezien zij ook havo, vwo en gymnasium aanbieden in deze regio, waardoor de doelgroep ook de keuze kunnen maken om naar een andere onderwijsinstelling te gaan. Daarnaast zijn er ook veel stakeholders van positieve invloed op het St. Michael College. Te beginnen met een aantal interne stakeholders. Interne stakeholders zijn de betrokken binnen het St. Michaelcollege. Hier vallen de huidige leerlingen onder samen met ouders/verzorgers. Ook de rector/bestuurder, conrector, voorzitter, penningmeester, bestuursleden, werknemers en conciërges vallen onder de interne stakeholders en zijn van primaire invloed bij het St. Michael College. Onder de externe stakeholders vallen de potentiële leerlingen en hun ouders/ verzorgers, maar ook de scholen in de omgeving die onder het kopje ‘concurrentie’ zijn genoemd bevinden zich hierbij. Daarnaast vallen de gemeenten van de regio, het ministerie van onderwijs en de onderwijsinspectie in deze categorie thuis.

73


OMGANG OPDRACHTGEVER MET PRESTATIEDRUK Het St. Michael college heeft zeker interesse in het onderwerp prestatiedruk. Aan het begin van het schooljaar is er al een presentatie gegeven aan de leerlingen met betrekking tot dit onderwerp. Daarnaast biedt de school ook faalangsttrainingen aan, voor degene die hier behoefte aan hebben. Maar toch is zichtbaar dat er nog een groot aantal leerlingen lijd aan prestatiedruk en kan hier volgens het SMC nog zeker extra aandacht aan besteed worden. Door alle mogelijkheden tot ontwikkeling voor deze leerlingen, ontstaat er ook een groot verschil in niveau. Dhr. Auerbach heeft dan ook zeker interesse in een concept die hierop kan inspelen, blijkt uit een gesprek. Ook zal de eindpresentatie van het concept gegeven worden aan een grote groep mentoren, zodat er bewustzijn gecreĂŤerd kan worden omtrent dit onderwerp.

74


75


Trends INCREASED EDUCATIONAL ATTAIMENT increased educational attainment is de toename van het aantal mensen die beschikken over een diploma (CIPD, 2017). Mensen zijn hoger opgeleid, waardoor de druk voor andere toeneemt om ditzelfde niveau te behalen. Dit is een megatrend, die 10 tot 50 jaar duurt en van invloed is op wereldniveau (Sutmuller, 2017). Deze trend is relevant voor de middelbare schoolmeisjes, omdat de druk voor hen zal toenemen om hoger op te komen en om over zoveel mogelijk kennis te beschikken.

76

ESCAPISME Escapisme is een tegenreactie op de prestatiemaatschappij. Het houdt in dat mensen de behoefte hebben om te ontsnappen uit de dagelijkse sleur (Mike, 2017). De trend escapisme is een macrotrend die 5 tot 10 jaar duurt. Een macrotrend geeft de veranderende behoefte en waarde weer van mens en consument (Sutmuller, 2017). De reden dat deze trend relevant is voor de doelgroep is omdat met zich moet bewijzen op school, werk, thuis en op social media. Zij moeten hier de beste prestaties leveren, om zo aan het beeld te voldoen wat iedereen heeft. Doordat de prestatiedruk zoveel invloed heeft op ons als persoon, zoekt men manieren om te ontsnappen aan deze prestatiemaatschappij (Mike, 2017).


Digital mix up Society with Burn-Outs

Trendkaart

Prestatie maatschappij

Digital Empathy

Escapisme

Increased Educational Attainment

77


PRESTATIEMAATSCHAPPIJ Prestatiemaatschappij is een maatschappij waar mensen op alle gebieden in het dagelijks leven (werk, school, thuis op social media etc.) zichzelf moet bewijzen, om zo aan het beeld te voldoen dat iedereen voor ogen heeft. Dit is een macrotrend van 5 tot 10 jaar en geeft een veranderende behoefte en waarde van mens en consument weer (Sutmuller, 2017). Deze trend is relevant voor de middelbare schoolmeisjes van 12 tot 17 jaar, omdat mensen willen voldoen aan de eisen die zij zelf of anderen stellen (Mike, 2017).

78

DIGITAL MIX UP Digital mix up houdt in dat er een samensmelting is tussen de digitale en de echte wereld. Dit heeft zowel thuis als op school invloed op de middelbare schoolmeisjes. De trend digital mix up behoort onder de macrotrends en heeft een tijdsduur van 5 tot 10 jaar. Het geeft vorm aan de veranderende behoefte en waarde van mens en consument (Sutmuller, 2017). Deze trend is relevant voor de middelbare schoolmeisjes van 12 tot 17 jaar omdat hierdoor de druk van social media de overhand kan nemen, waardoor het lastig wordt om hieraan te ontsnappen. Daarnaast kan er bij de doelgroep een probleem ontstaan in het onderscheid maken tussen beide werelden.


SOCIETY WITH BURN-OUTS De trend society with burn-outs houdt in dat het leven van mensen onder druk staat door de hoeveelheid mogelijkheden aan zelfontwikkeling. Mensen willen zoveel mogelijk doen en bewijzen dat zij hier ook goed in zijn. Hierdoor beland 1 op de 17 mensen uit de Nederlandse bevolking in een burn-out, waardoor er een burn-out maatschappij begint te ontstaan. De trend speelt zich af op macroniveau en duurt ongeveer 5 tot 10 jaar. De macrotrend geeft de veranderende behoefte en waarde van mens en consument weer (Sutmuller, 2017). Deze trend is relevant voor de doelgroep, omdat dit de gevolgen laat zien die kunnen ontstaan door prestatiedruk.

DIGITAL EMPATHY Digital empathy houdt in dat apparaten beschikken over nieuwe vormen van technologie die zich steeds meer kunnen aanpassen aan menselijke gevoelens en emoties, deze identificeren en hierop inspelen. Hierdoor wordt de digitale beleving gepersonaliseerd. De technologie begrijp je humeur en gevoel. Deze nieuwe vorm van technologie helpt je comfortabeler te worden en jezelf beter te begrijpen. Digital empathy is een macrotrend en heeft een duur van 5 tot 10 jaar. Het geeft de veranderende behoefte van mens en consument weer (Sutmuller, 2017). Deze trend is relevant voor de doelgroep, omdat dit kan helpen om de prestatiedruk bij hen te verlichten en hen het gevoel te geven dat ze begrepen worden. Zoals ook in het dagboekonderzoek was weergegeven, gaven respondenten aan dat zij het fijn vonden om hun gedachten op te schrijven en hierover na te denken. Deze trend is hier een goede ontwikkeling op en geeft ook aan dat de doelgroep hier belangen bij kan hebben. 79


Voor de trendanalyse is er een kleine trendkaart te zien waarop een aantal mega en macro trends zijn weergegeven die relevant zijn voor de doelgroep. De uitleg van de trends zijn op de voorgaande twee bladzijdes weergegeven en hier wordt ook zichtbaar waarom dit van relevantie is voor de mentaliteitsgroep. In de uitleg van de trends wordt namelijk antwoord gegeven op de vijf W’s; Wie, Wat, Waar, Wanneer en Waarom. De trends die in de trendkaart met een dubbele lijn verbonden zijn aan andere trends hebben een belangrijkere link met elkaar en de trends met een lijn als verbinding hebben een wat minder belangirjke link met elkaar. Alhoewel deze trends toch met elkaar verbonden zijn, waardoor zij zeker in link met elkaar liggen.

80


81


Sector De ontwikkelingen binnen de sector health en appearance kunnen worden ingedeeld in verschillende factoren namelijk: demografie, economie, sociaal cultureel, technologie, ecologie en politiek. De verschillende factoren komen terug in de ontwikkelingen die hieronder worden beschreven. Daarnaast zal deze sector analyse ook antwoord geven op de volgende onderzoeksvraag: Welke ontwikkelingen spelen op dit moment in de sector Health en Appearance en hebben betrekking op de identiteit van de middelbare schoolmeisjes? Naast het beantwoorden van de onderzoeksvraag zijn er ook algemene ontwikkelingen terug te vinden in deze twee sectoren en die ook betrekking hebben op zowel de prestatiedruk, het gedrag en de gezondheid van de middelbare schoolmeisjes.

82


KAMERBRIEF – LANDELIJKE NOTA GEZONDHEIDSBELEID 2016-2019 Uit de zesde editie van de Volksgezondheid toekomst Verkenning komt naar voren dat het goed gaat met de gezondheid van de bevolking. Dit is te achterhalen uit een aantal trends. Allereerst is de levensverwachting de afgelopen tien jaar sterk gestegen, tot 79 jaar voor mannen en 83 jaar voor vrouwen. Deze levensverwachting behoort tot de hoogste van de Europese Unie. Ten tweede daalt het aantal rokers en het aantal mensen met overgewicht is sterk afgenomen. Ondanks deze daling blijven roken, overgewicht en weinig bewegen nog steeds de belangrijkste oorzaken van ziekte en sterfte. Ook is het aantal mensen met een chronische ziekte toegenomen en dit zal naar verwachting alleen nog maar verder stijgen. (mw. drs. E.I. Schippers, 2015) Gekeken naar het begrip gezondheid wordt er geen focus meer gelegd op de afwezigheid van ziekten en aandoeningen, maar juist op de mogelijkheden om met deze beperkingen en tegenslagen om te gaan. Volgens het kabinet is gezondheid niet alleen een doel op zich, maar is het ook een middel om andere doelen te kunnen bereiken. (mw. drs. E.I. Schippers, 2015) Het kabinet houdt zich vast aan eerder gestelde doelen die al in de vorige landelijke nota gezondheidsbeleid ‘gezondheid dichtbij’ van kracht waren (mw. drs. E.I. Schippers, 2015): • De gezondheid van mensen bevorderen en chronische ziekte voorkomen door integrale aanpak in de omgeving waarin mensen wonen, werken, leren en leven. • Preventie een prominente plaats geven in de gezondheidszorg. • Gezondheidsbescherming op peil houden en nieuwe bedreigingen het hoofd bieden. • Stabiliseren of terugbrengen van gezondheidsverschillen tussen laag- en hoogopgeleiden.

83


GEZONDHEID BEVORDEREN VIA INTEGRALE AANPAK Met de verbetering van de trends voor speerpunten: roken, overmatig alcoholgebruik, (ernstig) overgewicht, bewegen, depressie en diabetes valt nog steeds de meeste gezondheidswinst te behalen. Het kabinet zal hierbij stevig inzetten op het stimuleren van een gezonde leefstijl, waarbij gezond voedsel en een (gezonde) groene leefomgeving belangrijk zijn. De integrale aanpak via werk, wijk/omgeving, onderwijs en zorg staat centraal. (mw. drs. E.I. Schippers, 2015) Gezondheid en maatschappelijke domeinen worden met elkaar verbonden om elkaar op die manier te versterken. Deswege zal er nadrukkelijk verbinding worden gemaakt met het onderwijs, werk, zorg en de leefomgeving. Vanuit deze domeinen wordt er niet alleen ingezet op het verbeteren van de gezondheid, maar draagt dit ook bij aan betere prestaties op school, het werk en in de sport. Daarnaast draagt gezond bewegen vaak bij aan het verbeteren van het milieu. Door samenwerking met departementen van OCW, IenM, SZW en EZ zijn er activiteiten en programma’s opgericht op het gebied van gezonde voeding en onderwijs, de gezonde wijk en leefomgeving en gezond werken. Deze versterking van het beleid vindt zowel op landelijk als op lokaal niveau plaats. (mw. drs. E.I. Schippers, 2015) Het kabinet wil mensen aan het werk krijgen en houden, omdat dit gezond is. Daarnaast wordt er vanuit het kabinet gestreefd naar het bevorderen van duurzame inzetbaarheid, waar het belang van een goede gezondheid en leefstijl bij horen. Hierdoor is het Programma Duurzame Inzetbaarheid opgestart door het SZW. Het is van belang voor zowel de werknemers als de werkgevers om op tijd de juiste maatregelen te nemen. Het ministerie draagt hieraan bij door kennis, praktijkervaringen van werkgevers, subsidies voor bedrijven en communicatiecampagnes, zoals over werkstress. Het onderdeel werkstress en prestatiedruk is een veel voorkomend onderdeel en leidt vaak tot een burn-out of het belanden in een depressie. (mw. drs. E.I. Schippers, 2015)

84


ROBUUST STELSEL PUBLIEKE GEZONDHEID Sinds een januari 2015 is er een nieuwe jeugdwet ontstaan, waardoor de gemeente als eerstverantwoordelijke werden aangesteld voor jeugdhulp, jeugdbescherming, preventie en jeugdreclassering. De achterliggende gedacht van deze nieuwe jeugdwet is, dat elk kind gezond en veilig kan opgroeien, de mogelijkheid heeft om zijn of haar talenten te ontwikkelen en naar vermogen kan participeren in deze maatschappij. De Wet passend onderwijs en de Wet publieke gezondheid hebben de mogelijkheid om elkaar te versterken door een meer integrale benadering. Dit is terug te zien aan een effectieve aanpak van ziekteverzuim onder leerlingen door een samenwerking tussen de scholen en de jeugdgezondheidszorg. Het doel van de overheid is om gemeenten te stimuleren deze integrale aanpak over te nemen, waarbij Het Stimuleringsprogramma Betrouwbare Publieke Gezondheid ondersteuning kan bieden. (mw. drs. E.I. Schippers, 2015)

FWG TRENDRAPPORT – DE ZORG ONTREGELT ‘DE ZORG ONTREGELT’ Men behoefte heeft aan een nieuw systeem, waarin vertrouwen, vrijheid en betekenisgeving centraal staan. Dit is terug te zien op allerlei verschillende terreinen die ook buiten de zorgsector vallen. Door de enorme behoeften aan veiligheid en controle wordt de vooruitgang van een individu steeds verder ingeperkt. Men is constant bezig met ontdekken en hierdoor verdwijnen de momenten van rust. (Ven, FWG trendrapport, 2015)

85


LEVENSVERWACHTING IN NEDERLAND Het aantal mensen dat last heeft van psychische problemen is heel groot. Het aantal Nederlanders die op een keer in hun leven kampen met psychische problemen zijn er 4 op de 10. Daarnaast hebben 2 op de 10 last van een combinatie van twee of meer psychische stoornissen. Deze resultaten zijn vastgesteld vanuit de Nemesisstudie, een grootschalig bevolkingsonderzoek naar de psychische gezondheid van de Nederlandse bevolking. Over het hele jaar gezien is dit aantal wel een stuk lager, maar alsnog kampen 1,9 miljoen mensen met psychische problemen. De oorzaken van psychische stoornissen verschillen vaak enorm. Wel komen dit soort stoornissen vaker voor bij werkelozen, arbeidsongeschikten en mensen met een laag inkomen. Maar hierbij lopen oorzaak en gevolg vaak door elkaar. Immers leiden deze psychische problemen er vaak ook toe dit individu vroegtijdig stopt met een opleiding en niet of minder goed kunnen presteren op het werk, wat resulteert tot een uitkeringsafhankelijkheid of een lager loon. (Ven, FWG trendrapport, 2015) VOORZICHTIG NAAR GELUK Tegenwoordig wordt er meer gekeken naar een behandeling vanuit de positieve psychologie. Hier wordt de focus gelegd op hetgeen wat een cliënt kracht en energie geeft, in plaats van het richten op de klachten die deze cliënt ervaart. De achterliggende gedachte hiervan is om eigen regie in handen te houden, waardoor deze cliënt gelukkiger en gezonder zal worden. Bij positieve psychologie richt men zich dus op de mechanismen en processen van een individu die optimaal functioneren, in plaats van het kijken naar de disfuncties die het mechanisme ondervindt. Er valt hier te spreken van een ontwikkeling in de zorg, omdat deze vorm van psychologie zich onderscheid van de traditionele zorg. Het doel is om ervoor te zorgen dat mensen optimaal kunnen functioneren, door te focussen op het positieve. (Ven, FWG trendrapport, 2015)

86


FWG TRENDRAPPORT – DE ZORG, ONGELIJK VOOR IEDEREEN NUDGING IN OPKOMST Nudging is, nadat het 6 jaar stil heeft gelegen, weer in opkomst. Dit is terug te zien in het project ‘Welfare Improvement trough Nudging Knowledge (WINK)’, waar zowel bestuurskundige van de Universiteit Utrecht en communicatie- en ethiekdeskundigen van de Universiteit Wageningen onderzoek naar nudging hebben gedaan. Tijdens dit onderzoek werd er vooral gericht om het begrip nudging te beschouwen als een interventie om mensen zich meer te laten gedragen naar eigen gestelde doelen. Daarnaast wordt ook vanuit het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gekeken naar nudging. Hier worden nudges vergeleken met succesvolle toepassingen van andere landen en werken aan een overzicht om de effectiviteit te valideren. In een eindnotitie van het RIVM wordt dan ook gesteld dat dit zeker van meerwaarde is voor praktijk en beleid. Daarentegen vinden er binnen het VWS (ethische) discussies plaats over de mate waarin het toegestaan is om burgers onbewust te beïnvloeden in de keuzes die gemaakt worden. (Ven, FWG trendrapport, , 2017) SOCIAL MEDIA USAGE: THE IMPACT ON FEELINGS OF DEPRESSION OR LONELINESS De digitalisering speelt een grote rol in de Nederlandse samenleving. Door alle perfecte representaties van mensen op social media ontstaat er een twijfel bij mensen of zij wel goed genoeg zin. Daarnaast zorgt dit voor een toename in het aan mensen die zich ongelukkig voelen of in een depressie belanden. Veel pubers nemen een voorbeeld aan deze mensen, waardoor onzekerheid en de druk om er vergelijkbaar uit te zien wordt vergroot. Dit is namelijk een levensfase waar veel onzekerheid voorkomt en door de digitalisering wordt dit alleen maar versterkt. Een ontwikkeling die hierop inspeelt, is dat er een tegenbeweging ontstaat tegen het schoonheidsideaal. Zo worden er tegenwoordig minder modellen op magazinecovers gezet en laten ook influencers minder perfecte beelden van zichzelf zien. Hierdoor zal voor veel mensen de emotionele en mentale druk afnemen, aangezien zij niet constant worden geconfronteerd met deze schoonheidsidealen. (Lennie, 2017) (Jensen, 2018) 87


88


Valuefit

89


Vanuit de DOTS-analyse worden er meerdere kansen gezien waarop het toekomstige concept kan inspelen. Zo bieden de trends escapisme en digital empathy veel mogelijkheden voor het St. michael college en sluiten deze tevens aan bij de behoefte van de doelgroep. Vanuit de sector analyse is positieve psychologie in health een belangrijke ontwikkeling die kansen biedt voor de doelgroep om prestatiedruk tegen te gaan. De positieve psychologie zal tevens faalangst en andere problemen die van invloed kunnen zijn op prestatiedruk verminderen. Als het St. Michael college hier gebruik van zou maken, zou dit het algemene welzijn van de leerlingen kunnen bevorden. De bovenstaande trends bieden de kans om slaapproblemen door stress te verminderen, waardoor de doelgroep zich fitter zal voelen. Dit zal zowel het fysieke als mentale welzijn verbeteren. Ik zie kansen om hier als ontwikkelaar op in te spelen en ervoor te zorgen dat ik de doelgroep de mogelijkheid kan bieden, om met dit toekomstige concept, prestatiedruk kan verminderen.

90

De doelgroep middelbare schoolmeisjes tussen de 12 en 17 jaar, ervaart moeite met presteren in situaties waar meerdere mensen bij betrokken zijn. Hierbij spelen bijvoorbeeld faalangst en dyslexie een grote rol. De doelgroep is bang om foute antwoorden te geven, gaan trillen en krijgen zweethanden voor toetsen en presentaties en hebben het gevoel altijd dommer te zijn dan anderen. Daarnaast voelen de middelbare schoolmeisjes constante druk om te presteren. Zowel bij sport, school, in de klas en op social media. Hierdoor raakt de doelgroep erg gestrest Release your en neemt onzekerheid de overhand, wat slecht slapen tot gevolg heeft. Pressure De doelgroep middelbare schoolmeisjes tussen de 12 en 17 jaar oud, hecht veel waarde aan acceptatie en harmonie. Dit zijn ook aspecten die positief bijdragen aan de mentale gezondheid en geluk van de doelgroep. Met betrekking hierop heeft de doelgroep behoefte aan een klas, waar diegene zich vrij voelt om alles te zeggen en te doen. Ook willen zij begrepen worden door leeftijdgenoten en hun gevoelens en emoties met hen delen. Daarbij geeft de doelgroep aan behoefte te hebben aan een methode om met prestatiedruk om te gaan op alle vlakken in het dagelijks leven. De middelbare schoolmeisjes willen ontsnappen uit deze dagelijkse druk en hebben behoefte aan een moment van rust.


Om tot deze valuefit te komen zijn er een aantal stappen genomen. Ten eerste zijn alle pains en gains uit de interviews, dagboekonderzoeken en de observatie gehaald. Hieruit bleek dat de doelgroep onwijs veel pains ervaarde met betrekking tot prestatiedruk. De pains die het meest voorkwamen onder de middelbare schoolmeisjes zijn toegepast bij het formuleren van de valuefit. De doelgroep gaf, onder het kopje gain, vooral aan behoefte te hebben aan een betere omgang met prestatidruk. Hier zal ook voornamelijk op worden ingespeeld bij het ontwikkelen van het concept. Vanuit de DOTS-analyse en de pains en de gains is er een opportunity gecreëerd, die voornamelijk inspeelt op de trends escapisme en digital empathy. Het escapisme speelt een belangrijke rol, omdat de doelgroep aangeeft behoefte te hebben om te ontsnappen aan de dagelijkse sleur. Digital empathy houdt in dat apparaten gevoelens en emoties identificeren van de doelgroep en hierop inspelen, zodat de middelbare schoolmeisjes zichzelf beter begrijpen en zich comfortabeler voelen. De formulering van het concepttstatement luidt als volgt: “Escape from pressure” en houdt in dat er een duidelijke behoefte te zien is aan het verminderen van of ontsnappen aan prestatiedruk. Dit is dan ook meegenomen in de formulering van het conceptstatement. Die luidt als volgt: “Release your Pressure” en houdt in dat er een duidelijke behoefte te zien is van de doelgroep, om prestatiedruk los te laten en niet de constante druk te voelen van alle dagelijkse activiteiten.

91


92


Bibliografie

93


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

BIBLIOGRAFIE CONCEPTBOEK

Art Bankok. (2018, 1 1). pin 550987335647342608. Opgeroepen op 5 1, 2018, van www.nl.pinterest.com: https://nl.pinterest.com/pin/550987335647342608/ bol.com. (2018, 1 1). Elektronica audio-hifi-speakers. Opgeroepen op 5 1, 2018, van www.bol.com: https:// www.bol.com/nl/m/elektronica/audio-hifi-speakers/index.html Dana. (2015, 2 6). Quality of life felce perry. Opgeroepen op 5 1, 2018, van www.trend-dana.tumblr.com: http://trend-dana.tumblr.com/post/110243050072/quality-of-life-felce-perry Kate. (2016, 9 1). Kates Teenage Bedroom Makeover. Opgeroepen op 4 4, 2018, van www.bloglovin. com: https://www.bloglovin.com/blogs/oh-eight-oh-nine-14879849/kates-teenage-bedroommakeover-5108573613 kunststofshop. (2018, 1 1). kunsstof. Opgeroepen op 5 1, 2018, van www.kunststofshop.nl: https://www. kunststofshop.nl Mike. (2017, 1 1). Escapisme de nieuwste trend van 2017. Opgeroepen op 4 4, 2018, van www.mensen-samenleving.infonu.nl: https://mens-en-samenleving.infonu.nl/diversen/178089-is-escapisme-denieuwste-trend-van-2017.html Rankin, J. (2018, 1 1). Post 2583. Opgeroepen op 5 1, 2018, van www.2photo.ru: http://www.2photo.ru/en/ post/25823 Razzil. (2016, 5 19). google-home. Opgeroepen op 4 4, 2018, van www.razzil.com: https://www.razzil.com/ google-home.html RECRON. (2018, 1 1). Leisure Leefstijlen Model. Opgeroepen op 4 4, 2018, van www.zka.nl: https://www. zka.nl/onze-mensen/leisure-leefstijlen ROBB. (2018, 1 1). z-wave universele binare sensor. Opgeroepen op 5 1, 2018, van www.robbshop.nl: https://www.robbshop.nl/fibaro-z-wave-universele-binare-sensor?gclid=Cj0KCQjw0a7YBRDnARIsAJgsF3 NTzd2f05lARAiNa7vViXjJhBx5vMc42J6OCSWnVjY4R5RcS6vZc6kaAmOyEALw_wcB Smits, S. (2017, 4 17). Innovatie. Opgeroepen op 1 5, 2018, van www.stefansmits.nl: https://stefansmits.nl/ innovatie/ Vliet, L. v. (2014, 08 29). Veel jongeren stressen over school of studie. Opgehaald van www.eenvandaag. avrotros.nl: https://eenvandaag.avrotros.nl/panels/jijvandaag/item/onderzoek-veel-jongeren-stressenover-school-of-studie/?npo_cc=126& zzp-school. (2018, 1 1). 0-19-per-kilometer. Opgeroepen op 5 1, 2018, van www.zzp-school.nl: http://www. zzp-school.nl/0-19-per-kilometer/

94


BIBLIOGRAFIE ANALYSES + VALUEFIT

1. A. L. Mok en Hugo de Jager. (2017, 1 6). Ensie. Opgehaald van www.ensie.nl: https://www.ensie.nl/grondbeginselen-der-sociologie/prestatiemaatschappij 2. CIPD. (2017, 1 1). Megatrends. Opgeroepen op 1 15, 2018, van cipd.co.uk: https://www.cipd.co.uk/knowledge/work/trends/megatrends 3. Brown, R. I. (1996). Quality of Life for People with Disabilities (Vol. 2e druk). Cheltenham, United Kingdom: Stanley Thornes (publishers) Ltd. 4. .De orkaan. (2016, 08 27). St. michael college 60 jaar. Opgeroepen op 1 19, 2018, van deorkaan.nl: https://www.deorkaan.nl/st-michael-college-60-jaar/ 5. Dutch Essays. (2015, Oktober 11). Essay: Hoe worden stress, prestatiedruk en faalangst gedefinieerd? Opgehaald van www.essaymarketplace.com: http://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/essay-hoe-worden-stress-prestatiedruk-en-faalangst-gedefinieerd/Hoogendijk, W. (sd). 6. Jensen, S. (2018, 1 1). Social Media Usage: The Impact on Feelings of Depression or Loneliness. Opgeroepen op 1 15, 2018, van Skidmore College Creative Matter: http://creativematter.skidmore.edu/cgi/ viewcontent.cgi?article=1011&context=socio_stu_stu_schol 7. Kernerman dictionairies. (2017, 1 1). Mijn Woordenboek. Opgehaald van www.woorden.org: http://www. woorden.org/woord/depressief 8. Kooiman, S. (2017, September 28). Stress To Impress. (NOS, Redacteur, & S. Kooiman, Producent) Opgeroepen op Oktober 1, 2017, van NOS: https://nos.nl/op3/artikel/2195244-jongeren-voelen-druk-om-aanhet-perfecte-plaatje-te-voldoen.html 9. Largo, R. (2017). Individu: Wat Ons Maakt Tot Wie We Zijn (Vol. 1e druk). Amsterdam, Noord-Holland, Nederland: S. Fischer Verlag GmbH. 10. Lennie. (2017, 6 12). Ugly is the nieuw beauty. Opgeroepen op 1 15, 2018, van ByLenn: https://bylenn. com/2015/01/27/quality-of-life-appearance/ 11. Mike. (2017, 1 10). Is escapisme de nieuwste trend van 2017. Opgehaald van Mens en samenleving: https://mens-en-samenleving.infonu.nl/diversen/178089-is-escapisme-de-nieuwste-trend-van-2017.html 12. mw. drs. E.I. Schippers, d. M. (2015, 12 4). Kamerbrief over landelijke nota gezondheidsbeleid 2016 - 2019. Opgeroepen op 1 15, 2018, van Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/12/04/kamerbrief-over-landelijke-nota-gezondheidsbeleid-2016-2019 13. Redactie Ensie. (2016, 7 12). Ensie. (Ensie, Redacteur) Opgehaald van www.ensie.nl: https://www.ensie.nl/ redactie-ensie/digitalisering 14. Rek, W. H. (2017). Van Big Bang tot Burn Out: Het grote verhaal over stress (Vol. 1e druk). Amsterdam, Noord-Holland, Nederland: Uitgeverij Balans. 15. St. Michael College. (2018, 1 1). Missie en Visie. Opgeroepen op 1 19, 2018, van stmichaelcollege.nl: http://www.stmichaelcollege.nl/Over_SMC/Missie_en_Visie/Missie_en_Visie 16. Sutmuller, J., & van Belkom, R. (2014). Serious concepting. In R. v. Sutmuller, Serious concepting. Tilburg, Noord-Brabant, Nederland: Fontys Acedemy for Creative Industries. 17. Ven, G. v. (2015, 9 1). FWG trendrapport. De zorg ontregelt. Utrecht, Utrecht, Nederland: Veenman. 18. Ven, G. v. (2017, 10 1). FWG trendrapport, . De zorg, ongelijk voor iedereen. Utrecht, Utrecht, Nederland: Veenman. 19. Wij zijn MIND. (2017, 1 1). Prestatiedruk. Opgeroepen op 16 11, 2017, van Wij zijn MIND: https://wijzijnmind.nl/psychipedia/prestatiedruk

95

Conceptboek Design Oriënted Research  

Onderdeel van beeldtaal portfolio

Conceptboek Design Oriënted Research  

Onderdeel van beeldtaal portfolio

Advertisement