Page 1

ZRNO ŽUPNI LISTIĆ ŽUPE SV. STJEPANA PRVOMUČENIKA ZAGREB – BOTINEC 26. kolovoza 2018. – godina IX – broj 457

RIJEČ UREDNICE

Župni ured

tel.: 01 6545 877 08:00-09:00 i 16:30-18:00 www.zupabotinec.com rktzupabotinec@gmail.com

Ovoga tjedna Katolička Crkva slavi svetu PUT Moniku i njezina sina Augustina, za čije je sv. Josemaria Escriva obraćenje mnogo molila, trpjela i bezbrojne suze prolila. Molimo zagovor svete Monike za Sukobljavaš se s karakterom ovoga ili onoga... sve majke u našoj župi koje mole za obraćenje Treba biti tako: nisi zlatnik koji se svakome članova svojih obitelji, posebice djece. sviđa. Osim toga, kada ne bi bilo tih sukoba što nastaju u dodiru s bližnjim, na koji bi način Evo dijela iz Augustinovih Ispovijesti: poravnavao šiljke, bridove i izbočine – Jao meni! I ja se usuđujem reći da si šutio, Bože nesavršenosti, nedostatke svoje ćudi – da moj, dok sam se ja udaljavao od tebe? Zar si tada doista šutio? A čije su ono bile riječi, ako ne tvoje, stekneš pravilan, uglađen i blag, ali snažan oblik koje su mi u duši pripjevao preko moje majke, ljubavi i savršenstva? Kada bi tvoj karakter i tvoje službenice? No ništa mi od toga ne karakter onih koji s tobom žive bio sladunjav i prodiraše u srce da tako činim. Željela je ona pa mekan poput meringe, nikada se ne bi se sjećam da me nasamo, velikom zabrinutošću, posvetio. opominjala da ne griješim bludno, a pogotovo ne s tuđom ženom. Ali meni su te opomene izgledale „ženske“ pa me bilo stid da se po njima vladam. One su međutim bile tvoje opomene, a da ja nisam ni znao.

Izlike. – Nikada ti ih neće ponestati kako bi propustio svoje dužnosti. Kakva li obilja obrazloženih besmislica! Ne zadržavaj se u njihovu ocjenjivanju. – Odbijaj ih i vrši svoju dužnost.

ISCJELJENJE ŽENINIH EMOCIJA Paula Sandford

Papa Franjo na Twitteru @Pontifex 24. kolovoza 2018. Obitelj je slika Boga: veza između muškarca i žene daje život i zajedništvo.

Odbačena milosrdna Božja ljubav Premda je Bog i Adamu i Evi dao priliku da preuzmu odgovornost za svoj grijeh, nisu to učinili. U trećem je poglavlju Knjige postanka najbolji primjer prebacivanja odgovornosti u cijeloj ljudskoj povijesti. Uto čuju korak Jahve, Boga, koji je šetao vrtom za dnevnoga povjetarca. I sakriju se – čovjek i njegova žena – pred Jahvom, Bogom,


među stabla u vrtu. Jahve, Bog, zovne čovjeka: „Gdje si?“, reče mu. On odgovori: „Čuo sam tvoj korak po vrtu; pobojah se jer sam gol, pa se sakrih.“ (Post 3, 8-10) Gospodin je točno znao gdje je Adam i zašto. Njegov upit dao je Adamu priliku da se pokaje, ali Adam je lagao. Grešni par oduvijek je znao da je gol (Post 2, 25). No, sada su se bojali i sramili zato što su zgriješili. Sotona ih je okaljao i sada su sve gledali kroz njegove oči. Stoga više nisu mogli vjerovati u Božju narav. Nato mu reče: „Tko ti kaza da si gol? Ti si, dakle, jeo sa stabla s kojega sam ti zabranio jesti?“ Čovjek odgovori: „Žena koju si stavio uza me – ona mi je dala sa stabla pa sam jeo.“ Jahve, Bog, reče ženi: „Što si to učinila?“ „Zmija me prevarila pa sam jela“, odgovori žena. (Post 3, 11-13) Zbog grijeha za koji se nijedno od njih nije pokajalo Adam i Eva izgubili su odnos s Bogom i svu ljepotu života kojom ih je Bog isprva bio blagoslovio. Eva je oduvijek čeznula za svojim mužem, no sada je ta njezina čežnja postala neumjerena. Zbog uništena povjerenja u Boga i pogrešna straha od Njega žena je stala od muškarca tražiti i zahtijevati stvari koje joj samo Bog može dati. Bolovi pri porođaju umnožili su se (Post 3, 16). Žena više nije mogla počivati u Bogu, a napor bi uvijek umnožio bol. Adam je oduvijek vladao nad svojom ženom, ali sada, zbog grijeha, njegovo vladanje postaje obilježeno posesivnošću, dominacijom i nadzorom. Danas još uvijek ima pobožnih muškaraca koji se u svome strahu, zbunjenosti i zbog neozdravljenih rana iz djetinjstva koriste Biblijom na pogrešan način – da bi opravdali i ovjekovječili dominaciju i kontrolu nad ženama. Prekretnica gotovo svakoga religioznoga pokreta koji je skrenuo u herezu i kult obično bi bila obilježena omalovažavanjem žena.

ZGODE SVETACA

Kada su prigodom jednih misija misionari sv. Vinka Paulskog propovijedali narodu kako se pomaže siromasima u Parizu, istupila je jedna djevojka imenom Margaret Naseau i rekla kako im se želi pridružiti i konkretno skrbiti za potrebite. Margaret se toliko dala u služenje siromasima i bolesnima da je uskoro i sama oboljela i umrla, ali je svojim činom potaknula mnoge druge djevojke koje su slijedile njezin primjer. U tom je pogledu posebno prednjačila udovica Louis de Marillac, s kojom je sveti Vinko 1633. god. utemeljio Družbu milosrdnih sestara. Preko tih sestara sveti je Vinko učinio ono što nikome prije nije uspjelo. Naime, do tada su sve redovnice isključivo živjele klauzurnim oblikom života u samostanu, a sveti Vinko je znao da njegove sestre ne mogu pomoći siromasima i bolesnicima na takav način, nego nužno moraju djelovati u bolnicama, sirotištima, domovima, po kućama i na drugim mjestima, pa su sestre djelovale gotovo tajno, bez nekakve vidljivije javne povezanosti, jer bi ih javnost dovela u veliku opasnost da im se zabrani takav rad na apostolatu. Te su sestre kasnije utrle put i mnogim drugim tzv. aktivnim ženskim redovima, odnosno onima koji nisu isključivo vezani uz samostan, nego svoje djelovanje organiziraju izvan njega, a i same su milosrdnice mogle s vremenom otvorenije pokazati svoju karizmu, onda kada su rezultati njihova rada bili prepoznati i priznati.


TAŠTINA I ODGOJ DJECE sv. Ivan Zlatousti

UPOZNATI KKC Euharistija - zalog buduće slave 1402. U jednoj molitvi Crkva kliče otajstvu Euharistije ovako: "O sveta gozbo na kojoj se Krist blaguje, slavi se spomen muke njegove, duša se napunja milošću i daje nam se zalog buduće slave". Ako je Euharistija spomen Gospodnje Pashe, ako se pričešću s oltara "napunjamo svakim nebeskim blagoslovom i milošću", to je Euharistija također predudioništvo u nebeskoj slavi. 1403. Na Posljednjoj večeri sam je Gospodin usmjerio pogled svojih učenika prema dovršenju Pashe u Božjem kraljevstvu: "A kažem vam: ne, neću od sada piti od ovog roda trsova do onoga dana kad ću ga - novoga - s vama piti u kraljevstvu Oca svojega" (Mt 26,29). Svaki put kad Crkva slavi Euharistiju, ona se sjeća tog obećanja te upravlja pogled prema onome "koji dolazi" (Otk 1,4). Ona vapi za njegovim dolaskom moleći: "Marana tha!" (1 Kor 16,22), "Dođi, Gospodine Isuse!" (Otk 22,20), "Neka dođe tvoja milost i prođe ovaj svijet!" 1404. Crkva zna da Gospodin, već sada, dolazi u Euharistiji i da je tu, među nama. No ta je prisutnost skrivena. Zato Euharistiju slavimo "čekajući blaženu nadu i dolazak Spasitelja našega Isusa Krista", moleći da svi skupa vječno "uživamo u tvojoj slavi, u tvome kraljevstvu, kad otareš svaku suzu s naših očiju; gledajući tebe, Boga svoga, kakav jesi, bit ćemo zauvijek tebi slični i tebe ćemo bez kraja slaviti, po Kristu našem Gospodinu". 1405. Te velike nade, tj. novih nebesa i nove zemlje gdje prebiva pravednost, nemamo sigurnijeg zaloga i očitijeg znaka od Euharistije. Uistinu, kad god se slavi ovo otajstvo, "vrši se djelo našega otkupljenja"; "lomimo isti kruh koji je lijek besmrtnosti, ustuk protiv smrti, hrana da bi se zauvijek živjelo u Isusu Kristu".

Druga vrata: sluh Pripovijest o Jakovu i Ezavu 44 Vidi koliko se dobroga rađa iz ovoga! Nemoj previše ulaziti u pojedinosti, nego samo pogledaj koliko se stvari iz ovoga razvija! Djeca se prema očevima prije svega odnose sa strahom i poštovanjem, promatrajući koliko je važna i velika stvar očinski blagoslov i radije će primiti mnogo udaraca nego čuti kako ih očevi proklinju. Ako li neka izmišljena priča toliko ovlada njihovom dušom te je drže vjerodostojnom, koliko tek onda nešto što je istinito neće zavladati njihovom dušom i ispuniti je silnim strahom? Treba prezirati trbuh; ova pripovijest treba ukazati na činjenicu da onome nije bilo ni od kakve koristi to što je bio prvorođenac i stariji sin jer je zbog neumjerenosti trbuha izgubio pravo prvorodstva. 45

Zatim, nakon što usvoji i ovu pripovijest, reci mu druge večeri: Ispričaj mi pripovijest o ona dva brata! Ako počne pričati o Kajinu i Abelu, zaustavi ga i reci: Ne tražim to, nego ono o druga dva brata, gdje je otac blagoslovio. Usmjeri ga pojedinostima, ali još uvijek ne navodi imena. Nakon što ti sve ispriča, dodaj sljedeće i kaži: 46 Poslušaj što se zatim dogodilo. I ovaj je kanio ubiti brata, kao i onaj prvi, no pričekao je da otac umre. Kada je to čula majka, uplaši se i sakrije sina. Duboka mudrost koja nadilazi djetinji um svejedno može na primjeren način biti usađena u djetetov um ukoliko dobro predstavimo ovu pripovijest. Zato ćemo mu reći: Ovaj brat ode i dođe na neko mjesto ne imajući uza se nikoga, ni slugu, ni skrbnika, ni odgajatelja ni bilo koga drugog. Došavši na jedno mjesto pomoli se i reče: „Gospodine, daj mi kruha i odjeće i spasi me!“ Izrekavši to zaspe sav žalostan. U snu vidje ljestve od zemlje do neba i anđele Božje kako silaze i uzlaze i samoga Boga kako stoji ponad njegove glave i reče: „Blagoslovi me!“ i blagoslovi ga te mu nadjenu ime Izrael.


DNEVNIK FAUSTINE KOWALSKE 185

Moj mir za Isusa. – Trudila sam se za veliki mir Isusu. U najvećoj buci Isus je uvijek imao mir u mom srcu, premda me to ponekad puno stajalo. No što može biti veliko za Isusa, za Onog, kojeg ljubi duša moja svom snagom? 186, 187

Danas mi reče Isus: Ja želim da dublje spoznaš moju ljubav, u kojoj je moje Srce rasplamsano prema dušama. To ćeš razumjeti kad budeš razmatrala moju Muku. Zazivaj moje milosrđe grešnicima. Čeznem za njihovim otkupljenjem. Kad moliš slomljena srca i u vjeri za jednog grešnika sljedeću molitvu, podarit ću mu milost obraćenja. Molitva je: „O Krvi i Vodo, što potekoste iz Srca Isusova kao izvor milosrđa za nas, Ja se uzdam u Tebe.“

ŽUPNE OBAVIJESTI PON 18.30 ✝ Tomislav Delač; za obiteljsko 27.8. stablo ob. Ivanković UTO 18.30 ✝ Antun i Ankica Mikeloti; za 28.8. obiteljsko stablo ob. Ivanković 18.30 ✝ Janja i Jozo Lučić; Roza Rengel, SRI Verono Vince; za obiteljsko stablo ob. 29.8. Ivanković 18.30 ✝ Stanko i Milka Lasić; Ivan Špalj, ČET Milka i Stanko Mlinar; za obiteljsko 30.8. stablo ob. Ivanković 18.30 ✝ u zahvalu Bogu i sv. Anti za PET uslišane molitve; za budući bračni par 31.8. Marić; za obiteljsko stablo ob. Ivanković 6.00 ✝ Željko Lugarić, ob. Lugarić, SUB Pavlić i Bašić; za obiteljsko stablo ob. 1.9. Ivanković 21-23 klanjanje pred Presvetim

188

Kad sam posljednjih dana maškara držala Sveti sat ugledala sam Isusa kako podnosi bičevanje. Neshvatljivo je to mučenje! – Kako je užasno Isus trpio za vrijeme bičevanja! – Vi jadni grešnici kako ćete se susresti na sudnjem danu s ovim Isusom, koga sada tako zlostavljate? – Njegova krv curila je na zemlju i na nekim mjestima meso se rastavljalo. Na leđima sam vidjela nekoliko Njegovih kostiju gole do mesa… Isus je tiho stenjao i uzdisao.

8.00 ✝ Klara Pavlinec; za obiteljsko NED stablo ob. Ivanković 2.9. 10.00 župska sv. misa 18.30 ✝ Alojz Jagar i ob. Odlukom Pastoralnoga vijeća naše župe, od rujna 2018. godine, svake prve subote u mjesecu (kada molimo za duhovna zvanja u našoj župi) bit će jutarnja sv. misa – zornica u 6 sati. Večernje sv. mise u 18.30 sati prve subote u mjesecu neće biti.

189

Jednog dana Isus mi je dao da spoznam kako Mu je draga ona duša koja vjerno opslužuje redovničko pravilo. Za održavanje redovničkog pravila duša prima veću plaću nego za pokorničke vježbe i velika mrtvljenja. Ukoliko se ona vrše i mimo Pravila, one će zadobiti svoju plaću, ali neće nadvisiti redovničko pravilo.

Kor crkve bit će otvoren, a Presveto izloženo od ponedjeljka do petka od 8 do 17.30. Dođi i pokloni se Gospodinu. Odgovara: Ivica Berdik, župnik Urednica: M. Perković

Zrno 457  
Zrno 457  
Advertisement