Page 1

ZRNO ŽUPNI LISTIĆ ŽUPE SV. STJEPANA PRVOMUČENIKA ZAGREB – BOTINEC 19. kolovoza 2018. – godina IX – broj 456

RIJEČ UREDNICE Ovoga tjedna, u srijedu, Katolička Crkva, a na poseban način naša župa, slavi okrunjenu Majku Božju: Mariju Kraljicu.

Župni ured

tel.: 01 6545 877 08:00-09:00 i 16:30-18:00 www.zupabotinec.com rktzupabotinec@gmail.com

PUT sv. Josemaria Escriva

Naprežeš se da budeš monden, lakouman i U Mariji Kraljici se ispunila Riječ Božja, nepromišljen, jer si kukavica. Nije li kukavičluk ne htjeti se suočiti sa samim sobom? najponiznija, najposlušnija i najneznatnija sluškinja Gospodnja postala je najuzvišenija i najsavršenija: Kraljica mira, Kraljica anđela, Volja. – Ona je vrlo važno obilježje. Ne prezri male stvari jer u stalnoj borbi vježbi Kraljica mučenika, Kraljica svih svetih. uskraćivanja i odricanja u tim stvarima – koje U našoj župi upravo oko ovoga blagdana nikada nisu beznačajne ili ništavne – ojačat ćeš i osjećamo veliku zahvalnost prema Blaženoj okrijepiti, s pomoću Božjom, svoju volju da, u Djevici Mariji Kraljici, koja je nebeska prvom redu, budeš pun gospodar samoga zaštitnica časnih sestara koje više od pedeset sebe. A zatim: vodi, poglavar, vođa!... da godina djeluju i služe u našoj župi. obvezuješ, da potičeš, da poneseš svojim Blagoslovljen blagdan zaštitnice svim sestrama Družbe Marije Kraljice svijeta, a primjerom i svojom voljom, i svojom riječju, i posebno našim časnim sestrama. svojim znanjem, i svojom vlasti.

ISCJELJENJE ŽENINIH EMOCIJA Paula Sandford

Papa Franjo na Twitteru @Pontifex 14. kolovoza 2018. I danas postoje toliki mučenici koji su ubijeni zbog ljubavi prema Kristu. Oni su istinska snaga Crkve!

Muškarci i žene jedni druge čine potpunima U jednom smislu moj je suprug onaj drugi dio mene bez kojeg nisam potpuna. I ja sam taj drugi dio njega. „Jedno tijelo“ znači znatno više od tjelesnog sjedinjenja. To je susret i sjedinjavanje dvoje ljudi u tijelu, umu i duhu. Božji plan za naše jedinstvo ne znači da jedna i druga polovica čine cjelinu. Formula za naše jedinstvo točnije se može izraziti ovako: jedno plus jedno daju jedno – veće, dublje i bogatije no što bi itko od nas mogao biti sam. Kao u nekoj nestvarnoj matematici: jedan puta jedan jednako je stotinu. Vrlo je važno razumjeti da, premda upotpunjujemo jedno drugo u


bračnom odnosu u kojem smo i jedno tijelo, muškarac ili žena koji nikada nisu stupili u brak nisu time uskraćeni da postanu cjeloviti. Potpunost svake osobe ovisi o odnosu s Gospodinom Isusom Kristom. On je naša pravednost i ravnoteža; On nam daje identitet i osposobljava nas da iskusimo jedinstvo. (…) jer svi koji ste u Kristu kršteni, Krista ste obukli. Nema tu više ni Židova ni Grka; nema više ni roba ni slobodnjaka; nema više ni muškog ni ženskog, jer ste svi samo jedan u Kristu Isusu. (Gal 3, 27-28) U idealnom slučaju, naša će zajednička potpunost blagoslovljeno nastupiti onda kada sve ono što jesmo bude uloženo u bračni odnos u kojem postajemo jedno tijelo, kako je to Bog zamislio. Nažalost, otkad je grijeh ušao u svijet, svatko od nas tom sjedinjenju pridonosi puno manje od cjelovite osobe. Ali, Božji plan nije uništen. Kada Ga pozovemo, Bog u svojem činu otkupljenja može učinkovito iskoristiti naše najdublje pukotine i najgrublje vanjštine. Stvoreni smo tako da jedni drugima budemo poput brusnog papira sve dok Gospodin u nama ne ostvari svoj plan – sjaj jedinstvenog dragulja. Početak bitke Prastara „bitka spolova“ počela je onda kada su oboje, žena i muškarac, zgriješili, i o tome poslije lagali Bogu. Da je ijedno od njih jelo s drveta života nasred rajskog vrta, ne bi bili tako podložni grijehu. Ne bi bili zgriješili.

ŽENA Razgovarala je sa zmijom. Loše je prosudila, povjerovala je zmiji i pojela zabranjeno voće, poželjela je biti kao Bog. Navela je svojeg muža da jede zajedno s njom.

MUŠKARAC Nije zaštitio Evu. Nije dobro objasnio Evi s kojeg drveta može jesti, a s kojeg ne. (Kada je to Bog zapovjedio, Eva još nije bila stvorena.) Odlučio je poslušati ženu umjesto Božjih zapovijedi. (To je idolopoklonstvo.)

ZGODE SVETACA

Sv. Bernard bio je jedna od najznamenitijih ličnosti čitave naše povijesti. Potpuno je dominirao razdobljem u kojem je djelovao, te je bio znan kao prorok 12. stoljeća. Bio je naučitelj Crkve, osnivač mnogih samostana, obnovitelj vjerskog života, savjetnik papâ, propovjednik, mirotvorac između moćnih, branitelj Crkve, ljubitelj Majke Božje, mistik, učitelj duhovnog života, naučitelj sv. Pisma, veliki teolog, autor mističnih spisa, i jedan od najvećih čudotvoraca u čitavoj povijesti Crkve. Bernard je učinio mnogo čudesa na poznatim ličnostima, često ispred velikog mnoštva, i ta čudesa nikada nisu osporili ni njegovi sljedbenici, ni njegovi neprijatelji. Skupina njegovih biografa zabilježila je velik broj čudesa, koja su se po molitvi sv. Bernarda događala na različitim mjestima. U Doningenu blizu Rheinfelda, u Njemačkoj, Bernard je u jednom danu ozdravio 9 slijepih, 10 gluhonijemih, i 18 hromih i uzetih. U Schafhausenu je učinio još veći broj čudesa. U kronikama područja jezera Constance, zabilježena su 53 čudesa, što nije bio konačan broj svih čudesâ koja su se ondje zbila! Zbog ogromnog broja njegovih drugih čudesâ, čini se vjerojatnim da je Bernard uskrisio više mrtvih nego nekolicinu za koje postoje dokazi. Iz dana u dan, broj ozdravljenja po molitvi s sv. Bernarda rastao je i u umnožavao se, sve dok i u prosjeku nije bilo i 0 30-ak dnevno, a jednom p prilikom čak 36.


UPOZNATI KKC Domaća Crkva 1655. Krist se htjede roditi i odrasti u krilu svete obitelji Josipa i Marije. Crkva nije drugo nego "Božja obitelj". Od početaka jezgru su Crkve često činili oni koji postadoše vjernici zajedno sa cijelom svojom obitelji. Kad bi se obraćali, željeli bi da im sva obitelj bude spašena. Postavši vjerničke, te obitelji bijahu mali otoci kršćanskoga života usred nevjernoga svijeta. 1657. Eto gdje se na povlašten način izvršava krsno svećeništvo oca, majke, djece i svih članova obitelji: "sudjelovanjem u sakramentima, molitvom i zahvaljivanjem, svjedočenjem svetog života, odricanjem i djelima ljubavi". Obiteljski je dom tako prva škola kršćanskog života i "bogatije čovječnosti". Ovdje se čovjek uči trudu i radosti rada, bratskoj ljubavi, plemenitom pranju stalno obnavljanom i nadasve bogoštovlju, molitvi i prikazivanju Bogu vlastitoga života. 1658. Treba spomenuti one osobe koje su zbog određenih uvjeta u kojima moraju živjeti - što često ne ovisi o njihovoj volji - osobito bliže Isusovu srcu te zaslužuju ljubav i brižnu skrb Crkve, a naročito njezinih pastira: velik broj osoba koje nisu u braku. Mnogi od njih ostaju bez ljudske obitelji često zbog siromaštva. Ima onih koji u takvu stanju žive u duhu Blaženstava, uzorno služeći Bogu i bližnjemu. Svima moraju biti otvorena vrata domova, obiteljî, "domaćih Crkava", i velike obitelji koja je Crkva. "Nitko na ovom svijetu nije lišen obitelji: Crkva je svima dom i obitelj, osobito onima koji su `umorni i opterećeni' (Mt 11,28)".

TAŠTINA I ODGOJ DJECE sv. Ivan Zlatousti Druga vrata: sluh Pripovijest o Jakovu i Ezavu 43 Kada se ova pripovijest (o Kajinu i Abelu) ureže u djetinji um, ispripovijedaj mu i drugu u kojoj se opet radi o dvojici braće i reci: bila su, opet, druga dva brata, stariji i mlađi. Stariji je bio lovac, a mlađi se bavio kućnim poslovima. Ova pripovijest ima u sebi nešto privlačnije od prve utoliko što sadrži puno više događaja i što su ova dvojica bila starija. Ova dva brata bijahu blizanci. No čim su se rodili, mlađega je uzljubila majka, a starijega otac. Stariji je više vremena provodio u poljima, a mlađi kod kuće. I jednom, kaže ova priča, otac je, pošto je ostario, rekao sinu kojega je uzljubio: „Sine, pošto sam ostario, iziđi i pripravi mi ulov, to jest ulovi srnu ili zeca i pripravi da ti, nakon što objedujem, udijelim svoj blagoslov.“ Mlađemu nije rekao ništa slično. Nakon što je čula to što otac reče, majka pozove mlađega brata i reče mu: „ Sine, budući da je tvoj otac naložio tvojemu bratu da mu donese ulov kako bi ga blagoslovio čim pojede, poslušaj me: otiđi do stada i uzmi mlade i lijepe kozliće i donesi mi da ih pripravim onako kako voli tvoj otac pa ćeš mu odnijeti da blagoslovi tebe nakon što pojede.“ A otac je pod stare dane oslijepio. Kada je, dakle, mlađi brat donio kozle, majka ga ispeče, stavi u zdjelu i da svojemu sinu da odnese. Ogrnula ga je i jarećom kožom da ne bude razotkriven, jer bijaše glatke kože, a brat njegov runjav, i da se uzmogne prikriti da ne bi otac njegov razabrao da je to on – i tako ga posla. Otac ga blagoslovi nakon što je pojeo, smatrajući da pred njim uistinu stoji stariji sin. Kada je završio s blagoslivljanjem, dođe stariji sin noseći ulov te uzviknuvši gorko zaplače nakon što vidje što se dogodilo.


DNEVNIK FAUSTINE KOWALSKE 182

Spoznadoh da neke osobe imaju poseban dar druge opterećivati. Zlobno zanovijetaju, kako samo mogu. Jadna je duša koja dospijeva u njihove ruke. Ništa ne pomaže, i najbolje stvari budu izokrenute. Badnja večer Danas sam se najsrdačnije sjedinila s Majkom Božjom. Doživjela sam trenutke njene nutrine. Navečer, prije lomljenja hostije, otišla sam u kapelu da bih duhovno podijelila hostiju s meni dragim osobama. Molila sam Bogorodicu za milost njima. Moj duh bio je posve uronjen u Boga. Za vrijeme polnoćke ugledah u hostiji malo Dijete Isusa. Moj duh sasvim je uronio u Boga. Premda samo malo Dijete, Njegova je veličina ipak prožela moju dušu. Ovo otajstvo duboko me je dirnulo – taj velik Božji silazak – što više razmišljam o tom (ovdje se prekida misao). 183

Jednog dana, ujutro poslije sv. Pričesti, čula sam sljedeći glas: Ja želim da me pratiš na putu bolesnicima. Obećah. Ipak, nakon nekog vremena razmišljanja kako ću to činiti postadoh svjesna, da sestre drugog kora ne prate Presveto, nego sestre upraviteljice. Onda sam mislila da će Isus naći neki izlaz. Nakon nekog vremena poslala je Majka Rafaela po mene i rekla: Vi, sestro, pratit ćete Gospodina, kad svećenik pođe bolesnicima. I kroz cijelo vrijeme moje priprave, uvijek sam pratila svijećom Gospodina. Kao Isusov vojnik trudila sam se uvijek biti opasana željeznim pojasom, jer samo tako jednostavno ići uz Kralja ne bi bilo primjereno. Ovo mrtvljenje žrtvovala sam za bolesnike. 184

Sveti sat. Tijekom ovog sata nastojala sam razmatrati o Gospodnjoj muci. Ipak moja duša bila je ispunjena radošću i iznenada ugledah malo Dijete Isusa. Toliko me prožela Njegova veličanstvenost da sam kazala: Isuse, Ti si tako malen, ali ja znam da si Ti moj Stvoritelj i moj Gospodin. Isus uzvrati: Ja sam to, ali tebe susrećem kao dijete jer te želim poučiti poniznosti i jednostavnosti. Sve patnje i poteškoće splela sam u vijenac Isusu, za dan naših vječnih zaruka. Ništa mi nije padalo teško kad pomislim da je to za mog Zaručnika, kao znak moje ljubavi za Nj.

ŽUPNE OBAVIJESTI 18.30 ✝ Marin Vlašić i ob. Mustapić; Milan PON Čirjak i ob. Čirjak; Jagica Jergović; na 20.8. nakanu; za obiteljsko stablo ob. Marušić i ob. Hrastov 18.30 ✝ Slavko Pavlinec; Božidar UTO Marković; Ante Sekso; Jagica Jergović; na 21.8. nakanu; za obiteljsko stablo ob. Marušić 18.30 ✝ Blagoslov družbi sestara Kraljice SRI svijeta; Željko Poljak; na nakanu; za 22.8. obiteljsko stablo ob. Marušić ČET 18.30 ✝ Jozo i Janja Maslać; Anđela 23.8. Maslać PET 18.30 ✝ Stjepan Piškor i ob. 24.8. SUB 18.30 ✝ Josip Fabečić; Mato Knežević 25.8. 21-23 klanjanje pred Presvetim

8.00 ✝ ob. Sobota i Kantolić; Zorka, Kata, Mišo i Šimun Bartulović NED 10.00 župska sv. misa 26.8. 18.30 ✝ Dragica i Stjepan Hržica, Josip i Hedviga Bukal i ob. Rićko; Marija Sedmak 22.8. (sri) Blagdan Družbe sestara Kraljice svijeta i od srca im čestitamo njihov blagdan. 26.8. (ned) Hodočašće u Ludbreg, polazak autobusom ispred crkve u 8 sati. 9.9. Hodočašće u Mariju Bistricu, polazak u 7 sati. Počinju prijave za Mali koncil.

Kor crkve bit će otvoren, a Presveto izloženo od ponedjeljka do petka od 8 do 17.30. Dođi i pokloni se Gospodinu. Odgovara: Ivica Berdik, župnik Urednica: M. Perković

Zrno 456  
Zrno 456  
Advertisement