Page 1

ZRNO ŽUPNI LISTIĆ ŽUPE SV. STJEPANA PRVOMUČENIKA ZAGREB – BOTINEC 11. ožujka 2018. – godina IX – broj 433

RIJEČ UREDNICE Četvrta je korizmena nedjelja, korizma kao da je već pri kraju, iako nas do Uskrsa dijele još čak tri tjedna.

Župni ured

tel.: 01 6545 877 08:00-09:00 i 16:30-18:00 www.zupabotinec.com rktzupabotinec@gmail.com

365 dana sa Svetim pismom i sv. Leopoldom Pogledajte ptice nebeske! Ne siju, ne žanju niti sabiru u žitnice, pa ipak ih hrani vaš nebeski Otac. Zar niste vi vredniji od njih. (Mt 6, 26)

Današnje Evanđelje kaže: Uistinu, tko god čini zlo, mrzi svjetlost i ne dolazi k svjetlosti da se ne razotkriju djela njegova, a tko čini istinu, Gospodin, koji se brine za ptrice nebeske, još će dolazi k svjetlosti nek bude bjelodano da su se daleko više pobrinuti za nas za koje je dao svoj djela njegova u Bogu učinjena. život. Neka Vam ove moje riječi ne budu mrske. Minimum koji Crkva propisuje za vjernika jest Govorim to kako bih Vas utješio u Vašoj teškoj kušnji. sv. L. B. Mandić sv. ispovijed jednom godišnje te pričestiti se o Uskrsu. U tjednu koji je pred nama, u subotu, u 19.30 sati u našoj župi bit će velika uskrsna DOKAZI NADNARAVNOGA sv. ispovijed – prilika za doći k svjetlosti kako Neraspadnuta tijela (Majka Elekta) bi se razotkrila naša zla djela, kako bi ih Krv Kristova obezvrijedila, a nama donijela Profesor Vlček htio je provesti rendgenska ustrajnost u istini. istraživanja i stoga su sestre morale prenijeti majku Elektu do klinike. Stavili su tijelo na invalidska kolica, prekrili ga dekom i tako došli Papa Franjo na Twitteru @Pontifex do bolnice. Ostala su istraživanja bila provedena u proljeće i ljeto 2003. 5. ožujka 2018. Znanstvenici su ustvrdili da je tijelo majke Bog, koji se ne da nadmašiti u Elekte prošlo proces automumifikacije, ali nisu znali objasniti na koji je način do toga velikodušnosti, još uvijek koristi tebe i došlo. Tijelo nije bilo balzamirano niti je prošlo mene da pomognemo našoj braći i kroz proces saponifikacije, odnosno sestrama. pretvaranja masnog tkiva u supstancu koja se naziva adipocire ili mrtvački vosak. Taj fenomen nastupa kada tijelo počiva u vlažnu mediju uz djelomičan ili potpun nedostatak kisika. Tada se masno tkivo pretvara u Odgovara: Ivica Berdik, župnik Urednica: M. Perković mrtvački vosak koji je tvrd i čija boja varira u nijansama od sivobijele do tamnosmeđe.


Međutim, saponifikacija je samo prijelazni proces koji prethodi raspadanju tijela. Traje od nekoliko tjedana do nekoliko mjeseci i nije moguće da se protegne na više godina. Znanstvenici su zaključili da stanje tijela majke Elekte najviše podsjeća na sačuvano tijelo Čovjeka iz Similauna, poznatoga i kao Ötzi, muškarca koji je umro oko 3 300 godina prije Krista i čije je zamrznuto tijelo bilo sačuvano u alpskomu ledu do današnjih dana. No za razliku od ledenog čovjeka tijelo karmelićanke nije bilo zarobljeno u veliku komadu leda. 12. rujna 2003. šesteročlano je povjerenstvo s prof. Vlčekom na čelu potpisalo izvješće u kojem su ustvrdili da je tijelo majke Elekte ostalo neraspadnuto već 349 godina. Taj su fenomen opisali kao pažnje vrijedan, izvanredan i rijedak. Znanost poznaje slučajeve nekih tijela koja su unatoč protoku vremena sačuvana do danas. Takve je slučajeve moguće podijeliti u tri skupine. U prvoj su skupini namjerno konzervirana tijela – primjerice mumije egipatskih faraona, kineskih mandarina ili komunističkih vođa. U drugoj su skupini slučajno očuvana tijela, poput već spomenutog Ötzija, čije su tijelo nakon 5300 godina u ledu 1991. pronašli njemački turisti. Na temperaturama ispod ništice bakterije koje žive u tijelu umiru, a oko stanica se stvaraju kristali leda koji zaustavljaju proces raspadanja. Zahvaljujući tome pronađena su sačuvana tijela nekih polarnih istraživača ili planinara. U trećoj su skupini tijela koja se ne raspadaju i koja za znanstvenike predstavljaju najveću zagonetku. Uglavnom je riječ o tijelima preminulih vjernika koji su vodili intenzivan duhovni život i umrli na glasu svetosti. Stanje njihovih tijela često se otkrije tijekom identifikacije umrloga. Taj je postupak obvezan u postupku beatrifikacije i kanonizacije u Katoličkoj Crkvi.

ZGODE SVETACA

U svojoj Ispovijesti sv. Patrik zahvaljuje Bogu što je mnoge narode duhovno preporodio. Evo dijela toga teksta: Neprestano zahvaljujem Bogu što me je sačuvao vjernim u napastima. Zato danas mogu pouzdano prikazati Kristu, svome Gospodinu, kao žrtvu svoju dušu, živu hostiju. On me sačuvao u svim mojim tjeskobama. Mogu uskliknuti: Gospodine, tko sam ja i na što si me pozvao kad si me obasuo tolikom rječitošću? Stoga neprestano slavim i uzvisujem Tvoje ime gdje se god nađem, ne samo u sreći nego i u nevolji. Što god mi se desilo, bilo dobro bilo zlo, jednako moram prihvatiti i Bogu stalno zahvaljivati. On mi je pokazao kako ću u Njega nepokolebljivo vjerovati, a On me je i uslišao. U svojim posljednjim danima ni sam nisam svjestan kako sam se prihvatio ovoga pobožnog i divnog pothvata. Kao da sam nasljedovao one propovjednike o kojima je Gospodin nekoć govorio da će naviještati Njegovu Veselu vijest i da će Mu biti svjedoci pred svim narodima. Odakle meni ta mudrost, kad je prije nisam imao, kad nisam znao ni brojiti dane, niti sam dublje poznavao Boga? Po tom sam daru ostavio domovinu i roditelje i došao Ircima propovijedati Evanđelje. Tu sam od nevjernika pretrpio mnoge nevolje da okušam gorčinu izgnanstva. Bio sam strašno i mnogo progonjen, čak bačen u okove. I tako sam dao svoju slobodu u korist bližnjega. Ako sam dostojan, evo sam spreman da rado i bez otezanja i život svoj predam za Boga. Ako Gospodin dopusti, želim život svoj istrošiti za Nj sve do smrti.


UPOZNATI KKC Mnogostruki oblici pokore u kršćanskome životu 1434. Unutarnja pokora kršćana može poprimiti veoma različite izraze. Sveto Pismo i Oci naročito ističu tri oblika: post, molitvu i milostinju - jer izražavaju obraćenje u odnosu prema samome sebi, u odnosu prema Bogu i u odnosu prema drugima. Osim, dakle, korjenitog očišćenja koje biva krštenjem ili mučeništvom, ovi oblici, kao sredstva za postizanje oproštenja grijeha, naznačuju napore poduzete u vidu pomirenja sa svojim bližnjim, pokorničke suze, brigu za spas bližnjega, zagovor svetaca i vršenje ljubavi koja "pokriva mnoštvo grijeha" (1 Pt 4,8). 1435. Obraćenje se u svakodnevnom životu ostvaruje vanjskim znakovima pomirenja, brigom za siromašne, vršenjem i obranom pravednosti i prava, priznanjem pogrešaka pred braćom, bratskom opomenom, preispitivanjem života, ispitom savjesti, duhovnim vodstvom, prihvaćanjem trpljenja te ustrajnošću u progonstvu zbog pravde. Najsigurniji put pokore jest - svakodnevno uzimati svoj križ i ići za Isusom. 1436. Euharistija i pokora. Svakodnevno obraćenje i pokora nalaze svoj izvor i hranu u Euharistiji, jer se u njoj uprisutnjuje Kristova žrtva po kojoj smo pomireni s Bogom; njome se hrane i jačaju oni koji žive Kristovim životom; "ona je kao ustuk koji nas oslobađa od svakodnevnih pogrešaka te čuva od smrtnih grijeha". 1438. Vremena i dani pokore u tijeku liturgijske godine (korizmeno vrijeme i svaki petak na spomen smrti Gospodinove) jesu jaki trenuci pokorničke prakse Crkve. Ta su vremena naročito prikladna za duhovne vježbe, pokornička bogoslužja, hodočašća u znak pokore, svojevoljno odricanje kao post i milostinja, te bratska raspodjela dobara (karitativna i misionarska djela).

DNEVNIK FAUSTINE KOWALSKE 124

U prvim trenutcima moja je duša uvijek nešto plašljiva, a kasnije pak ispunjena čudnim mirom i snagom. 125

Sve je bilo još podnošljivo. Ali kad je Gospodin zatražio da bih trebala naslikati sliku počelo se o meni govoriti i na me gledati kao na neku histeričnu i sanjarsku ženu i to već upadnije. Jedna od sestara dođe sa mnom povjerljivo razgovarati. Počela mi je pokazivati svoje sažaljenje. Ona reče: Čujem kako se o Vama govori da sanjarite i imate neka viđenja. Jadna sestro, ma branite se. Bila je to iskrena duša, pošteno mi je kazala što je bila čula. 126

Slične stvari morala sam svakodnevno slušati. Koliko me je to sve mučilo, zna sam Bog. Ja odlučih ipak sve to tiho podnositi i ne odgovarati na postavljena pitanja. Neke su se osjetile izazvane mojom šutnjom, uglavnom posebno radoznale. Druge – koje su dublje razmišljale – rekoše: Sestra Faustina mora pak Bogu biti posve bliza, jer inače ne bi imala snage podnijeti tolike mnoge patnje. Tako sam pred sobom imala dvije grupe sudaca. Trudila sam se oko nutarnjeg i vanjskog mira. Nisam ništa govorila o svojoj osobi, iako sam izravno pitana od nekih sestara. Moje su usne šutjele. Trpjela sam kao golubica, ne tužeći se. Ipak neke sestre su mi sa zadovoljstvom dodijavale. Moje strpljivost ih je ljutila, ali Bog mi je davao toliko mnogo nutarnje snage da sam to s mirom mogla podnositi. 127

Spoznadoh da mi u ovom stanju nitko ne može pomoći. Započela sam moliti i Gospodina prositi za ispovjednika. Htjela sam da mi svećenik kaže: Budi mirna, ti si na pravom putu. ili Odbaci sve jer to nije od Boga. Tako odlučnog svećenika nisam mogla pronaći koji bi mi u ime Gospodinovo rekao jednoznačno ove riječi. Dakle i nadalje nesigurnost. O, Isuse, ako je Tvoja volja da živim u ovoj nesigurnosti, onda neka je hvaljeno Tvoje ime. Ja Te molim, Gospodine, vodi sam moju dušu i ostani sa mnom, jer po sebi samoj ja sam ništa.


POVIJEST GRKOKATOLIČKE CRKVE U HRVATSKOJ (dio 3.) U 18. st. iz zakarpatske Ukrajine na područje Vojvodine doseljavaju Rusini. Pri doseljenju oni su već bili grkokatolici. Krajem 19. i početkom 20. st. doseljevaju Ukrajinci u sjevernu Bosnu i Slavoniju. I oni su već bili grkokatolici. Ukrajinci i Rusini očuvali su se do danas kao dvije narodne skupine te s obzirom na vjeru i obred svi pripadaju Križevačkoj grkokatoličkoj eparhiji. Njihovim doseljavanjem, eparhija se kulturno obogatila i narasla brojem vjernika. U 19. st. pokret za crkvenim sjedinjenjem razvijao se i preko Velebita, u Dalmaciji, gdje je 1818. godine biskup Benedikt Kraljević ušao u jedinstvo Katoličke Crkve. U grkokatoličkim župama Baljke, Kričke i Vrlika sagrađene su i župne crkve, a križevački vladike redovito su se brinuli o vjernicima te im slali dušobrižnike. Vjernici tih župa danas se nalaze raspršeni po dalmatinskim gradovima jer su crkve u spomenutim mjestima u Drugom svjetskom ratu razrušene, a grkokatolički vjernici okupljaju se redovito na liturgijama u Splitu. Godine 1966. sjedište križevačkoga biskupa preneseno je u Zagreb. Godine 2001. ustanovljen je apostolski egzarhat za grkokatolike u Makedoniji, a 2003. za grkokatolike u Srbiji i Crnoj Gori. Križevačka eparhija od tada obuhvaća područje Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Slovenije. ONO KAD LEGNEŠ PA SE SJETIŠ DA NISI IZMOLIO MOLITVE SV. BRIGITE

ŽUPNE OBAVIJESTI PON 18.30 ✝ Andrija Peh i ob.; čl. ob. Habuš i 12.3. Hudiček 18.30 ✝ Ilija Slaganović i ob.; Zlatko Jelinić; UTO čl. ob. Habuš i Hudiček; Radosla Krušić; za 13.3. duševno ozdravljenje obitelji SRI 18.30 ✝ Mara, Mile Pavičić i roditelji; Đuro 14.3. Stupanić; čl. ob. Habuš i Hudiček 18.30 ✝ Josip, Kata i Matija Dragičević; ČET Franjo Sumor, Ivan, Katica i Ivan Đuretić; čl. 15.3. ob. Habuš i Hudiček 18.30 ✝ ob. Čale i Lasić; ob. Martić i Čičak; PET Nada i Pazar, Lara Kurešić; čl. ob. Habuš i 16.3. Hudiček: zahvala Bogu za dobivene milosti SUB 18.30 ✝ Josip Baležić i roditelji; Marijana 17.3. Purgar; čl. ob. Habuš i Hudiček 8.00 ✝ Vinko Golub; ob. Budeš i ob. Glavaš NED 9.30 ✝ Kata i Marijan Klarić 18.3. 11.00 župska sv. misa 18.30 ✝ Josip Sičić; čl. ob. Habuš i Hudiček

12.3. (pon) sastanak pastoralnog vijeća u 19.30 na župnom stanu. 13.3. (uto) papin dan, misa u katedrali u 18 sati. 17.3. (sub) uskrsna sv. ispovijed u 19.30 sati. 18.3. (ned) hod za nerođene u 14.30 sati.

Križni put pod sv. misom utorkom i petkom.

Kor crkve bit će otvoren, a Presveto izloženo od ponedjeljka do petka od 8 do 17.30. Dođi i pokloni se Gospodinu.

Zrno 433  
Zrno 433  
Advertisement