Page 1

METODIKA GLAZBENE KULTURE

Studenti: Marija Labrović


UVOD • • • • • • •

• •

Cilj je ove metodike oplemeniti djecu glazbom Ponuditi djeci nove sadrţaje Poraditi na postavi svog glasa Vaţno je ponuditi djeci kvalitetnu glazbu što ranije Profesor Vera Makjanić je glavni začetnik ovakve metodike S djecom se igramo prirodno poštujući njihov interes i dijete kao osobu Poglavlje o obradi pjesme, brojalice i aktivnog slušanja Igre s pjevanjem Rad s djecom zahtjeva stručnost, ali i LJUBAV


OSNOVA METODIKE GLAZBENE KULTURE U DJEĈJIM VRTIĆIMA • Zadatak svake metodike je pokazati “KAKO” nešto obraditi • Sljedeći zadaci: “ŠTO”, “KOLIKO” i “ZAŠTO” • Načini rada odgojitelja • Značenje pojma “METODIKA” • Glazba je umjetnost koja zvukovima djeluje na slušatelja • Glazbeni odgoj formira pozitivni stav djeteta • 4 područja glazbene kulture: PJEVANJE, SVIRANJE; SLUŠANJE i STVARALAĈKI RAD


OSNOVNA NAĈELA • Pravo značenje metodike saznajemo kroz sjećanje na svoje djetinjstvo • Djeci prenosimo svoja sjećanja, igre i pjesme

PODUKA • Ne podučavati djecu – učenje znači slobodu igre • Djeci treba probuditi ţelju da im prenesemo znanje


DJECA POJEDINAĈNO I GRUPA • • • • • •

Sva djeca su jednako vaţna Svako dijete treba biti prihvaćeno Ne treba dijeliti djecu na dječake i djevojčice Vaţna je individualna primjerenost zadatka Treba razumjeti dinamiku grupe Rad u grupi je uspješniji ako prevladava suradnja, ne natjecanje • Pjevanje i plesanje uz glazbu su grupne aktivnosti


POHVALA I KAZNA • • • •

POHVALA, - KAZNA, - SAMOPOUZDANJE PAŢNJA, - POŠTOVANJE BIJES – kao izraz ljutnje ignorirati u djeteta LOŠE POSTUPKE ispraviti s naznakom na postupke, a ne na dijete


JASLIĈKA SKUPINA • NAJINTENZIVNIJI RAZVITAK I NAPREDAK djeteta je u prve tri godine – jaslička skupina najodgovornija za odgojitelja • RAZVIJANJE EMOCIJA u najranijem djetinjstvu • IZBJEGAVATI NEGATIVNA PONAŠANJA koja koče taj razvitak poput straha, prisile – prihvatiti sve dječje emocije • OSJEĆAJ SIGURNOSTI –utjecati na njega prenošenjem ljubavi, topline i prihvaćanja • DOBRO-LOŠE – naučiti ih razlikovati, razvijati • INTERAKCIJA S ODRASLIMA – proces socijalizacije


NEPOTREBNE RIJEĈI • Učenje; tri, četiri, sad; hoćete li; hoćemo li još jedanput; moţe; tko; sviđa li vam se; idemo na desnu stranu; pokušajte, probajte; ne mogu; sram te bilo; ritam; metar; mjera; dinamika; tempo; aplikacija; intonacija; stanite; nisam dala intonaciju • Negativne izjave zamijeniti pozitivnim pravilima npr. “Nemojte zaboraviti svoje rukavice – nosite rukavice!” “Ne vičite – govorimo tiho” “Nemojte crtati po zidovima – molim vas da crtate po papiru”


OSNOVNE UPUTE ZA PJEVANJE S DJECOM U DJEĈJEM VRTIĆU • Ne pjevati glasno • Dati intonaciju na instrumentu • Ukoliko djeca sama počnu pjevati pjesmu, ne treba se obazirati je li točna intonacija – prilagođavamo im se • Aktivno slušanje nikad ne prekidamo! • Odgajatelj – uzor djetetu

glazbeni  

METODIKA GLAZBENE KULTURE Studenti: Marija Labrović UVOD • Cilj je ove metodike oplemeniti djecu glazbom • Ponuditi djeci nove sadrţaje • Po...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you