__MAIN_TEXT__

Page 1

Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta

Organizuju Seminar pod nazivom

Metalurgija i Integrisana dozvola postupak pribavljanja, obuka operatera

PPC

sa posebnim osvrtom na postrojenja u Srbiji 8. decembra 2011. godine u Svečanoj sali

Tehnološko-metalurškog fakulteta

pod pokroviteljstvom


Organizacioni Odbor Ivanka Popović, dekan, Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu Aleksandar Vesić, pomoćnik ministra, Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Željko Kamberović, predsednik, Savez inženjera metalurgije Srbije Nikola Majinski, sekretar, Udruženje Rudnici metala i metalurgija, Privredna Komora Srbije Nada Lukačević, načelnik, Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Branko Dunjić, direktor, Centar za čistiju proizvodnju Srbije Dušan Stokić, sekretar, Odbor za zaštitu životne sredine, Privredna Komora Srbije Aleksandra Vučinić, savetnik, Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Srđan Marković, predsednik, Srpsko livačko društvo Elena Janković, samostalni savetnik, Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Marija Korać, vođa projekta, Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta

Poštovane kolege,

IPPC

Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo o održavanju Seminara ″Metalurgija i integrisana dozvola″, što u ovom trenutku predstavlja ključni zadatak privrednih subjekata iz oblasti metalurgije na polju sprovođenja zakonskih obaveza iz oblasti zaštite životne sredine, tj. izradu dokumentacije neophodne za podnošenje zahteva za izdavanje integrisane dozvole, a u skladu sa Zakonom o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine. Seminar je prvenstveno namenjen svim operaterima u oblasti metalurgije sa spiska IPPC postrojenja, među kojima se nalazi i Vaša organizacija, kao i predstavnicima nadležnih organa i institucijama koje su direktno uključene u proces izdavanja integrisane dozvole. Preliminarni spisak postrojenja za koje se izdaje integrisana dozvola, objavilo je Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Republike Srbije. Uredbom Vlade Republike Srbije utvrđen je Program dinamike podnošenja zahteva za izdavanje integrisane dozvole za svaku privrednu granu – što je u slučaju metalurgije od oktobra 2011. godine, do marta 2012. g. Osnovna ideja organizatora je da se kroz edukaciju i obuku, prikaže nekoliko slučajeva kao primer, primenu efektivnih tehničko-tehnoloških, najboljih dostupnih tehnika i energetski efikasnih tehnika. Interaktivna metodologija rada je osmišljena kroz prezentacije, obuku, korisne savete, literaturu u obliku priručnika, kao i učenje kroz praktičan rad po principu studije slučaja kako bi, na osnovu postojećih domaćih i inostranih iskustava, polaznici bili u stanju da pripreme ključne elemente Zahteva za izdavanje integrisane dozvole. Za Organizacioni Odbor Prof. dr Željko Kamberović Dr Nikola Majinski


Detalji Seminara Osnovne informacije Mesto i vreme Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu održavanja Karnegijeva 4, 11 000 Beograd 08.12.2011. godine, Svečana sala, III sprat Cilj Osposobljavanje za implementaciju IPPC direktive i izradu Zahteva za dobijanje integrisane dozvole Predavači Nada Lukačević, nečelinik Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja

Ivan Jankov

European IPPC Bureau

Željko Kamberović, prof. Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu

Srđan Marković, prof.

Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu

Martin Debelak, direktor

Združenje kovinskih materialov in nekovin, Gospodarska zbornica Slovenije

Tomaž Trobiš, generalni direktor

Livar, proizvodnja in obdelava ulitkov, d.d., Ivančna Gorica, Slovenia

Nikola Majinski, sekretar Udruženje Rudnici metala i metalurgija, Privredna Komora Srbije

Pasquale Spezzano, consultant UNIDO

Ana Popović, menadžer projekta Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu

Materijal

− −

Kotizacija

Kotizacija za sve učesnike iznosi 10.000,00 RSD+PDV Obuhvata: Radni materijal Seminara, Sertifikat o učešću na Seminaru, osveženja u pauzama i ručak Za učešće na Seminaru prijavljujete se popunjavanjem i slanjem obrasca Prijave na e-mail. Prijave poslati najkasnije do 30.11.2011. Za prijavu i dodatne informacije o Seminaru možete se obratiti Sekretarijatu Seminara agenciji Congrexpo d.o.o. Beograd: g-đa Olivera Blagojević: e-mail: olivera@congrexpo.co.rs tel: 011-2644 312, fax: 011-2686 024 ili ih možete potražiti na www.metalurgija.org.rs

Prijava & Informacije

Radni materijal Seminara Predavanja u elektronskom obliku


Program Seminara Program 8.30-9.00 9.00-9.30

Registracija učesnika Svečano otvaranje Seminara Prof. dr Ivanka Popović, dekan

Tehnološko metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu

g. Aleksandar Vesić, pomoćnik ministra Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja

9.30-11.15 9.30-10.00

Sekcija I, Moderator: Željko Kamberović Nada Lukačević Integrisana dozvola u Republici Srbiji

10.00-10.30

Ivan Jankov

10.30-11.00

Pasquale Spezzano

11.00-11.15

DISKUSIJA

11.15-11.30 11.30-13.00 11.30-12.00

Kafe pauza Sekcija II, Moderator: Nada Lukačević Željko Kamberović Najbolje dostupne tehnike i operateri u proizvodnji metala u Srbiji

12.00-12.30

Srđan Marković

12.30-13.15

Martin Debelak & Tomaž Trobiš

13.15-13.30

DISKUSIJA

13.30-14.30

Work of the European IPPC Bureau and the review process of the BREF BAT and provisional guidance on BEP relevant to Article 5 and Annex C of the Stockholm convention on POPs

Najbolje dostupne tehnike za livnice; ograničenja i mogućnosti Iskustva operatera u metalurškom sektoru Slovenije

15.00-15.20

Ručak u klubu TMF-a Sekcija III, Moderator: Martin Debelak Nikola Majinski Efikasno korišćenje energije u metalurgiji Ana Popović Projekat uspostavljanja Centra za upravljanje zivotnom sredinom (EMC) u Srbiji i mogućnost učešća operatera u metalurškom sektoru

15.20-15.35

DISKUSIJA

14.30-15.20 14.30-15.00

15.35-16.00 16.00-16.30

Kafe pauza Zaključna razmatranja i svečano zatvaranje Seminara

Profile for Marija Korac

Metalurgija i Integrisana dozvola  

Seminar posvecen integrisanim dozvolama u metalurgiji, sa osvrtom na postupak pribavljanja i obuku operatera

Metalurgija i Integrisana dozvola  

Seminar posvecen integrisanim dozvolama u metalurgiji, sa osvrtom na postupak pribavljanja i obuku operatera

Advertisement