Page 76

Book as passion & BalkanDownload

Proživljavam to iznova svakog sata svakog dana. Nikada ne napušta moje misli.” Honor je zatvorila oči, a suze koje je dugo zadržavala kliznule su joj niz obraze. Morat će nanijeti još kane na lice za svaki slučaj prije nego što napusti ženinu kuću. “Moj se sin zgrozio nad time. Sam mu je Alah kroz viziju objavio istinu. Otkrio mu je istinski cilj te skupine. Da predstavljaju instrument zla, a ne dobra. Da nikada nisu bili dobri. I da ih moj sin smjesta mora napustiti.” Drhtavo je udahnula, a glas joj je prepuknuo te je morala progutati da zatomi navalu razorne tuge. “Trebao se samo pokupiti i otići. Pričekati pravu priliku. Ali nije to učinio. Nakon što je čuo Alahovu riječ bio je toliko uvjeren da se skupina povodi za zlom te da ne djeluje u skladu s Kuranom, da se suočio s vođama. Ispričao im je svoj san i rekao da moraju prestati ili ih čeka vječno prokletstvo. Nisu ga ubili na licu mjesta niti uhitili. Poigrali su se njime. Sasvim su mu ozbiljno rekli da mu zahvaljuju jer je podijelio Alahovu riječ i da je zacijelo posvećen čovjek kada mu se Alah osobno obratio, te da će uzeti u obzir sve što im je rekao, okupiti članove i raspraviti o promjenama. I tada su ga pustili.” Pogledala je Honor kao da procjenjuje hoće li povjerovati u tu nevjerojatnu priču. Ali Honor je iskreno zurila u nju, upijajući svaku riječ. Ipak, žena je osjetila potrebu da potvrdi svoj bizarni iskaz. “Ako se pitate kako znam takve stvari o skupini koja je toliko diskretna - moj je sin vodio detaljan dnevnik svega što je iskusio kao pripadnik Nove ere. Poslao mi ga je odmah nakon što se suočio s vođama. Možda je znao što će se dogoditi. Možda

76

Profile for Marija Djordjevic

Maya banks 10 kušnja prije svitanja  

Maya banks 10 kušnja prije svitanja  

Advertisement