Page 461

Book as passion & BalkanDownload

Poljubio ju je, dugo i lijeno, premda je Reece veselo gugutao mašući i pružajući ruke u svojoj ležaljci. “I ja volim tebe Honor Hancock. Uvijek. Zauvijek ” Ugnijezdila se u njegovu naručju, njegovoj toplini i snazi, prstima rišući nasumične uzorke po njegovim prsima. “Nedostaju li ti? Žališ li ikada što nisi ostao sa svojim timom? Što si otišao i što se nisi osvrnuo?” Odmaknuo se i s gorljivim se izrazom zagledao u njezine oči. “Ne! Nikada.” Pomaknuo se tako da može dlanovima obujmiti njezino lice. “Titan je predstavljao cijeli moj život više od deset godina. Moju obitelj. Oni i Sinclairovi, premda ih nisam često viđao. Ali, Honor, ti si sada moja obitelj. Sav moj svijet. Ti i naš sin. Jedini razlog zašto živim. Dala si mi svrhu. Razlog da postojim, da zaista živim. Nikada to nisam imao. Moje su misije bile puki poslovi koje sam rutinski obavljao. Moje srce i duša nikada nisu sudjelovali u njima. Bio sam osuđen na vođenje razumom kako bih preživio. Nikada nisam imao ništa svoje. Niti sam želio. Sve do tebe. Nedostaje li mi taj život? Naravno da ne. Ne mogu ni zamisliti svoj život prije tebe i našeg djeteta. Ne želim ga zamišljati, i zato činim sve što činim kako bih te zaštitio, kako bih se pobrinuo da ti se nikad ništa ne dogodi. Zato što bez tebe ne postojim. Ti si mi sve na svijetu.” Oči su joj se ispunile suzama dok je zapanjeno zurila u svog muža. Guy nije bio rječit čovjek. Niti bi ga tko nazvao poetičnim ili spretnim na jeziku. Bio je britak, katkada čak i naprasit, premda to nikad nije shvaćala osobno. Najčešće je bio tih. Njegova strastvena izjava bila je toliko neuobičajena i iskrena da je u najdubljim zakutcima svoje duše osjetila sve do jedne riječi.

461

Profile for Marija Djordjevic

Maya banks 10 kušnja prije svitanja  

Maya banks 10 kušnja prije svitanja  

Advertisement