Page 453

Book as passion & BalkanDownload

“Zapečatila si svoju sudbinu tako što si mi se dvaput predala”, hrapavo je rekao. “Jednom sam te pustio da odeš. Nikada to neću ponoviti. Stoga budi sigurna, Honor. Budi vrlo sigurna da to želiš i da sam ja taj koga želiš. Jer jednom kad mi se predaš, neće biti povratka.” “Pa, hvala Bogu”, odvratila je hineći olakšanje. “Hoću reći, što sve žena ovih dana neće morati napraviti za to?” “Reći mi da me voli”, rekao je, a glas mu je zadrhtao. Honorino se srce gotovo slomilo zbog nesigurnosti koja mu je bljesnula u očima. I straha. “Volim te”, šapnula je. “Silno te volim. Nikada nikoga neću voljeti kao što volim tebe.” “Hvala Bogu”, dahnuo je, silovito je privlačeći na sebe i grleći je kao da mu život ovisi o tome. Oči su ga žarile od suza, ali nije mario za to. Pronašao je svoje iskupljenje unatoč očajanju da više nikada neće ugledati sunce. “Ti si čudo”, promuklo je rekao. “Moje sunce, Honor.” “Drago mi je što si to konačno shvatio”, odvratila je sa smiješkom.

453

Profile for Marija Djordjevic

Maya banks 10 kušnja prije svitanja  

Maya banks 10 kušnja prije svitanja  

Advertisement