Page 442

Book as passion & BalkanDownload

“Jebi se” bezobrazno je odvratio Steele, i dalje skriven u sjeni. “Halo?” zarežala je Honor, osjetno nestrpljivim i frustriranim glasom. “Gdje je on?” “Rado ću te osobno odvesti k njemu” samodopadno je rekao Raid. “ No, uđite” rekao je Eddie okupljenoj gomili. “Pretpostavljam da ćemo ih naposljetku oboje vidjeti. Bit će nam mnogo udobnije u dnevnom boravku.” Napustivši ostale, Raid ju je poveo uza stube te do sobe na samom kraju dugačkog hodnika. Zastao je i spustio pogled na nju, smrtno ozbiljna lica. “Ako nam ga uspiješ vratiti, zauvijek ću biti tvoj dužnik. Predao se, Honor. Nema nimalo volje za životom i toliko pati da mi je teško uopće i gledati svog brata.” “Ah, povratit će se on” zavjetovala se. “Makar ga morala istući, zavezati i odvući natrag kući, ne odlazim bez njega.” Raid se nasmijao i nagnuo se kako bi je poljubio u čelo. “Znaš što? Vjerujem ti na riječ, sestrice.” Zatim mu se lice iznova uozbiljilo. “Želiš li da ja prvi uđem?” Honor je zakolutala očima. “Guy mi nikada ne bi naudio. Trebalo bi te brinuti hoću li ja nauditi njemu, Ali, ne. Ovo je privatna stvar. Želim da budemo posve sami.” Raid je kimnuo i zaputio se niz hodnik. Honor je pričekala dok nije nestao iz vida i tek se tada okrenula prema Guyevim vratima. Prinijela je dlan kvaki, pribojavajući se da će vrata biti zaključana te da joj neće htjeti otvoriti. Ali tada je odmahnula glavom. U prizemlju se nalazi više od dvadeset muškaraca koji s lakoćom mogu razvaliti ta vrata. Ući će, milom ili silom.

442

Profile for Marija Djordjevic

Maya banks 10 kušnja prije svitanja  

Maya banks 10 kušnja prije svitanja  

Advertisement