Page 426

Book as passion & BalkanDownload

Preklinjao je da mu te pomognu pronaći i spasiti. Beskrajno je mučio sama sebe znajući da si u Maksimovljevim rukama, a da ne može učiniti ama baš ništa. Krivi se. Vjeruje da te izdao. Da te iznevjerio. Sve ono što vjeruješ o njemu, on vjeruje sam o sebi. Ali nije te izdao, Honor. Misija je otišla kvragu. Pretrpjeli smo teške gubitke, ali svejedno nije posustao, iako mu je očajnički trebala liječnička pomoć.” Honor je preneraženo odmahnula glavom. “Ne razumijem.” Činilo se da nije u stanju reći ništa drugo. Bilo je previše toga za probaviti, u nekoliko sekundi promijeniti mišljenje koje je mjesecima gajila i tugovala zbog njega. “Honor, on te voli”, nježno je rekao Conrad. “Hancock nikada nikog nije volio, osim obitelji koja ga je usvojila. Nikada ga nitko nije volio osim njih. Nikada nije osjećao da zaslužuje ljubav. Smatra se čudovištem. Vjeruje da je gori od Maksimova. Umire iz dana u dan. Tuguje i muči samog sebe, voli te, a zna da te nije vrijedan, da te ne zaslužuje. Razočarao te. Izdao. Dopustio je Maksimovu da ti naudi i nikada si to neće oprostiti.” “Zašto mi to sve govoriš?” šapnula je. “Zato što vjerujem da patiš jednako kao on. Vjerujem da ga voliš jednako kao što on voli tebe. Vjerujem da oboje umirete i da ste se predali. I znam da si jedina koja ga može spasiti. Nisam mogao dopustiti da nastaviš vjerovati u ono protiv čega se ni on sam ne bi branio, zato što vjeruje u sve to. Da te izdao. Da te razočarao. Povrijedio. Manipulirao tobom. Lagao ti. Ali, Honor, nisi ga vidjela dok nam je govorio da se misija promijenila. Nisi vidjela odlučnost u njegovim očima kada nam je rekao da si ti jedini prioritet, da je tvoja sigurnost na prvom mjestu. Bolio ga je kurac za misiju i za to hoće li uspjeti smaknuti Maksimova.

426

Profile for Marija Djordjevic

Maya banks 10 kušnja prije svitanja  

Maya banks 10 kušnja prije svitanja  

Advertisement