Page 416

Book as passion & BalkanDownload

Želio je da bude ovdje, gdje će je moći zaštititi. Gdje joj se neće dogoditi ništa loše. A dogodilo se upravo ono od čega je najviše strepio. Ali živa je. Njihovo čudo. A sada pati i povukla se od svih, premda je oduvijek bila potpuno iskrena i otvorena s njima. Što god da nije u redu, mnogo je gore od svega što im je dosad povjerila, a ta ga je činjenica užasavala. Što zaboga može biti gore od onoga što je proživjela? Kao policajac susretao se sa stravičnim okolnostima, ali oduvijek je uspijevao prevladati strah. Ali sada? Ščepala ga je panika, paralizirajući ga. Stežući mu vrat tako da je jedva disao. Ne čekajući da se itko pobuni, okrenuo se i slijedio Honor do stražnjeg trijema. Izišavši, a zbog svih jecaja koje je ispuštala kao da joj se srce slama - kao da već jest slomljeno - grlo mu se stegnulo te je jedva suspregnuo vlastite suze. Zato što je Honor trebala njegovu snagu. Više nego ikada prije. Tiho kako je ne bi uplašio, spustio se na ljuljačku pokraj nje i privio njezino krhko tijelo uza se. “Što nije u redu, malena?” nježno je upitao. “Znaš da mi možeš sve reći. Što god da nije u redu, popravit ćemo to.” “Ovo ne mogu popraviti” odvratila je glasa prepuna tuge. “Nitko ne može. Trudna sam, Brade. O, Bože, trudna sam.” Brad je naglo udahnuo, a lice mu je prvo poprimilo zatečen, a potom ubojit izraz. “Nisi nam rekla... Hoću reći, nisi nam gotovo ništa rekla. Samo da si patila i da su te mučili. Nisi rekla da su te silovali.” Bol je preplavila njegove oči te se nagnuo i privukao je u naručje, njišući je amo-tamo, dršćući od tuge.

416

Profile for Marija Djordjevic

Maya banks 10 kušnja prije svitanja  

Maya banks 10 kušnja prije svitanja  

Advertisement