Page 415

Book as passion & BalkanDownload

Njezin otac i braća čekat će ih. Premda im je Cynthia zabranila da pođu s njima, ustrajali su u tome da budu kod kuće kad se Honor vrati. Kako će im pogledati u oči i reći im to što mora? Ono što im nikada nije spomenula. Sada će morati doznati za svaku sramotnu pojedinost njezine muke. Zaustavili su se na prilazu, a Honor je hitro izmigoljila iz sestrina zagrljaja pa požurila unutra. Kao što je i slutila, otac i braća sjedili su u dnevnom boravku, nemarno skrivajući svoje nestrpljenje i zabrinutost. Mandie i majka ušle su za njom, a otac i braća uperili nestrpljiv pogled u nju. I to je bila kap koja je prelila čašu. Briznula je plač užasnuvši braću, a naročito Brada, i žurno ih obišla pa izjurila na stražnju terasu. Spustila se na ljuljačku na kojoj je uvijek pronalazila utjehu tijekom odrastanja, a suze su nastavile teći. “Cynthia, koji se vrag događa?” oštro je upitao Mike zureći za Honor. “Ne znam”, frustrirano je rekla Cynthia. “Ništa nije rekla. Bila je blijeda poput duha kad se vratila u čekaonicu, a kada sam je upitala što nije u redu, rekla je: ‘Ne ovdje’ Molila me da ne razgovaramo ondje o tome. Rekla je da će nam reći kad stignemo kući.” “Pustite mene da razgovaram s njom” tiho je rekao Brad. Brad je oduvijek bio blizak sa svojom najmlađom sestrom. Od njezine rane dobi znao je da je posebna. Drukčija. Nježna i dobra. Nikada ni za koga nije imala ružnu riječ, i bila je spremna na sve kako bi pomogla bilo kome u nevolji. On se najsnažnije protivio njezinom odlasku na Bliski istok, ali shvaćao je njezin poriv. Ali nije želio da bude ondje.

415

Profile for Marija Djordjevic

Maya banks 10 kušnja prije svitanja  

Maya banks 10 kušnja prije svitanja  

Advertisement