Page 375

Book as passion & BalkanDownload

je spustio lice u njezinu kosu dok je Conrad uklanjao i posljednju sponu s njezina gležnja. Cijelo mu se tijelo treslo dok je suzama natapao njezinu kosu. “Slobodna je” tiho je rekao Conrad. “Pusti da je ja nosim, Hancock. Znaš da nisi dovoljno snažan. A ako se probudi i vidi te takvoga, umrijet će od straha.” Hancock je nevoljko pristao, ali ne iz razloga koji je Conrad naveo. Znao je da će ga, ako Honor povrati svijest i ugleda ga, gledati kao izdajicu kakav jest. Kao gubitnika kakav i jest. Kao čovjeka koji je prekršio niz obećanja koja joj je dao. “Samo dok ne stignemo u avion” gorljivo je odvratio Hancock. “Tada želim da joj daš lijek protiv bolova i sedativ. Ne želim da se probudi u ovakvom stanju. Ne ovdje. Ne u avionu. Želim da se probudi na mjestu na kojem će znati da je sigurna.” “Pobrinut ću se za to”, rekao je Conrad, svjestan muke koju Hancock proživljava. “I, Hancock, svi smo je iznevjerili. Ne samo ti.” “Ja sam je izdao”, bijesno je odvratio Hancock. “Ja sam joj obećao da je neću predati Maksimovu, već da ću pronaći način. Ja sam je drogirao i zatajio joj što činim. Ja sam taj za koga je vjerovala da ju je izdao kada se probudila u Maksimovljevim rukama. Ja sam kriv i nitko drugi. I ja ću morati živjeti s time do kraja svog prokletog života.”

375

Profile for Marija Djordjevic

Maya banks 10 kušnja prije svitanja  

Maya banks 10 kušnja prije svitanja  

Advertisement