Page 371

Book as passion & BalkanDownload

pomoći ako poludi od tuge. Mogao bi je stajati glave, kao i ostale. “Zadržite položaje” naredio je Sam. “Vozilo prolazi kroz prednje vratnice. Čim dam zeleno svjetlo, upadamo. Moramo biti brzi. Zaboli me hoćemo li napraviti nered. Samo se pobrinite da Honor ne strada u unakrsnoj vatri.” Svi su dobili naredbe, stoga je radiovezom zavladala tišina. Snajperi će skinuti mete čim se uvjere da time neće ugroziti Honor. “Jedna je toplinska oznaka posve mirna i naizgled visi u zraku”, tiho je rekla Skylar. Hancock je znao da ne bi narušila tišinu da nije posve sigurna da je riječ o Honor. “Dajte mi trenutak da bolje pogledam”, rekla je. A zatim je opsovala, na što se Hancocku sledila krv u žilama. “Nalazi se ispod kuće. I oznaka je slaba. Kladim se da je u pitanju podzemni bunker. Armirani zidovi. Upravo onakvo mjesto na kakvom se drže zarobljenici.” Činjenica da je Skylar rekla kako je izvor topline posve miran Hancocka je još uvijek ispunjavala panikom. Kao i da je slab. Ali ne. Toplina znači život. A ako je Skylar u pravu što se tiče podzemne prostorije s armiranim zidovima, to objašnjava slab signal. Ali ne i mirnoću. Ali živa je, i to je jedino na što se mogao usredotočiti, inače će poludjeti. “Pokrivajte me” tiho je rekao Hancock. “Idem u podrum.” Rio je opsovao. “Ne bez pojačanja. I ne trudi se prepirati sa mnom.” Hancock se slabašno nasmiješio. “Više nisi moj vođa, Rio.”

371

Profile for Marija Djordjevic

Maya banks 10 kušnja prije svitanja  

Maya banks 10 kušnja prije svitanja  

Advertisement