Page 360

Book as passion & BalkanDownload

35. POGLAVLJE RUŠEVNA seoska koliba usred pripizdine u Zapadnoj Virginiji u koju su se sklonili članovi Titana zaudarala je na krv i smrt. Resnick je gunđao kako i nije čudo što nitko nije uspio pronaći Maksimova s obzirom na to da se sastajao s ljudima na takvom zabačenom mjestu. Rio ih je prevodio zato što su ga članovi Titana poznavali. Premda ga to nije spasilo od nadobudnog prsta na okidaču u posljednjih nekoliko situacija kada su se presjekli putevi Titana i Rija. Conrad ga je dočekao na vratima, pogleda ispunjena bolom. “Mojo”, protisnuo je. Rio je nakratko sklopio oči. Volio je Mojoa. Bio je povučen ali izmučen, poput mnogih drugih u Titanovim krugovima. Ali Mojo je bio vjeran do smrti i njegova je pogibija Rija pogodila snažnije nego što je očekivao nakon toliko vremena. Bio je odustao od tog života. Vječno u sjeni, vječno hodajući po tankom rubu između dobra i zla. Katkada je zlo bilo ispravno. A katkada je dobro bilo užasno. Ali ugledavši ljude koji su ga nekoć slijedili kao što sada slijede Hancocka, vratile su mu se uspomene na mnoge stvari koje je nastojao zaboraviti. “Žao mi je” rekao je Rio dopuštajući tuzi koju je osjećao da mu se osjeti u glasu. “Bio je dobar čovjek.” Pogledao je prema

360

Profile for Marija Djordjevic

Maya banks 10 kušnja prije svitanja  

Maya banks 10 kušnja prije svitanja  

Advertisement