Page 336

Book as passion & BalkanDownload

uspjeti vratiti svojoj obitelji. I ponos me neće spriječiti da preklinjem ako treba, zato što dugujem Honor Cambridge mnogo više nego što ću joj se ikada moći odužiti. I neka me vrag odnese ako joj platim silovanjem, mučenjem i bolom koji će joj Maksimov nanijeti da bi je zatim predao natrag Novoj eri koja će je beskrajno mučiti i produžavati muke tako da na kraju počne preklinjati, vapiti i moliti se za smrt jer će tek tada biti posve slobodna.” “Ja sam za” promrmljala je Skylar. “Jebeš prokleto opće dobro. Naročito ako to znači da će stradati nedužna žena, kriva samo za to što je pomagala ljudima za koje sve ostale boli kurac, i našla se na krivom mjestu u krivo vrijeme” Donovan se namrštio, a njegova legendarna sklonost prema ženama i djeci izbila je na površinu. Izgledao je spremno poraziti čitavu jebenu vojsku i rastrgati sve koji bi na takav način zlostavljali bespomoćnu ženu. “A kako da znamo, ako vam pomognemo vratiti Honor Cambridge, da nećemo završiti posao koji ste sami započeli - i pritom očigledno zakazali? KGI neće poslužiti kao alat za slanje nedužne žene, bilo koje žene, u pakao gori od smrti, a svi znamo da i Maksimov i Nova era - slobodno odaberi - predstavljaju noćnu moru punu nezamislive agonije i poniženja.” “Jebeni ju je Bristow pokušao silovati prije nego što je preda Maksimovu kao rabljenu robu” jetkim je tonom odvratio Conrad koji nije umanjivao bijes u svakoj riječi. “Da se spasi - a, kvragu, možda je to zbilja i željela - prerezala si je oba zapešća, a zatim se suočila s tim govnarom prislonivši si nož na grlo nakon što ju je napao i rekla mu da će njezina smrt značiti i njegovu jer

336

Profile for Marija Djordjevic

Maya banks 10 kušnja prije svitanja  

Maya banks 10 kušnja prije svitanja  

Advertisement