Page 326

Book as passion & BalkanDownload

tip je bio bijesan kao ris, spreman smaknuti sve do jednog od tih gadova. “Mojo, stari, drži se. Reci nešto”, preklinjao je Cope tresući svog timskog kolegu. Pjenasta krv izbila je Mojou na usta, a Cope je znao da to nije dobar znak. Metak je pogodio pluća. Dok ga je Viper molio da izdrži, Mojo je prošaptao: “Dobar mojo”. Potom se nasmiješio, prenerazivši svoje kolege. Mojo se nikad nije smiješio. Okrenuo se svojem timu dok su mu se suze slijevale niz lice. Lice preplavljeno emocijama kakve nikada nisu vidjeli. Bio je staložen i povučen. Rijetko je kad govorio. A sada su ga smlavile emocije te je jedva govorio zbog suza koje su mu zakrčile grlo. “Oduvijek sam mislio da ču završiti u paklu zbog svega što sam napravio u životu. Ali ovo je sigurno raj. To je nešto najljepše što sam ikad vidio.” U glasu mu se osjetilo divljenje i uto je utihnuo, a oči su mu postale nepomične. No lice mu je odražavalo toliki spokoj da je Cope zajecao i položio glavu na Mojova prsa dok je ovaj uvlačio svoj posljednji hrapavi dah. Kapci su mu zatreperili i sklopili se te je odjednom djelovao mnogo mlađe. Duboke bore od starosti i užasa kojima su svjedočili i pridonijeli opustile su se, ustupljujući mjesto mladenački glatkoj koži. Usne su mu se izvile uvis kao da raširenih ruku dočekuje smrt, nalik na davno izgubljenu ljubavnicu. Hancock je osjetio udarac u nogu i sledio se, toliko čvrsto stisnuvši Honor da joj je jamačno nanio masnice. Nikada u

326

Profile for Marija Djordjevic

Maya banks 10 kušnja prije svitanja  

Maya banks 10 kušnja prije svitanja  

Advertisement