Page 309

Book as passion & BalkanDownload

“Dobar si čovjek. Nije me briga što ili tko misliš da jesi. Vidim te, Hancock. Vidim te. Potreban si ovom svijetu.” “A meni si potrebna ti” kiptio je od bijesa. “Ti si jedino što želim - što trebam - iznad svega ostalog. Trebam te, Honor. Kakav bih to čovjek bio kada bih te poslao na silovanje, mučenje i u neizbježnu smrt? Zar iskreno misliš da bih mogao nastaviti kao da se ništa nije dogodilo? Zar misliš da bih to preživio? Da bih mogao nastaviti, boreći se na strani dobra, boreći se za opće dobro kada si ti opće dobro, a ja sam te ubio. Ja bih te ubio. Ja bih im dopustio da te siluju i muče. Zar misliš da te noću ne bih sanjao u njihovim kandžama? Zar misliš da bi svijet bio bolje mjesto jer ja živim u njemu? Pretvorio bih se u čudovište kakvo dosad nitko nikada nije vidio i bolio bi me kurac za opće dobro jer bih vlastoručno uništio sve svoje dobro.” Honor je naslonila čelo na njegovo, a suze su joj pale na njegovo lice. “Što ćemo učiniti?” slomljeno je šapnula. “Obavit ćemo razmjenu.” Uzvratila mu je preneraženim pogledom. “Uredit ćemo sve tako da izgleda upravo onako kako treba. A tada ćemo moji ljudi i ja smaknuti Maksimova. Neću mu te predati, Honor. Razumiješ li me? Vjeruješ li mi? Neću mu te predati.” Honor je progutala knedlu, a nada u njoj procvjetala je te se trudila - ah, kako se samo trudila - obuzdati je jer je znala da nada predstavlja vrlo opreznu i krhku stvar. Vrlo nestabilnu, a opet spremnu rasplamsati se u trenu. “Vjerujem ti” spremno je odvratila. Hancock se nagnuo i poljubio je.

309

Profile for Marija Djordjevic

Maya banks 10 kušnja prije svitanja  

Maya banks 10 kušnja prije svitanja  

Advertisement