Page 269

Book as passion & BalkanDownload

Na to je podivljala, povlačeći se dalje u kut, podižući koljena i zaštitnički ovijajući ruke oko sebe, grleći se i njišući naprijed-natrag s unezvijerenim pogledom u očima. Silovito se tresla, odlučno odmahujući glavom. “Ne. Nikada. Ne u taj krevet. Ne. Neću ostati ovdje.” “Onda ću te odnijeti u svoju sobu” utješno je rekao. “Ali, malena, gubiš mnogo krvi. Smjesta moram zaustaviti krvarenje.” “Obećavaš?” promuklo je upitala. Znao je što ga pita. Obećava li da je neće vratiti u krevet u kojem ju je Bristow napao. U kojem ju je mogao silovati, a bogme je i pokušao, ako nije i uspio. Gurnuo je ruke pod njezino sitno tijelo i podigao je, nježno je privijajući na svoja prsa. “Obećavam. Bit ćeš sa mnom. Neću te napustiti ni na trenutak. Kunem ti se.” Honor je kimnula pa zarila lice u njegov vrat i briznula u plač. Hancock je huktao od bijesa, a svaki mišić na njegovu tijelu napeo se kada mu je potreba za Bristowljevom krvlju ispunila dušu. Čvrsto ju je držao jureći niz hodnik prema krilu u kojem je boravio zajedno sa svojim ljudima. Conrad ga je dočekao s mračnim izrazom na licu. “Što joj je taj kurvin sin učinio?” zagrmio je Conrad. “Ne sada” prasnuo je Hancock. “Donesi mi medicinski pribor i opremu za šivanje. Moramo joj zaštiti zapešća i zaustaviti krvarenje. Već je izgubila previše krvi. Porezotina na vratu nije toliko strašna i neće trebati šavove. I daj joj analgetik i sedativ. Neće moći zaspati nakon ovoga.”

269

Profile for Marija Djordjevic

Maya banks 10 kušnja prije svitanja  

Maya banks 10 kušnja prije svitanja  

Advertisement