Page 259

Book as passion & BalkanDownload

23.POGLAVLJE “RAZMJENA je dogovorena“ Bristow je rekao ono što je Hancock već znao, a oči su mu pritom blistale od zadovoljstva. “Maksimov je bio vrlo sretan kada sam mu rekao da je žena kod mene.” Hancock je stajao u tišini i čekao. Njegovi ljudi, stojeći mu za leđima, također su šutjeli, no osjećao je pozadinsku napetost kojom su zračili. Zato što su znali da, nakon što Honor predaju Maksimovu, više neće biti zaštićena. A nitko među njima nije bio toliko glup da misle kako se Maksimov neće okoristiti Honor i jedno vrijeme uživati u njoj prije nego što je preda Novoj eri. “Krećete za dva dana. Imam koordinate i sve potrebne informacije. Maksimov ima izričite naredbe u vezi s isporukom žene. Očekujem da slijedite sve do jedne.” Hancock je tek kimnuo i primio fascikl koji mu je Bristow pružao. “Smatraj to riješenim” staloženo je odvratio. Bristow je bacio debelu omotnicu prema njemu. “Polovicu isplate dobivate odmah, a drugu po isporuci.” Hancock je morao upregnuti svu snagu volje kako ga ne bi ubio na licu mjesta. Omotnica mu je pržila kožu. Prokleti novac. Dat će ga svojim ljudima. Zaslužili su ga. Ali sam neće uzeti ni jedan jedini novčić zbog toga što je Honor poslao u smrt.

259

Profile for Marija Djordjevic

Maya banks 10 kušnja prije svitanja  

Maya banks 10 kušnja prije svitanja  

Advertisement