Page 243

Book as passion & BalkanDownload

Bio joj je potreban trenutak da shvati kome se uopće obraća, a zatim je ugledala Conrada kada je iskoračio iz sjene sa suprotne strane njezina kreveta. Zaboravila je na njega. Pretpostavila je da je otišao s ostalima nakon što im je Hancock naredio da otiđu. Ali morao je iznova zašiti njezinu ranu. A ona se bolno ogoljela, ne samo pred Hancockom već i pred Conradom. Čovjekom čiji je život spasila. Utihnula je, ne progovarajući ni riječ, ne ispuštajući ni zvuka dok je Conrad žurno izvlačio poderane konce iz njezine kože i iznova je šivao, proizvodeći pritom neartikulirane zvukove duboko u grlu. Gotovo slično režanju razjarenog grabežljivca. Honor se povukla u sebe već podižući svoje brane, iskušavajući njihovu snagu i vlastitu vještinu da se preobrazi u nekog, nešto sasvim drugo. Nakon duge nepomućene tišine, shvatila je da je Conrad otišao te da je ostala sama s Hancockom. “Sada možeš ići” rekla je beživotnim glasom. “Honor, poslušaj me”, rekao je Hancock s napetošću kakvu nikada prije nije začula u njegovu glasu, a koja ju je opržila poput strujnog udara. Prkosno je nastavila zuriti preda se, usmjerivši pogled u daljinu dok se sve snažnije povlačila u nijemu prazninu kojom se okruživala. “Dovraga, Honor. Saslušaj me barem jednom u životu. Znam da me mrziš. Prezireš. Imaš svako pravo na to. Ali moraš me saslušati. Tvoja žrtva neće biti uzaludna”, gorljivo je izjavio. “Tvoja hrabrost neće ostati nezabilježena. Tvoja hrabrost neće

243

Profile for Marija Djordjevic

Maya banks 10 kušnja prije svitanja  

Maya banks 10 kušnja prije svitanja  

Advertisement