Page 216

Book as passion & BalkanDownload

19. POGLAVLJE HONOR je u tolikoj mjeri dozlogrdilo ležati u krevetu da je poželjela vrištati. Ako prođe još jedan dan, a ona čuje odgovor - kao što ga je čula svakog puta kada bi upitala Hancocka kada će moći kući - “Ne još” netko će stradati. A maštala je samo o jednom licu koje bi voljela odalamiti. I to kada nije maštala o usnama na tom licu. Poludjela je. Šiznula, prošvikala. Njezino stanje moglo se objasniti isključivo ludošću koju je pretrpjela u posljednja dva tjedna. Zacijelo se nitko nije mogao izvući netaknuta uma iz takve situacije. Ona ne predstavlja iznimku. Izgubila je jednaku količinu moždane mase kao i krvi, stoga si nije mogla zamjeriti opsjednutost golemom, opasnom nepoznanicom koju utjelovljuje Hancock. Odnosno, barem je u to pokušavala uvjeriti samu sebe. Ali očajnički je zakazivala. Kakvu to luđakinju može privlačiti muškarac koga i ne poznaje? Tip je zaogrnut tolikim tajnama da svaki njegov sloj sadrži još dodatnih slojeva. Bila bi joj potrebna čitava vječnost da prodre do muškarca koji se skriva ispod tog plašta tajnovitosti, a nije bila sigurna da bi čak i tada zatekla bilo što osim tajni koje ga prekrivaju poput kože. Poludjela je. To je jedino razumno objašnjenje. A zatim se poželjela nasmijati samoj sebi jer je upotrijebila riječ razumno prilikom objašnjavanja ludosti.

216

Profile for Marija Djordjevic

Maya banks 10 kušnja prije svitanja  

Maya banks 10 kušnja prije svitanja  

Advertisement