Page 162

Book as passion & BalkanDownload

vjeran. Nije imao ni vremena ni volje za vlastiti užitak dok toliki životi ovise o njemu. Čak joj je i područje iznad kuka bilo umrljano krvlju, ali još uvijek nije stigao do izvora ozljede. Naposljetku joj je jednostavno prevukao burku preko glave i odbacio je u stranu. Vrativši pogled na Honor, naglo je udahnuo. Conrad je ponovno opsovao pokraj njega. Točno između njezina najnižeg rebra i kuka protezala se krvava udubina od najmanje petnaest centimetara. “Barem ju je samo okrznuo” promrmljao je Conrad, no glas mu je još uvijek podrhtavao od bijesa. Hancock je pažljivo opipao područje, sileći se da ne odmakne ruku kada se lecnula. “Nema znakova da je metak oštetio mišić ili tkivo. Rana je dosta krvarila, ali nije ozbiljna.” Pogledao je Honor kako bi provjerio njezinu reakciju na svoje riječi i u njezinim tamnosmeđim očima ugledao olakšanje. “Potrebno ju je zašiti” rekao je Conrad mršteći se. Hancock je zatomio osmijeh zbog zabrinutosti u njegovu glasu premda je odavao dojam bijesnog; nezahvalnog šupka. “Da, jest. Ja to mogu učiniti, ali nisam spretan kao ti, niti toliko obučen.” “Ja ću” rekao je Conrad; gurajući se pored Hancocka s medicinskim priborom u ruci. Honorine oči smjesta je ispunila panika, dopuštajući drugima da je zamijete prvi put od početka ove jebade. Zatim je pogledala Conrada, koji se uvlačio u stražnji dio džipa, a nelagoda je stala isijavati iz nje u opipljivim valovima. “Bit ću ovdje” utješnim je glasom rekao Hancock.

162

Profile for Marija Djordjevic

Maya banks 10 kušnja prije svitanja  

Maya banks 10 kušnja prije svitanja  

Advertisement