Page 149

Book as passion & BalkanDownload

Vratila se na mjesto gdje je stajao Conrad, izgledajući nestrpljivo premda je opreznim pogledom neprestano skenirao područje. Pregledavši jednu stranu, vratio se na početak ne skidajući pogled s događanja oko sebe ni na trenutak. Spazivši je, pogledao je prema njoj i glavom pokazao na vojni džip čiji je spremnik Hancock upravo napunio gorivom. Stala je koračati za njime i, kao i Conrad, pogledom neprestano provjeravala sve oko sebe. Zamaknuvši za ugao kolibe, Honor se sledila od straha. Samo ju je oštra samokontrola spriječila da ne reagira na prizor naoružanog muškarca u vojničkim hlačama kako podiže svoju jurišnu pušku i nišani... Conrada. Sranje! Nije se mogla pretvarati da ga nije vidjela i morala je brzo reagirati. Posve zanemarivši Hancockovu - i Conradovu naredbu da ne privlači neželjenu pažnju, bacila se na Conrada hineći da se spotaknula. Zabila se u njega i zatekla ga, a navala adrenalina koja joj je jurnula kroz vene podarila joj je veću snagu nego što je vjerovala da je posjeduje. Conrad se strovalio na tlo upravo kada je kiša metaka zasula mjesto na kojem je stajao djelić sekunde prije toga. Napevši se u očekivanju bola zbog jednog od metaka koji ju je zacijelo pogodio, zgrbila se padajući poput klade. Što je bilo glupo jer su i ona i Conrad morali ostati na nogama kako bi mogli pobjeći. Ali svladana nagonom za preživljavanjem, nije stigla razmisliti drukčije. Premda sama nije predstavljala metu. Bijesne psovke eksplodirale su na više mjesta, a Honor je iznenada osjetila kako je netko grubo povlači na noge i baca

149

Profile for Marija Djordjevic

Maya banks 10 kušnja prije svitanja  

Maya banks 10 kušnja prije svitanja  

Advertisement