Page 126

Book as passion & BalkanDownload

Nije znao koliko je vremena prošlo kada je načuo zvuk koji bi promaknuo većini ljudi. No njegove su uši bile istrenirane i za najmanju promjenu. Okrenuvši se prema izvoru zvuka, shvatio je da dolazi s mjesta na kojem je Honor spavala. Ili je barem pretpostavljao da spava. Zvuk je bio toliko tih da je isprva pomislio kako ga je umislio ili da ga je ispustila u snu, ali ne, ponovno ga je začuo. Zvučao je kao... Plač. Tih, gotovo bezglasan plač. U kurac. Srce mu se stegnulo premda ga je već očvrsnuo u odnosu na tu ženu. Nije glasno jecala niti davala do znanja da tuguje. Ustvari, nije bio posve siguran ni da je svjesna činjenice da plače. Prije nego što je stigao razmisliti, uspravio se tako da mu je glava bila u razini s njom i povirio bliže, nastojeći razaznati kroz tamu je li budna. Lagano je ispružio ruku kako bi joj dotaknuo obraz i provjerio je li u pravu, a prsa su mu se dodatno stegnula kada su mu njezine suze ovlažile prste. Plakala je u snu. Sam Bog zna kakve su je noćne more proganjale. Vidjela je i pretrpjela pravi pakao u posljednjih tjedan dana. U njemu se probudilo nevoljko divljenje prema njezinoj snazi. Bila je možda najsnažnija žena s kojom se ikad susreo. Ne, nije bila ratnica poput žena koje su radile za KGI i mogle s lakoćom isprašiti tur muškarcu dvostruko većem od sebe. Bila je snažna unatoč nedostatku borilačkih vještina i znanju kako da se obrani. Bila je snalažljiva i odlučna unatoč

126

Profile for Marija Djordjevic

Maya banks 10 kušnja prije svitanja  

Maya banks 10 kušnja prije svitanja  

Advertisement