Page 105

Book as passion & BalkanDownload

“Samo izbjegavaš odgovoriti na moje pitanje”, optužila ga je. “Koje pitanje?” upitao je istim onim ravnodušnim tonom koji joj je poručio da mu dosađuje. “Sva?” prasnula je. “Ali počet ćemo s time koliko nam vremena treba da stignemo do tog misterioznog mjesta na koje me vodite?” Zvučala je odrješito, ali oči su joj iskrile te je shvatio kako onih nekoliko fotografija nije nimalo točnije predočilo njezin pravi karakter u odnosu na podatke iz njezina života. Na fotografijama je izgledala drago, nevino, dobrodušno i krotko. Poput naivne dobrice koja vjeruje kako će spasiti svijet, ali nema pojma o pravom stanju situacije u koju se dovela. Ali u stvarnom životu bila je sve samo ne draga i krotka. Ispod njezina naivnog naličja buktjela je prava vatra. I imala je snažnu volju, o čemu svjedoči činjenica da je pobjegla preživjevši napad, i to ne glavom bez obzira, bez ikakvog plana ili informacija. Bila je suzdržana pod pritiskom i vična brzom snalaženju. Hancock se neće dobro provesti ako se bude imalo opustio pokraj nje. Ako joj da bilo kakav razlog da posumnja u njega i njegove namjere - a imala je i zašto - neće se ustručavati pobjeći, a nije imao vremena još jednom cijeli tjedan prevrtati nebo i zemlju u potrazi za njom. I tada možda ne bi stigao do nje prije Nove ere. “Nekoliko dana. Možda više, možda manje.” Slegnuo je ramenima kao da nije važno te da je uvjeren da će je odvesti onamo bez obzira na to koliko mu vremena trebalo. Morao ju je nagnati da mu povjeruje. U njegove riječi. Ali nikada je neće poticati da se pouzda u njega.

105

Profile for Marija Djordjevic

Maya banks 10 kušnja prije svitanja  

Maya banks 10 kušnja prije svitanja  

Advertisement