Page 1

Марија Јовановска

КАНДИДАТУРА ЗА ПОЗИЦИЈАТА ЛИЦЕ ЗА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА ЕМСА – МАКЕДОНИЈА 2011/12 11 -ТО ГЕ НЕРАЛНО СОБ РАНИ Е ЕМ СА – М АКЕ ДОНИЈ А

Скопје

ДЕКЕМВРИ 2011


Почитувани, Во следниов текст ќе ја прочитате мојата кандидатура за позицијата - Лице за односи со јавноста 2011/12. Ке се потрудам што поблиску да ви ги доловам мојата мотивација за аплицирање, моите цели, планот за работа како и моето CV. Однапред Ви благодарам за издвоеното време, а доколку имате било какво прашање, Ве замолувам да ми се обратите без двоумење. Искрено Марија Јованоска


Драги членови за ЕМСА , Моето име е Марија Јованоска и сум втора година на медицинскиот факултет. Можноста да се кандидирам за позиција на ЕМСА е искрено задоволство и прекрасна можност за мене. Како студент на Медицинскиот факултет, не сум исклучок од студентите на кои што деновите им се исполнети со активности поврзани само со факултетот. Не се сомневам дека би се согласиле дека студирањето медицина е определба која бара време и посветеност- Јас не сум исклучок од тоа. Но сум исклчок од оние на кои само факултетот им е доволен. Токму тука е мојата мотивација да бидам дел од сложното семејство ЕМСА Македонија. Можноста да бидам дел од ЕМСА би ја нарекла- пополнување на празнината што постоеше кај мене. Празнина која сега се пополнува преку бројните активности надвор од факултетот а сепак од и за студентите. Неформалната едукација, дружењето и можноста за промена е она што ме привлече кај оваа организација, за која сега сакам да придонесам со посветеност и ентузијазам.


Мојот прв контакт и учество во ЕМСА Мојот прв контакт со организацијата го остварив пред две години преку претседателот Борислав Манев, кој зборувајќи со таков жар и ентузијазам за оваа организација едноставно кај мене створи слика за нешто што го барав откако се запишав на факултетот. Можноста за неформална едукација, дружењето, интересните проекти , употребата на странски јазик е она што го сакам кај оваа организација. А атмосверата на пријателство и взаемна почит е суштевствена за успешноста на проектите. Како член на ЕМСА веќе 2год имав можност да учествувам на повеќе проекти и едукации како Time management , EMSA Motivational Weekend-Life hacking , ден на СИДА.

Мотивација

Оваа позиција за мене е конец кој го поврзува срцето и мислите на организацијата со срцата и замислите на сите однадвор. Ја сметам оваа позиција соодветна за мене , зошто знам дека ке ги искористам своите комуникациски вештини за што пооригинално и поблиску да го пренесам имиџот и политиката на ЕМСА на наворешниот свет, било да се тоа студенти, поддржувачи или локалната заедница. Мојата енергија ќе биде фокусирана на... За добро работење на една организација секако и е потребна добра промоција. А промоцијата треба да биде реална, позитивна а со тоа и примамлива за другите. Сметам дека претставувајќи ги активностите на организацијата со ведар дух и ентузијазам би постигнала добра промоција и заинтересираност за истите. Друга моја цел е секој член, не само активен туку и пасивен да може да даде свои идеи и критики. На тој начин, ние во ЕМСА би можеле да ги ‘слушнеме ’другите и да ги гледаме нештата од нивна перспектива.


Оваа позиција не ја замислувам како монолог, туку дијалог меѓу мене и оние кои се заинтересирани за активностите. На тој начин идните проекти би биле прилагодени на потребите на учесниците. Конкретни цели и идеи... Пошироката јавност да биде што почесто информирана за активностите на ЕМСА, без разлика дали се работи за голем настан како Летна школа или помал- Movies& Medicine Да се зголеми медиумската поддршка за ЕМСА како и медиумското присуство на претставници на ЕМСА Креирање на посебен профил –СЕЗНАЈКО кој би бил во тек со сите настани и на кој ќе можат да се обратат студентите било за информации, идеи ,критики.. И на крај, би сакала доколку ја добијам ова позиција истата да служи како корисно место од кое би се црпеле идеи , критики што би резултирале со најдобрите можни резултати.

Велат Добриот збор - железни врати отвора. Добрата реклама е клучна за продажбата на секој производ :)

Моето искуство во невладини организации Делот во кој се пронаоѓам во оваа организација е токму – комуникацијата, Би рекла дека тоа е она во кое можам да го дадам својот максимум. Уште од моите средношколски денови, бев член во неколку младински организации во родниот град Прилеп како Црвен Крст, Youth organization Creactive, I невладината организација СЕГА. Учествував и бев организатор на многу проекти поврзани со – собирање доброволни средства за деца со посебни потреби, Ден на СИДА, Ден на Ракот и слично, а и дел од тимот едукатори за Комуникациски вештини, ХИВ-СИДА, Трговија со луѓе и СПИ(сексуално пренослив инфекции).


Curriculum Vitae PERSONAL INFORMATION Name: Marija Jovanoska Gender: Female Date of Birth: 03 11 1991 Place of birth: Prilep Country: Macedonia Current Address: Kozara 64 , 3/2 Skopje Citizenship: Macedonian CONTACT INFORMATION Cell Phone: 070 983 009 Email: marija_jovanoska@yahoo.com EDUCATION 2006-2010 2010

High School: Gimnazija ‘Mirce Acev’ Prilep Faculty of medicine, University: ‘SS Cyrilys and Methodius’ , Skopje Macedonia , Department – General medicine Second Year, Average grade 8.9 (Scale 5-10)

Professional qualifications and Experience 2006 – Present Active member of Red Cross Prilep, (HIV-AIDS educator, organizing charities music happenings)


2006-2009 Captain of rescue team- First Aid (second state place) 2008 – Debatator (Youth organization Creative) October 2009- Organization of Music happening World Day against breast cancer 2009 December- (Organization of a Charity for Children with Special Needs)- Red Cross 2007- 2010 Youth Organization ‘SEGA’ (Educator for- Human trafficking and Sexually transmitted diseases

2010- Member of European Medical Student Organization

Trainings: 04.12.2009 – Communication skills, negotiation and work ethics (USAID) 2010

Sexually transmitted diseases (project by Hops)

EMSA

2011 - Time management, training (EMSA MK) , 2011- ЕМСА Motivational Weekend

Languages: First language: Macedonian Other languages: English - Actively using in verbal and nonverbal communication ( C1 Speaking, C1 righting)


German – Actively using in verbal and nonverbal communication( B2 speaking, C1 righting) Serbian, Croatian- understanding B2, using C1

Skills: Leadership Communication Adaptability Working in team

Computer skills: Package Microsoft Office Hobbies and interests: Informal education, Traveling Psychology Singing, music Reading books, Sports (Swimming, tennis, table tennis, volleyball)

МаријаЈованоска  

Кандидатура.за.позицијата лице за односи со јавност на ЕМСА-Македонија за 2011/2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you