Page 1

Er det svært at få et lovforslag igennem?

-

Det nuværende politiske system gør det svært for at gennemføre et lovforslag. For at et lovsforslag skal gå igennem skal der både være flertal i Senatet og Repræsentanternes hus. Selvom der er flertal der, kan præsidenten vedlæggeVETOog derved stoppe forslaget. Kun hvis ¾af medlemmerne i de to kamre acceptere lovforslaget, kan præsidenten ikke slå fra. Dvs. at man bliver nødt til at være i enighed med præsidenten eller et stort flertal, før man kan gennemføre et lovforslag.

Lovforslag  
Lovforslag  

Lovforslag