Page 1

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU EKONOMSKI FAKULTET – ZAGREB

Marketagent Seminarski rad

Kolegiji: Upravljanje poslovnim dokumentima Student: Mario Galešić Broj indeksa: 0067438102 Mentor: Dr. sc. Božidar Jaković


1. Uvod

1.1.

Predmet i cilje rada

Predmet seminarskog rada je Web servis Marketagent. Servis koji se bavi ispitivanjem javnog mnijenja i time omogućava tvrtkama promociju svojih proizvoda, ispitivanje potrebe i želja za određenim proizvodima. Za samog sudionika ankete prednost je u mogućnosti zarade. Cilj rada je što više se upoznati s uslugama Web servisa, promovirati ga i omogućiti budućim korisnicima sudjelovanje i zaradu.

1.2.

Izvori podataka i metode prikupljanja

Sama stranica Web servisa, www.marketagent.com biti će najznačajniji izvor podataka. Pruža detaljan opis svih dijelova servisa, načina rada te ima prikaz svih anketa koje se nude za ispunjavanje, predstavlja izvor najrelevantnijih informacija o servisu. Pored navedene stranice, podaci su, ovisno o podtemi, prikupljani s različitih informacijskih i statističkih web izvora.

1.3.

Sadržaj i struktura rada

Nakon uvoda i kratkog opisa Web servisa biti će riječi o tehnološkim okvirima servisa, koji su okviri korišteni prilikom izrade, zatim kratka povijest, razvoj te nadogradnje servisa. U srednjem dijelu seminara prikazan je rada servisa, kako pristupiti i uspješno se koristiti aplikacijama koje servis nudi, zatim konkurencija, prednosti i nedostatci samog servisa i mogućnosti nadogradnje. Prikazana je i SWOT analiza1, troškovi poslovanja te pokazatelji uspješnosti. Na kraju seminara izložen je zaključak, literatura, životopis i kratak sažetak cjelokupnog rada.

1

Istraživanje svih važnih karakteristika kako vanjskog tako i unutarnjeg okruženja sa svrhom identifikacije strateških čimbenika koji će odrediti budućnost poduzeća. (Kotler P., Keller, K. L: Upravljanje marketingom - 12 izdanje, MATE, Zagreb, 2007.)

1


2. Kratak opis Web servisa 2.1.

Glavne funkcionalnosti Web servisa

Marketagent je tvrtka koja provodi ankete putem interneta nad zemljama EU. Prijava na Marketagnet omogućava pojedincu ispunjavanje anketa koje objavljuju određene tvrtke u svrhu istraživanja tržišta. Za svaki u potpunosti popunjeni upitnik dobiva se neka vrsta kompenzacije u obliku bodova koje se uplaćuju na Vaš račun. Visina kompenzacije se razlikuje od ankete do ankete i ovisi o vrsti i dužini upitnika. Da li ćete sudjelovati u pojedinoj anketi ovisi isključivo o Vama te sudjelovanje nije nikad obvezatno. Sakupljene bodove možete u svakom trenutku zamijeniti za gotovinu odnosno proizvode ili uslužne djelatnosti kooperacijskih partnera tvrtke Marketagent. O konkretnoj visini kompenzacije odnosno nagradi koju možete osvojiti uvijek ćete biti informirani prije početka ankete.

2.2.

Link Web servisa

http://www.marketagent.com/ma_start.aspx

2.3.

Ekranski prikaz početne Web stranice Slika 1 - početna stranica Web servisa

Izvor: www.marketagent.com 2


3. Tehnološki okvir 3.1.

JavaScript

JavaScript je skriptni programski jezik, koji se izvršava u web pregledniku na strani korisnika. Napravljen je da bude sličan Javi, zbog lakšega korištenja, ali nije objektno orijentiran kao Java, već se temelji na prototipu i tu prestaje svaka povezanost s programskim jezikom Java. Izvorno ga je razvila tvrtka Netscape (www.netscape.com). JavaScript je primjena ECMAScript standarda. JavaScript s AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) tehnikom omogućuje web stranicama komunikaciju sa serverskim programom, što čini web aplikaciju interaktivnijom i lakšom za korištenje.2

3.2.

HTML

HTML je kratica za HyperText Markup Language, što znači prezentacijski jezik za izradu web stranica. Hipertekst dokument stvara se pomoću HTML jezika. HTML jezikom oblikuje se sadržaj i stvaraju se hiperveze hipertext dokumenta. HTML je jednostavan za uporabu i lako se uči, što je jedan od razloga njegove opće prihvaćenosti i popularnosti. Svoju raširenost zahvaljuje jednostavnosti i tome što je od početka bio zamišljen kao besplatan i tako dostupan svima. Prikaz hipertekst dokumenta omogućuje web preglednik. Temeljna zadaća HTML jezika jest uputiti web preglednik kako prikazati hipertext dokument. Pri tome se nastoji da taj dokument izgleda jednako bez obzira o kojemu je web pregledniku, računalu i operacijskom sustavu riječ. HTML nije programski jezik niti su ljudi koji ga koriste programeri. Njime ne možemo izvršiti nikakvu zadaću, pa čak ni najjednostavniju operaciju zbrajanja ili oduzimanja dvaju cijelih brojeva. On služi samo za opis naših hipertekstualnih dokumenata. Html datoteke su zapravo obične tekstualne datoteke, eksenzija im je .html ili .htm. Osnovni građevni element svake stranice su znakovi (tags) koji opisuju kako će se nešto prikazati u web pregledniku. Povezice unutar HTML dokumenata povezuju dokumente u uređenu hijerarhijsku strukturu i time određuju način na koji posjetitelj doživljava sadržaj stranica.3

2

Izvor: http://hr.wikipedia.org/wiki/JavaScript

3

Izvor: http://hr.wikipedia.org/wiki/Html

3


3.3.

DHTML

Dynamic Hypertext Markup Language je dodatak HTML-u koji omogućuje bolje dinamičko kreiranje web stranica. Dinamični HTML, DHTML je skup različitih tehnologija koje se koriste kako bi se stvorile interaktivne ili animirane web stranice i to upotrebom kombinacije posebnih programskih jezika kao što su HTML, skriptnih jezika kao što je JavaScript, te jezika koji označava upotrebu uzoraka stilova kao što je CSS i na kraju skup već postojećih objekata koji omogućavaju rad i manipulaciju web stranicom poznat kao “Document object model”. DHTML omogućava skriptom jeziku promjenu varijabli kod definicije jezika na web stranici, što utječe na izgled i funkciju inače statične HTML stranice, nakon što je stranica u potpunosti učitana i tijekom pregledavanja iste. 4

4

Izvor: http://www.internetsvijet.com/dhtml/

4


4. Kratak razvoj Osnovana je 2001. godine, a osnivač je Thomas Schwabl. Marketagent je vješta i dobro dizajnirana web stranica koja provodi širok raspon tržišnih istraživanja u različitim područjima. Ova organizacija provodi studije ove vrste dugi niz godina, a tijekom tog vremena nastojali su ponuditi sudionicima u svojim istraživanjima ugodno, jednostavno i profitabilno anketiranje. Marketagent je uvijek na usluzi za nove ljude koji žele sudjelovati u njihovim istraživanjima, a oni mogu i pozivati ljude zainteresirane za sudjelovanje da se registriraju na web stranicama. Servis je započeo s anketiranjem na prostorima Austrije, no uspjeh je rezultirao brzo širenje na susjedne zemlje, a zatim i na ostale zemlje Europe. Web servis se konstantno razvijao kroz tehnološke aspekte, povećanje broja tvrtki koje žele anketirati, broja sudionika te povećanje naknade za ispunjenu anketu. Nadogranje se očituju u slučaju da se uz ankete pojavljuje slike, promotivni materijali, kratki video zapisi o proizvodima i uslugama na koje se anketa odnosi. Najveći napredak se očituje u isplati novčanih naknada koje se isplaćuju u roku od 24 sata od zaprimitka zahtjeva od korisnika. Danas servis nudi za svaku anketu od 20 do 250 bodova, minimalna količina za isplatu iznosi 200 bodova.5 Servis djeluje na području 15 zemalja i jedan je od vodećih za istraživanje tržišnog mnijenja.

5

Izvor: https://www.marketagent.com/user/ma_user_main.aspx

5


5. Opis problema Marketagent kao internetski institut za ispitivanje javnog mnijenja omogućuje korisnicima određene koristi. S jedne strane nalazi se tvrtka koja objavljuje ankete o svojim proizvodima i uslugama čime žele od krajnjih korisnika dobiti povratnu informaciju da li će proizvod biti prihvaćen na tržištu, s druge strane su potrošači tj. ispunjatelji ankete. Za tvrtku ovakav način istraživanja tržišta predstavlja ne toliko relevantan, koliko jeftiniji način istraživanja. Anketama se mogu dobiti informacije o tome koliko potrošači poznaju određenu tvrtku i njene proizvode, kakve su asocijacije u umovima potrošača na spomen tvrtke, što potrošači žele, kakve su im potrebe6. Pri plasmanu novog proizvoda potrošače se može pitati o karakteristikama budućeg proizvoda čime se može zadržati dosadašnje kupce, a privući potencijalne. Tvrtke u anketama često postavljaju vrlo slična pitanja, samo malo drugačije postavljena čime reguliraju iskrenost anketirane osobe. Ankete se ocjenjuju od strane tvrtke i novčana naknada se dobiva jedino ukoliko je anketa ocjenjena pravovaljanom. Ovakvim načinom kontrole, tvrtke se osiguravaju od neiskrenih odgovora koji mogu dovesti do krivog zaključka o tržištu. Prednosti za potrošača pri ispunjavanju ankete, osim novčane naknade odražavaju se i u tome što je upoznat sa svim novim promjenama vezanim za tvrtku koja ga zanima. Problemi koji se javljaju za potrošača su da anketa nije točno definirana i dovodi do zbunjenosti potrošača i nakraju irelevantnih podataka za tvrtku. Kao zaključak se može navesti da prednosti nadmašuju nedostatke pri ovakvom načinu istraživanja tržišta te se u budućnosti može očekivati više ovakvih Web servisa.

6

Pozicioniranje – ponuda u mislima ciljnih korisnika, Kotler P., Keller, K. L: Upravljanje marketingom - 12 izdanje, MATE, Zagreb, 2007.

6


6. Detaljna razrada teme 6.1.

Funkcionalnosti servisa

Web servis je izrazito jednostavan i funkcionalan. Početna stranica servisa nudi mogućnosti prijave kao sudionik ankete ili kao davatelj naloga. To je prikazano velikom fotografijom na kojoj je maskota servisa te se na izrazito vidljiv način ističu dvije mogućnosti prijave. Pored toga s gornje desne strane također vidljivo, označeno kao bijelo na zelenoj površini je mogućnost odabira jezika. Slika 2 Prikaz izbora prijave na stranicu

Izvor: www.marketagent.com

7


Ovdje za primjer ću prikazati prijavu kao sudionik ankete.

Slika 3 početna stranica kao sudionik ankete

Izvor: www.marketagent.com

Nakon što se napravi prijava kao sudionik ankete, servis nas vodi na početnu stranicu našeg računa. Na početnoj stranici dočekuje nas pozdrav te oni bitni dijelovi, aktualne ankete i raspoloživi zbroj bodova koje smo zaradili ispunjavajući prijašnje ankete. Ono što nam servis nudi sve je prikazano s lijeve strane te je vrlo pregledno pisano jedno ispod drugoga. Jednim klikom vrlo brzo ulazimo u željeni sadržaj. Na dnu stranice su prikazani podaci o općim uvjetima poslovanja, kontaktima, zaštiti podataka.

6.2.

Mogućnosti servisa

Ispunjavanje anketa je primarna mogućnost koju nudi servis. Poziv na anketu se šalje na principu slučajnog odabira. To znači da sustav nasumično odabire odgovarajući broj naslova za svako istraživanje odvojeno. Često, sudionici moraju zadovoljiti određene uvjete (na primjer, muški u većim gradovima). Tako se ponekad dogodi da neko vrijeme se ne dobije nijedna ankete, a zatim u kratkom roku se dobije više anketa.

8


Slika 4 izgled prvog dijela ankete (izbor polja)

Izvor: www.marketagent.com

Odgovaranje na ankete traje do 20 minute i ono je olakšano tako što su odgovori ponuđeni te se ne mora ništa dodatno upisivati što bi povećalo vrijeme trajanja ankete, a time i slabiju koncentraciju sudionika što dovodi do irelevantnih odgovora. Osim što svoje odgovore može označavati samo tako što kliknemo na odgovarajući kružić, postoje i mogućnosti gdje u padajućem izborniku moramo izabrati jedno od svih odgovora. Takva mogućnost odgovaranja prikazana je na slici ispod.

9


Slika 5 drugi dio ankete (padajući izbornik)

Izvor: www.marketagent.com

Nakon ispunjene ankete, odgovori se kontroliraju te se na osnovu rezultata dodjeljuju bodovi za sudjelovanje od 20 do 250 bodova. Još jedna od primarnih mogućnosti servisa su zamjena bodova za novac. Minimalna količina bodova koja se može zamjeniti je 200 tj. 2 eura. Razmjena se može vršiti preko PayPal-a, moneybookers ili ukoliko želimo novac možemo dati u donacije.7

Slika 6 razmjena bodova za novac

Izvor: www.marketagent.com

7

Izvor: www.marketagent.com

10


Servis također nudi izvadak računa koja bilježe sve ankete koje u kojima je sudjelovano, koji dan te koji broj bodova je dodjeljen za sudjelovanje u anketi. Evidentirana je i zamjena bodova. Ukoliko neki transfer nije izvršen ili bonusni bodovi trebaju tek biti uplaćeni kraj tog retka vidljiv je crveni X koji nas upozorava na neizvršene zadatke od strane servisa.

Slika 7 izvadak računa

Izvor: www.marketagent.com

11


Servis nudi mogućnost i zarađivanja bodova bez ispunjavanja ankete. Kao registrirani sudionik po općim uvjetima servisa možemo pozvati svoje prijatelje da se registriraju i sudjeluje u anketama. Za pozivatelja to je šansa za zaraditi dodatnih 200 bodova. Uz upisivanja maila, nudi se mogućnost sastavljanja vlastoručnog poziva.

Slika 8 način pozivanja prijatelja

Izvor: www.marketagent.com

12


6.3.

„Desktop“ aplikacije

6.3.1. Facebook Pool

Aplikacija na Facebook-u koja vam omogućava da sastavite ankete za Facebook domaće i inozemne profile. Vrlo je jednostavna i lako se koristi. Možete pitati svoje prijatelje za mišljenje, ali isto tako i fanove Facebook stranice. Drugim riječima, možete je koristiti u osobne, ali i poslovne svrhe.

6.3.2.

Linkedin Pools

Linkedin aplikacija pomoću koje možete anketirati i povezati milijune drugih stručnjaka na Linkedinu. Postavite pitanje, a Linkedin će distribuirati vašim korisnicima. Pored toga, anketu možete podjeliti na Facebook-u i Twiteru.

6.3.3. Google Docs

Ako imate Google račun, možete koristiti Google dokumente. Ako nemate, možete ga otvoriti potpuno besplatno. U Google dokumentima možete vrlo lako, i naravno besplatno, napraviti anketu i poslati je mailom prijateljima, kolegama, članovima mail liste i pratiti rezultate u tablici.

13


7. Kreiranje profila Marketagent kao web servis koji nudi tvrtkama mogućnost da anketama ispitaju situaciju na tržištu, pozicioniranje proizvoda te s druge strane nudi sudionicima anketa da kroz sudjelovanje zarade novac te budi upućeni, ima dvije vrste kreiranja profila. U nastavku će se prikazati detaljan proces kreiranja na oba načina.

7.1. Kreiranje profila kao sudionik anketa Na početnoj stranici nude nam se mogućnosti prijave na dva načina. Ukoliko se želimo učlaniti kao sudionik, izabiremo opciju „Ja sam sudionik ankete“ Slika 9 dva izbora pri kreiranju profila

Izvor: www.marketagent.com

14


Nakon odrađenog koraka stranica nas vodi na dio gdje se možemo prijaviti ukoliko smo već članovi servisa, a ukoliko želimo kreirati profil s lijeve strane, zelenim slovima nudi nam se opcija „Prijavite se sada“. Gledajući stranicu dobije se dojam da pored obavijesti i reklama opcija za kreiranje profila nije baš dobro vidljivo istaknuta.

Slika 10 mjesto prijave ili ukoliko nismo prijavljeni, prvi korak registracije

Izvor: www.marketagent.com

15


Slijedeći korak je ispunjavanje podataka koje prijava zahtjeva od nas. Iznad polja za ispunjavanje podataka nalaze se kratke karakteristike i prednosti koje anketa nudi. Sama prijava sastoji se od imena, prezimena, spola, e-mail adrese te opcije da li prihvaćamo opće uvjete poslovanja. U donjem lijevom uglu pod opcijom „Opširnije“ servis nas upućuje zbog čega podaci moraju biti točni. Nakon ispunjenih svih podataka stisnemo „Dalje“.

Slika 11 drugi korak registracije

Izvor: www.marketagent.com

16


Slijedeća stanica kreiranja profila sastoji se od upisivanja svih ostalih informacija koje služe servisu. Podaci moraju biti točni iz razloga što pomoću e-mail adrese i lozinke se prijavljujete u sustav. Ta kombinacija štiti podatke kako neovlaštene osobe ne bi mogle zloporabiti Vaše podatke. E-mail adresa jedini način komunikacije i samo ovim putem se može sudjelovati u e-mail anketama. Samostalno odabrani tajni odgovor na samostalno odabrano tajno pitanje predstavlja dodatnu sigurnost podacima. Tajno pitanje se postavlja, ukoliko ste zaboravili lozinku. Boravišna adresa omogućava slanje probe proizvoda i robnih uzoraka.

Slika 12 treći korak registracije, upis podataka

Izvor: www.marketagent.com

17


Sociodemografske karakteristike se sljedeće što se treba ispuniti. Također je potrebno ispuniti svaku stavku. Sastoji se od godine rođenja, bračnog stanja, veličine kućanstva, veličine mjesta, stručne spreme, bruto primanja, statusa zanimanja, koliko često provjeravamo internet, kako smo spojeni na internet, posjedujemo li mobitel.

Slika 13 četvrti korak reg; upisivanje karakteristika

Izvor: www.marketagent.com

18


Slijedi ispunjavanje osobnog suda. Radi se o anketi koliko nas zanimaju određena područja, koliko se često služimo knjigama, idemo li u restoran, u obzir su uzeta sva životna područja i ono s čime se čovjek susrećemo u svakodnevnom životu. Podaci su bitni jer servis pregledava sve odgovore i oni su temelj na osnovu kojeg primamo ankete.

Slika 14 peti korak reg; osobni sud

Izvor: www.marketagent.com

19


U završnom koraku moramo prihvatiti Opće uvjete poslovanja, prihvat korištenja cookieja od strane Marketagent.com, Newsletter te upisati validaciju. S tipkom „Dalje“ završavamo naš registracijski postupak.

Slika 15 šesti korak, prihvaćanje pravila

Izvor: www.marketagent.com

Nakon što smo se registrirali, još se treba otvoriti e-mail te kliknuti navedeni link i tada smo članovi servisa te možemo očekivati ankete za ispunjavanje.

Slika 16 završni korak registracije

Izvor: www.marketagent.com

20


7.2. Kreiranje profila kao davatelja naloga Kreiranje profila kao davatelja naloga puno je jednostavnije nego kreiranje kao sudionika ankete. Kreiranje se sastoji od samo jedne stanice kreiranja u kojem se upisuju podaci o tvrtci od imena, prezimena, e-mail adrese, adresa i ostale podatke. Prostor ispod ispunjavanja podataka određen je za konkretno pitanje koje tvrtka upućuje marketagentu u smislu da li žele provoditi određenu i na koji način. Nakon toga tvrtka ima mogućnost biranja na koji način žele da ih se obavještava o novostima. Prva mogućnost je da tvrtku obavještava agent servisa putem telefona o svim novostima. Druga mogućnost je da se o proizvodima i uslugama obavještava preko maila i zadnja, treća, mogućnost je da se putem Newslettera obaviještava o novostima. Nakon ispunjavanja svih podataka, zahtjev se šalje Marketagentu. Oni provjeravaju sve podatke i vraćaju odgovor tvrtci i tada je tvrtka registrirana kao član Marketagenta, točnije, kao nalogodavac anketa.

Slika 17 registracija na servis kao nalogodavac anketa

Izvor: www.marketagent.com

21


8. Poslovna primjena Poznato je da poduzeće svoje osnovne ciljeve ostvaruje na tržištu kroz zadovoljavanje potreba društva uz ostvarivanje vlastitog dohotka. Ukoliko poduzeće posluje po načelima marketing koncepcije, mora poznavati svoje tržište, mišljenja svojih potrošača, svoje potencijalno tržište, konkurentsko tržište kao i sve promjene koje se na tržištu događaju. « Istraživanje tržišta je prikupljanje, registriranje i analiziranje svih problema u vezi s tržištem (odnosno u vezi s odnosom između proizvoda – usluga i potrošača, tj. kupaca) u cilju određivanja prošlih, postojećih, mogućih i budućih potrošača odnosno kupaca »8 Da bismo mogli izvesti predviđanja prilika na tržištu i predviđanje prodaje, istraživanje tržišta kao disciplina koristi se naučnim metodama, otkriva, proučava i analizira faktore koji utječu na formiranje potrebe, potražnje i potrošnje. Web servis daje mogućnost tvrtkama da kroz ankete upoznaju svoje potrošače, njihove percepcije, potrebe te načine na koji oni žele zadovoljiti svoju potrebu. Na osnovu tih informacija tvtke mogu svoje postojeće proizvode poboljšati i još više prilagoditi svojim potrošačima, a buduće proizvode i usluge proizvesti na takav način da proizvod u potpunosti zadovoljava potrebu potrošača tj. da proizvod prodaje sam sebe. Za tvrtke anketa je izvor informacija o tome na koji način je tvrtka pozicionirana na tržišu te kako tvrtka u svijesti potrošača stoji u odnosu na konkurenciju. Danas, kada je sve više prisutna koncepcija marketinga koja se odnosi na potpuno zadovoljenje potreba, marketing kao jedna od funkcija poslovnog plana predstavlja jedan od najbitnijih dijelova plana, dio o kojemu ovisi budućnost poslovanja tvrtke. Potrošači su danas sve zahtijevni, na tržištima se nude mnogobrojni proizvodi i usluge koji zadovoljavaju istu ili sličnu potrebu i upravo ankete mogu pomoći potrošačima da se odluče koji proizvod najbolje može zadovoljiti njihovu potrebu. Anketama potrošači mogu izraziti svoja mišljenja i prijedloge kako bi htjeli da proizvod izgleda i na koji način da zadovolji njihovu potrebu. Učestalo slanje anketa potrošači mogu percipirati kao upornost tvrkte da dođe do informacija kako najbolje zadovoljiti potrošača, što može dovesti do pretvaranja potrošača u člana tvrtke.

8

Dr. Albert Bazala, definicija istraživanja tržišta

22


9. Konkurencija 9.1. SurveySavvy Jedan od rijetkih servisa s dobrom službom za korisnike. Nedostatak servisa je taj što treba proći po 2-3 dana da novci bude vidljivi na računu. Plaćaju isključivo čekom kojem isto tako treba i do 6 dana da stigne. Sajt nema minimum za cashout tako da u svakom trenutku se može zatražiti novac. Prosijek novčane naknade ankete je od 1$ do 20$ i dobije se oko 2 e-mail-a dnevno za ispuniti anketu.

https://www.surveysavvy.com/

Slika 18 početna stranica Survey Savvy

Izvor: www.surveysavvy.com

U odnosu na Marketagent češće šalju ankete čime omogućuju bržu zaradu, ali Marektagent je ažurniji što se tiče prebacivanja novca na račun, u roku 24 sata.

23


9.2. Opinion Outpost Najbrži servis koji odgovori u roku od nekoliko sati na sva pitanja i nedoumice. Šalju nekoliko mailova dnevno uključujući i vikende za ispunjavanje anketa. Prosijek anketa je od 2$ do 8$ i potrebno je oko 5-20 minuta za ispunjavanje po anketi. Minimum za podići je 5$ koji se mogu zatražiti na prepid karticu ili u obliku čeka koji dolazi za 2-3 dana.

http://www.opinionoutpost.com/

Slika 19 početna stranica Opinion Outpost

Izvor: www.opinionoutpost.com

U odnosu na Marketagent imaju veći prosjek zarade po anketi, no Makretagent ima manji minimum za podići novac i kraće je čekanje da novac bude vidljiv na računu.

24


9.3. MySurvey Servis šalje do 5 anketa dnevno. Imaju sistem bodovanja u kojem je 100 bodova = 1$. Minimum cashout je 10$ iliti 1000 bodova. Prosijek ankete je oko 150 bodova pa na više. Prednost cashout-a je što možete zatražiti novac na paypal račun i u roku od jednog dana biti će vidljiv na računu.

https://www.mysurvey.eu

Slika 20 početna stranica MySurvey

Izvor: www.mysurvey.eu

Web servis koji nudi više anketa dnevno od Marketagenta i to je jedna od glavnih prednosti jer korisnici najčešće prema količini anketa odabiru servise. Prednost Marketagenta je u minimum koji je određen za isplatu novca.

25


9.4. Palm Research Ovaj servis šalje dvije ankete dnevno i plaćaju 1$ po anketi gdje je potrebno samo 5-10 minuta da se ispuni. Minimum cashout je 10$. Jedan od sporijih procesa plaćanja gdje je potrebno do 2 mjeseca da se isplate ispunjene ankete. Plaća se putem čeka. Spor proces, ali plaćanje je zagarantirano. Ankete stižu na mail. Minimum cashout je 10$ i možete je zatražiti na prepaid karticu.

http://palmresearch.com/

Slika 21 početna stranica Palm Research

Izvor: www.palmresearch.com

Broj anketa veći nego kod Marketagenta što omogućuje veću zaradu, no veliki nedostatak je u tome što je dug procesa da novac bude vidljiv na računu. Prednost je što se plaća fiksno po anketi, bez obzira kako je anketa riješena

26


9.5. Treasure Trooper Ovaj servis ne šalje mailove nego morate ići na stranicu kako bi se provjerile nove ponude. Minimum cashout je 20$. Po anketi je potrebno 15-20 minuta.

http://www.treasuretrooper.com/

Slika 22 početna stranica Treasure Trooper

Izvor: www.treasuretrooper.com

Nedostatak je što servis ne šalje mailove, nego je potreban svakodnevni dolazak na stranicu. Minimun za isplatu novca je izrazito visok u odnosu na Marketagent i ostale konkurentske servise.

27


10. Pozitivne vs. negativne strane Pozitivne strane

Negativne strane

zarada upućenost u tržište poznavanje proizvoda/usluga potpunije zadovoljenje potreba jednostavnost jeftiniji način istraživanja tržišta dostupnost na više jezika kontrola iskrenosti odgovaranja vremenski kratke ankete brza isplata novca

dostupnost sudionikovih podataka mala količina anketa pristojba na nižu isplatu mogućnost neprecizirane ankete neiskustvo teška dostupnost neimanje mobilne aplikacije minimalan kontakt tvrtka - potrošač anketa samo na odabir, bez pisanja mala dostupnost podataka o servisu

Tabela 1 pozitivne i negativne strane

28


11. SWOT analiza Snaga

Slabosti

Prilike

Prijetnje

praktičan dizajn stranice isplata novca u najkraćem roku od primljenog zahtjeva za isplatu oslanjanje na vlastiti izvor financiranja nizak minimum za isplatu novca

neiskustvo

sudjelovanje u rastućoj industriji smanjenje troškova pomoću kompjuterizacije

buduća konkurencija

potreba ljudi za dodatnom zaradom svakodnevno povećanje korisnika interneta potreba tvrtki za istraživanjem tržišta

zakonske regulative

visoka razina zaštićenosti korisničkih podataka

oslanjanje na malu populaciju ljudi koji zarađuju ispunjavajući ankete nedovoljan broj anketa relativno novi na tržištu nedovoljna sredstva za agresivni marketing

kriza te slab interes tvrtki da istražuju tržište

nerazvijena svijest ljudi o zaradi putem internetskih anketa Veliki utjecaj vanjskih čimbenika na servis (medij)

Tabela 2 SWOT analiza

29


12. Troškovi, pokazatelji poslovanja, uspješnost

Web servis se može pohvaliti s 358.247 aktivnih članova, koji su imali priliku sudjelovati u 4.730.016 anketa. Ima panele u 15 zemalja, neke od zemalja su Mađarska, Češka, Srbija, Slovenija, Francuska, Italija, Hrvatska. Objavili su 823 studije, odnosno online istraživačke projekte nacionalnih i internacionalnih nalogodavaca. Panel za sudionike u anketama Marketagenta dobio je u 2010 certifikat ISO-Norm 26362 za prvi panel u zemljama njemačkog govornog područja. Istraživačka platforma je od strane stručne komisije u okviru državne nagrade odlikovana za multimediju 2002. Također su dobili prvu nagradu NO Internet-Award, DKO-a i Donau sveučilišta te 2004 prvu nagradu u kategoriji natjecanja za prihode – mladi poduzetnik. Prvi su certifirani Access Panel prema ISO 26362. Imaju 600 online studija na godinu, što je daleko više od konkurencije.9

Slika prikazuje prikaz količinu panela za siječanj 2012. godine. Njemačke ima preko 85.00 panela i vodeća je zemlja po tome. S obzirom na broj stanovnika i njemačko govorno područje, ne čudi što je Njemačka na vrhu ljestvice. Slijede Austrija, Češka, a na začelju su Italija i Srbija. Slika 23 količina panela u siječnju 2012

Izvor: www.marketagent.com 9

Izvor: www.marketagent.com

30


Slika 24 Paneli prikazani po godinama

Izvor: www.marketagent.com

31


13. Mogućnost nadogradnje funkcionalnosti u budućnosti 13.1. Razvoj servisa Uz određeni razvoj i unaprijeđenja, servis vrlo lako može opstati, a i postati jedan od vodećih internetskih servisa za ispitivanje javnog mnijenja. Razvoj može biti u obliku poboljšanih i modernih anketa koji bi činili anketu zanimljivijom za ispunjavanje čime bi se povećalo zadovoljstvo sudionika ankete, a time bi i odgovori anketirane osobe bili precizniji. Način na koji servis može postići dobivanje relevantnih informacija je da, umjesto označavanja odgovora pritiskom na kućicu ili odabirom odgovora iz padajućeg izbornika, uvede dio gdje bi osobe mogle svojim riječima detaljno se izraziti o određenom pitanju ili temi. Video zapisi, slike proizvoda se također mogu uvesti kao dio poboljšanja ankete gdje bi se anketiranoj osobi odmah dalo do znanja o kakvom se proizvodu radi. Jedna od mogućnosti poboljšanja poslovanja servisa bi bila da kroz dobru identifikaciju registriranih članova na servisu se na zadanu temu, odaberu osobe koje bi najbolje mogle dati povratnu informaciju o proizvodu. Nakon segmentiranja osoba, na adresu bi im se poslao uzorak proizvoda i anketa kako bi mogli konzumirati proizvod i najvjerodostojnije odgovoriti na dostavljene im zadatke. Anketa se može sačinjavati od pitanja i jednostavnih odgovora, a moge se, ukoliko je korištenje proizvoda kompleksnije, raditi bilješke na dnevnoj bazi. Servis se može razviti na način da svaki sudionik ima svoj profil sličan profilima na društevnim mrežama, gdje bi kroz različite objave slika, statusa, mogao dati informaciju šta želi i na kakav način. Razvoj servisa je neophodan jer na tržištu je sve više servisa koji nude slične mogućnosti zarade, ukoliko se servis ne želi mijenjati u smislu promijene izgleda, načina anketiranja i ostalih mogućnosti, može se razviti na takav način da ponudi sudionicima najveću proviziju za ispunjenu anketu. Iako se ne radi o klasičnom razvoju servisa, ovaj razvoj zadržao bi klijente, a i privukao nove.

13.2. Nove funkcionalnosti Servis je sam po sebi vrlo jednostavan i pregledan i prevelikih promijena na tom polju nebi trebalo biti. No, razvoj aplikacije koja bi se mogla instalirati na mobilne uređaje znatno bi olakšalo korištenje servisa. Brža dostupnost, dostupnost u svako vrijeme i sa svakog mjesta uvelike bi povećala korištenje servisa. Time bi se zasigurno povećao broj klijenata i broj nalogodavaca što je i krajnji cilj servisa.

32


14. Zaključak Ideja o osnivanju ovakvog servisa je upravo ono što je trebalo i tvrtkama i običnim potrošačima. U današnje vrijeme kada pojedinac za sebe ima sve manje vremena, a novca treba sve više, ovakav web servis kao što je Marketagent je prilika da bez puno napora zaradi dodatni novac. Iako servis neomogućava brzu i veliku zaradu, uz malo vremena, strpljenja i truda može se dobro zaraditi. Servis smatram vrlo poželjnim za potrošača, ne samo zbog zarade, već i zbog dodatnog informiranja o proizvodima i uslugama određenih tvrtki. Osobitno koristan je za tvrtke kojima anketa omogućava ispitivanje bez dodatnih troškova, gdje u puno kraćem roku dolaze do, za njih, povoljnih informacija za osmišljavanje daljnjih proizvoda ili strategija poslovanja. Servis je vrlo funkcionalan i izrađen je na način da i oni koji ne provode puno vremena na internetu se vrlo laku mogu snaći te koristi se raznim mogućnostima koje stranica nudi. Kreiranje profila zahtjeva malo više vremena nego što smo naviknuli potrošiti na nekim drugim servisima, no kada se uzme u obzir da se radi ozbiljnim istraživanjima i projektima te da se za svaku anketu biraju najvjerodostojnije osobe upravo putem tih podataka, onda se vrijeme ispunjavanja toliko ni nebi trebalo uzimati u obzir. Ono što smatram najvećom prednosti servisa je kontrola odgovara. Ona radi na principu gdje se sudionicima anketa postavljaju slična pitanja samo drugom formom. Ukoliko je odgovor drugačiji, osobi se umanjuju bodovi za određenu naketu. Bodovanje smatram korektnim, osim što bi ukinuo proviziju na male isplate jer mislim da članovi ne bi ni tražili tako male isplate kad bi se registrirali, ali kad prije registracije čitaju pravilnik, postoji mogućnost da zbog toga odustanu od registracije. Prognoziram servisu svijetlu budućnost jer je sve veća konkurencija bilo da se radi o zadovoljenu potreba proizvodom ili uslugom. Sve manje je mogućnosti diferenciranja na tržištu s nečim novim i zato se proizvođači sve više posvećuju „slušanju“ potrošača, a ovo je jedan od najboljih i najisplativih načina.

33


15. Literatura www.marketagnet.com (pristupano 13.11.2012.) http://www.woorank.com/en/www/marketagent.com (pristupano 17.11.2012.) http://www.yellowsurveys.com/review/market-agent/ (pristupano 17.11.2012.) https://www.surveysavvy.com/ (pristupano 17.11.2012.) http://www.treasuretrooper.com/ (pristupano 19.11.2012.) http://palmresearch.com/ (pristupano 19.11.2012.) https://www.mysurvey.com/ (pristupano 19.11.2012.) http://www.opinionoutpost.com/ (pristupano 19.11.2012.) http://hr.wikipedia.org/wiki/Glavna_stranica (pristupano 26.11.2012.) http://www.internetsvijet.com/dhtml/ (pristupano 26.11.2012.) https://www.marketagent.com/user/ma_user_main.aspx (pristupano 28.11. 2012.)

Kotler P., Keller, K. L: Upravljanje marketingom - 12 izdanje, MATE, Zagreb, 2007.

Slika 1 - početna stranica Web servisa .................................................................................................... 2 Slika 2 Prikaz izbora prijave na stranicu .................................................................................................. 7 Slika 3 početna stranica kao sudionik ankete.......................................................................................... 8 Slika 4 izgled prvog dijela ankete (izbor polja) ........................................................................................ 9 Slika 5 drugi dio ankete (padajući izbornik)........................................................................................... 10 Slika 6 razmjena bodova za novac ......................................................................................................... 10 Slika 7 izvadak računa ............................................................................................................................ 11 Slika 8 način pozivanja prijatelja ........................................................................................................... 12 Slika 9 dva izbora pri kreiranju profila ................................................................................................... 14 Slika 10 mjesto prijave ili ukoliko nismo prijavljeni, prvi korak registracije .......................................... 15 Slika 11 drugi korak registracije............................................................................................................. 16 Slika 12 treći korak registracije, upis podataka ..................................................................................... 17 Slika 13 četvrti korak reg; upisivanje karakteristika .............................................................................. 18 Slika 14 peti korak reg; osobni sud ........................................................................................................ 19 Slika 15 šesti korak, prihvaćanje pravila ................................................................................................ 20 Slika 16 završni korak registracije .......................................................................................................... 20 Slika 17 registracija na servis kao nalogodavac anketa ......................................................................... 21 Slika 18 početna stranica Survey Savvy ................................................................................................. 23 Slika 19 početna stranica Opinion Outpost ........................................................................................... 24 34


Slika 20 početna stranica MySurvey ...................................................................................................... 25 Slika 21 početna stranica Palm Research .............................................................................................. 26 Slika 22 početna stranica Treasure Trooper .......................................................................................... 27 Slika 23 količina panela u siječnju 2012 ................................................................................................ 30 Slika 24 Paneli prikazani po godinama .................................................................................................. 31

35


16. Životopis

Europass Životopis

Osobni podaci Prezime(na) / Ime(na) Adresa(e) Telefonski broj(evi) Broj(evi) faksa E-mail Državljanstvo Datum rođenja Spol

Galešić Mario 21, Bana Josipa Jelačića, 44330, Novska, Hrvatska 044/601-384

Broj mobilnog telefona:

098 973 9831

marek410@gmail.com Hrvatsko 08.09.1989 muško

Željeno zaposlenje/zanimanje ekonomist Radno iskustvo Datumi

-

Zanimanje ili radno mjesto

-

Glavni poslovi i odgovornosti

-

Ime i adresa poslodavca

-

Vrsta djelatnosti ili sektor

-

Obrazovanje i osposobljavanje Datumi

-

Naziv dodijeljene kvalifikacije

-

Glavni predmeti / stečene profesionalne vještine

-

Ime i vrsta organizacije pružatelja obrazovanja i osposobljavanja

-

Razina prema nacionalnoj ili međunarodnoj klasifikaciji

-

36


Osobne vještine i kompetencije Materinski jezik(ci)

hrvatski

Drugi jezik(ci)

engleski Razumijevanje

Samoprocjena

Slušanje

Europska razina (*) Jezik

B1

Govor

Čitanje B1

Govorna interakcija A1

Pisanje

Govorna produkcija A1

A1

Jezik (*) Zajednički europski referentni okvir za jezike

Društvene vještine i kompetencije Organizacijske vještine i kompetencije

Računalne vještine i

Sklonost timskom radu, otpornost na rad pod pritiskom (seminarska nastava, prezentacije)

Vještina vođenja grupa, organizacijske vještine (seminarske nastave, putovanja)

Vještina korištenja računalom, internetom, računalnim aplikacijama, izrade prezentacija, office

kompetencije

Druge vještine i kompetencije Vozačka dozvola

Dodatne informacije Dodaci

Sportske vještine, nogomet B kategorija Diploma o završenoj srednjoj školi

37


17. Sažetak Marketagent je tvrtka koja provodi ankete putem interneta nad zemljama EU. Osnovana je 2001. godine, a osnivač je Thomas Schwabl. Prijava na Marketagnet omogućava pojedincu ispunjavanje anketa koje objavljuju određene tvrtke u svrhu istraživanja tržišta. Za svaki u potpunosti popunjeni upitnik dobiva se neka vrsta kompenzacije u obliku bodova koje se uplaćuju na Vaš račun. Visina kompenzacije se razlikuje od ankete do ankete i ovisi o vrsti i dužini upitnika. Da li ćete sudjelovati u pojedinoj anketi ovisi isključivo o Vama te sudjelovanje nije nikad obvezatno. Sakupljene bodove možete u svakom trenutku zamijeniti za gotovinu odnosno proizvode ili uslužne djelatnosti kooperacijskih partnera tvrtke Market Agent. O konkretnoj visini kompenzacije odnosno nagradi koju možete osvojiti uvijek ćete biti informirani prije početka ankete. Servis koristi sve tehnološke okvire koji omogućavaju najjednostavniji način rukovanja servisom. Web servis je izrazito jednostavan i funkcionalan. Ankete su opširne i zahtjevaju odgovaranje na popriličan broj pitanja, no označavanje odgovora u polju ili biranje odgovora u padajućem izborniku su mogućnosti kojima se olakšava anketiranje i smanjuje njeno trajanje. Nudi mogućnosti prijave kao sudionik ankete ili kao davatelj naloga. Kreiranje profila kao sudionik ankete sastoji se od nekoliko koraka gdje se upisuju osobni podaci, određene karakteristike te osobni sud. Kreiranje profila kao nalogodavca jednostavnije je i ono se obavlja u kraćem vremenu i uz potpunu suradnju Marketagenta. Sastoji se od uvrštanja podataka tvrtke, postavljanje konkretnog pitanja Marketagentu o čemu se želi istraživati tržište i da li je moguće i zadnja najbitnija stavka registracije je odabir mogućnosti na koji način se tvrtka želi informirati o novostima. Web servis daje mogućnost tvrtkama da kroz ankete upoznaju svoje potrošače, njihove percepcije, potrebe te načine na koji oni žele zadovoljiti svoju potrebu. Na osnovu tih informacija tvtke mogu svoje postojeće proizvode poboljšati i još više prilagoditi svojim potrošačima, a buduće proizvode i usluge proizvesti na takav način da proizvod u potpunosti zadovoljava potrebu potrošača tj. da proizvod prodaje sam sebe. Za tvrtke anketa je izvor informacija o tome na koji način je tvrtka pozicionirana na tržišu te kako tvrtka u svijesti potrošača stoji u odnosu na konkurenciju. Danas, kada je sve više prisutna koncepcija marketinga koja se odnosi na potpuno zadovoljenje potreba, marketing kao jedna od funkcija poslovnog plana predstavlja jedan od najbitnijih dijelova plana, dio o kojemu ovisi budućnost poslovanja tvrtke. Konkurencija je mnogobrojna i većina servisa nudi slične ili iste usluge. Kao najistaknutiji konkurenti navode se Survey Savvy, Opinion Outpost, Lightspeed Panel, Palm Research i Treasure Trooper. Svaki servis ima svoju zasebnu politiku poslovanja, možemo vidjeti da je minimum sredstava koji sudionici moraju imati za slanje zahtjeva za isplatu drugačijih kod svih servisa, kreću se od 0 dolara pa čak do 20 dolara. 38


Također su razlike i u bodovanju, gdje broj bodova za jednu anketu varira od minimalnih 1 dolara do svega 10 dolara. Najznačajnije razlike su kod brzine isplate sredstava koje se kreću od 2 dana do 2 mjeseca od poslanog zahtjeva sudionika. U radu su istaknuti prednosti i nedostaci servisa te SWOT analiza koja obuhvaća analizu prilika, prijetnji, prednosti i slabosti servisa. Web servis se može pohvaliti s 358.247 aktivnih članova, koji su imali priliku sudjelovati u 4.730.016 anketa. Ima panele u 15 zemalja, neke od zemalja su Mađarska, Češka, Srbija, Slovenija, Francuska, Italija, Hrvatska. Slike navedene u glavnom dijelu rada prikazuju godišnju stopu rasta korisnika čime je budućnost servisa neupitna. Način na koji servis može postići dobivanje relevantnih informacija je da, umjesto označavanja odgovora pritiskom na kućicu ili odabirom odgovora iz padajućeg izbornika, uvede dio gdje bi osobe mogle svojim riječima detaljno se izraziti o određenom pitanju ili temi. Video zapisi, slike proizvoda se također mogu uvesti kao dio poboljšanja ankete gdje bi se anketiranoj osobi odmah dalo do znanja o kakvom se proizvodu radi. Jedna od mogućnosti poboljšanja poslovanja servisa bi bila da kroz dobru identifikaciju registriranih članova na servisu se na zadanu temu, odaberu osobe koje bi najbolje mogle dati povratnu informaciju o proizvodu. Nakon segmentiranja osoba, na adresu bi im se poslao uzorak proizvoda i anketa kako bi mogli konzumirati proizvod i najvjerodostojnije odgovoriti na dostavljene im zadatke. Razvoj aplikacije koja bi se mogla instalirati na mobilne uređaje se predstavlja kao nova mogućnost koja bi znatno ulakšalo korištenje ankete, a time i povećalo broj sudionika.

39

44_Galesic_Mario_www.marketagent.com  

Mario Galesic