Page 1

QUE PODEMOS FACER NA BIBLIOTECA?? LER, TRABALLAR, PRÉSTAMOS... Os libros informativos están situados en estanterias, ordenados pola Clasificación Decimal Universal (CDU) e sinalizados por carteis

Biblioteca Escolar Isaac Díaz Pardo

BUSCAR INFORMACIÓN

GUÍA DE USUARIOS/AS Os libros de ficción están clasificados por nivel lector. Levan unha pegatina na parte inferior do lomo:

ESCOITAR

VER VIDEOS

CONTOS

OBRAS TEATRAIS...

Azul para primeiros lectores. Vermella para lectores en marcha. Verde para lectores avanzados. Amarelo para lectores expertos.

Podes consultar o catálogo vía Internet en: http://www.opacmeiga.rbgalicia.org/Bibli oteca.aspx?CodigoBiblioteca=CEC131

B IBLIOTECA E SCOLAR I SAAC D ÍAZ P ARDO

BULEBULE saúdavos dende a nosa biblioteca. “Un lugar para soñar , onde todas as historias que poidamos imaxinar están o alcance de todos e todas”


HORARIOS

NORMAS DE USO ♦Non comas nin bebas na bibliote-

ca. ♦ Fala baixiño, para non molestar.

A biblioteca estará aberta no horario lectivo( cada grupo ten asignado unha hora co seu titor/a), nos recreos e polas tardes de 4 a 6(para iso os alumnos/as deben dirixirse aos profesores de garda e informarlles).

Gardaos no seu sitio, e ben colocados.Usa o teu marcador para localizar o lugar onde colliches o libro.

Recanto de lectura con alfombra e sofás, para gozar da lectura comodamente.

Recanto para lectura e consulta, con mesas para traballar, atoparás os libros que conteñen información sobre moitos temas, diccionarios, enciclopedias...

PRÉSTAMOS

♦ Coida os libros, son de todos e

de todas.

ESPAZOS

Debes presentar o teu carné de usuario/a para calquera préstamo ou devolución.

Espazo multimedia, con catro ordenadores con conexión a Internet, que che permitirá atopar información.

♦ 2 libros de ficción. Tempo máximo 15 días

Expositor de novidades.

1 película ou disco de música e 1 libro de ficción. Durante 15 días como máximo

Expositor de revistas e xornáis.

Expositor de CDS, DVD, películas, contos narrados..

Expositor de libros de interese relacionados con algunha actividade que esteamos a realizar

Alumnado ♦

♦Si estragas ou perdes un libro,

deberás repoñelo. NON SE PRESTAN PARA CASA: ♦Cando vexas un libro estropeado

avisa as encargadas. ♦Podes facer uso dos ordenado-

res sempre con permiso de mestre/a.

- Enciclopedias e dicionarios ♦

Libros e materiais de consulta

Aulas FICCIÓN ♦ Como máximo, 20 libros durante un trimestre.

♦Na entrada da biblioteca hai un

BUZÓN para que deposites as túas suxestións.

CONSULTA ♦ Poden permanecer na aula durante 1 se-

mana prorrogable por unha semana máis.

B IBLIOTECA E SCOLAR I SAAC D ÍAZ P ARDO

Adeus! Agárdovos na biblio!

GUÍA DE USUARIOS DA BIBLIOTECA 2010-2011  

GUÍA DE USUARIOS DA BIBLIOTECA 2010-2011