Page 1

ESCRIBIMOS,RECORDAMOS: “Lembranzas dun pobo mariñeiro” 3º e 4º de Educación primaria

Unha fermosa charla, que recordamos con moito cariño.


Escibimos ,recordamos Ortiguera  

escribimos e recordamos.Ortiguera