Page 1

2nd I 2012 Det dig it ale sun dh e dst idss kr i f t

TRÅDLØS  TEKNOLOGI Betydningen for den fremtidige  udvikling i sundhedssektoren

SÅDAN LAVER MAN EN SMART MEDICINVOGN Effektiviserede arbejdsgange | 10

KINECT-EFFEKTEN

EN GOD INVESTERING

Gør sit indtog på hospitaler   og ældrecentre | 8

Computere i den daglige   pleje! | 12


INDHOLD Udgivet af Advantech Co. Ltd Adresse No. 1, Alley 20, Lane 26, Rueiguang Road Neihu District, Taipei, Taiwan 114 Tlf. +886-2-2792-7818 www.advantech.com Gratis opkald til Advantech Europe 00800-2426-8080 E-mail customercare@advantech.eu Redaktionsudvalg Joyce Chou, Tammy Chiu, Wendy Wen, Mariette Dusseldorp, Reinier Middel, Richard Ponce Redaktionel support Frauke Frerichs-Waldmann makomti www.makomti.de Alle rettigheder forbeholdes. Gengivelse uden tilladelse er strengt forbudt.

2

Indledning 3 Tema

Nyt fra Eco Partner Tendenser Anvendelse Interview Landefokus

TRÅDLØS TEKNOLOGI Betydningen for den fremtidige udvikling af sundhedssektoren

4

KINECT-EFFEKTEN Gør sit indtog på hospitaler og ældrecentre

8

SÅDAN LAVER MAN EN SMART MEDICINVOGN Effektiviserede arbejdsgange

10

EN GOD INVESTERING Computere i hverdagsplejen

12

OPMÆRKSOMHED, MEDFØLELSE OG TID  Omsorgsfuld pleje gør hospitalsindlæggelser lettere 16 SPECIALHOSPITALET TRIPLE CROWN SAAD  Forbedring af patientplejen på plejestedet

18


Indledning

PATIENTORIENTERET SUNDHEDSPLEJE Inden for sundhedssektoren taler vi om løsninger, hvor der er brug for små, pålidelige pc’er, der er nemme at rengøre med hospitalets rengøringsmidler. Efterspørgslen efter medicinske pc’er stiger ekspotentielt for at imødekomme det voksende behov for adgang til rettidig og præcis information. Advantechs medicoprodukter inkluderer medicinske certificeringer til at opfylde specifikke sikkerhedskrav, både med hensyn til design (afrundede hjørner) og elektriske specifikationer (stråling og lækstrøm). I virkeligheden overgår vi kravene. For eksempel kan andre enheder opkobles til vores medicinalprodukter på en langt mere sikker måde end tidligere takket være vores isolerede kommunikationsporte. Inden for patientorienteret sundhedspleje bliver det mere og mere populært at have en terminal ved patientsengen. Patienterne kan surfe på internettet, sende e-mails, foretage videoopkald, leje film eller bestille mad. Det gør hospitalsopholdet mere komfortabelt og giver bedre kommunikation med familien, hvilket især er vigtigt i lande, hvor afstandene er for store til, at familiemedlemmer kan komme forbi på regelmæssige besøg. Disse terminaler bliver også brugt af personalet til at få adgang til patientens medicinske journaler, som f.eks. røntgenbilleder og til at overvåge vitale funktioner og administrere medicineringen, samtidig med at antallet af fejl reduceres, og effektiviteten øges. Der er meget at vinde ved at forbedre effektiviteten, forbinde systemer med hinanden og automatisere sundhedssektoren. Lovgivningen er også begyndt at kræve sikre elektroniske patientjournaler, og efterhånden som alt bliver forbundet, bliver oplysningerne mere gennemsigtige. Med stigende urbanisering og en aldrende befolkning skal hospitaler til at håndtere flere patienter med færre medarbejdere. Derfor er det et must at investere i automatisering og teknologi, der forbedrer både effektivitet og service for patienter og plejepersonale. Advantech samarbejder med vores “ECO”-partnere,

der skriver applikationssoft-ware til patientovervågning, patient-underholdning og integration af elektroniske patientjournaler. For hurtigt at kunne levere de nyeste teknologier på markedet har vi også et tæt samarbejde med vores alliance-partnere, som f.eks. Intel® og Microsoft®, allerede tidligt i udviklingsprocessen. Microsofts Kinect-teknologi har fundet en niche på rehabiliteringscentrene og vil også fremover blive tilpasset andre anvendelser inden for sundhedssektoren. Frugtbare partnerskaber fører til unikke løsninger, der hurtigt kan anvendes. Udover Vesteuropa er mit team også aktivt i Østeuropa, Mellemøsten og Afrika. Der er udfordringer, der skal overvindes på nye markeder med lavere budgetter og andre standarder med hensyn til hygiejne. På andre markeder kan man måske godt forstå behovet for digital sundhedspleje, men ofte bliver det mødt med skepsis. Der er også markeder, som er på udkig efter omkostningsbevidste, innovative løsninger og veldesignede patientstuer. Som altid vil Advantech fortsætte med at opbygge strategiske partnerskaber, være imødekommende over for industrien, påtage sig en rådgivende rolle, hvor det er nødvendigt, og levere de bedste tjenester og løsninger.

Michael Bhagwandien

Salgsdirektør for medicoprodukter, Advantech Europe

N u m m e r 2 , 2 012

3


Tema

TRÅDLØS TEKNOLOGI Betydningen for den fremtidige udvikling i sundhedssektoren Af John

Koon, udgiver af Medical Electronic Device Solutions

Markedet for medicinsk udstyr er ved at tage fart. Væksten kommer fra efterspørgslen efter tjenester fra den aldrende befolkning, og ideen om, at sundhedsvæsenets problemer på verdensplan kan løses af de hastigt skiftende trådløse teknologier. Tre områder får stadigt større opmærksomhed og er i hastig udvikling: telemedicin (konceptet at levere sundhedsydelser via telekommunikation, også kaldet mobil sundhed, mHealth eller trådløs sundhed), hjemmesundhedspleje og brug af håndholdte enheder (iPhone, iPad og Android-enheder samt de mange versioner af Windows 8-tabletten). Fremskridt indenfor trådløs teknologier Inden for det sidste årti har den elektroniske udvikling gjort det muligt at designe elektronik, der er mere kompakt, bærbar og nemmere at bruge. De mindre komponenter samt avancerede fremstillingsog emballeringsteknikker gør det muligt at lave medicinsk udstyr, der er meget kompakt. Udstyr som f.eks. ultralydsenheder, insulinpumper, EKGskærme, blodtryksmålere og blodsukkerapparater er mere bærbare end nogensinde. Derudover bidrager nye trådløse protokoller såsom Bluetooth, ZigBee, ANT og 4G til udbuddet af nye applikationer, der tidligere var utænkelige. Forebyggelse og fitness er blevet en kategori helt for sig selv med udstyr til at overvåge atleternes sundhedsmæssige tilstand.

4

Fremtidige tendenser A.  Telemedicin og mobilteknologi indenfor sundhedssektoren vil vokse i hastigt tempo Telemedicin er blevet fremtidens satsning. Selv i sin vorden er flere og flere sundhedsorganisationer begyndt at bruge fjernbetjening for at hjælpe patienter med at skære ned på deres lægebesøg og rejsetid, bl.a. Highmark Inc., der er et af de største forsikringsselskaber på USA’s østkyst. Udviklere arbejder på mange nye produkter for at muliggøre telemedicin. Ét produkt er et fjernstetoskop, som overfører hjerterytmen til lægen på afstand, så plejepersonalet kan udføre den grundlæggende diagnostik. Et andet produkt i den tidlige fase er en iPhone med et specielt etui, der kan forvandle den til en EKG-enhed til måling af hjerterytmen. Plejepersonale kan således modtage og se hjertesignalerne på afstand.


Flere organisationer, herunder Qualcomm, har promoveret begrebet trådløs sundhed, og hvordan det vil muliggøre “adgang” via mobilteknologi såsom smartphones og andre trådløse enheder både i USA og i andre lande. For eksempel introducerede Qualcomm et program kaldet Wireless ReachTM, som investerer i projekter, der bruger mobilteknologi til gavn for underbetjente befolkningsgrupper ved at forbedre sundhedsplejen og andre områder såsom uddannelse. Erica Whinston, der er seniorchef i Wireless ReachTM, Qualcomm, fortæller: “3G og næste generations mobilteknologier gør det muligt at være opkoblet nårsomhelst og hvorsomhelst. Hvis de udnyttes hensigtsmæssigt, kan disse teknologier være særligt gavnlige i yderområder, der ikke har adgang til det avancerede sundhedsvæsen, der er tilgængeligt i byerne.” Sundhedsovervågning er ikke begrænset til et bestemt sted. Ford Motor Company indførte for nylig Fords sundhedssystem til biler, som er et koncept for sundhed på farten. Minivarevognen er udstyret med en Ford SYNC AppLink med en indbygget sensor i førersædet til at overvåge førerens vitale funktioner. Denne information overføres via bluetooth til førerens 3G-/4Gmobiltelefon, som opkobles til plejepersonalet.

B. Højteknologisk hjemmesundhedspleje vinder frem Markedet for den trådløse hjemmesundhedssektor forventes at nå 4 milliarder $ i 2013 bare i USA alene (http://mobihealthnews.com/7270/). Så hvilke applikationer står for indtægterne? Når en patient med slagtilfælde er indlagt på hospitalets skadestue, vil lægerne først forsøge at redde personens liv og holde ham eller hende i en stabiliseret tilstand. Patienten kommer derpå under observation for at sikre, der ikke er andre komplikationer. Afhængigt af, om det er en intensivafdeling eller en almindelig afdeling, kan de daglige omkostninger ligge på mellem 500 og 10.000 $. Så hvor lang skal observationsperioden være? Hvis patienten bliver udskrevet fra hospitalet for tidligt, kan der opstå komplikationer, som medfører, at han eller hun kommer tilbage til skadestuen igen, hvilket er et almindeligt problem i dag. Den bedste løsning er proaktivt at overvåge patienten efter udskrivelsen. Isansys udviklede for nylig et patientovervågningssystem kaldet LifeTouch Patient Surveillance System, der består af en kompakt, bærbar EKG-sensor eller enhed, som kan fastgøres til patienten og giver plejepersonalet mulighed for at overvåge hjertets EKG-signaler på afstand.

Fords sundhedssystem til biler

Telehealth-konceptet har forvandlet den medicinske praksis. Det har forkortet afstanden mellem plejepersonalet og folk i nød. Adgangen til tjenester er nu en smule nemmere. Telemedicinområdet forventes at vokse sammen med trådløse teknologier, så regn med at se lanceringer af mere opkoblet udstyr til sundhedssektoren. Bemærk, at udstyret bliver mindre og mere bærbart, og i nogle tilfælde muligt at implantere. Selvom adgangen bliver lettere, vil behovet for pålidelig og sikker forbindelse fra ende til anden fortsat være en udfordring.

LifeTouch EKG-sensor

Udstyret kommunikerer ved hjælp af ANT-protokollen med den nærliggende gateway-enhed tilsluttet internettet. Andet bærbart udstyr såvel som udstyr til hjemmebrug (til glukose-/blod-/iltovervågning) og ultralydsenheder skønnes at vokse hurtigt, og alle disse er medvirkende faktorer til den forventede vækst i omsætningen.

N u m m e r 2 , 2 012

5


Tema Trådløs teknologi giver den aldrende befolkning mulighed for at leve uafhængigt i sikkerhed. For eksempel er Grandcare Systems en server (undertiden kaldet Point-of-care), der er forbundet med mange sensorenheder, som kan installeres i et hjem via trådløs kommunikation, herunder bluetooth, ZWave og X.10. Afhængigt af konfigurationen kan systemet forbindes med en blodtryksmåler, en digital vægt, en bevægelsessensor, en vægtsensor i madrassen, en dørsensor, et puls-oximeter (ved recept), og selv et par sko med indbygget GPS. Denne omfattende løsning vil være i stand til at spore brugerens aktiviteter, afbillede disse i en graf dag for dag og give plejepersonalet en advarsel ved alle usædvanlige mønstre. Søvnmønster, blodtryk og vægt måles regelmæssigt, og systemet vil vide, hvis brugeren låser døren eller ej samt deres gøren og laden.

udført, før de udbetaler eller refunderer pengene. En af årsagerne til CellTraks vækst er, at de tilbyder en sporingsløsning for sundhedspersonale og -agenturer til at planlægge, kommunikere og sikre, at støtteberettigede ydelser bliver betalt. Løsningen består af en opkoblingsplatform inden for hjemmet, der samler forskellige oplysningskilder om en patient og sikrer, at den pleje, der skal leveres, faktisk bliver leveret. Det forventes, at flere tjenester af denne slags snart bliver tilgængelige. C. Trådløs teknologi vil drive brugen af mobilt udstyr i sundhedssektoren Apps til mobiltelefoner og brugen af håndholdt udstyr inden for sundhedssektoren er i hastig vækst. Der er blevet lanceret mange nye applikationer, der anvender smartphones til at måle forskellige vitale funktioner, herunder EKG-signaler og blodsukker. I USA alene er der cirka 26 millioner mennesker med diabetes, der koster 174 milliarder dollars om året. Smart håndholdt udstyr, herunder telefoner, bruges til at holde styr på deres diabetes. Et smart trådløst apparat, som kan fjernstyres til med nøjagtighed at levere insulin til kroppen uden et rør, er også blevet tilgængeligt. Og vi kommer til at se meget mere håndholdt smart udstyr i de kommende år.

Plejesystemet GrandCare

Andre beskyttede boligkomplekser anvender måske et alarmsystem såsom Intel-GE Care Innovations’ Link system. Hjemmets basestation kommunikerer med den bærbare personlige link-knap via en RF-radio. Når den ældre behøver hjælp, trykker han eller hun bare på knappen “Hjælp” Intel-Ge Care Innovation Link på den bærbare enhed, og plejepersonalet vil så blive informeret om anmodningen. En uddannet fagperson giver derefter et stemmesvar via hjemmets baseenhed. Godtgørelse er en meget vigtig del af sundhedsplejen. De udbetalende parter, såsom forsikringsselskaber og Medicare, ønsker at sikre sig, at tjenesterne faktisk er

6

Med hensyn til tablets er begejstringen lige så stor. iPad har allerede i dag mange apps til brug i sundhedssektoren. Mange medicinske læreanstalter anvender faktisk iPad i deres uddannelse og har iPads til udlån på deres biblioteker. Selvom iPad synes at få al opmærksomheden for tiden, er der stærke argumenter for, at Android-baserede tablets i det lange løb vil være mere succesrige i sundhedssektoren på grund af den åbne platform. Endelig bør man være opmærksom på Windows 8-tabletten, som har skabt stor interesse inden for sundhedssektoren. Hver platform vil skabe sin egen niche på markedet. Spørgsmålet er, hvilken tablet, der vil blive foretrukket på sigt. Læger og patienters brug af tablets på hospitaler og klinikker forventes at vokse. Flere læger er begyndt at vælge tablets som deres foretrukne udstyr. Accenture, der er et førende konsulentfirma, forudser at tablets vil blive endnu mere udbredt inden for sundhedssektoren med tiden. Mange patienter klager over, at tiden er knap, når de besøger deres læge, og at de ikke får tilstrækkelig opmærksomhed. De fortæller, at deres læge ikke engang


kigger på dem under besøget. Lægerne har travlt med at indtaste data på deres stationære computere. Men dette vil begynde at ændre sig. De bærbare tablets gør det muligt for lægerne at se deres patienter i øjnene og interagere med dem, mens de indfører patientdata via en touchscreen. Tablets giver patienterne mulighed for at indtaste deres personlige oplysninger direkte, når de tjekker ind, hvilket vil spare de trin, der normalt kræves ved konvertering af data til elektroniske patientjournaler. I nogle lægekonsultationer finder man tablets anbragt i form af en infostander, der ligner de systemer, der anvendes i fastfood-restauranter. Efterhånden som mere og mere håndholdt udstyr bliver tilgængeligt, bliver det af stadig højere prioritet at have en problemfri forbindelse. iPad blev et banebrydende produkt på grund af dens brugervenlighed, men det forventes, at andre tablets vil tage konkurrencen op.

Endelig vil brug af trådløse tjenester kræve en mere pålidelig løsning. Ved medicinsk anvendelse vil tab af forbindelsen ikke være acceptabelt. Konklusion Trådløs teknologi på markedet for medicinsk udstyr vil fortsætte med at ekspandere i de næste mange år. Telemedicin, hjemmesundhedspleje samt en ny anvendelse af intelligent håndholdt udstyr vil drive væksten i sundhedssektoren som helhed. Mere udstyr vil blive forbundet med hinanden, efterhånden som pålidelig og sikker ende-til-ende-forbindelse langsomt tager form. Hjemmesundhedsplejen vil forblive et hurtigt voksende marked for at opfylde kravene fra vores store, aldrende befolkning. Og endelig er det muligt, at Point-of-care og håndholdt udstyr vil komme til at gå igennem noget i stil med det der skete, da pc’en første gang blev introduceret - stor varietet og volumen.

N u m m e r 2 , 2 012

7


Nyt fra Eco Partner

KINECT-EFFEKTEN Gør sit indtog på hospitaler og ældrecentre I det år, der er gået siden Microsoft lancerede Kinect til Xbox 360, er udstyret, som fungerer uden styreenhed, blevet tilpasset og taget i brug til en lang række anvendelser, der ikke er spil-relateret, mange af dem inden for sundhedsområdet. For de ældre er et fald aldrig bare et fald. Marilyn Rantz’ 80-årige mor faldt og brækkede sin skulder og døde inden for seks måneder. “Fald fører til funktionelle problemer og andre helbredsproblemer, og kan i sidste ende føre til døden,” fortæller Rantz, en professor i sygepleje ved Missouri Universitet. Men hvad nu, hvis teknologien kunne hjælpe med at forhindre fald, og i nogle tilfælde endda forlænge livet? Rantz og hendes kollegaer på Missouri Universitet forsker netop i dette spørgsmål og anvender Microsofts Kinect-teknologi til at måle og overvåge subtile ændringer i ældre menneskers gang og bevægelser. Daglig anvendelse af teknologi til at måle den måde, folk går på, på en mere fuldstændig måde, kan give sundhedspersonalet en chance for at gribe ind tidligere. At hjælpe ældre er blot én af de mange forskellige anvendelser af Kinect inden for sundhedssektoren, og der kommer hele tiden flere. Læger anvender Kinect til at hjælpe patienter med slagtilfælde til at genvinde deres rørlighed. Kirurger bruger Kinect til at få adgang til oplysninger uden at forlade operationsstuen, hvilket ellers ville ske på bekostning af det sterile miljø. Sundhedspersonale anvender det endda ved fysioterapi og til børn med udviklingsforstyrrelser eller ADHD.

8

“Helt ærligt, så er det, vi har kendskab til her hos Microsoft, kun en lille brøkdel af, hvad der rent faktisk sker,” fortæller Bill Crounse, som er læge og Microsofts direktør for global sundhed, idet han henviser til de medicinale anvendelser af Kinect. Microsoft er ivrig efter at fremme det hurtigt voksende væld af anvendelser for Kinect, der ikke er spilrelaterede, og udgav i juni et software-udviklingskit til brug for akademikere og entusiaster til ikke-kommercielle projekter, og de har planer om at frigive et tilsvarende kit til kommercielt brug næste år. Det har ført til begrebet “Kinect-effekt”, som er blevet til i Microsofts gange og mødelokaler til at beskrive udstyrets stadigt bredere appel og mange anvendelsesmuligheder. Tiger Place Tiger Place er bygget af Americare, Inc., i samarbejde med Sinclairs sygeplejeskole på Missouri Universitet, og det er den første facilitet af sin slags. Den tilbyder ældre et sted at bo, hvor de kan leve et selvstændigt liv, men blev også bygget med den hensigt at skabe et miljø for tværfaglig forskning, der studerer teknologi inden for aldring og ældreomsorg.


Flere lejligheder i Tiger Place har en Kinect monteret tæt ved stuens loft. “Med Kinect kan vi indsamle information om ganghastighed, skridtlængde og trintid, og vi kan se detaljerede tendenser over tid, der kan påvise subtile ændringer. Vi kan derfor meget tidligt afgøre, hvorvidt der er en funktionel tilbagegang og faldrisiko,” fortæller Skubic.

Royal Berkshire Hospita På Royal Berkshire Hospital i Reading i England anvender patienter med slagtilfælde Kinect til Xbox 360 som en del af deres genoptræning. En patient, der ikke havde meget armbevægelse, spillede Kinectimals, som er et spil, hvor vilde katte reagerer, når de bliver kælet for.

Kinect-sensorerne er blevet specielt tilpasset til Tiger Place af Erik Stone, en ph.d.-studerende på universitetet, der er ved at læse til el- og it-ingeniør.

“Patienten syntes, det var fantastisk, og vi kunne faktisk se en forbedring i stedet for den normale strækning og trækning, som en fysioterapeut ville gøre på patienten,” fortæller Malcolm Sperrin, direktør for medicinsk fysik på hospitalet.

“Nu kan man få et 3D-billede af verden for 150 $. Det er virkelig stort, og det flytter helt sikkert tingene fremad meget hurtigere end før”, siger Stone. “Baseret på de resultater, vi ser, tror jeg, det er noget, vi vil fortsætte med at bruge.” Brug af Kinect og andre former for sensorer til at identificere en funktionel tilbagegang kan ikke alene give en forøget livskvalitet hos ældre, men også forlænge deres liv.

En anden patient havde problemer både med at stå og med helkropsbevægelser. “Vi fik ham til at bowle,” berettede Sperrin. “Han var i stand til at arbejde på koordinationen mellem kropsvridning og bevægelse af hænderne, plus at hans øjne skulle se på skærmen i stedet for på hans hænder. “Det har fungeret fantastisk godt,” sagde Sperrin. “En af grundene til at vi kan lide den måde, det har udviklet sig på, er først og fremmest, at Kinect virker med det samme uden nogen ændringer, men det er også sjovt, så folk kan tage den med hjem og fortsætte deres arbejde med familie og venner og selvfølgelig også børn - alle kan hjælpe til med denne selvstyrede forbedring.” Ifølge Crounse fra Microsoft er den såkaldte Kinect-effekt i udstyrets første år på markedet kun et glimt af, hvad der venter ude i fremtiden, især inden for sundhedssektoren. Efterhånden som Microsoft fortsætter med at videreudvikle Kinect-teknologien, vil partnere, forskere og også virksomheder fortsætte med at finde måder at tilpasse den på til et helt univers af anvendelser inden for sundhedssektoren. “Denne artikel er baseret på den oprindelige artikel fra Microsoft News Center: http:// www.microsoft.com/news”

N u m m e r 2 , 2 012

9


Tendenser

SÅDAN LAVER MAN EN SMART MEDICINVOGN Effektiviserede arbejdsgange

Josh Dunbar, adm. direktør for Elliott Data Systems, Inc.

I nutidens skiftende miljø inden for sundhedssektoren har sygepleje og it mange udfordringer med at tilpasse teknologi og arbejdsgange. Både it-medarbejdere og medicinsk personale har til opgave at implementere nye systemer, så tidsfrister og lovgivning kan overholdes, samt at oprette effektive arbejdsgange. Disse teknologiske fremskridt ændrer den måde, medicinsk personale arbejder på, og giver nye muligheder for at øge effektiviteten og patientsikkerheden. Den mobile arbejdsvogn, også kaldet en COW (Computer on Wheels) eller WOW (Workstation on Wheels), er på de fleste hospitaler blevet den almindelige måde, hvorpå klinikere får adgang til vigtige systemer og information. Selv om der er utroligt meget forskelligt udstyr, der kan give adgang til hospitalernes informationssystemer, er den mobile vogn blevet det foretrukne redskab for mange læger. En vogn er i sig selv ikke smart, men den kan anvendes som en enkel og praktisk platform, der kan gøres større med kliniske systemer, der tillader, at data bliver indsat og hentet. Så hvordan kan vi gøre en vogn SMART? Først er vi nødt til at se på vognen som et middel til forandring. Selv om den giver adgang til kliniske data, giver den også god mulighed for at gennemgå arbejdsgange, der måske kan blive forenklede baseret på vognens formfaktor og funktioner. Elektroniske medicinske administrationsoptegnelser (EMAR) med stregkodescanning er en af de applikationer, der kan nyde størst glæde af en SMART vogn.

10

Mange sygehuse anvender en “en-til-en”-arbejdsproces ved medicinering af patienter. Det foregår typisk ved, at en sygeplejerske henter medicin til én patient ad gangen fra det automatiserede doseringskabinet (ADC) eller medicinvognen på afdelingen. Sygeplejersken uddeler så den hentede medicin og vender tilbage til ADC for at hente medicinen til den næste patient, hvorefter processen gentages. Skønt den givne politik helt sikkert øger patientsikkerheden, hvis den følges nøje, så skal man også gå mere, og den er meget svær at håndhæve.


Ved at tilføje et medicinlager til en vogn kan der dannes en grundlæggende platform for at forbedre “en-til-en”-arbejdsgangen. Mange vogne er udstyret med et medicinlager, der kan låses. Det giver klinikere mulighed for at hente medicin til flere patienter, holde dem adskilt og sikre dem, indtil de når hen til patientsengen. Sådanne vogne kan bidrage til yderligere udfordringer for hospitalet. Medicin, der er klargjort af sygeplejersker, inden de går ind i en patientstue, kan omgå stregkodens sikkerhedstjek, og medicin kan også efterlades i en vogn og ikke returneres til et centralt lager, efter at patienten er blevet udskrevet eller overført. Det er her, teknologien til en SMART vogn kan gøre en forskel sammenlignet med en vogn med et simpelt låsesystem. Et administrationssystem for medicin baseret på en MedProx-vogn er én måde, hvorpå man kan videreudvikle vogne og implementere SMART-funktioner. MedProx er et intelligent beholdersystem, der styrer de enkelte beholdere på en vogn og kan kombineres med Advantechs mobile stuegangsvogne AMiS. Da MedProx er et intelligent medicinalt administrations-system, kan det håndtere nogle af de udfordringer, der er ved at bringe medicin til patienten ved hjælp af mobile stuegangsvogne, og leverer den bedste platform til ansvarlighed, nem administration og optimeret arbejdsgang. Når man evaluerer vogne med opbevaring for medicin, bør følgende punkter overvejes: • Hvilket låsesystem er der på skufferne (er det mekanisk eller elektronisk)? • Kan brugeradgang administreres centralt? • Kan tilladelser og pauser administreres centralt? • Kan rapporteringen administreres centralt? • Hvis låsene bliver styret af software, kan de så integreres med Microsofts Active Directory? • Hvis låsene bliver administreret centralt, vil systemet så sende data til vognene, eller vil det anvende en applikation, der er baseret på en realtime-server? • Kan systemet integreres med hospitalets informationssystemer, så der dannes en avanceret ansvarlighed? • Kan systemet give klinikere besked, når en patient er blevet overført eller udskrevet? • Kan systemet levere rapportering, der kan hjælpe med til at håndhæve bedste praksis?

Disse er alle nøglefunktioner, der rækker ud over blot at opbevare medicin, og giver mulighed for SMART funktionalitet, dvs. en virkelig effektiv og ansvarlig drift.

Typisk er beslutningen om at udstyre mobile vogne med et medicinlager bundet til andet software såsom E-MAR eller administration af medicin ved brug af en stregkode ved patientsengen. Disse er meget store og komplekse projekter i sig selv, og mange gange er detaljerne for mobile arbejdsstationer og de fordele i arbejdsgangen, de kan medføre, ikke rigtigt overvejet. I det lange løb er disse funktioner vigtige for at kunne øge overholdelsen af stregkodescanning, så lovmæssige forpligtelser kan opfyldes, og den overordnede bedste praksis kan håndhæves. Smarte medicinvogne såsom den mobile stuegangsvogn AMiS med beholdersystemet MedProx Intelligent er ved at ændre hospitalerne, forbedre effektiviteten, reducere fejl og gøre sundhedssektoren mere patientorienteret.

N u m m e r 2 , 2 012

11


Anvendelse

EN GOD INVESTERING Den vigtigste opgave for et hospital er at gøre patienterne raske. Folk ønsker at modtage den bedst mulige lægebehandling og sygepleje. Samtidig er en klinik også en virksomhed, der skal hænge økonomisk sammen. Franske hospitaler har fået højere lønsomhed samt et forbedret forsyningssystem med computerterminalen MonAmi fra MaSante. Den er installeret sammen med et medicinsk betjeningsbord og er tilgængelig ved alle patientsenge. I denne artikel fortæller Alexandre de Jonge, grundlæggeren af MaSante, og Kenneth Brown, marketingschef, deres historie. Et gennemsnitligt hospital i Frankrig med 500 senge har en omsætning på omkring 100 millioner euro om året. Det er cirka 200.000 euro om året, eller 548 euro per dag per seng. Plejepersonalets størrelse på et sådant hospital ligger på 500-600 medarbejdere. Ved hjælp af et lille regnestykke fremgår det klart, at der er én medicinsk uddannet person per seng. Virkeligheden er imidlertid, at de kun er til rådighed i omkring otte minutter om dagen per patient.

12

Tid til pleje Læger og sygeplejersker bruger typisk 30 % af deres tid på papirarbejde. Lovgivning, recepter, laboratoriesvar og målinger eller testresultater skal nedskrives, overføres til andre formater eller videresendes. Den normale arbejdsgang for en sygeplejerske omfatter omkring 25 sider med information per patient. Hver af disse sider skal indeholde navn, den aktuelle dato samt nogle personlige patientdata. Det meste er skrevet i hånden.


Observationer og målinger opnås ved at arbejde med patienten, og sygeplejersker indtaster denne information i computeren på et senere tidspunkt. Dette yderligere trin leder til mange fejl. Alle disse dokumenter er vigtige at gemme og til fakturering til forsikringsselskabet. Likviditet Alle ydelser skal være indgående beskrevet af faktureringsårsager. Effektivitetsdata fra laboratoriet, stationen, praksis og apotek opsamles og kombineres for hver patient. For papirbaserede procedurer kan det tage nogen tid, inden alle dokumenter er tilgængelige for fakturering. Der kan nemt gå seks uger, fra en patient bliver hjemsendt, og til forsikringsselskabet betaler regningen. Denne halvanden måned svarer til tusindvis af euro i ubetalte regninger og præfinansierede ydelser, og det påvirker likviditeten, hvilket igen skal forrentes. Fakturering Effektivitetsdata går også ofte tabt eller kan ikke afvikles, da de ikke er blevet helt udfyldt eller ikke straks er blevet overført til computeren på grund af tidsnød. Men ingen fakturering er mulig uden kvalificeret, underbygget dokumentation, og dette resulterer i dårlig gæld. Medicinsk behandling Ud af alle laboratorietests er 30-40 % ikke tilgængelige for det medicinske personale i det øjeblik, de er nødvendige. Nogle gange går resultaterne tabt undervejs eller afleveres for sent. Omkostningerne ved undersøgelsen er stadig de samme, selv når resultatet ikke kan anvendes. Virkning af medicinen Virkningen af en medicin kan variere fra person til person. Derfor overvåger lægen, hvordan patienten reagerer på et lægemiddel, og hvordan hans eller hendes tilstand har ændret sig. Hvis sygeplejersken giver medicinen til patienten, skal lægen vurdere virkningen inden for en bestemt tidsperiode. Hvert trin indeholder mange tilfældige forsinkelser, og i det daglige arbejde er det ofte ikke let at være tilbage ved patientsengen på det rigtige tidspunkt. Medicin skal bestilles på hospitalets apotek og leveres, hvorefter sygeplejersken kan give det til patienten og informere lægen. Men hvordan kan man sikre, at dette budskab når frem til lægen og leveres i tide?

Hurtig behandlingstid øger salgspotentialet Antallet af senge på et hospital kan sjældent øges. Men med en jævn udnyttelse af alle ressourcer kan yderligere salgspotentiale stadig opnås. En lignende analogi er en restaurant, hvor der i teorien serveres 300 måltider til 100 pladser hver aften. De 300 portioner kan kun nås ved hurtig omsætning, dvs. når gæsterne får en effektiv servering og hurtigt modtager deres regning efter at have spist. Beslutninger og handlinger med relevante data Statistik og relaterede parametre danner beslutningsgrundlag for klinikkens ledelse. En leder kan kun gribe direkte ind og kontrollere driften, hvis informationen stadig er relevant, når den kommer frem. Det kan sammenlignes med et flyselskab. Seks uger gamle oplysninger om en forsinket flyankomst er hverken relevant for en kortsigtet ændring i flyveplanen eller for en opdatering af oversigtstavlerne. Accept af computere i den daglige pleje Computere har længe været i brug på hospitaler, men de har ikke altid forenklet arbejdet for læger og sygeplejersker. Derfor er klinikkens medarbejdere ofte meget skeptiske over for indførelsen af computerteknologi og er bevidste om de millioner af euro, der er investeret i noget, som kan ende som ubenyttet udstyr, der er gemt væk i et hjørne. Tidligere har uensartede systemer gjort livet svært: enkeltstående løsninger til hver funktion, ikke-automatiseret dataudveksling, uforenelige eller usammenhængende komponenter, lange afstande mellem patienter og computere, kompliceret anvendelse og alt for mange individuelle programmer. Implementering Det tager ofte år, før en computerbaseret teknologi er defineret, købt, installeret og i sidste ende anvendt. Hver leverandør er begrænset til sine produkter, som skal samles af hospitalets it-afdeling. Det er ret uklart, hvorvidt de enkelte produkter vil fungere sammen. Under denne proces kan nogle produkter blive udfaset, eller nye versioner blive introduceret. Resultatet er et patchwork-system. Hvad der har forværret situationen er, at der til dato ikke har været en omfattende softwareløsning til alle anvendelsessituationer.

N u m m e r 2 , 2 012

13


Anvendelse Introduktion af MonAmi MaSante førte udviklingen af MonAmi (“Min Ven” på fransk) i en helt ny retning. Læger og hospitalspersonale var involverede allerede, da udstyret blev skitseret. Kravene til plejepersonalet, de daglige kliniske aktiviteter og de mulige tekniske løsninger blev analyseret i detaljer. MaSante gjorde MonAmi til et omfattende produktionsprojekt for at kunne tilbyde en fremtidssikret, højtydende og samlet løsning. MaSante organiserer og leder en projektgruppe bestående af komponentproducenter, brugere, og distributører, ligesom de kombinerer spidskompetencer på tværs af virksomhedsgrænser. Advantech blev valgt som leverandør, fordi de som den første producent af terminaler forstod potentialet for en løsning inden for sundhedssektoren, ifølge de Jonge, præsident for MaSante. “De lyttede virkelig og implementerede ideerne fra vores brugere i deres produkter. Advantech er væsentlig bedre end konkurrenterne i denne henseende. Produkterne

bliver brugerdefinerede komponenter kombineret efter behov for at producere en komplet og gennemprøvet løsning.

er teknisk fremragende. Advantech har de finansielle og tekniske ressourcer, og takket være deres fleksible og løsningsorienterede holdning, er vi succesrige sammen” forklarer han. MonAmi er mere end en medicinvogn med en indbygget højtydende computerterminal. Bag den intuitive brugergrænseflade er der skjulte komplekse adgangs- og tilstedeværelseskontroller, logistik, bestilling af mad og medicin, geo-lokalisering af patienter, udstyr og plejepersonale, underholdning for patienten og en valgfri elektronisk patientjournal. Alle medicinske patientdata er automatisk samlet på MonAmi på tværs af netværk, og enheden er placeret ved patientsengen. Det gør, at plejepersonalet har adgang til alle medicinske oplysninger lige der, hvor de skal bruge dem. MaSante har udviklet en software-platform på tværs af systemer. En bruger indsætter stikket i en af de eksisterende konnektorer og kan straks begynde med arbejdet. Usynligt for brugeren

14

Tilbage til den kompetente pleje Da computeren er placeret ved patientsengen, reduceres de administrative omkostninger for plejepersonalet. MonAmi bærer byrden og skaber mere tid for medarbejdere til at arbejde med patienterne. Med samme bemanding kan omkostningerne sænkes, samtidig med at plejekvaliteten forbedres. Nøglen til dette er den praktiske brug af computere på aktivitetsstedet og den automatiske udveksling af data.


Øget likviditet Med MonAmi er behandlingstiden til fakturering afkortet, da alle data automatisk er øjeblikkeligt tilgængelige. Mere salg Med computerbaseret, decentral og papirløs registrering er der ingen dokumentation, der går tabt. Således vil MonAmi tjene sig selv ind igen inden for et halvt år, da øget datapålidelighed og reduktionen af tab vil afspejles i de opnåede salg. En besparelse på en til to procent per patient er tilstrækkelig til, at MonAmi kan give overskud inden for seks måneder. Forbedret medicinsk behandling Da laboratorie- og testresultater overføres elektronisk direkte til patientsengen med MonAmi, er alle tilgængelige oplysninger lige ved hånden for det medicinske personale, så de kan træffe kvalificerede beslutninger. Pålideligheden af diagnosen øges, og fejlprocenten falder. Hurtigere helbredelse Lægeundersøgelse efter udlevering af medicin er hurtigere, fordi applikationen informerer lægen automatisk og øjeblikkeligt. Medicin bestilles automatisk på hospitalets apotek, præcis på det tidspunkt, hvor lægen ordinerer det. Patienter med kritiske sygdomme følges nøjere, da oplysningerne automatisk leveres til lægen, hvilket giver

mulighed for en hurtigere reaktion. Læger engagerer patienterne direkte, hyppigere og på en mere motiveret måde, da de alle har medicinske ressourcer til rådighed ved patientsengen. Forskning har også vist, at patienterne tilbringer mindre tid i sengen i behandlingsområder med MonAmi. Det er en positiv sideeffekt, som lægerne er meget tilfredse med, da det fremmer en hurtigere helbredelse. Kortere hospitalsophold Mere pleje støtter helingsprocessen, og patienterne opholder sig kortere tid på hospitalet. Når resultaterne fra de sidste prøver er tilgængelige, kan patienten udskrives og tage hjem. Automatiseret dataoverførsel kan reducere den tid, patienten unødvendigt opholder sig på hospitalet, med op til en eller to dage. Større accept, hurtigere gennemførelse Det intensive samarbejde under planlægningen af MonAmi har båret frugt. Læger og klinisk personale ser fordele med det samme og har det sjovt på arbejdet med dette praksis-orienterede udstyr. Med blot en enkel opkobling til eksisterende ledninger kan MonAmi nemt installeres ved alle senge på samme tid, selv på et stort hospital. Resultatet er en jævn implementering, som afbøder patchwork-infrastruktur og isolerede løsninger.

N u m m e r 2 , 2 012

15


Interview

OPMÆRKSOMHED, MEDFØLELSE OG TID Omsorgsfuld pleje gør hospitalsindlæggelser lettere Midt i en lille skov i nærheden af Frankfurt, i byen Bad Soden, ligger der et sygehus, som er en af de klinikker, der findes i Main-Taunus-distriktet i Tyskland. Med 391 patientsenge og 8 medicinske afdelinger er det et af regionens store hospitaler. I 2011 var næsten halvdelen af hospitalets patienter 65 år og opefter. “Jeg har et stort ønske om at gøre livet lidt enklere for mennesker, som ikke har det så godt. I stedet for blot at beklage sig over, at verden bliver koldere og koldere, vil jeg gerne gøre noget ved det” forklarer Margret Groh om sit engagement i “The Green Ladies” (de grønne damer). De grønne damer er frivillige, der udfører små medmenneskelige opgaver på hospitaler, ældrecentre og plejehjem, som normalt tager sig af pårørende. For tredive år siden besluttede Margret at donere sin tid til at drage omsorg for syge som en grøn dame. I næsten 20 år har hun stået i spidsen for en gruppe, der i øjeblikket består af 22 grønne damer på klinikkerne i Main-Taunus-distriktet. “Vi går fra rum til rum, introducerer os selv som de grønne damer og spørger, om vi kan hjælpe med noget,” fortæller den 77-årige ildsjæl. Styrker følelsen af sikkerhed Ofte synes det at være trivielle ting, patienterne beder om hjælp til, f.eks. at åbne et yoghurtbæger til morgenmaden, skrælle en appelsin, hente et glas te eller en avis. Det medicinske plejepersonale har meget lidt tid på grund af deres mange administrative opgaver. Og undertiden har en patient kun behov for en venlig, hjælpende hånd. Besøg af de grønne damer er mere end blot praktisk hjælp til at øge patienters velbefindende i hverdagen. Frem for alt giver den venlige omsorg og personlige opmærksomhed en følelse af sikkerhed.

16

Tid til at lytte Det tager en masse empati og en veludviklet situationsfornemmelse hos de grønne damer at finde ud af præcis, hvad en patient har behov for. Ofte åbner et spørgsmål eller en kommentar hjertet og sjælen hos en ensom person, og det kan udvikle sig til meget personlige samtaler. “Gamle mennesker har ofte ingen at tale med, og vi udfylder den rolle ved at lytte,” forklarer Margret. “Mange mennesker kan ikke forstå, hvor værdifuld en sådan opmærksomhed kan være. Men vi modtager så meget taknemmelighed igen og igen. For mig er det dybt tilfredsstillende og opmuntrende,” fortæller hun. Følelsesmæssige udfordringer Det kræver mod og karakterstyrke på den ene side at komme så tæt på en person og på den anden side at holde en professionel distance. Diskretion er meget vigtig. De grønne damer modtager hverken tilsyn eller professionel hjælp til håndtering af stressende historier, men de tilbyder støtte til hinanden. Månedlige møder giver gode muligheder for dette. “Da jeg begyndte, var jeg forholdsvis ung. Den gang hjalp en tur gennem skoven mig til at afreagere. I dag er jeg i stand til at efterlade en masse af stressfaktorerne på arbejdet, når jeg forlader hospitalet. Resten forsvinder, når jeg slapper af derhjemme med min mand og en kop te,” siger Margret, da hun fortæller om sine oplevelser. Ikke alle er egnede til dette arbejde. Margret behandler pragmatisk interesserede ansøgere. “Hvis nogen er interesseret, tager jeg dem med på mine runder. Mange mennesker bliver med det samme klar over, om de er egnede til jobbet.


Man skal være i stand til at henvende sig til mennesker på en åben måde, men ikke være anmassende. Det kræver intuition. Fortsat vækst De grønne damer har hjulpet til på hospitalet i Bad Soden siden åbningen af klinikken i 1970. Dr. Jörgen Schmidt-Voigt (1917-2004), hospitalets første overlæge og en aktiv tilhænger af de grønne damer, forsvarede deres start i afdelingen. Han havde en dyb menneskelig tilgang til sit fag. Anvendelsesområdet for de grønne damer har udvidet sig gennem årene til at omfatte hele hospitalet på tværs af alle medicinske afdelinger undtagen fødeafdelingen. I begyndelsen var de nonner, der arbejder på hospitalet, skeptiske over for de frivillige, men alle startvanskeligheder er for længst blevet overvundet. “Vi griber ikke ind i søstrenes arbejde, og vi spørger, før vi for eksempel tilbyder hjælp til en patient,

De grønne damer i Main-Taunus-Kreis Margret Groh — Tidligere sekretær. I 20 år har hun ledet de grønne damer på klinikkerne i Main-Taunus-Kreis. Hun har oprettet tjenesteplaner og tager sig af medlemmerne i gruppen. Med sine 77 år har hun ingen planer om at holde op. Beatrix Grote — Tidligere medicinteknisk assistent (MTA). Hun hørte om de grønne damer igennem en avisartikel. Efter at hendes børn var flyttet hjemmefra, fandt hun tid til at deltage og har været frivillig de sidste 20 år. Den 71-årige har det fint med at arbejde inden for det medicinske område.

der spiser,” beretter Margret. Kun en sygeplejerske ved, hvis en patient snart skal have udført en operation og derfor ikke må spise. “Vi arbejder tæt sammen, da sygeplejerskerne bærer det medicinske og plejemæssige ansvar, mens vi er ansvarlige for det menneskelige aspekt,” tilføjer hun. I dag er det medicinske plejepersonale på klinikkerne i Main-Taunus-distriktet meget glade for, at der er mennesker, der hjælper patienter med at overvinde frygt og bekæmpe følelsen af ensomhed. Distriktets hjemmeside giver endda en specifik omtale af de grønne damer. En model for succes Succesen for de grønne damer har ført til, at mange hospitaler har taget lignende initiativer. Disse frivillige tilbyder et venligt og forstående smil, en vilje til at lytte og er opmærksomme på behovene hos de patienter, de tjener.

Gisela Leonhardt — 75-årig frivillig, der sidst var ansat i turistbranchen. Hun fulgte tre venner gennem alvorlig sygdom og død. Denne erfaring hjalp hende til at vokse, og hun ønskede at fortsætte med at hjælpe andre. Hun har været aktiv i de grønne damer i lidt over tre år. Genevieve Benita — Franskfødt og traf beslutningen om at hjælpe til hos de grønne damer efter at hun så deres engagement, da hun selv var indlagt. Hun tænkte, “Hvis jeg bliver rask, vil jeg også gøre dette.” Hun studerede tysk, mens hun arbejdede som sekretær og er nu, som 66-årig, trænet i, hvordan man håndterer demente patienter.

Grønne damer - Information fra Wikipedia “Grønne damer” eller “grønne herrer” er frivillige, der er involveret i hospitalsbehandlingen af indlagte patienter. Navnet er baseret på de grønne tunikaer, der adskiller dem fra andre medarbejdere på alderdomshjem og plejehjem eller klinikker. Normalt udfører de læsning, indkøb og andre opgaver, hvis de pårørende er fraværende. Den økumeniske hospitals- og plejehjemshjælp har et kristent grundlag og spænder over forskellige kirkesamfund. Brigitte Schröder dannede gruppen i 1969 inspireret af de frivilliges opgaver i frivilligtjenesten i USA. I begyndelsen af 2002 var der mindst 10.031 grønne damer og 518 grønne herrer på 428 hospitaler og 286 alderdomshjem i hele Tyskland.

N u m m e r 2 , 2 012

17


Landefokus

SPECIALHOSPITALET TRIPLE CROWN SAAD Forbedring af patientplejen på plejestedet SAAD Specialist Hospital (SSH) åbnede i 2001. Det er beliggende i Al-Khobar i Saudi-Arabiens østlige provins og tiltrækker næsten 5.000 højt kvalificerede læger. Halvdelen af de ansatte er blevet uddannet i Vesten og er certificeret i USA, Canada eller Europa. SSH har modtaget en “Triple Crown”-akkreditering fra tre store internationale organisationer: Joint Commission International (JCI); Canadian Council on Health Services Accreditation (CCHSA); og Australian Council on Healthcare Standards (ACHS). Hospitalet er kendt for sine førende løsninger inden for patientbehandling, og det vurderer løbende teknologier for at sikre, at det leverer lægehjælp i verdensklasse til de 3,5 millioner indbyggere, det betjener. For nylig udtænkte hospitalet en plan til at puste nyt liv i sin intensivafdeling med en innovativ idé til patientovervågning, der vil øge det medicinske personales effektivitet og reaktionsevne over for patienterne, mens der på samme tid vil blive sparet masser af penge på udstyr og omkostninger til indkøb. Det system, de forestillede sig, ville tilbyde en langsigtet tilgang til central overvågning, men det var en kompleks løsning, der ville kræve den rette partner, der kunne udmærke sig ved levering af omfattende teknologiske tilpasningsmuligheder og løbende support.

18

Advantech blev valgt til at udfylde rollen og har indgået et tæt partnerskab med SAAD ved at tilbyde store ændringer af dets plejeterminaler. Projektet begyndte med Advantechs Point-of-care-terminal POC-195. Individuel hardware, der stammer fra SSH blev bygget til at læse CG, SpO2, CVP, ART og NIBP signaler fra specialiseret medicinsk udstyr. Med deres driftsmæssige viden og medicinske erfaring var SSH i stand til at licitere modulerne til en brøkdel af omkostningerne af individuelle, enkeltstående overvågningsenheder. SSH var derefter i stand til at udnytte Advantechs unikke


tilpasningsmuligheder. Advantech tog sin Point-of-careterminal POC-195 og gav den en komplet renovering indefra og ud. Ingeniører arbejdede med personalet på SSH for at finde det mest effektive design for modulet baseret på SAAD’s oprindelige prototyper. Terminalerne blev ændret internt til at huse de moduler, der blev leveret af SSH, og de færdige enheder havde specialiserede I/Ostik for at kunne huse den nye hardware. Det færdige produkt var elegant og plejeterminalerne opfyldte alle specifikationer til medicinsk certificering. SAAD gennemført denne fusion af teknologi ved at tilføje en brugerdefineret softwareinterface til at drage fordel af de nye moduler. Resultatet var et integreret “kontrolpanel”, som kunne opkobles til forskelligt udstyr til central overvågning af patientens vitale funktioner og velvære. Kontrolpanelet giver sundhedspersonalet et samlet overblik over patientens vitale statistikker. Da systemet var klart, udsatte SAAD det for en to måneder lang laboratorie- og simuleringstest, før blev taget i brug. Projektet vil spare SSH et anslået beløb på 21 millioner dollars over tre år. POC-195-terminaler er ved at blive installeret i alle hospitalets intensive afdelinger, og en Advantech POC-176-terminal med 17” skærm stilles til rådighed på centrale plejestationer. SSH planlægger at udvide omfanget af installationen ved at tilføje VESAmonterede terminaler med svingarme i patientstuerne som led i de fortsatte bestræbelser på at forbedre systemet og levere den højest mulige kvalitet inden for medicinske tjenester. Det nye patientovervågningssystem viser værdien af et strategisk og fokuseret partnerskab. Rudolf Holzhausen, leder af Biomedicinsk Teknik, og projektleder hos SAAD Specialist Hospital siger: “Advantechs grupper af salgsfolk og produktansvarlige giver virkelig meget støtte! De har reageret på alle mine anmodninger og er meget hurtige til at levere løsninger. De har bevist, at kundepleje er en af deres højeste prioriteter. Advantech har været nøglen til at få dette projekt til at køre glat, og jeg ser frem til at fortsætte og videreudvikle vores forhold til deres salgs- og medicogrupper.” Det nye system bringer besparelser til hospitalet via forbedringer i patientpleje og effektivitet og fungerer som et eksempel for avancerede og innovative tekniske løsninger for andre faciliteter inden for sundhedssektoren i regionen og resten af verden. Det nye system er i færd med at opnå

FDA-godkendelse, hvilket vil markere en milepæl, da SAAD Specialist Hospital derved vil være det første til at modtage en FDA-godkendelse i Mellemøsten. Denne godkendelse vil tjene som et springbræt for lanceringen af den nye platform til et verdensomspændende marked.

Fordele ved Saad Specialist Hospitals nye platform til patientovervågning: • Øget respons til patienter, forbedret effektivitet • Integreret enkeltskærms “kontrolpanel” • Omkostningsbesparelser på op til 21 millioner dollars over en treårig periode • Vækstpotentiale til at udvide platformen globalt til leverandører inden for sundhedssektoren • Fokuseret partnerskab, der garanterer ekspertise, pålidelighed og løbende forbedringer • Erfaring med at tilpasse, fremstille, programmere og levere medicinsk-certificerede systemer

N u m m e r 2 , 2 012

19


Digital Healthcare Ensuring a Patient-centered Environment

Teknologistøttet patientpleje sikrer servicekvalitet Advantech er inspireret af teknologier, der sætter mennesker først, og virksomhedens revolutionerende medicinske pleje støtter patientorienterede løsninger, der gør det muligt at levere praktiske og digitalt forbedrede sundhedsydelser. Mange medicinske institutioner i hele verden har nydt godt af Advantechs digitale løsninger inden for sundhedssektoren, der tilbyder patienterne robuste løsninger, som sikrer præcis klinisk beslutningstagning og gør det lettere at yde pleje af høj kvalitet. Løsningerne opgraderer effektivt plejekvalitet og sikkerhed og øger den generelle tilfredshed med den medicinske behandling.

Internationale afdelinger Asien Stillehavsområdet Kina 800-810-0345 Taiwan 0800-777-111 Singapore 001-800-9898-8998 Australien 1300-308-531 Europa 00800-2426-8080

medAdvantech Journal  

Det digitale sundhedstidsskrift, trådlos teknologi, betydningen for den fremtidige udvikling i sundhedssektoren, effektiviserede arbejdsgang...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you