Page 1


Kterak má obyvatelstvo se živiti za války  

oběžník z ledna 1915 zdroj: http://bit.ly/RD8bm7