Page 1

POEZII De MARIETA MĂGLAȘ (PERJU)

1


Cuprins: 1. Irises, A Painting By Vincent van Gogh (Ekphrastic Poetry) …………………..pag3 2.Irisi, o pictură de Vincent van Gogh (Ekphrastic Poetry)……………………….pag4 Your Cubic Slang…………………………………………page 5 4. Argou cubic…………………………………………..page 6 5. The Sixth Sense…………………………………………..page 7 6. Al șaselea simț……………………………….page 7 7. Older Than This Tree……………………………….page 8 8. Mai bătrână decât acest copac……………………………….page 8 9 The Rainbow Of Sounds……………………………….page 9 10. Curcubeul sunetelor……………………………….page 10 11. SECRETS ABOUT MYSELF……………………………….page 12 12. SECRETE DESPRE MINE……………………………….page 13 13. Corespondenta literara ( spicuiri)……………………..page 14

2


Irises, A Painting By Vincent van Gogh (Ekphrastic Poetry) There is an explosion of green life in the light, This life extrapolates all its emerald green. This life needs its eternity to be as tight And as deep as an icy queen needs her own sheen. And all the colors of the rainbow may be seen In different amounts to the different shades. Blue iris is placed in a complex world of green. Into the flowers' bed, these flowers are like spades. They need to reassure, as Pantone may suggest, This world of mystery, which no longer excites. With pale neutral yellow tongs, they're in great request, With neutral yellow thoughts, they please the Queen of White. Alongside darker colors, neutral things sustain The balance of thoughts serving as background to pray. The warm cadmium yellow may exigently drain The bad spirits and irises keep them away.

3


Van Gogh used such a small amount of indigo, While this indigo conveys truthfulness and trust, But his emerald green was like a piccolo, And through this emerald his world was readjust.

Using the bright head against the rich blue background, Van Gogh sent messages writing with his colors. In ochre's religious fight, he lost his ear's sound To purify this world, where the thought discolors.

Irisi, o pictură de Vincent van Gogh (Ekphrastic Poetry) Cu o explozie a verdelui, viaţa prinde contur în lumină, Devoalându-și toate nuanțele până la verdele de smarald, Această viaţă căutându-și veşnicia și vibrând în stamină, La fel de profund ca o planetă de gheaţă lângă un soare cald. Când viața devine spațiu în spațiu, furând culorile din curcubeu, Ea este însăși curcubeul viu, cu temperaturi de culoare și nuanțe. Albastrul irișilor,într-o lume complexă de verde, devine un semizeu, Iar între finețea florilor și frunzele lor tăioase se văd mari discrepanțe.

4


Și într-o lume banală, ei ne învăluie ,așa precum Pantone ne învață, Și se ascund într-o umbră de mister, care din păcate nu mai incită deloc. Cu limbile lor caustice ,de un galben pal , ei par că își cer dreptul la viață, , Dar cu gânduri de un galben aprins,ei o incită pe Regina Albă cu foc. Alături de tăceri impenetrabile, neutrele cuvinte să susţină nu pot Balanța de gânduri, care mai poate servi ca fundament în rugăciuni. Iar galbenul de cadmiu, o culoare atât de caldă, îndepărtează de tot Toate spiritele rele, permițând irișilor să facă divine închinăciuni. De ce Van Gogh a folosit din indigo o cantitate insignifiantă, Știind că această culoare doar încredere și adevăr exprima? De ce verdele său de smarald, într-o lume cu gândire deviantă, Ca o sabie a decapitat răul,viața perenă pentru a o purifica? Folosirea galbenului luminos în contrast cu albastrul din fundal A fost pentru Van Gogh o metodă de a transmite mesaje prin culori. În lupta lui religioasă s-a folosit de ocru, dar a pierdut urechea spre final, Purificând puțin această lume,care începea să piardă din ale ei valori.

Your Cubic Slang Enclose the closeness in your soul,

5


Enclose it as you enclose the ''uco'' in cornucopious. Enclose the gray transparency in your sky, When it is so close to your coming clouds. They are the dimples of your cognitive space, They are hollow thoughts, When you set your ideals at naught. Those clouds are inside of your gray As close as the ''co'' in the cocoon, Those clouds are fulfilled with your leady rain. They are uncracked nuts waiting for a crack. Let the rain of your Cumulonimbus storm To fall over the lead of my pain. Enclose inside of my lead All your Oort clouds Lost in your cubic slang.

Argou cubic Închide închiderea în idee, Așa cum închizi " uzi" în deziluzie. Închide transparența griului în cerul tău de plumb, Atunci când este atât de iminentă apariția norilor grei. Norii sunt gânduri dureroase în spațiul tău cognitiv, Sau,căteodată,iubite,sunt idei lipsite de sens, Atunci cănd idealurile devin irealizabile. Acei nori stau să ți se spargă în griul din suflet Așa cum stă să se spargă "re" în "îndurerează" Acei nori sunt prea plini de plumbul ploii tale, Ca niște butoaie vechi sunt,cu vin nou așteptându-și spargerea. Lasă furtuna ta Cumulonimbus să extindă ploaia , care distruge tot, 6


Las-o să cadă peste plumbul durerii mele, Închide în plumbul meu toți norii Oort ai tăi, Prelinși prin argoul tău cubic.

The Sixth Sense The cloudy sky scream(ing) s Only icy clouds throw down their hail-on the earthTo kill the green (belt) with their viole(n) t danceAnd (to) red(d) (the) shadowy earth- still cries-we are aliveThrowing up all its war(ren) shadows to the sky To reach the per(im) manent heaven with their painful sacrifice. The heaven strenuously may (h) eat the pain (through) In silence- we are existent-we feel the painThe last remnants of the green may rustle in the leaves Trying to soak into the rotten yellow. The blue may (stage) whisper in the breeze, Holding the memories of the past. Voices from extra dimensions

Al șaselea simț Cerul înnorat începea să (scoată) ţipe (te), Dar numai norii de gheaţă își aruncau grindina- pe pământCa să ucidă verdele ( încătușat) cu dansul lor viole(n)t. Biciuind-până la -(să) (în)sânge(reze) toate umbrele -țipăm-suntem viiÎmpingându-le în sus către un alt cer, Unde puteau spera să atingă divinul cu sacrificiul lor (per)-i-manent. Cerul tăcut metamorfoza -și-(în în) di(ger)a durerea -Noi suntem existenți-noi simțimUmbrele verdelui puteau tremura prin frunzele veștede, Pentru a fi absorbite de galbenul putred. Și ploaia care urma se putea umple de Rămășițe de z(oi), Transformând totul în amintiri. -Voci dintr-o altă dimensiuneNotă:Dacă citiți fraza folosind parantezele scoțând ceea ce este scris între liniile orizontale,obțineți completarea ideei de bază și ceea ce este scris între linii

7


devine evident.Este un nou gen de poezie,am învățat-o de la un prieten poet englez , este un început pentru mine.

Older Than This Tree I sit next to this rare Cork old tree. I hear the sound of rustling In its leaves. I sit beside its sadness, Seeking out its loneliness. I will never be the same. I will never return. I can not stop time To change continuously. I'm unacquainted With changes. Time has stood itself Near my solitude. I realize that I'm older than this tree.

Mai bătrână decât acest copac Eu stau lângă acest copac Cork Bătrân și extrem de prețios. Aud sunetul produs de Foșnetul frunzelor sale. Și mă așez lângă tristeţea lui, Înțelegându-i singurătatea. Eu nu voi mai fi niciodată ca înainte, Nimic din ce a fost nu va mai reveni. Eu nu pot opri timpul să curgă, Timpul care preschimbă totul . Eu, cea care am fost ,sunt de negăsit, Deși,aparent, nimic nu s-a schimbat în mine. Timpul și-a pus amprenta Pe singurătatea mea. Îmi dau seama că Sunt mai bătrână decât acest copac.

8


The Rainbow Of Sounds

This twilight sky Is like an indigo-orange symphony, In which the light is absorbed To be decomposed in corpuscles. It may be ours until we die. I may be your tree-woman,a Ginkgo, That Ginkgo having a stony trunk And pure violet spiritual eyes To look at you, While the leaves are trembling Their green sound. Slowly, you may become my tree-lover-man, While a star in the universe is dying for our love. I may feel that force aspiring the quanta of light Near you. Come and be my black infinity, While this earth is cracking its crust From time to time

9


And especially now As at any end of the time. Wind is your embrace, Next to this field of Nepal poppies trembling their hypnotic Red melodious shadow And near this ripe wheat field Loudly shaking its tired yellow. The wind is crazily singing and dancing around. I seemingly hear some astral blue songs. It's like a jazz blues chord progression. Our leaves cling to its long hair. I feel the rainbow of sounds, I

feel

this

Curcubeul sunetelor În cest amurg sublim, Cerul este ca o simfonie în indigo și portocaliu, În care lumina este absorbită Pentru a fi descompusă în corpusculi și unde. Acest amurg poate deveni amintirea noastră, Mai mult chiar, el poate deveni Însuși amurgul vieții noastre.

10

love.


Eu redevin copacul-femeie, femeia Ginkgo mai exact, Femeia ta, Acel Ginkgo cu trunchiul ca de piatră Și ochii violeți , puri și spirituali. Pentru a te privi sunt ochii mei Atât de puri și profunzi. Pentru tine frunzele mele își tremură Sunetul verde. Încet, tu redevii iubitul meu, copacul-om, bărbatul Ginkgo mai exact. În timp ce o stea în univers moare, Dragostea noastră renaște. Simţi tu forţa ei,care aspiră cuante de lumină? Iubirea ta este infinitul meu negru și infinitul meu alb, În timp ce acest pământ își crapă crusta, Pământul acesta,care, cu adevărat își crapă crusta Din când în când Si mai ales acum La sfârşit de timp. Vântul este îmbrățișarea ta, Între câmpul de maci de Nepal, tremurându-și hipnotic Umbra lor melodioasă și roșie, Şi câmpul de grâu , Tremurându-și zgomotos galbenul obosit.

11


Vântul este îmbrățișarea ta, Vântul ,care cântă înnebunitor şi dansează în jur. Îi aud glasul, care este aparent astral . Îi simt tristețea singurătății. Cântecul lui este ,mai exact, un jazz blues vibrând progresiv pe o coardă. Frunzele devin roșii și se agaţă de părul său lung. Simt curcubeul tău de sunete, Simt această iubire. SECRETS ABOUT MYSELF Sometimes I wonder if all my dreams will come true Because I am sure that this is possible. I am always surprised about life Like a little child who every day rises, And I hope that God will have opened up his light Before the evil can hit my dreams. I am counting upon my thoughts as I am thinking of you. Certainly I am prepared to die at any time And really ready to live, And I expect nothing in life but the Truth. I intend to open myself up to the world, To breathe, and to win. I know indeed everything what I intend to do, But stronger than all my afterthoughts is my fury,

12


That fury which brings upon the greatest love. I pretend that everything is wonderful, And I pretend that I'm not crying when tears are bleeding down my face, And I prefer the absurdity of writing poems. I am who I am And nothing can change me.

SECRETE DESPRE MINE Uneori mă întreb dacă toate visele mele pot deveni realitate, Pentru că eu sunt sigură că acest lucru este posibil. Viața mă surprinde întotdeauna. Sunt ca un copil mic, care dorește să crească în fiecare zi Şi care speră că Dumnezeu Își Va revărsa Lumina Lui Înainte ca răul să poată strivi visele mele. Mă bazez pe gândurile mele și mă gândesc la tine. Cu siguranță, eu sunt pregătită să mor în orice moment Şi cu adevărat pregătită să trăiesc. Şi nu aştept nimic altceva de la viaţă decât Adevărul. Intenţionez să-mi deschid inima către cei din jur, Intenționez să respir şi să câştig. Eu ştiu, într-adevăr, tot ceea ce trebuie să fac, Şi mai puternică decât toate visele mele este furia mea,

13


Acea furie, care aduce marea dragoste. Pretind că totul este minunat, Şi mai pretind că Eu nu plâng atunci când lacrimi de sânge curg pe fața mea. Şi mai prefer absurditatea de a scrie poezii. Sunt ceea ce sunt Şi nimic nu mă poate schimba.

Corespondenta literara ( spicuiri) Jerry Hughes (Melbourne Australia; Male; 78) ‘’ ...a very talented and splendid looking woman Marieta. Warmly, Jerry’’ Howard 'the motivational poet' Simon (Road Town, Tortola Virgin Islands (British):- I have enjoyed your poems greatly. I really like your style, especially your excellent expressive ability. Keep up the good works. Howard. Dona Lil Antonio (Manila Philippines- ive gone through your poems they were all awesome and written in deep feelings. keep writing and keep inspiring others to make good crafts as well. Alan Draper (Braunton, Devon United KingdomI've read your poems. You have good imagination but the poems are too serious for me. Maybe thats the way in Romania. It does have a sad reputation to us Westerners. I love laughing and challenge you to write a funny poem to make me happy. Lots of luck from your Froggie friend Alan • From Romania with Love*(Poem-spicuire)

‘’When you’ve become a Legend Marieta Maglas, save for the last You’re in your own class I beget your wisdom To heal my conundrum’’ * Dedicated to Romanian Poetess, Marieta Maglas. Sulaiman Mohd Yusof (www.poemhunter.com)

Hour Of A Pear(Poem-spicuire)l ‘’Smells are stacked away Stalls are smacked clean. The end of the day, stars light the way. Hour of the pearl is seen.’’ Especially for Marieta Cheryl Love Pronunciation 1(Poem scris in doua limbi romana si engleza ,spicuire) ‘’Vintul bate dinspre nord-vest In cit timp ajung acolo?

14


As vrea sa vad ce tablouri au Este din canza parazitilor atmosferici’’ (dedicated to a poet friend at poemhunter, Marieta Maglas) Ahmad Shiddiqi ........a kiss poetic(Poem ,spicuire) ‘’as a butterfly loves to fly to pink lips with it's wings trembling the butter melts on the petals of the wild cherry flower. Whirling in the breeze intact their feelings, in their inexact world….or like a kiss poetic in your sleep.’’

For: Marieta Maglas Is It Poetry

15

Selected Poems  

A poetry book for everyone

Selected Poems  

A poetry book for everyone