Newsletter August: Road Safety

Page 1

Τεύχος/Issue 9 31/08/2012

Οδική Ασφάλεια και Νέοι

Index

Οδική Ασφάλεια και Νέοι

1

Road Safety and Youth Τέταρτη Ευρωπαϊκή Ημέρα Οδικής Ασφάλειας: “Η ενεργός εμπλοκή των νέων στην Οδική Ασφάλεια”

2

Fourth European Road Safety Day: “Active involvement of Youth in Road Safety” Διαγωνισμοί Διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την παροχή βοήθειας σε θύματα τροχαίων ατυχημάτων στο εξωτερικό.

Road Safety and Youth

3

Competitions EC consultation on how to help victims of road accidents abroad Συνέντευξη: Ασφαλής Νυχτερινή Διασκέδαση Οδική Ασφάλεια

Ο αριθμός των θυμάτων από τροχαία δυστυχήματα έχει ξεπεράσει το 1,300,000 παγκοσμίως. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία οι νέοι μεταξύ 15-30 χρονών, και ιδιαίτερα οι άντρες, αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο κίνδυνο. Ορισμένες από τις κύριες αιτίες τροχαίων δυστυχημάτων είναι η χρήση αλκοόλ και ναρκωτικών, η μη χρήση κράνους, η μη χρήση ζώνης ασφαλείας, η υπερβολική ταχύτητα, η κούραση και η απώλεια συγκέντρωσης κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Με βάση το γενικό πλαίσιο της “Πολιτικής για την Οδική Ασφάλεια 2011– 2020” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει να πραγματοποιηθούν συγκεκριμένες ενέργειες σε Ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Συμπερασματικά, το θέμα της Οδικής Ασφάλειας δεν αφορά μόνο τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς αλλά και τον κάθε πολίτη ξεχωριστά. Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες, στατιστικά και φιλμάκια στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Οδική Ασφάλεια.

The number of the road accidents victims has exceeded the 1,300,000 globally. According to the statistics, young people between 15– 30 years old, especially men, is a vulnerable group. Some of the main causes of road accidents are the use of alcohol and drugs, non-use of helmet, the non-use of a seatbelt, the high speed, the tiredness and the distraction while driving. According to the general framework of the “Road Safety: Policy Orientation on Road Safety 2011– 2020” of the European Commission, some actions should take place at European, national, regional and national level. To sum up, the Road Safety is a topic that should concern the public and the private institutions but also each citizen. Find useful information, statistics and video in the website of the European Commission for the Road Safety.

7

Interview: Safer Nights Road Safety

11 Στοιχεία Επικοινωνίας Contact us

Το φιλμάκι της εκστρατείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Οδική Ασφάλεια. The video of the European Commission’s Road Safety campaign.


Useful Links

Cyprus EU Presidency

European Commission

Τέταρτη Ευρωπαϊκή Ημέρα Οδικής Ασφάλειας: “Η ενεργός εμπλοκή των νέων στην Οδική Ασφάλεια”

Page 2

Το συνέδριο «Η ενεργός εμπλοκή των νέων στην Οδική Ασφάλεια» πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιουλίου 2012 στη Λευκωσία. Διοργανώθηκε με αφορμή την Τέταρτη Ευρωπαϊκή Ημέρα Οδικής Ασφάλειας από την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εκπρόσωποι από οργανώσεις νεολαίας, την Ευρωπαϊκή Ένωση, κυβερνήσεις καθώς επίσης και άλλοι φορείς που εμπλέκονται στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας αντάλλαξαν απόψεις και καλές πρακτικές για το θέμα της Οδικής Ασφάλειας. Η ευαισθητοποίηση των νέων σχετικά με τα τροχαία δυστυχήματα είναι ένα θέμα υψίστης σημασίας καθώς στην Ευρώπη αποτελεί την κύρια αιτία θανάτου για νέους μεταξύ 15-30 χρονών. Το συνέδριο ενσωμάτωσε τρία εργαστήρια όπου αναπτύχθηκε διάλογος μεταξύ συμμετεχόντων και εμπειρογνωμόνων σε θέματα Οδικής Ασφάλειας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις γειτονικές χώρες. Τα κύρια συμπεράσματα των εργαστηρίων είναι μηδενική ανοχή όσον αφορά στο θέμα της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, ενημερωτικές εκστρατείες για το θέμα της Οδικής Ασφάλειας, συνεχόμενη εκπαίδευση για θέματα Οδικής Ασφάλειας η οποία θα αρχίζει από τις μικρές ηλικίες και δημιουργία ειδικών προγραμμάτων εκπαίδευσης για κατ’ εξακολούθηση παραβάτες. Βρείτε όλες τις ομιλίες και παρουσιάσεις ΕΔΩ. Useful Publication: “Youth and Road Safety Kit” . Source: Youth for Road Safety.

European Youth Forum for Road Safety

Youth for Road Safety (YOURS)

Fourth European Road Safety Day: “Active involvement of Youth in Road Safety” The conference “Active Involvement of Youth in Road Safety” took place on the 25th of July 2012 in Nicosia. It was organized by the Cyprus Presidency of the Council of the European Union and the European Commission to commemorate the Fourth European Road Safety Day. Representatives of youth organizations, the European Union, governments and other road safety stakeholders exchanged views and good practices about the Road Safety. There is a crucial need to raise awareness because in Europe, the main cause of death for young people between 15– 30 years old, are the road accidents. The conference incorporated three workshops where a dialogue between the participants and Road Safety experts from the European Union and neighboring countries, was developed. The main workshops’ outcomes were: zero tolerance on driving under the influence of alcohol, continuous Road Safety education starting at an early age and launch of special programmes of re-training addressed to repeated traffic offenders. Find all the speeches and presentations HERE. Useful Publication: “Youth and Road Safety Kit” . Source: Youth for Road Safety.


Useful Links

Page 3

Διαγωνισμός Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Οδική Ασφάλεια

Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Οδική Ασφάλεια

Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Οδική Ασφάλεια: Η Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Οδική Ασφάλεια είναι μία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία στοχεύει στην ευρύτερη ευαισθητοποίηση όσον αφορά στη μείωση του αριθμού των θανατηφόρων τροχαίων δυστυχημάτων. Η πρωτοβουλία δίνει τη δυνατότητα σε φορείς, οργανισμούς και εταιρίες που ασχολούνται με την Οδική Ασφάλεια να ανταλλάξουν ιδέες και καλές πρακτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπλέον, οι δράσεις των συνδέσμων που υπέγραψαν την Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Οδική Ασφάλεια τυγχάνουν ευρείας προβολής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ ΕΔΩ.

Διαγωνισμός: Γίνε Blogger της Οδικής Ασφάλειας και κέρδισε ένα μήνα πρακτικής στη Βαρκελώνη.

Διαγωνισμός Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Οδική Ασφάλεια Γίνε Blogger της Οδικής ασφάλειας και λάβε μέρος στον διαγωνισμό της Ευρωπαϊκής Χάρτας Οδικής Ασφάλειας και κέρδισε ένα μήνα πρακτικής στη Βαρκελώνη!!! Τα τροχαία δυστυχήματα είναι η κύρια αιτία θανάτου όσον αφορά στους νέους μεταξύ 15-19 ετών σε παγκόσμιο επίπεδο. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η αντίληψη ότι τα τροχαία δυστυχήματα είναι αναπόφευκτα πρέπει να τεθεί υπό αμφισβήτηση αναπτύσσοντας μία προληπτική προσέγγιση σχετικά με τη μείωση των θανατηφόρων δυστυχημάτων. Οι νέοι καλούνται να εκφράσουν τη γνώμη τους και να ανταλλάξουν ιδέες και απόψεις σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα αναρτώντας ένα ιστολόγιο (blog) με ένα μήνυμα που να σχετίζεται με την οδική ασφάλεια στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Χάρτας Οδικής Ασφάλειας. Η εμπλοκή των νέων μπορεί να συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στη βελτίωση της συγκεκριμένης κατάστασης. Προφίλ Συμμετεχόντων: Πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ 18 -29 χρονών. Προθεσμία υποβολής συμμετοχών: 1η Οκτωβρίου 2012 Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ ΕΔΩ.


Useful Links

Page 4

Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Design 2012

Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Design 2012

Η Voiture & Co καλεί τους νέους της ΕΕ ηλικίας μεταξύ 14-29 χρονών να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό και να σχεδιάσουν ένα σακάκι για μοτοσυκλέτα ή σκούτερ. Ο σκοπός του διαγωνισμού είναι το θέμα της Οδικής Ασφάλειας να γίνει πιο προσιτό στους νέους, παρακινώντας τους να χρησιμοποιούν τον κατάλληλο εξοπλισμό όταν οδηγάνε μοτοσυκλέτα ή σκούτερ. Από τη μία να φοράς κράνος είναι καλό, από την άλλη όμως να λαμβάνεις τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα είναι καλύτερο! Οι συμμετέχοντες πρέπει να κατεβάσουν τις γραφικές προδιαγραφές του σακακιού και να δημιουργήσουν το σακάκι των ονείρων τους. Κινούμενα σχέδια και μάγκα δεν θα γίνονται δεκτά. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μέχρι και δύο συμμετοχές. Προθεσμία: 30η Νοεμβρίου 2012. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ ΕΔΩ.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: διαβούλευση σχετικά με την παροχή βοήθειας σε θύματα τροχαίων ατυχημάτων στο εξωτερικό.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: διαβούλευση σχετικά με την παροχή βοήθειας σε θύματα τροχαίων ατυχημάτων στο εξωτερικό.

Αυτό το χρόνο, περίπου 130 εκατομμύρια Ευρωπαίοι έχουν προγραμματίσει να κάνουν τις διακοπές τους σε άλλη χώρα της ΕΕ. Κάποιοι παραθεριστές μπορεί να εμπλακούν σε τροχαίο ατύχημα, είτε όταν πηγαίνουν στον προορισμό τους είτε κατά τη διάρκεια των διακοπών τους. Αφότου αναρρώσουν από το ατύχημα συνήθως προκύπτει μία σωρεία προβλημάτων: το θύμα πώς μπορεί να διεκδικήσει αποζημίωση σε περίπτωση που πάθει το ατύχημα στο εξωτερικό, πού μπορεί να καταχωρηθεί το αίτημα του και ποια θα είναι η προθεσμία λήψης της αποζημίωσης του. Για τους πιο πάνω λόγους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τους πολίτες, τις οργανώσεις και τις δημόσιες αρχές να εκφράσουν τη γνώμη τους σχετικά με πιθανά μέτρα τα οποία θα διευκολύνουν τα θύματα τροχαίων ατυχημάτων να διεκδικήσουν αποζημίωση. Η συγκεκριμένη δράση είναι μέρος της πολυδιάστατης πολιτικής της ΕΕ προς τα θύματα, ενισχύοντας την πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ «Προτεραιότητα στα θύματα». Η έρευνα θα είναι διαθέσιμη μέχρι 19 Νοεμβρίου 2012. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ ΕΔΩ.


Useful Links

Page 5

Competition of the European Road Safety Charter

European Road Safety Charter

Competition: Be a Road Safety Blogger and win a one month internship in Barcelona

European Road Safety Charter: The European Road Safety Charter is an initiative of the European Commission. The aim of the initiative is to raise awareness about the crucial need to decrease the number of the fatal road traffic crashes. It provides the opportunity to institutions, associations and companies who are engaged in the Road Safety topic to exchange ideas and good practices at a European level. In addition, the actions of the associations who signed the European Road Safety Charter are more visible at a European level. For more information click HERE.

Competition of the Road Safety Charter: Be a road safety blogger, participate in the ERSC Contest and win a one-month internship in Barcelona!!! Road traffic injuries are the main cause of death among young people aged 15-19year-olds globally. According to the World Health Organization (WHO), the notion that the road traffic crashes are unavoidable needs to be challenged by developing a pro-active approach dealing with the decrease of the fatal accidents. The young people are called to express their opinion and also exchange ideas and views about the Road Safety by publishing a blog with a message relevant to the certain topic, on the website of the European Road Safety Charter. The current situation may change through the involvement of the young people. Participants Profile: EU citizens between 18-29 years old. Deadline: 1st October 2012. For more information click HERE.


Useful Links

Page 6

European Design Contest 2012 Voiture&Co is inviting EU young people between 14 and 29 to participate to this contest by designing their dream motorcycle or scooter jacket. The aim is to make road safety prevention more fun and invite young people to wear safety equipments when driving a motorcycle or a scooter. Because wearing the helmet is a good thing, but having complete protections is better! Entrants have to download the graphic of the jacket and let their imagination create the jacket of their dreams. Mangas and cartoons are not allowed. Each contestant can submit up to two entries Deadline: 30th November 2012. For more information click HERE. European Design Contest 2012

EC consultation on how to help victims of road accidents abroad

EC consultation on how to help victims of road accidents abroad Around 130 million Europeans have planned a holiday in another European Union country this year. Some holidaymakers will get caught up in road traffic accidents, either on the way or during their break. After they recover from the accident a new problem often arises: how can they claim compensation if they are a victim of an accident in a country other than their own, where they can file their claim and what is the deadline for a compensation claim. For this reason the European Commission is inviting citizens, organisations and public authorities to give their opinion on possible measures to help the victims of road accidents abroad to claim compensation. This action is a part of the multidimensional policy of the EU towards victims that the Commission is developing following the Communication "Strengthening victims' rights in the EU. The survey is open until 19th November 2012. Fore more information click HERE


Useful Links

Page 7

Συνέντευξη: Ασφαλής Νυχτερινή Διασκέδαση Οδική Ασφάλεια- Μέρος Α’ Ο Τομέας Πρόληψης και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου μέσω του προγράμματος “Ασφαλής Νυκτερινή Διασκέδαση” έχει ως στόχο να ενημερώσει τους νέους για θέματα οδικής ασφάλειας, ναρκωτικών, αλκοόλ κτλ. Με αφορμή το ειδικό αφιέρωμα για την Οδική Ασφάλεια το Eurodesk Κύπρου είχε μία ενδιαφέρουσα συνομιλία με τη ψυχολόγο Ολίβια Καναπίτσα και τον κοινωνικό λειτουργό Τάσο Τραττονικόλα, σχετικά με την Οδική Ασφάλεια και τη Νεολαία.

Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου.

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου.

European Safer Nightlife Links.

Χαίρεται, αρχικά θα θέλαμε να μας μιλήσετε για την υπηρεσία του Οργανισμού Νεολαίας “Ασφαλής Νυχτερινή Διασκέδαση”. Από πότε λειτουργεί, ποιοι είναι οι στόχοι της και με ποιο τρόπο επιτυγχάνονται; Ολίβια: Κατά αρχάς το πρόγραμμα είναι μέρος της Εθνικής Στρατηγικής για το Αλκοόλ. Το πρόγραμμα “Ασφαλής Νυχτερινή Διασκέδαση” ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2011. Στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση των νέων σχετικά με τους κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσουν όταν βγαίνουν έξω για να διασκεδάσουν ένεκα της κατάχρησης αλκοόλ. Το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε στους νέους είναι να βγαίνουν έξω, να διασκεδάζουν αλλά να βρίσκουν τρόπο να γυρίζουν σπίτι τους με ασφάλεια. Η χρήση αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών είναι δύο από τις κύριες αιτίες θανατηφόρων δυστυχημάτων. Εσείς, με ποιο τρόπο προσεγγίζετε τους νέους για να τους ενημερώσετε γι’ αυτά τα θέματα; Τάσος: Το πρόγραμμα υπάγεται στον Τομέα Πρόληψης του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, επομένως έχει προληπτικό χαρακτήρα. Οι δράσεις του προγράμματος γίνονται κυρίως βράδυ, πηγαίνουμε σε κλαμπ, μπυραρίες, μπαράκια καθώς επίσης και σε διάφορες εκδηλώσεις όπου ενημερώνουμε τους νέους. Αρχικά, τους ρωτάμε εάν μπορούμε να τους μιλήσουμε για 2-3 λεπτά. Αρχικά τους λέμε κάποιες γενικές πληροφορίες για το πρόγραμμα «Ασφαλής Νυχτερινή Διασκέδαση» και ακολούθως τους ενημερώνουμε για τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από την κατάχρηση αλκοόλ και άλλων ουσιών. Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, τονίζουμε ότι δεν είμαστε ενάντια της χρήσης αλκοόλ αλλά της κατάχρησης. Η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ αυξάνει την πιθανότητα να εμπλακούμε σε δυστύχημα διότι είμαστε λιγότερο προσεκτικοί. Ολίβια: Η ενημέρωση γίνεται μέσω παιχνιδιών όπως quiz, μύθος ή αλήθεια, σωστό ή λάθος. Ακόμη, έχουμε δημιουργήσει παιχνίδια με εικόνες σχετικά με τους διάφορους κίνδυνους που προκύπτουν από την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών. Πώς σας αντιμετωπίζουν οι νέοι όταν τους προσεγγίζετε; Τάσος: Σχεδόν το 100% μας αντιμετωπίζει θετικά διότι ο τρόπος που τους προσεγγίζουμε είναι ευχάριστος. Η ενημέρωση διαρκεί μέχρι και 3 λεπτά έτσι ώστε να μην είμαστε κουραστικοί. Η πλειοψηφία βρίσκει την ενημέρωση διασκεδαστική διότι μέσω των παιχνιδιών έχουν την ευκαιρία να αναφερθούν και σε προσωπικές τους εμπειρίες. Ακόμη, μερικοί μας λένε ότι εάν θα πιουν δεν θα οδηγήσουν κάτι το οποίο επιβραβεύουμε. Η αλλαγή κουλτούρας πηγάζει κυρίως από την επιβράβευση καλών συμπεριφορών. Στο τέλος της ενημέρωσης δίνουμε μία τσαντούλα με ενημερωτικό υλικό και μία φανελίτσα.


Συνέντευξη: Ασφαλής Νυχτερινή Διασκέδαση Οδική Ασφάλεια- Μέρος Β’

Page 8

Ολίβια: Εμείς δε λέμε στους νέους να μην πιουν αλλά τους συνιστούμε κάποιος στην παρέα να μην πιει για να οδηγήσει ή εάν έχουν πιει όλοι να καλέσουν ταξί. Καλύτερα να πληρώσεις και να γυρίσεις σπίτι σου με ασφάλεια παρά να πάρεις το ρίσκο να οδηγήσεις υπό την επήρεια αλκοόλ. Οι συνέπειες της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ ή/και ναρκωτικών είναι γνωστές, για ποιο λόγο όμως οι νέοι εξακολουθούν να μην είναι αρκετά ευαισθητοποιημένοι; Δεν είναι τυχαίο που η χώρα μας κατέχει μία από τις πρώτες θέσεις όσο αφορά τα θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα. Ολίβια: Ίσως διότι υπερτιμούν τις δυνάμεις τους, ίσως διότι πιστεύουν ότι «αυτό αποκλείεται να συμβεί σε μένα» κάτι το οποίο παρατηρούμε και όταν πάμε να τους ενημερώσουμε, έχουν ας το πούμε άγνοια κινδύνου. Συνήθως μας λένε «μα αυτό αποκλείεται να μου συμβεί διότι εγώ προσέχω» αγνοώντας όμως το γεγονός ότι όταν οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ αυξάνονται οι πιθανότητες να εμπλακούν σε δυστύχημα διότι τα αντανακλαστικά τους μειώνονται. Τάσος: Έχω να πω ότι χρειάζεται να αναπτυχθεί κάποιου είδους κουλτούρα σχετικά με το θέμα. Ο στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση των νέων για θέματα τα οποία ήδη γνωρίζουν, όπως π.χ. την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, και να τους υπενθυμίσουμε τους κινδύνους που ήδη υπάρχουν. Ποιες ενέργειες θα έπρεπε να γίνουν από πλευράς πολιτείας και ιδιοκτητών νυχτερινών κέντρων έτσι ώστε να αμβλυνθεί το πρόβλημα; Ολίβια: Γίνονται ήδη αρκετά καλές προσπάθειες και από την Τροχαία μέσω της εκστρατείας «Ο Οδηγό της Παρέας» και του «Στρατηγικού Σχεδίου για την Οδική Ασφάλεια». Τάσος: Οι ιδιοκτήτες των νυχτερινών κέντρων πρέπει να αντιληφθούν ότι ο στόχος του προγράμματος «Ασφαλής Νυκτερινή Διασκέδαση» δεν είναι η μείωση της χρήση αλκοόλ αλλά της κατάχρησης. Στα νυχτερινά κέντρα θα μπορούσε να υπάρχει ένας κατάλληλα διαμορφωμένος χώρος όπου οι νέοι θα πηγαίνουν εκεί για να ηρεμήσουν και ακολούθως όταν αισθανθούν καλά να οδηγήσουν. Ολίβια: Το πιο πάνω ήδη εφαρμόζεται σε κάποιες χώρες του εξωτερικού όπως Σουηδία και Βέλγιο. Επιπλέον, υπάρχουν και ειδικοί λειτουργοί οι οποίοι θα κρίνουν εάν το άτομο είναι σε θέση να οδηγήσει. Ωστόσο, στους συγκεκριμένους χώρους καλό θα ήταν να προσφέρεται δωρεάν νερό και Πρώτες Βοήθειες. Τάσος: Επίσης, πρέπει να βελτιωθούν σε μεγάλο βαθμό οι δημόσιες συγκοινωνίες. Τα νυκτερινά λεωφορεία είναι μέχρι τις 2 π.μ. ενώ τα κλαμπ κλείνουν στις 4 π.μ. Για τη βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης πρέπει να υπάρξει συνεργασία μεταξύ πολλών φορέων και υπηρεσιών. Ποιος πρέπει κατά τη γνώμη σας να είναι ο ρόλος της αστυνομίας; Ολίβια: Γενικά, η Τροχαία κάνει αξιόλογες προσπάθειες. Νομίζω ότι είναι καλό να υπάρχουν έλεγχοι στους δρόμους. Έχω παρατηρήσει ότι στους αυτοκινητόδρομους η αστυνομία δεν σταματά οδηγούς που υπερβαίνουν το όριο ταχύτητας. Ακόμη, θα μπορούσε να δώσει στατιστικά στοιχεία σε οργανισμούς που χειρίζονται προγράμματα ενημέρωσης των νέων για την Οδική Ασφάλεια έτσι ώστε γίνεται καλύτερος σχεδιασμός. Τάσος: Η Αστυνομία θα μπορούσε να αναπτύξει συνεργασία με σχολεία και πανεπιστήμια έτσι ώστε να υπάρχει συνεχιζόμενη εκπαίδευση για την Οδική Ασφάλεια η οποία θα ξεκινά από μικρή ηλικία. Ακόμη, η Αστυνομία καλό θα ήταν να αναπτύξει συνεργασία με νυκτερινά κέντρα και άλλους κρατικούς φορείς. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση και την ενδιαφέρουσα συζήτηση.


Useful Links

Page 9

Interview: Safer Night Road Safety– Part A’ The Prevention and Counseling Services Section of the Youth Board of Cyprus, through the programme “Safer Nights” aims to raise awareness on topics such as road safety, drugs, alcohol etc. Due to the special publication about the Road Safety the Eurodesk Cyprus had an interesting conversation about Road Safety with the psychologist Olivia Kanapitsa and the social worker Tasos Trattonikolas.

Cyprus Antidrug Council

Youth Board of Cyprus

European Safer Nightlife Links.

Hello, firstly could you give us some general information about the “Safer Nights” programme, such as when was it launched and its goals? Olivia: The programme is part of the National Strategy on Alcohol. The actions of the “Safer Nights” programme began in November 2011. The goal of the programme is to raise awareness among the young people about the dangers of the alcohol overconsumption when they go out to have fun. The message we want to pass to the young people is to go out, to have fun but also to find a way to return home safely. The consumption of alcohol and drugs are two of the main causes of fatal road accidents. How do you approach the young people in order to inform them about those topics? Tasos: The programme is under the Prevention and Counseling Services Section of the Youth Board of Cyprus, so, it has a preventive approach. The actions of the programme, take place mostly during the night. We go to clubs, pubs, bars and to many events where we inform young people. Firstly we ask them if we may talk to them for 2-3 minutes about the “Safer Nights” programme and then we inform them about the dangers of over- consumption of alcohol and drugs. During the informative session we highlight that we are not against the alcohol consumption but we are opposed to the over-consumption of alcohol. Driving under the influence of alcohol increases the probability to be involved in road accident because we are careless. Olivia: We provide information through games such as quizzes, myth or truth, right or wrong. Furthermore, we created games with images which are relative to dangers of driving under the influence of alcohol. How do the young people react when you approach them; Tasos: Almost 100% reacts positively because we approach them in a funny way. The informative session lasts up to 3 minutes in order not to be boring. The majority thinks that the informative session is pleasant due to the fact that they have the chance to tell their own experiences. Moreover, some of them tell us that if they drink they will not drive, which is a rewarding action. The construction of a Road Safety culture is built by rewarding the appropriate behaviors. At the end, we give a bag with informative material and a t-shirt.


Page 10

Interview: Safer Night Road Safety – Part B’ Olivia: We don’t say to the young people “don’t drink” but we recommend the one who is going to drive not to drink or to call a taxi. It’s better to pay something more and go back home safely, than taking the risk to drive under the influence of alcohol. The consequences of driving under the influence of alcohol or/and drugs are well known, why the young people are not sensitized? Our country is on the top of the list regarding the fatal road accidents. Olivia: Maybe they overestimate their abilities, maybe they think that “this is not going to happen to me”, we observe that when we approach them. They are ignorant of the danger. Usually they say to us “this is not going to happen to me because I am careful” ignoring that driving under the influence of alcohol is more likely to be involved in a car accident because you are not able to react immediately. Tasos: I think that we should develop a Road Safety culture. The aim of the programme is to inform the young people on topics they are aware of, such as driving under the influence of alcohol, and remind them the already existing dangers. How can the state and the owners of clubs, pubs, bars etc, contribute to change the current situation? Olivia: The Traffic Department of the Police has already launched good initiatives such as the “The Driver of the Peer” and the “Strategic Plan for Road Safety”. Tasos: The owners of the clubs, pubs, bars etc should understand that the goal of the programme “Safer Nights” is not the decrease of alcohol consumption but the decrease of alcohol over-consumption. Inside the clubs, it would be nice if there was a place where young people could go to relax and drive when they feel ok. Olivia: It is already implemented in some countries such as Sweden and Belgium. Furthermore, there are experts who may recommend if someone is able to drive or not. However, in those places it would be good to offer water for free and First Aids. Tasos: Also, the public transportation should be improved. There is a night bus until 2 o’ clock a.m, whereas the clubs close at 4 a.m. The current situation will be improved if there is a cooperation between many institutions, services and stakeholders. According to you, Which should be the role of the police? Olivia: Generally speaking, the Traffic Department of the Police is doing a good effort. I think a more regular speed limit control in the highway, should be launched. I observed that, in the highway, the police doesn’t stop the drivers who exceed the speed limit. Additionally, the police could give some statistics and data to informative programmes about the Road Safety, because this will contribute to develop better the programmes. Tasos: The Police should develop a partnership with schools and universities so that continuous education could be established and implemented from an early age. Also, the Police should develop partnership with clubs, pubs, bars and other state stakeholders. Thank you for the information and the interesting conversation.


Eurodesk Κύπρου Eurodesk Cyprus Ευγενίας και Αντωνίου Θεοδότου 6, 1060 Λευκωσία 6, Evgenias and Antoniou Theodotou 1060 Nicosia Phone: 00357-22402613 Fax: 00357-22402630 E-mail: eurodeskcy@eurodesk.eu

Μοιράσου μαζί μας τις απόψεις σου καθώς επίσης και τις εμπειρίες σου σε προγράμματα και δραστηριότητες Νεολαίας. Μέσω email στο:eurodeskcy@eurodesk.eu

Κάθε μήνα θα δημοσιεύουμε στο newsletter μας την πιο ενδιαφέρουσα ιστορία!!!

Share with us your opinion and your experiences in Youth programs and activities. Through email at: eurodeskcy@eurodesk.eu

Every month we will publish to our newsletter the most interesting story .

Πληροφορίες αναφορικά με Ευρωπαϊκές ευκαιρίες και πολιτικές για τους νέους, διατίθενται και στα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων στη Λάρνακα, Κάτω Πολεμίδια, Αγρό και Πάφο. Email επικοινωνίας: info@kepli.org.cy You may find information about European opportunities and youth policies in the Youth Information Centres in Larnaka, Kato Polemidia, Agros and Pafos. Contact email: info@kepli.org.cy

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.